نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو تسمه 20x512 متری25,220
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-5,220
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-5,220
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-5,220
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-5,220

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122685,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155818,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195823,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225965,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری2761,260,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری3151,427,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,560,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,770,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5003,000,000

خاموت

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 10--5,000
  هر کیلو خاموت 8--5,300
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10--5,050
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8--5,400
  هر کیلو خاموت مهندسی 10--5,050
  هر کیلو خاموت مهندسی 8--5,400

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق 10برش خورده-6,000
  هر کیلو ورق 12برش خورده-6,000
  هر کیلو ورق 15برش خورده-6,000
  هر کیلو ورق 20برش خورده-5,420
  هر کیلو ورق 25برش خورده-5,370
  هر کیلو ورق 8برش خورده-6,000

مفتول

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو حرارتی--6,000
  هر کیلو زیگزاگ--6,150
  هر کیلو سیم تسمه 1.5--6,700
  هر کیلو سیم تسمه 2.5--6,700
  هر کیلو سیم فابریک 1.5--6,800
  هر کیلو سیم فابریک 2.5--6,800

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.54,630
  هر کیلو میلگرد 1212 متری114,630
  هر کیلو میلگرد 1412 متری154,620
  هر کیلو میلگرد 1612 متری194,620
  هر کیلو میلگرد 1812 متری254,620
  هر کیلو میلگرد 2012 متری304,620
  هر کیلو میلگرد 2212 متری364,620
  هر کیلو میلگرد 2512 متری474,620
  هر کیلو میلگرد 2812 متری564,620
  هر کیلو میلگرد 3212 متری754,720
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.55,300
  هر کیلو میلگرد 8شاخه64,780

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ناودانی 106 متری524,630
  هر کیلو ناودانی 126 متری644,630
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1554,630
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1704,630
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2155,800
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2305,800
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری424,730
  هر کیلو ناودانی 86 متری424,630

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو نبشی 106 متری904,700
  هر کیلو نبشی 126 متری1304,700
  هر کیلو نبشی 36 متری94,700
  هر کیلو نبشی 46 متری154,700
  هر کیلو نبشی 56 متری224,700
  هر کیلو نبشی 66 متری324,700
  هر کیلو نبشی 86 متری584,700

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57205,800
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58655,800
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510805,800
  هر کیلو ورق سیاه 2رول125,900
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514455,400
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518055,400
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52205,800
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521655,400
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52905,800
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53605,750
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54355,800
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55805,800

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.710,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.79,750
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.78,850
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.78,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.78,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.78,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.78,400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.78,300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.78,200
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.78,400

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.55,930
  هر کیلو قوطی 20x20-75,880
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.55,930
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه95,880
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.55,930
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.55,880
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه165,830
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه175,830
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه285,940
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه155,830
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه195,830
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه275,830
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه235,830
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}