نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری23,400
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-3,400
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-3,400
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-3,400
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-3,400

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122435,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155553,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195655,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225784,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,013,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,115,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,296,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,535,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,865,000

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-3,280
  هر کیلو ورق 12برش خورده-3,280
  هر کیلو ورق 15برش خورده-3,310
  هر کیلو ورق 20برش خورده-3,420
  هر کیلو ورق 25برش خورده-3,420
  هر کیلو ورق 8برش خورده-3,280

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.53,370
  هر کیلو میلگرد 1212 متری113,370
  هر کیلو میلگرد 1412 متری153,520
  هر کیلو میلگرد 1612 متری193,520
  هر کیلو میلگرد 1812 متری253,520
  هر کیلو میلگرد 2012 متری303,520
  هر کیلو میلگرد 2212 متری363,520
  هر کیلو میلگرد 2512 متری473,520
  هر کیلو میلگرد 2812 متری563,520
  هر کیلو میلگرد 3212 متری753,530
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.53,700
  هر کیلو میلگرد 8شاخه63,510

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری523,450
  هر کیلو ناودانی 126 متری643,450
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1553,450
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1703,450
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2153,500
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2303,650
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری423,450
  هر کیلو ناودانی 86 متری423,450

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری903,450
  هر کیلو نبشی 126 متری1303,450
  هر کیلو نبشی 36 متری93,450
  هر کیلو نبشی 46 متری153,450
  هر کیلو نبشی 56 متری223,450
  هر کیلو نبشی 66 متری323,450
  هر کیلو نبشی 86 متری583,450

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57203,330
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58653,330
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510803,360
  هر کیلو ورق سیاه 2رول123,680
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514453,400
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518053,400
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52203,500
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521653,420
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52903,500
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53603,340
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54353,310
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55803,330

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.74,920
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.74,700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.74,580
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.74,490
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.74,430
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.74,430
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.74,450
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.74,520
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.74,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.74,580

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.53,820
  هر کیلو قوطی 20x20-73,760
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.53,820
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه93,760
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.53,800
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.53,770
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه163,720
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه173,720
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه283,790
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه153,720
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه193,720
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه273,790
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه233,720
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}