نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 108296 0.48 108367.9 108047.77 ۳۰ تیر
شاخص كل (هم وزن) 18404 0.62 18428.38 18307.74 ۳۰ تیر
شاخص كل فرابورس 1214 0.29 1216.04 1214.26 ۳۰ تیر
بازار اول فرابورس 216 0.36 217.03 216.04 ۳۰ تیر
بازار دوم فرابورس 593 0.35 593.19 593.19 ۳۰ تیر
شاخص بازار اول 77988 0.25 78048.28 77798.61 ۳۰ تیر
شاخص بازار دوم 224238 0.86 224420.44 223775.94 ۳۰ تیر
شاخص 30 شركت بزرگ 5141 0.35 5142.72 5127.47 ۳۰ تیر
شاخص 50 شركت برتر 4575 0.46 4579.12 4568.46 ۳۰ تیر
شاخص قیمت 50 شركت 245904 0.33 246064.52 245310.11 ۳۰ تیر
شاخص قیمت (هم وزن) 13129 0.62 13146.18 13060.12 ۳۰ تیر
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 32414 0.48 32435.68 32339.86 ۳۰ تیر
قیمت و بازده نقدی 429583 0 429583.44 429583.44 ۳۰ تیر
شاخص آزاد شناور 117167 0.43 117209.53 116767.1 ۳۰ تیر
شاخص صنعت 97870 0.48 97956.27 97674.33 ۳۰ تیر
فرآورده های نفتی 358776 0.01 358820.33 358756.33 ۳۰ تیر
خودرو و ساخت قطعات 15914 1.48 15914.91 15707.66 ۳۰ تیر
بانكها و موسسات اعتباری 505 0.9 503.93 500.84 ۲۷ تیر
واسطه گری های مالی و پولی 121256 0.47 121247.28 120716.49 ۳۰ تیر
سایر واسطه گری های مالی 2379 3.43 2377.9 2303.2 ۳۰ تیر
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 2055 1.76 2054.13 2019.48 ۳۰ تیر
مخابرات 1139 0.71 1138.03 1131.01 ۳۰ تیر
غذایی و آشامیدنی 3494 0.21 3490.72 3485.86 ۳۰ تیر
قند و شكر 9873 1.38 9870.26 9753.82 ۳۰ تیر
زراعت و خدمات وابسته 5270 4.48 5517.2 5352.35 ۳۰ تیر
فرآورده های دارویی 8352 0 8360.07 8352.52 ۳۰ تیر
پیمانكاری صنعتی 920 0 919.7 919.7 ۱۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 602 1.77 613.07 602.7 ۲۶ تیر
كاشی و سرامیك 2050 0.46 2054.27 2043.43 ۳۰ تیر
چند رشته ای صنعتی 11123 0.26 11132.49 11098.4 ۳۰ تیر
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244 0 10244.3 10244.3 ۱۱ مرداد
فلزات اساسی 72707 0.14 72802.01 72538.38 ۳۰ تیر
محصولات فلزی 22133 0.2 22543.47 22129.97 ۳۰ تیر
انبوه سازی 641 1.09 640.49 634.11 ۳۰ تیر
سیمان، آهك و گچ 604 0.24 603.4 602.69 ۳۰ تیر
حمل و نقل و ارتباطات 3502 1.8 3566.23 3565.72 ۳۰ تیر
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1473 1.22 1483.76 1475.32 ۲۷ تیر
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125 0 1125.2 1125.2 ۱۱ مرداد
کانی های فلزی 29711 0.63 29823.54 29569 ۳۰ تیر
کانی های غیرفلزی 2334 1.37 2332.17 2288.9 ۳۰ تیر
استخراج سایر معادن 9962 2.59 10240.12 9906.68 ۲۷ تیر
استخراج نفت و گاز 349 2.09 357.31 352.14 ۲۷ تیر
استخراج ذغال سنگ 1631 2.36 1636.72 1602.03 ۳۰ تیر
محصولات كاغذی 11400 0.3 11402.73 11362.82 ۳۰ تیر
لاستیك و پلاستیك 20528 0.48 20664.43 20538.1 ۳۰ تیر
رایانه 14061 0.2 14088.95 14065.64 ۳۰ تیر
ماشین آلات 16425 0.47 16503.44 16441.99 ۳۰ تیر
دستگاه های برقی 519095 0.1 519432.8 518906 ۳۰ تیر
منسوجات 1293 0.08 1294.13 1294.12 ۲۷ تیر
مبلمان و مصنوعات دیگر 273 0 272.7 272.7 ۱۱ مرداد
محصولات چوبی 81344 3.4 84213.75 81353 ۲۷ تیر
دباغی و پرداخت چرم 1969 2.03 1968.43 1929.29 ۲۶ تیر
انتشار، چاپ و تكثیر 235659 0.6 237095.08 235974.21 ۳۰ تیر
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}