نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 79206.6 0.22 79394.5 79206.5 ۲ بهمن
شاخص كل (هم وزن) 15515.7 0.3 15581 15515.6 ۲ بهمن
شاخص كل فرابورس 842.8 0.3 848.7 843.1 ۲ بهمن
بازار اول فرابورس 155.9 0.57 156.5 155.8 ۲ بهمن
بازار دوم فرابورس 407.9 0.24 411 408.2 ۲ بهمن
شاخص بازار اول 56436.5 0.26 56602.6 56436.5 ۲ بهمن
شاخص بازار دوم 167355.4 0.13 167647.9 167355.2 ۲ بهمن
شاخص 30 شركت بزرگ 3255.8 0.22 3264.8 3255.8 ۲ بهمن
شاخص 50 شركت برتر 3135 0.15 3140.9 3136.9 ۲ بهمن
شاخص قیمت 50 شركت 156003.8 0.16 156269.4 156074.2 ۲ بهمن
شاخص قیمت (هم وزن) 12313.8 0.38 12375.4 12323.5 ۲ بهمن
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27721.7 0.53 27875 27809 ۲ بهمن
قیمت و بازده نقدی 316380.5 0.22 316380.5 316380.5 ۲ بهمن
شاخص آزاد شناور 87010.3 0.37 87358.8 87010.3 ۲ بهمن
شاخص صنعت 66742.7 0.22 66906.3 66793.5 ۲ بهمن
فرآورده های نفتی 194327.6 0.31 195255.5 194916.2 ۲ بهمن
خودرو و ساخت قطعات 17458.4 2.02 17865.7 17458.6 ۲ بهمن
بانكها و موسسات اعتباری 696.5 0 696.5 696.4 ۲۹ دی
واسطه گری های مالی و پولی 148663.3 0.18 148943.1 148705 ۲ بهمن
سایر واسطه گری های مالی 2170.5 2.19 2219.3 2174.8 ۲ بهمن
بیمه و بازنشستگی 5140.1 0.53 5168.5 5143 ۲ بهمن
سرمایه گذاری ها 1754.8 0.62 1765.9 1757 ۲ بهمن
مخابرات 860.2 0 860.6 860.1 ۲ بهمن
غذایی و آشامیدنی 3638.4 0.04 3647.2 3640.9 ۲ بهمن
قند و شكر 5754.4 2.79 5750.6 5674.1 ۲ بهمن
زراعت و خدمات وابسته 6766.8 4.91 7052.2 6766.3 ۲ بهمن
فرآورده های دارویی 9351 0.01 9367.9 9349.3 ۲ بهمن
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۷ خرداد
خدمات فنی مهندسی 843.1 0.04 842.9 842.9 ۲ بهمن
كاشی و سرامیك 2041.4 0.65 2050.8 2044.2 ۲ بهمن
چند رشته ای صنعتی 7262.5 0.27 7283.3 7266.5 ۲ بهمن
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 34475.8 0.22 34521.3 34399.4 ۲ بهمن
محصولات فلزی 39481.5 0.29 39601 39493.8 ۲ بهمن
انبوه سازی 709.9 0.37 713.1 710.4 ۲ بهمن
سیمان، آهك و گچ 713.9 0.48 717.4 714.3 ۲ بهمن
حمل و نقل و ارتباطات 3975.1 0.08 3980.1 3975.8 ۲ بهمن
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2178.7 3.81 2177.7 2098.1 ۲ بهمن
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۷ خرداد
کانی های فلزی 14604.7 0.35 14640.1 14614.8 ۲ بهمن
کانی های غیرفلزی 2177 0.26 2184.6 2175.7 ۲ بهمن
استخراج سایر معادن 8498.8 0.15 8496.6 8454.6 ۲ بهمن
استخراج نفت و گاز 718.1 0.19 719.6 719.3 ۲ بهمن
استخراج ذغال سنگ 1264.9 4.96 1264.9 1264.9 ۲۲ آذر
محصولات كاغذی 7893.7 1.24 7813 7813 ۲۷ دی
لاستیك و پلاستیك 20483.5 1.24 20780.3 20489.7 ۲ بهمن
رایانه 8729.3 0.09 8759 8742.4 ۲ بهمن
ماشین آلات 15448.6 0.51 15555.2 15454.7 ۲ بهمن
دستگاه های برقی 464396.4 1.42 471094.9 465453.4 ۲ بهمن
منسوجات 1528.1 0.18 1531 1528.3 ۲ بهمن
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۷ خرداد
محصولات چوبی 57501.1 1.47 59449.4 57940.3 ۲ بهمن
دباغی و پرداخت چرم 1633.9 0.04 1633.9 1633.9 ۲ بهمن
انتشار، چاپ و تكثیر 114611.2 2.52 117576.2 114411.9 ۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}