نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو تسمه 20x512 متری21,975
هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,975
هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,975
هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,975
هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,975

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر شاخه تیرآهن 1212 متری122510,000
هر شاخه تیرآهن 1412 متری155430,000
هر شاخه تیرآهن 1612 متری195518,000
هر شاخه تیرآهن 1812 متری225630,000
هر شاخه تیرآهن 2012 متری276802,000
هر شاخه تیرآهن 2212 متری315935,000
هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,085,000
هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,285,000
هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,530,000

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق 10برش خورده-2,500
هر کیلو ورق 12برش خورده-2,500
هر کیلو ورق 15برش خورده-2,500
هر کیلو ورق 20برش خورده-2,400
هر کیلو ورق 25برش خورده-2,370
هر کیلو ورق 8برش خورده-2,500

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو میلگرد 1012 متری7.52,110
هر کیلو میلگرد 1212 متری112,110
هر کیلو میلگرد 1412 متری152,070
هر کیلو میلگرد 1612 متری192,070
هر کیلو میلگرد 1812 متری252,070
هر کیلو میلگرد 2012 متری302,070
هر کیلو میلگرد 2212 متری362,070
هر کیلو میلگرد 2512 متری472,070
هر کیلو میلگرد 2812 متری562,070
هر کیلو میلگرد 3212 متری752,070
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.52,450
هر کیلو میلگرد 8شاخه62,240

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ناودانی 106 متری522,165
هر کیلو ناودانی 126 متری642,165
هر کیلو ناودانی 1412 متری1552,165
هر کیلو ناودانی 1612 متری1702,165
هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,580
هر کیلو ناودانی 2012 متری2302,800
هر کیلو ناودانی 6.56 متری422,250
هر کیلو ناودانی 86 متری422,165

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو نبشی 106 متری902,150
هر کیلو نبشی 126 متری1302,150
هر کیلو نبشی 36 متری92,150
هر کیلو نبشی 46 متری152,150
هر کیلو نبشی 56 متری222,150
هر کیلو نبشی 66 متری322,150
هر کیلو نبشی 86 متری582,150

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق سیاه 106x1/57202,490
هر کیلو ورق سیاه 126x1/58652,490
هر کیلو ورق سیاه 156x1/510802,490
هر کیلو ورق سیاه 2رول123,000
هر کیلو ورق سیاه 206x1/514452,440
هر کیلو ورق سیاه 256x1/518052,370
هر کیلو ورق سیاه 36x1/52202,760
هر کیلو ورق سیاه 306x1/521652,370
هر کیلو ورق سیاه 46x1/52902,760
هر کیلو ورق سیاه 56x1/53602,760
هر کیلو ورق سیاه 66x1/54352,490
هر کیلو ورق سیاه 86x1/55802,490

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.73,870
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.73,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.73,560
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.73,460
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.73,490
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.73,480
هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.73,470
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.73,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.73,510
هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.73,770

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.53,160
هر کیلو قوطی 20x20-73,090
هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.53,160
هر کیلو قوطی 25x25شاخه93,140
هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.53,160
هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.53,080
هر کیلو قوطی 30x50شاخه163,060
هر کیلو قوطی 30x60شاخه173,060
هر کیلو قوطی 40x100شاخه283,100
هر کیلو قوطی 40x40شاخه153,060
هر کیلو قوطی 60x40شاخه193,060
هر کیلو قوطی 70x70شاخه273,060
هر کیلو قوطی 80x40شاخه233,060
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-3,060
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}