نرخ مسکن

منطقه 1

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  دار آباد . بلوار هاشمی12
  شهرک شهید محلاتی5

منطقه 2

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  جلال آل احمد . پل آزمایش5
  شهرك غرب . فاز 220
  شهرك غرب . فاز 518
  شهرك غرب . فاز 613

منطقه 3

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  اختیاریه شمالی . دوقوز14
  اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان5
  زرگنده . عمرانی2
  سئول . شهرك فجر20
  سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب20
  ضرابخانه10

منطقه 4

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  حكیمیه . شهرك والفجر18
  شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر3
  فلكه سوم تهرانپارس5
  مجیدیه شمالی . كرمان شمالی10

منطقه 5

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  شهرك امید20

منطقه 6

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  میدان فلسطین20

منطقه 7

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  خواجه نظام . اجاره دار3
  خواجه نظام . مانگار3
  سهروردی جنوبی . زنده دلان14
  سهروردی جنوبی . ملك6

منطقه 9

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  آزادی . بلوار استاد معین30
  بوتان30

منطقه 10

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  رودكی جنوبی17

منطقه 11

محله و خیابانعمر ساختمان (سال)قیمت هر متر مربعنمودار و آرشیو
  كارگر جنوبی9
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/house":"\u0645\u0633\u06a9\u0646"}