نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری24,000
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-4,000
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-4,000
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-4,000
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-4,000

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122605,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155835,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195845,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225955,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,295,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,365,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,600,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,900,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5002,950,000

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-3,970
  هر کیلو ورق 12برش خورده-3,970
  هر کیلو ورق 15برش خورده-3,970
  هر کیلو ورق 20برش خورده-4,000
  هر کیلو ورق 25برش خورده-4,000
  هر کیلو ورق 8برش خورده-3,970

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.54,170
  هر کیلو میلگرد 1212 متری114,170
  هر کیلو میلگرد 1412 متری154,400
  هر کیلو میلگرد 1612 متری194,400
  هر کیلو میلگرد 1812 متری254,400
  هر کیلو میلگرد 2012 متری304,400
  هر کیلو میلگرد 2212 متری364,400
  هر کیلو میلگرد 2512 متری474,400
  هر کیلو میلگرد 2812 متری564,400
  هر کیلو میلگرد 3212 متری754,450
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.55,020
  هر کیلو میلگرد 8شاخه64,430

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری524,440
  هر کیلو ناودانی 126 متری644,440
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1554,530
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1704,700
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2155,000
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2305,000
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری424,440
  هر کیلو ناودانی 86 متری424,440

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری904,370
  هر کیلو نبشی 126 متری1304,370
  هر کیلو نبشی 36 متری94,370
  هر کیلو نبشی 46 متری154,370
  هر کیلو نبشی 56 متری224,370
  هر کیلو نبشی 66 متری324,370
  هر کیلو نبشی 86 متری584,370

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57204,020
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58654,020
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510804,020
  هر کیلو ورق سیاه 2رول125,900
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514454,050
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518054,050
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52205,250
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521654,050
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52905,250
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53604,400
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54354,020
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55804,020

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.78,480
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.77,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.77,100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.76,700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.77,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.77,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.77,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.76,950
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.76,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.77,300

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.55,770
  هر کیلو قوطی 20x20-75,700
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.55,770
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه95,700
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.55,760
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.55,700
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه165,670
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه175,670
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه285,750
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه155,670
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه195,670
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه275,750
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه235,670
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}