نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 77523.3 0.02 77519.1 77519.1 ۱۲:۳۶
شاخص كل (هم وزن) 15962.6 0.15 15950.9 15950.9 ۱۲:۳۶
شاخص كل فرابورس 885.9 0.46 887 887 ۱۲:۳۶
بازار اول فرابورس 164.4 0.85 164.7 164.7 ۱۲:۳۶
بازار دوم فرابورس 428.5 0.37 429 429 ۱۲:۰۶
شاخص بازار اول 54544.4 0.02 54525.9 54525.9 ۱۲:۳۶
شاخص بازار دوم 167680.9 0.01 167758.1 167758.1 ۱۲:۳۶
شاخص 30 شركت بزرگ 3105.2 0 3102.4 3102.2 ۱۲:۳۶
شاخص 50 شركت برتر 3043.9 0 3042.3 3042.3 ۱۲:۳۶
شاخص قیمت 50 شركت 157013.2 0 157199.7 157199.7 ۱۲:۳۶
شاخص قیمت (هم وزن) 12560.4 0.15 12555.6 12555.6 ۱۶:۱۸
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 26919.2 0.02 26926.8 26926.8 ۱۶:۱۸
قیمت و بازده نقدی 308250.5 0.02 308250.5 308250.5 ۱۴:۳۶
شاخص آزاد شناور 85107.1 0.04 85141.2 85141.2 ۱۲:۳۶
شاخص صنعت 66392.7 0.02 66391.2 66391.2 ۱۲:۳۶
فرآورده های نفتی 201853.2 0.02 201538.1 201538.1 ۱۲:۳۶
خودرو و ساخت قطعات 17388.3 0.09 17342.2 17342.2 ۱۲:۴۸
بانكها و موسسات اعتباری 585.7 0.01 585.3 585.3 ۱۲:۰۶
واسطه گری های مالی و پولی 131834 0.05 131850.5 131850.5 ۱۲:۳۶
سایر واسطه گری های مالی 2351.4 0.58 2359.1 2359.1 ۱۲:۳۶
بیمه و بازنشستگی 5190.9 0.08 5218.9 5218.9 ۱۲:۳۶
سرمایه گذاری ها 1816.3 0.06 1817.5 1817.5 ۱۲:۳۶
مخابرات 907.6 0.01 906.6 906.6 ۱۲:۳۶
غذایی و آشامیدنی 3555 0.07 3553.2 3553.2 ۱۲:۳۶
قند و شكر 5446.9 0.02 5412.1 5412.1 ۱۲:۳۶
زراعت و خدمات وابسته 7870 1.06 7705.9 7705.9 ۱۲:۳۶
فرآورده های دارویی 9189.8 0 9190.6 9190.6 ۱۲:۳۶
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۷ خرداد
خدمات فنی مهندسی 739.6 0.08 735.2 735.2 ۱۲:۳۶
كاشی و سرامیك 2057.3 0.33 2056.9 2056.9 ۱۲:۳۶
چند رشته ای صنعتی 7226.2 0 7221.7 7221.7 ۱۲:۱۸
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 33841.8 0.03 33924.4 33924.4 ۱۲:۳۶
محصولات فلزی 32645 0.06 33248.3 33248.3 ۱۲:۳۶
انبوه سازی 772.8 0.44 768.8 768.8 ۱۲:۳۶
سیمان، آهك و گچ 710.8 0.02 710 710 ۱۲:۰۶
حمل و نقل و ارتباطات 3836 0.02 3835.5 3835.5 ۱۲:۳۶
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0.99 2187.4 2164.9 ۲۵ بهمن
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۷ خرداد
کانی های فلزی 13847 0 13908.6 13908.6 ۱۲:۳۶
کانی های غیرفلزی 2263.3 0.1 2283.9 2283.9 ۱۲:۳۶
استخراج سایر معادن 16980.9 4.32 17350.3 16993.6 ۱۴ اسفند
استخراج نفت و گاز 647.4 0.04 645 645 ۱۲:۳۶
استخراج ذغال سنگ 1264.9 4.96 1264.9 1264.9 ۲۲ آذر
محصولات كاغذی 8129.6 0.09 8300.4 8300.4 ۱۲:۳۶
لاستیك و پلاستیك 19925.8 0.03 19976.8 19976.8 ۱۲:۳۶
رایانه 9056.8 0.12 9067.1 9067.1 ۱۲:۳۶
ماشین آلات 15189.4 0.03 15345.5 15345.5 ۱۲:۳۶
دستگاه های برقی 493790.2 0.23 493990 493990 ۱۲:۳۶
منسوجات 1387.4 0.52 1380.2 1380.2 ۶ فروردین
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۷ خرداد
محصولات چوبی 65183.6 0.01 65165.9 65165.9 ۱۲:۳۶
دباغی و پرداخت چرم 1710.6 0 1710.5 1710.5 ۱۲:۳۶
انتشار، چاپ و تكثیر 144611.9 0.02 147755.8 147755.8 ۱۲:۳۶
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}