نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 94606 0.71 93283.65 93283.65 ۱۲:۳۸
شاخص كل (هم وزن) 17824 0.29 17748.09 17748.09 ۱۲:۳۸
شاخص كل فرابورس 1056 0.72 1049.9 1049.9 ۱۲:۳۴
بازار اول فرابورس 171 1.47 171.7 171.7 ۹:۳۴
بازار دوم فرابورس 525 0.94 523 523 ۱۱:۵۰
شاخص بازار اول 67579 0.79 66686.55 66686.55 ۱۲:۳۸
شاخص بازار دوم 199468 0.56 196398.91 196398.91 ۱۲:۳۸
شاخص 30 شركت بزرگ 4107 1.21 4078.52 4030.65 ۱۲:۳۴
شاخص 50 شركت برتر 3877 0.78 3819.6 3819.6 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت 50 شركت 200024 0.43 198574.44 198574.44 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت (هم وزن) 13440 0.29 13382.91 13382.91 ۱۲:۳۸
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 30322 0.71 29897.94 29897.94 ۱۲:۳۸
قیمت و بازده نقدی 364282 0.4 364282 364282 ۲۰ آذر
شاخص آزاد شناور 102200 0.74 101009.03 101009.03 ۱۲:۳۸
شاخص صنعت 83309 1 82043.96 82043.96 ۱۲:۵۰
فرآورده های نفتی 331786 0.01 333133.57 333133.57 ۱۲:۵۰
خودرو و ساخت قطعات 17512 0.62 17451.38 17451.38 ۱۲:۵۰
بانكها و موسسات اعتباری 578 0.01 574.41 574.41 ۱۱:۳۲
واسطه گری های مالی و پولی 132479 0.04 131859.67 131859.67 ۱۲:۵۰
سایر واسطه گری های مالی 2121 0 2121.51 2121.51 ۱۲:۳۴
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 2066 0.37 2063.16 2063.16 ۱۲:۳۴
مخابرات 1111 0.05 1112.13 1111.61 ۱۲:۵۰
غذایی و آشامیدنی 3547 0.04 3601.6 3601.6 ۱۲:۳۴
قند و شكر 9209 0.06 9224.53 9224.53 ۱۲:۵۰
زراعت و خدمات وابسته 6334 0.06 6419.62 6419.62 ۱۲:۵۰
فرآورده های دارویی 8927 0.09 8916.55 8916.55 ۱۲:۵۰
پیمانكاری صنعتی 920 0 919.7 919.7 ۱۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 784 0.51 774.41 773.73 ۱۲:۱۴
كاشی و سرامیك 2091 0.09 2079.45 2079.45 ۱۲:۱۴
چند رشته ای صنعتی 9229 2.97 8840.18 8840.18 ۱۲:۳۴
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244 0 10244.3 10244.3 ۱۱ مرداد
فلزات اساسی 55431 1.79 54644.36 54644.36 ۱۲:۵۰
محصولات فلزی 24531 0.17 24397.56 24397.56 ۱۲:۵۰
انبوه سازی 690 0.65 685.75 685.75 ۱۱:۴۴
سیمان، آهك و گچ 622 0.01 625.56 625.56 ۱۲:۳۴
حمل و نقل و ارتباطات 3965 0.02 3966.27 3966.02 ۱۲:۵۰
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187 0 2187.1 2187.1 ۱۱ مرداد
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125 0 1125.2 1125.2 ۱۱ مرداد
کانی های فلزی 19682 3.01 18881.11 18881.11 ۱۲:۵۰
کانی های غیرفلزی 2304 0.1 2304.22 2304.22 ۱۲:۵۰
استخراج سایر معادن 12058 1.21 12206.6 11926.2 ۲۰ آبان
استخراج نفت و گاز 468 0.31 469.35 469.35 ۱۲:۱۴
استخراج ذغال سنگ 1435 4.69 1368.1 1368.1 ۱۱:۴۴
محصولات كاغذی 13125 0.26 13081.82 13081.82 ۱۲:۵۰
لاستیك و پلاستیك 20549 0 0 0 ۱۲:۳۴
رایانه 12134 0.01 12055.5 12055.5 ۱۲:۳۴
ماشین آلات 16121 0.02 16078.11 16078.11 ۱۲:۵۰
دستگاه های برقی 490942 1.18 485889.32 485889.32 ۱۲:۵۰
منسوجات 1282 0 1282.4 1282.4 ۱۴ آذر
مبلمان و مصنوعات دیگر 273 0 272.7 272.7 ۱۱ مرداد
محصولات چوبی 51135 0 51124.71 51124.71 ۱۲:۳۴
دباغی و پرداخت چرم 2050 0 2050.5 2050.5 ۲۱ آذر
انتشار، چاپ و تكثیر 197229 0 192803.18 192803.18 ۱۲:۵۰
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}