نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 79755.6 0.19 79822.9 79670.1 ۹ اردیبهشت
شاخص كل (هم وزن) 17585.7 0.06 17635.4 17580.7 ۹ اردیبهشت
شاخص كل فرابورس 921.3 0.1 927.9 921.3 ۹ اردیبهشت
بازار اول فرابورس 178.5 0.39 179.2 177.9 ۹ اردیبهشت
بازار دوم فرابورس 441.5 0.22 444.4 442.1 ۹ اردیبهشت
شاخص بازار اول 55243.6 0.29 55304.4 55117.5 ۹ اردیبهشت
شاخص بازار دوم 177351.5 0.02 177755.8 177303 ۹ اردیبهشت
شاخص 30 شركت بزرگ 3102.5 0.2 3106.1 3096.6 ۹ اردیبهشت
شاخص 50 شركت برتر 3075.9 0.21 3078.4 3075.7 ۹ اردیبهشت
شاخص قیمت 50 شركت 159525 0.39 159676.9 159220.4 ۹ اردیبهشت
شاخص قیمت (هم وزن) 13819.4 0 13865.7 13822.7 ۹ اردیبهشت
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27454.7 0.64 27711 27657.4 ۹ اردیبهشت
قیمت و بازده نقدی 317089.5 0.24 317089.5 317089.5 ۹ اردیبهشت
شاخص آزاد شناور 87689.6 0.12 87841.3 87672.6 ۹ اردیبهشت
شاخص صنعت 68558.1 0.18 68637.9 68558 ۹ اردیبهشت
فرآورده های نفتی 229496.4 2.85 229973.8 229506 ۹ اردیبهشت
خودرو و ساخت قطعات 19496.4 0.16 19624.2 19474 ۹ اردیبهشت
بانكها و موسسات اعتباری 572.3 0.28 572 570.8 ۹ اردیبهشت
واسطه گری های مالی و پولی 132302.4 0.28 132281.1 132116.5 ۹ اردیبهشت
سایر واسطه گری های مالی 2682.2 0.34 2709.7 2679.2 ۹ اردیبهشت
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1973.3 0.19 1981.7 1974.9 ۹ اردیبهشت
مخابرات 876.4 0.16 875.1 874.9 ۹ اردیبهشت
غذایی و آشامیدنی 3910 1.27 3920.9 3914.4 ۹ اردیبهشت
قند و شكر 7215.5 0.09 7238.7 7216.9 ۹ اردیبهشت
زراعت و خدمات وابسته 7690.5 0.04 7694 7691.9 ۹ اردیبهشت
فرآورده های دارویی 9436.9 0.77 9436.6 9389.3 ۹ اردیبهشت
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۷ خرداد
خدمات فنی مهندسی 763.2 1.99 778.9 767 ۹ اردیبهشت
كاشی و سرامیك 2339.9 0.68 2347.3 2342.4 ۹ اردیبهشت
چند رشته ای صنعتی 7163.1 0.17 7175.8 7164.6 ۹ اردیبهشت
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۶ اردیبهشت
فلزات اساسی 32769.8 0.05 32950.4 32808.8 ۹ اردیبهشت
محصولات فلزی 33273.4 0.72 33745.6 33350.8 ۹ اردیبهشت
انبوه سازی 803.6 1.59 815.8 804.7 ۹ اردیبهشت
سیمان، آهك و گچ 751.7 0.85 759.6 753.2 ۹ اردیبهشت
حمل و نقل و ارتباطات 3871.4 0.52 3892.3 3873.1 ۹ اردیبهشت
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۶ اردیبهشت
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۷ خرداد
کانی های فلزی 13105.8 0.21 13120.9 13088.8 ۹ اردیبهشت
کانی های غیرفلزی 2453.6 1.17 2480.6 2450 ۹ اردیبهشت
استخراج سایر معادن 16980.9 4.32 17350.3 16993.6 ۱۴ اسفند
استخراج نفت و گاز 733.6 1.88 733.1 720.5 ۹ اردیبهشت
استخراج ذغال سنگ 1507.9 2.48 1539.5 1506.4 ۹ اردیبهشت
محصولات كاغذی 11849.5 1 12056.6 11854.8 ۹ اردیبهشت
لاستیك و پلاستیك 22704.5 1.22 22705.6 22471.9 ۹ اردیبهشت
رایانه 10926.2 0.54 10944.2 10815.4 ۹ اردیبهشت
ماشین آلات 17281.9 0.35 17435.6 17299.3 ۹ اردیبهشت
دستگاه های برقی 547424.1 1.32 547651.5 545610.3 ۹ اردیبهشت
منسوجات 1405.5 0 1405.5 1405.5 ۶ اردیبهشت
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۷ خرداد
محصولات چوبی 70706.2 0 70707.7 70705.7 ۹ اردیبهشت
دباغی و پرداخت چرم 1703.6 0 1703.6 1703.6 ۶ اردیبهشت
انتشار، چاپ و تكثیر 153942.6 0 153942.6 153942.6 ۶ اردیبهشت
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}