نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 81742 0.05 81732 81696.3 ۲۵ مرداد
شاخص كل (هم وزن) 17625 0.01 17635.3 17618 ۲۵ مرداد
شاخص كل فرابورس 919 0.06 921 917.3 ۲۵ مرداد
بازار اول فرابورس 174 0.69 173.4 172.9 ۲۵ مرداد
بازار دوم فرابورس 443 0.04 443.9 442.2 ۲۵ مرداد
شاخص بازار اول 57174 0.02 57182.4 57159.7 ۲۵ مرداد
شاخص بازار دوم 178720 0.11 178719.4 178519.4 ۲۵ مرداد
شاخص 30 شركت بزرگ 3282 0.04 3283.2 3280.6 ۲۵ مرداد
شاخص 50 شركت برتر 3189 0.04 3188.7 3187.2 ۲۵ مرداد
شاخص قیمت 50 شركت 166812 0.36 166689.7 166258.9 ۲۵ مرداد
شاخص قیمت (هم وزن) 13351 0.01 13358.7 13345.6 ۲۵ مرداد
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 26487 0.05 26483.9 26472.4 ۲۵ مرداد
قیمت و بازده نقدی 325605 0.06 325605.4 325605.4 ۲۵ مرداد
شاخص آزاد شناور 89757 0.01 89762 89727.4 ۲۵ مرداد
شاخص صنعت 70692 0.07 70691.4 70646.8 ۲۵ مرداد
فرآورده های نفتی 228594 0.02 228994.5 228583.1 ۲۵ مرداد
خودرو و ساخت قطعات 18124 0.13 18127 18063.2 ۲۵ مرداد
بانكها و موسسات اعتباری 572 0.26 573.9 572.5 ۲۲ مرداد
واسطه گری های مالی و پولی 130375 0.03 130395.9 130377.3 ۲۵ مرداد
سایر واسطه گری های مالی 2328 0.36 2337.1 2331.2 ۲۵ مرداد
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1889 0.07 1888.1 1887.2 ۲۵ مرداد
مخابرات 947 0.06 948 947.5 ۲۵ مرداد
غذایی و آشامیدنی 3758 0.28 3769.4 3757.2 ۲۵ مرداد
قند و شكر 8975 0.93 9068.9 8979.9 ۲۵ مرداد
زراعت و خدمات وابسته 7167 1.01 7156.9 7086.3 ۲۵ مرداد
فرآورده های دارویی 9222 0.17 9236.8 9224.7 ۲۵ مرداد
پیمانكاری صنعتی 920 0 919.7 919.7 ۱۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 693 0.02 693.2 692.9 ۱۰ مرداد
كاشی و سرامیك 2249 0.4 2247.9 2240 ۲۵ مرداد
چند رشته ای صنعتی 7570 0.1 7577.3 7570.6 ۲۵ مرداد
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244 0 10244.3 10244.3 ۱۱ مرداد
فلزات اساسی 41555 0.07 41578.4 41543.2 ۲۵ مرداد
محصولات فلزی 30608 0.04 30620.8 30609.4 ۲۵ مرداد
انبوه سازی 755 0.29 757.9 753.5 ۲۵ مرداد
سیمان، آهك و گچ 709 0.05 709.9 708.9 ۲۵ مرداد
حمل و نقل و ارتباطات 3972 1.05 3952.5 3935.8 ۲۵ مرداد
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187 0 2187.1 2187.1 ۱۱ مرداد
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125 0 1125.2 1125.2 ۱۱ مرداد
کانی های فلزی 14634 0.26 14630.3 14595 ۲۵ مرداد
کانی های غیرفلزی 2341 1.2 2368.6 2343.3 ۲۵ مرداد
استخراج سایر معادن 15257 0.81 15373.7 15235.3 ۲۵ مرداد
استخراج نفت و گاز 604 0 603.8 603.8 ۱۱ مرداد
استخراج ذغال سنگ 1377 1.68 1401.9 1389.2 ۲۵ مرداد
محصولات كاغذی 12062 0.5 12070 11851.8 ۲۵ مرداد
لاستیك و پلاستیك 22265 0.44 22375.6 22273.4 ۲۵ مرداد
رایانه 12593 1 12565.7 12479.6 ۲۵ مرداد
ماشین آلات 16074 0.08 16116.6 16100 ۲۵ مرداد
دستگاه های برقی 501901 0.34 503665.4 502278.6 ۲۵ مرداد
منسوجات 1354 0.13 1356 1355.3 ۲۳ مرداد
مبلمان و مصنوعات دیگر 273 0 272.7 272.7 ۱۱ مرداد
محصولات چوبی 56223 0.53 56519.8 56519.8 ۲۵ مرداد
دباغی و پرداخت چرم 1789 0 1789.2 1789.2 ۱۱ مرداد
انتشار، چاپ و تكثیر 189873 1.78 193182.3 190978.1 ۲۵ مرداد
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}