نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری22,300
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-2,300
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-2,300
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-2,300
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-2,300

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122391,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155455,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195539,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225648,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری276825,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری315960,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,120,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,320,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,657,000

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-2,760
  هر کیلو ورق 12برش خورده-2,770
  هر کیلو ورق 15برش خورده-2,750
  هر کیلو ورق 20برش خورده-2,850
  هر کیلو ورق 25برش خورده-2,850
  هر کیلو ورق 8برش خورده-2,760

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.52,375
  هر کیلو میلگرد 1212 متری112,375
  هر کیلو میلگرد 1412 متری152,430
  هر کیلو میلگرد 1612 متری192,430
  هر کیلو میلگرد 1812 متری252,430
  هر کیلو میلگرد 2012 متری302,430
  هر کیلو میلگرد 2212 متری362,430
  هر کیلو میلگرد 2512 متری472,430
  هر کیلو میلگرد 2812 متری562,430
  هر کیلو میلگرد 3212 متری752,430
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.52,900
  هر کیلو میلگرد 8شاخه62,530

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری522,490
  هر کیلو ناودانی 126 متری642,490
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1552,550
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1702,550
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,700
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2303,050
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری422,460
  هر کیلو ناودانی 86 متری422,490

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری902,500
  هر کیلو نبشی 126 متری1302,500
  هر کیلو نبشی 36 متری92,500
  هر کیلو نبشی 46 متری152,500
  هر کیلو نبشی 56 متری222,500
  هر کیلو نبشی 66 متری322,500
  هر کیلو نبشی 86 متری582,500

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57202,720
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58652,740
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510802,710
  هر کیلو ورق سیاه 2رول122,890
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514452,820
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518052,820
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52202,950
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521652,820
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52902,950
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53602,750
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54352,900
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55802,720

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.73,910
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.73,730
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.73,670
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.73,660
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.73,620
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.73,610
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.73,610
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.73,610
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.73,620
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.73,680

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.53,010
  هر کیلو قوطی 20x20-72,930
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.52,960
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه92,930
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.53,010
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.52,930
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه162,910
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه172,910
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه282,970
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه152,910
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه192,910
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه272,970
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه232,910
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}