نرخ طلا و سکه

سکه
عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
سکه بهار آزادی1,184,0000 (0%)1,184,0001,184,000۶ اردیبهشت
سکه امامی1,219,9500 (0%)1,218,9001,221,250۶ اردیبهشت
نیم سکه682,0000 (0%)682,000687,000۶ اردیبهشت
ربع سکه378,0000 (0%)378,000381,000۴ اردیبهشت
سکه گرمی255,0000 (0%)255,000255,000۶ اردیبهشت
طلا
عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
اونس طلادلار1,267.500.30 (0.02%)1,266.501,271.10۹:۵۰
مثقال طلا506,9500 (0%)506,600509,650۶ اردیبهشت
گرم طلای ۱۸117,0370 (0%)116,957117,661۶ اردیبهشت
گرم طلای ۲۴156,0480 (0%)155,941156,879۶ اردیبهشت
انس نقرهدلار17.550.02 (0.11%)17.4917.60۹:۴۵
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/gold":"\u0637\u0644\u0627 \u0648 \u0633\u06a9\u0647"}