نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری24,360
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-4,360
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-4,360
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-4,360
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-4,360

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122638,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155818,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195910,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225920,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,320,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,328,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,550,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,850,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5004,050,000

خاموت

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 10--4,670
  هر کیلو خاموت 8--5,250
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10--4,720
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8--5,300
  هر کیلو خاموت مهندسی 10--4,720
  هر کیلو خاموت مهندسی 8--5,300

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-4,400
  هر کیلو ورق 12برش خورده-4,400
  هر کیلو ورق 15برش خورده-4,350
  هر کیلو ورق 20برش خورده-4,160
  هر کیلو ورق 25برش خورده-4,160
  هر کیلو ورق 8برش خورده-4,400

مفتول

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو حرارتی--5,500
  هر کیلو زیگزاگ--5,570
  هر کیلو سیم تسمه 1.5--5,700
  هر کیلو سیم تسمه 2.5--5,700
  هر کیلو سیم فابریک 1.5--5,900
  هر کیلو سیم فابریک 2.5--5,900

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.54,190
  هر کیلو میلگرد 1212 متری114,190
  هر کیلو میلگرد 1412 متری154,290
  هر کیلو میلگرد 1612 متری194,250
  هر کیلو میلگرد 1812 متری254,250
  هر کیلو میلگرد 2012 متری304,250
  هر کیلو میلگرد 2212 متری364,250
  هر کیلو میلگرد 2512 متری474,250
  هر کیلو میلگرد 2812 متری564,250
  هر کیلو میلگرد 3212 متری754,260
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.55,250
  هر کیلو میلگرد 8شاخه64,390

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری524,570
  هر کیلو ناودانی 126 متری644,570
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1554,730
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1704,720
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2154,990
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2305,300
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری424,720
  هر کیلو ناودانی 86 متری424,570

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری904,530
  هر کیلو نبشی 126 متری1304,530
  هر کیلو نبشی 36 متری94,530
  هر کیلو نبشی 46 متری154,530
  هر کیلو نبشی 56 متری224,530
  هر کیلو نبشی 66 متری324,530
  هر کیلو نبشی 86 متری584,530

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57204,400
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58654,400
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510804,350
  هر کیلو ورق سیاه 2رول126,220
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514454,250
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518054,250
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52205,400
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521654,250
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52905,400
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53604,700
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54354,400
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55804,400

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.711,150
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.79,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.79,200
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.78,800
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.78,850
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.78,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.78,700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.78,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.78,850
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.78,750

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.56,350
  هر کیلو قوطی 20x20-76,280
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.56,310
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه96,310
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.56,350
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.56,280
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه166,250
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه176,250
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه286,270
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه156,250
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه196,250
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه276,270
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه236,250
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}