نرخ خدمات

مبدأ آبادان

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
آباداناردبیل151,000
آباداناصفهان94,300
آبادانبندرعباس138,400
آبادانتهران118,400
آبادانسبزوار175,000
آبادانسیری138,400
آبادانقشم144,700
آبادانمشهد191,900
آبادانکیش133,000
آبادانیزد120,500

مبدأ اصفهان

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
اصفهانآبادان94,300
اصفهانارومیه134,200
اصفهاناهواز96,400
اصفهانبم124,700
اصفهانبندرعباس136,300
اصفهانزاهدان144,700
اصفهانسیری131,000
اصفهانعسلویه112,100
اصفهانقشم188,250
اصفهانماهشهر94,300
اصفهانچابهار172,000
اصفهانکرمانشاه104,800
اصفهانکیش126,800

مبدأ اهواز

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
اهوازبندرعباس140,500
اهوازرشت127,900
اهواززاهدان227,600
اهوازساری133,100
اهوازعسلویه128,900
اهوازقشم146,800
اهوازکرمانشاه122,600
اهوازکیش135,200

مبدأ تبریز

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
تبریزاصفهان127,900
تبریزاهواز144,700
تبریزبندرعباس219,200
تبریزعسلویه201,400
تبریزقشم228,700
تبریزماهشهر159,400
تبریزکیش216,100

مبدأ تهران

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
تهرانآبادان119,400
تهراناردبیل97,300
تهرانارومیه111,000
تهراناصفهان95,100
تهراناهواز105,700
تهرانایرانشهر205,400
تهرانایلام101,500
تهرانبجنورد116,300
تهرانبحرگان128,900
تهرانبم157,300
تهرانبندرعباس178,900
تهرانبندرلنگه168,300
تهرانبوشهر137,500
تهرانبیرجند139,700
تهرانتبریز103,600
تهرانتوحید143,600
تهرانجهرم136,300
تهرانجیرفت154,100
تهرانخرم آباد97,300
تهرانخوی117,400
تهرانداراب145,700
تهراندزفول97,300
تهرانرامسر97,300
تهرانرشت97,300
تهرانرفسنجان128,000
تهرانزابل174,600
تهرانزاهدان172,500
تهرانساری97,300
تهرانسبزوار110,000
تهرانسنندج97,300
تهرانسیرجان136,500
تهرانشاهرود92,200
تهرانشهرکرد97,400
تهرانشیراز128,000
تهرانطبس114,200
تهرانعسلویه164,000
تهرانفسا135,200
تهرانقشم186,300
تهرانلار160,900
تهرانماهشهر115,300
تهرانمشهد132,200
تهرانهمدان94,300
تهرانپارس آباد105,800
تهرانچابهار204,300
تهرانکرمان138,600
تهرانکرمانشاه97,300
تهرانکیش172,500
تهرانگرگان97,300
تهرانگچساران124,800
تهرانیاسوج111,000
تهرانیزد101,500

مبدأ شیراز

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
شیرازارومیه174,100
شیرازاصفهان96,400
شیرازبندرعباس96,400
شیرازتبریز170,900
شیرازرامسر137,300
شیرازرشت148,900
شیراززاهدان133,100
شیرازعسلویه96,400
شیرازقشم98,500
شیرازلار94,300
شیرازلامرد94,300
شیرازمشهد159,400
شیرازچابهار143,600
شیرازکرمان94,300
شیرازکرمانشاه149,900
شیرازکیش96,400
شیرازیزد92,000

مبدأ مشهد

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
مشهدآبادان193,700
مشهداراک155,200
مشهداردبیل164,000
مشهدارومیه195,800
مشهداصفهان143,900
مشهداهواز183,100
مشهدایرانشهر158,300
مشهدبندرامام183,500
مشهدبندرعباس170,400
مشهدبندرلنگه184,600
مشهدبوشهر179,900
مشهدبیرجند95,100
مشهدتبریز184,600
مشهدخارک179,300
مشهدخرم‌آباد170,900
مشهددزفول184,600
مشهدرشت147,800
مشهدرفسنجان140,500
مشهدزاهدان130,000
مشهدزنجان158,300
مشهدساری107,900
مشهدسنندج173,000
مشهدسیرجان143,600
مشهدشاهرود94,300
مشهدشهرکرد155,200
مشهدعسلویه190,900
مشهدقشم181,400
مشهدلار193,000
مشهدلامرد184,600
مشهدماهشهر191,900
مشهدنوشهر125,800
مشهدهمدان164,600
مشهدچابهار181,400
مشهدکرمان131,000
مشهدکرمانشاه181,400
مشهدکیش204,500
مشهدگرگان102,700
مشهدیزد122,600

مبدأ کرمان

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
کرماناصفهان105,700
کرمانتهران138,600
کرمانزاهدان96,200
کرمانشیراز95,100
کرمانمشهد132,000

مبدأ کیش

مبدامقصدقیمتنمودار و آرشیو
کیشاراک160,400
کیشارومیه133,100
کیشاصفهان126,800
کیشاهواز135,200
کیشبم165,700
کیشتبریز216,100
کیشتهران170,900
کیشرشت186,700
کیشزنجان118,400
کیشساری198,200
کیشمشهد204,500
کیشچابهار224,500
کیشکرمانشاه185,800
کیشگرگان220,300

ایرانسل

عنواننوع سیم کارتقیمت ساعات پیک
تماس خارج شبکهاعتباری852
تماس خارج شبکهدائمی625
تماس داخل شبکهدائمی499

رایتل

عنواننوع سیم کارتقیمت ساعات پیک
اینترنت 3G به ازای هر کیلوبایتاعتباری5
تماس تصویریاعتباری1,995
تماس خارج شبکه ( صوتی )اعتباری852
تماس داخل شبکه ( صوتی )اعتباری620
پیام چندرسانه ای درون شبکهاعتباری400
پیامک انگلیسیاعتباری230
اینترنت 3G به ازای هر کیلوبایتدائمی5
تماس تصویریدائمی1,495
تماس خارج شبکه ( صوتی )دائمی625
تماس داخل شبکه ( صوتی )دائمی499
پیام چندرسانه ای درون شبکهدائمی400
پیامک انگلیسیدائمی230
اینترنت 3G به ازای هر کیلوبایتدیتا5
پیامک انگلیسیدیتا230
پیامک فارسیدیتا99

همراه اول

عنواننوع سیم کارتقیمت ساعات پیک
اینترنت همراهاعتباری75
بین استانیاعتباری670
تماس استانی و تالیااعتباری670
تماس داخل شبکهاعتباری645
خارج شبکه (ایرانسل و رایتل)اعتباری937
پیامک فارسیاعتباری108
پیامک لاتیناعتباری274
اینترنت همراهدائمی5
تماس داخل شبکه (همراه اول، تلفن ثابت، تالیا)دائمی570
خارج شبکه (ایرانسل و رایتل)دائمی625
پیامک فارسیدائمی99
پیامک لاتیندائمی232

خودروهای بارکش

نوع خودروحق بیمه
بیش از بیست تن1,770,000
بیش از ده تن تا بیست تن1,670,000
بیش از سه تن تا پنج تن1,120,000
بیش از پنج تن تا ده تن1,435,000
بیش از یک تن تا سه تن885,000
تا یک تن735,000
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها715,000
وسایل نقلیه کشاورزی . راهسازی . ساختمانی440,000

خودروهای سواری

نوع خودروحق بیمه
سایر چهار سیلندرها835,000
شش سیلندر و بالاتر935,000
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند710,000
کمتر از چهار سیلندر600,000

موتور سیکلت ها

نوع خودروحق بیمه
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار215,000
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا200,000
موتور دنده ای یک سیلندر182,000
موتور گازی149,000

وسایل نقلیه عمومی

نوع خودروحق بیمه
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک3,370,000
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک4,240,000
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک4,500,000
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده1,720,000
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده1,770,000
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده2,200,000
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده2,285,000
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده1,790,000
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/services":"\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a"}