نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری22,750
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-2,750
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-2,750
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-2,750
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-2,750

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122402,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155503,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195589,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225712,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری276910,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,018,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,185,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,405,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,737,000

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-2,930
  هر کیلو ورق 12برش خورده-2,930
  هر کیلو ورق 15برش خورده-2,930
  هر کیلو ورق 20برش خورده-3,010
  هر کیلو ورق 25برش خورده-3,010
  هر کیلو ورق 8برش خورده-2,930

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.52,780
  هر کیلو میلگرد 1212 متری112,780
  هر کیلو میلگرد 1412 متری152,850
  هر کیلو میلگرد 1612 متری192,850
  هر کیلو میلگرد 1812 متری252,850
  هر کیلو میلگرد 2012 متری302,850
  هر کیلو میلگرد 2212 متری362,850
  هر کیلو میلگرد 2512 متری472,850
  هر کیلو میلگرد 2812 متری562,850
  هر کیلو میلگرد 3212 متری752,870
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.53,200
  هر کیلو میلگرد 8شاخه62,830

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری522,850
  هر کیلو ناودانی 126 متری642,850
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1552,920
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1702,940
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2153,130
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2303,400
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری422,870
  هر کیلو ناودانی 86 متری422,850

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری902,850
  هر کیلو نبشی 126 متری1302,850
  هر کیلو نبشی 36 متری92,850
  هر کیلو نبشی 46 متری152,850
  هر کیلو نبشی 56 متری222,850
  هر کیلو نبشی 66 متری322,850
  هر کیلو نبشی 86 متری582,850

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57202,920
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58652,920
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510802,920
  هر کیلو ورق سیاه 2رول123,090
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514453,060
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518053,060
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52203,020
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521653,060
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52903,030
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53602,950
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54352,940
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55802,920

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.74,300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.74,090
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.74,050
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.73,950
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.73,930
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.73,900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.73,920
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.73,900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.74,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.74,020

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.53,260
  هر کیلو قوطی 20x20-73,190
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.53,290
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه93,190
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.53,260
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.53,180
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه163,160
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه173,160
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه283,210
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه153,160
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه193,160
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه273,200
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه233,160
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}