نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 95879 0.04 95838.75 95838.75 ۹:۳۴
شاخص كل (هم وزن) 17382 0.01 17375.33 17375.33 ۹:۲۶
شاخص كل فرابورس 1108 0.04 1110.41 1110.41 ۹:۲۰
بازار اول فرابورس 203 0.59 201.88 201.88 ۹:۲۶
بازار دوم فرابورس 538 0.39 539.86 539.86 ۹:۲۶
شاخص بازار اول 68528 0.07 68484.17 68484.17 ۹:۳۴
شاخص بازار دوم 201924 0 201924.77 201924.77 ۹:۳۴
شاخص 30 شركت بزرگ 4468 0 0 0 ۹:۳۴
شاخص 50 شركت برتر 4033 0.09 4032.06 4032.06 ۹:۲۶
شاخص قیمت 50 شركت 215576 0 215547.84 215547.84 ۹:۲۶
شاخص قیمت (هم وزن) 12754 0.01 12748.7 12748.7 ۹:۳۴
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 29808 0.04 29795.76 29795.76 ۹:۳۴
قیمت و بازده نقدی 378339 0 378339.46 378339.46 ۵ خرداد
شاخص آزاد شناور 104719 0 0 0 ۹:۳۴
شاخص صنعت 86049 0.08 86036.21 86036.21 ۹:۲۶
فرآورده های نفتی 348850 0.02 348978.01 348978.01 ۹:۲۶
خودرو و ساخت قطعات 15103 0.07 15107.83 15107.83 ۹:۲۶
بانكها و موسسات اعتباری 479 0.06 479.71 479.67 ۵ خرداد
واسطه گری های مالی و پولی 114644 0.01 114591.47 114591.47 ۹:۲۶
سایر واسطه گری های مالی 2244 0.22 2231.01 2231.01 ۹:۲۶
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1885 0.07 1884 1884 ۹:۲۶
مخابرات 1089 0.01 1089.59 1089.59 ۹:۲۶
غذایی و آشامیدنی 3437 0.13 3442.39 3442.39 ۹:۲۶
قند و شكر 9953 0.06 9928.04 9928.04 ۹:۲۶
زراعت و خدمات وابسته 4853 0.05 4850.41 4850.41 ۹:۲۶
فرآورده های دارویی 8230 0.04 8222.68 8222.68 ۹:۲۶
پیمانكاری صنعتی 920 0 919.7 919.7 ۱۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 648 0.01 648.57 648.38 ۱ خرداد
كاشی و سرامیك 2060 0.13 2062.95 2062.95 ۹:۲۶
چند رشته ای صنعتی 9292 0.01 9291.2 9291.2 ۹:۲۶
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244 0 10244.3 10244.3 ۱۱ مرداد
فلزات اساسی 62479 0.07 62415.95 62415.95 ۹:۲۶
محصولات فلزی 21742 0.03 21716.69 21716.69 ۹:۲۶
انبوه سازی 655 0.2 656.23 656.23 ۹:۲۶
سیمان، آهك و گچ 571 0.11 571.36 570.18 ۵ خرداد
حمل و نقل و ارتباطات 3499 0.37 3498.17 3485.75 ۵ خرداد
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1412 3.78 1399.99 1359.88 ۲ خرداد
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125 0 1125.2 1125.2 ۱۱ مرداد
کانی های فلزی 22799 0.89 22811.1 22811.1 ۹:۲۶
کانی های غیرفلزی 2233 0.05 2232.22 2232.22 ۹:۲۶
استخراج سایر معادن 12180 1.91 12523.13 12197.73 ۵ خرداد
استخراج نفت و گاز 357 0.58 357.79 354.83 ۵ خرداد
استخراج ذغال سنگ 1622 1.73 1662.31 1623.82 ۵ خرداد
محصولات كاغذی 10554 0.03 10530.47 10530.47 ۹:۲۶
لاستیك و پلاستیك 16748 0.03 16708.06 16708.06 ۹:۲۶
رایانه 13788 0.02 13791.11 13791.11 ۹:۲۶
ماشین آلات 16578 0 16581.53 16581.53 ۹:۲۶
دستگاه های برقی 444344 0.04 444562.16 444562.16 ۹:۲۶
منسوجات 1276 0.1 1277.75 1277.44 ۲ خرداد
مبلمان و مصنوعات دیگر 273 0 272.7 272.7 ۱۱ مرداد
محصولات چوبی 59648 0.39 59711.22 59711.22 ۹:۲۶
دباغی و پرداخت چرم 1881 4.99 1979.49 1979.49 ۲ خرداد
انتشار، چاپ و تكثیر 200296 0 200300.82 200300.82 ۹:۲۶
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}