نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری25,000
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-4,900
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-4,900
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-4,900
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-4,900

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122655,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155725,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195850,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری2251,030,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,430,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,690,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,935,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,995,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5003,010,000

خاموت

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 10--4,450
  هر کیلو خاموت 8--4,750
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10--4,500
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8--4,900
  هر کیلو خاموت مهندسی 10--4,500
  هر کیلو خاموت مهندسی 8--4,900

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-5,550
  هر کیلو ورق 12برش خورده-5,550
  هر کیلو ورق 15برش خورده-5,550
  هر کیلو ورق 20برش خورده-5,350
  هر کیلو ورق 25برش خورده-5,350
  هر کیلو ورق 8برش خورده-5,550

مفتول

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو حرارتی--4,700
  هر کیلو زیگزاگ--4,800
  هر کیلو سیم تسمه 1.5--5,350
  هر کیلو سیم تسمه 2.5--5,350
  هر کیلو سیم فابریک 1.5--5,400
  هر کیلو سیم فابریک 2.5--5,400

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.54,070
  هر کیلو میلگرد 1212 متری114,070
  هر کیلو میلگرد 1412 متری154,090
  هر کیلو میلگرد 1612 متری194,090
  هر کیلو میلگرد 1812 متری254,090
  هر کیلو میلگرد 2012 متری304,090
  هر کیلو میلگرد 2212 متری364,090
  هر کیلو میلگرد 2512 متری474,090
  هر کیلو میلگرد 2812 متری564,090
  هر کیلو میلگرد 3212 متری754,260
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.54,500
  هر کیلو میلگرد 8شاخه64,220

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری524,450
  هر کیلو ناودانی 126 متری644,450
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1554,450
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1704,450
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2156,400
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2306,400
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری424,700
  هر کیلو ناودانی 86 متری424,450

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری904,400
  هر کیلو نبشی 126 متری1304,400
  هر کیلو نبشی 36 متری94,400
  هر کیلو نبشی 46 متری154,400
  هر کیلو نبشی 56 متری224,400
  هر کیلو نبشی 66 متری324,400
  هر کیلو نبشی 86 متری584,400

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57205,550
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58655,550
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510805,550
  هر کیلو ورق سیاه 2رول126,000
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514455,400
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518055,400
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52205,600
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521655,450
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52905,600
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53605,600
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54355,550
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55805,550

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.79,450
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.78,350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.78,100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.77,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.77,350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.77,350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.77,350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.77,350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.77,350
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.77,350

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.56,100
  هر کیلو قوطی 20x20-76,050
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.56,100
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه96,050
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.56,100
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.56,050
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه166,000
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه176,000
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه286,110
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه156,000
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه196,000
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه276,000
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه236,000
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}