نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری25,550
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-5,550
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-5,550
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-5,550
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-5,550

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122780,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155785,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195880,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری2251,050,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,470,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,620,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,850,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4342,100,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5003,175,000

خاموت

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 10--5,150
  هر کیلو خاموت 8--5,330
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10--5,380
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8--5,380
  هر کیلو خاموت مهندسی 10--5,250
  هر کیلو خاموت مهندسی 8--5,400

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-6,650
  هر کیلو ورق 12برش خورده-6,650
  هر کیلو ورق 15برش خورده-6,650
  هر کیلو ورق 20برش خورده-6,400
  هر کیلو ورق 25برش خورده-6,400
  هر کیلو ورق 8برش خورده-6,650

مفتول

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو حرارتی--6,230
  هر کیلو زیگزاگ--6,230
  هر کیلو سیم تسمه 1.5--6,850
  هر کیلو سیم تسمه 2.5--6,850
  هر کیلو سیم فابریک 1.5--6,900
  هر کیلو سیم فابریک 2.5--6,900

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.54,880
  هر کیلو میلگرد 1212 متری114,880
  هر کیلو میلگرد 1412 متری154,870
  هر کیلو میلگرد 1612 متری194,870
  هر کیلو میلگرد 1812 متری254,870
  هر کیلو میلگرد 2012 متری304,870
  هر کیلو میلگرد 2212 متری364,870
  هر کیلو میلگرد 2512 متری474,870
  هر کیلو میلگرد 2812 متری564,870
  هر کیلو میلگرد 3212 متری754,970
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.55,800
  هر کیلو میلگرد 8شاخه64,980

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری525,100
  هر کیلو ناودانی 126 متری645,100
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1555,100
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1705,100
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2156,400
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2306,400
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری425,100
  هر کیلو ناودانی 86 متری425,100

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری905,100
  هر کیلو نبشی 126 متری1305,100
  هر کیلو نبشی 36 متری95,100
  هر کیلو نبشی 46 متری155,100
  هر کیلو نبشی 56 متری225,100
  هر کیلو نبشی 66 متری325,100
  هر کیلو نبشی 86 متری585,100

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57206,550
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58656,550
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510806,550
  هر کیلو ورق سیاه 2رول126,950
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514456,300
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518056,300
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52206,750
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521656,300
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52906,750
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53606,750
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54356,550
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55806,550

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.712,650
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.710,800
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.79,900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.79,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.79,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.79,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.79,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.79,450
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.79,450
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.79,600

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.56,950
  هر کیلو قوطی 20x20-76,900
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.56,950
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه96,900
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.56,950
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.56,900
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه166,850
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه176,850
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه286,960
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه156,850
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه196,850
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه276,850
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه236,850
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}