نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری25,100
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-5,050
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-5,050
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-5,050
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-5,050

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122675,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155690,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195790,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225940,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,330,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,580,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,730,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,950,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5003,050,000

خاموت

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 10--4,500
  هر کیلو خاموت 8--4,550
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10--4,550
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8--4,800
  هر کیلو خاموت مهندسی 10--5,000
  هر کیلو خاموت مهندسی 8--5,000

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-5,700
  هر کیلو ورق 12برش خورده-5,700
  هر کیلو ورق 15برش خورده-5,700
  هر کیلو ورق 20برش خورده-5,450
  هر کیلو ورق 25برش خورده-5,450
  هر کیلو ورق 8برش خورده-5,750

مفتول

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو حرارتی--5,150
  هر کیلو زیگزاگ--5,250
  هر کیلو سیم تسمه 1.5--5,850
  هر کیلو سیم تسمه 2.5--5,850
  هر کیلو سیم فابریک 1.5--5,950
  هر کیلو سیم فابریک 2.5--5,950

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.54,180
  هر کیلو میلگرد 1212 متری114,180
  هر کیلو میلگرد 1412 متری154,160
  هر کیلو میلگرد 1612 متری194,160
  هر کیلو میلگرد 1812 متری254,160
  هر کیلو میلگرد 2012 متری304,160
  هر کیلو میلگرد 2212 متری364,160
  هر کیلو میلگرد 2512 متری474,160
  هر کیلو میلگرد 2812 متری564,160
  هر کیلو میلگرد 3212 متری754,330
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.54,650
  هر کیلو میلگرد 8شاخه64,330

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری524,450
  هر کیلو ناودانی 126 متری644,450
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1554,450
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1704,450
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2156,400
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2306,400
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری424,700
  هر کیلو ناودانی 86 متری424,450

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری904,450
  هر کیلو نبشی 126 متری1304,450
  هر کیلو نبشی 36 متری94,450
  هر کیلو نبشی 46 متری154,450
  هر کیلو نبشی 56 متری224,450
  هر کیلو نبشی 66 متری324,450
  هر کیلو نبشی 86 متری584,450

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57205,700
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58655,700
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510805,700
  هر کیلو ورق سیاه 2رول125,900
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514455,500
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518055,500
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52205,830
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521655,500
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52905,900
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53605,900
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54355,750
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55805,750

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.710,900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.79,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.78,750
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.78,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.78,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.78,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.78,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.78,300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.78,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.78,400

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.56,000
  هر کیلو قوطی 20x20-75,950
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.56,000
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه95,950
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.56,000
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.55,950
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه165,900
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه175,900
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه286,010
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه155,900
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه195,900
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه275,900
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه235,900
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}