نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری24,100
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-4,100
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-4,100
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-4,100
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-4,100

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122605,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155768,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195820,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225845,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,060,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,135,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,320,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,580,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5002,800,000

خاموت

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 10--3,650
  هر کیلو خاموت 8--3,980
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10--3,750
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8--4,030
  هر کیلو خاموت مهندسی 10--3,750
  هر کیلو خاموت مهندسی 8--4,030

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-4,250
  هر کیلو ورق 12برش خورده-4,250
  هر کیلو ورق 15برش خورده-4,250
  هر کیلو ورق 20برش خورده-4,000
  هر کیلو ورق 25برش خورده-4,000
  هر کیلو ورق 8برش خورده-4,250

مفتول

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو حرارتی--4,370
  هر کیلو زیگزاگ--4,370
  هر کیلو سیم تسمه 1.5--5,210
  هر کیلو سیم تسمه 2.5--5,210
  هر کیلو سیم فابریک 1.5--5,300
  هر کیلو سیم فابریک 2.5--5,300

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.53,500
  هر کیلو میلگرد 1212 متری113,500
  هر کیلو میلگرد 1412 متری153,580
  هر کیلو میلگرد 1612 متری193,580
  هر کیلو میلگرد 1812 متری253,580
  هر کیلو میلگرد 2012 متری303,580
  هر کیلو میلگرد 2212 متری363,580
  هر کیلو میلگرد 2512 متری473,580
  هر کیلو میلگرد 2812 متری563,580
  هر کیلو میلگرد 3212 متری753,660
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.54,230
  هر کیلو میلگرد 8شاخه63,700

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری523,700
  هر کیلو ناودانی 126 متری643,700
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1553,700
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1703,700
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2154,700
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2305,000
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری423,700
  هر کیلو ناودانی 86 متری423,700

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری903,720
  هر کیلو نبشی 126 متری1303,720
  هر کیلو نبشی 36 متری93,720
  هر کیلو نبشی 46 متری153,720
  هر کیلو نبشی 56 متری223,720
  هر کیلو نبشی 66 متری323,720
  هر کیلو نبشی 86 متری583,720

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57204,250
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58654,250
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510804,250
  هر کیلو ورق سیاه 2رول125,060
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514454,150
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518054,050
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52204,660
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521654,080
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52904,780
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53604,350
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54354,440
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55804,250

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.78,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.77,750
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.77,250
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.77,150
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.77,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.77,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.77,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.77,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.77,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.77,000

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.54,950
  هر کیلو قوطی 20x20-74,900
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.54,950
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه94,900
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.54,950
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.54,900
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه164,850
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه174,850
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه284,930
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه154,850
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه194,850
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه274,850
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه234,850
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}