نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 96290 0.49 96336.98 95863.1 ۲۸ اسفند
شاخص كل (هم وزن) 17271 0.7 17274.78 17156.55 ۲۸ اسفند
شاخص كل فرابورس 1097 0.54 1098.6 1093.3 ۲۸ اسفند
بازار اول فرابورس 194 1.72 198.6 194.5 ۲۸ اسفند
بازار دوم فرابورس 536 1.01 536.9 534.3 ۲۸ اسفند
شاخص بازار اول 68124 0.67 68187.58 67716.88 ۲۸ اسفند
شاخص بازار دوم 206487 0.18 206487.58 206120.71 ۲۸ اسفند
شاخص 30 شركت بزرگ 4293 0.62 4291.95 4266.22 ۲۸ اسفند
شاخص 50 شركت برتر 4036 0.4 4039.17 4020.65 ۲۸ اسفند
شاخص قیمت 50 شركت 214336 0.16 215903.25 214016.25 ۲۸ اسفند
شاخص قیمت (هم وزن) 12855 0.7 12857.25 12769.25 ۲۸ اسفند
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 30534 0.49 30548.52 30398.25 ۲۸ اسفند
قیمت و بازده نقدی 382029 0 382029.34 382029.34 ۸:۵۴
شاخص آزاد شناور 103137 0.7 103281.85 102477.21 ۲۸ اسفند
شاخص صنعت 86082 0.46 86132.74 85723.07 ۲۸ اسفند
فرآورده های نفتی 345758 0.65 350167.25 343514.31 ۲۸ اسفند
خودرو و ساخت قطعات 16375 1.11 16367.3 16209 ۲۸ اسفند
بانكها و موسسات اعتباری 498 0.73 497.25 496.76 ۲۸ اسفند
واسطه گری های مالی و پولی 119176 0.73 119123.92 118787.72 ۲۸ اسفند
سایر واسطه گری های مالی 2266 1.74 2269.17 2227.34 ۲۸ اسفند
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 2012 0.36 2012.94 2005.12 ۲۸ اسفند
مخابرات 1129 0.22 1128.45 1125.96 ۲۸ اسفند
غذایی و آشامیدنی 3344 1.24 3345.36 3302.58 ۲۸ اسفند
قند و شكر 9035 0.79 9041.15 8973.68 ۲۸ اسفند
زراعت و خدمات وابسته 5630 3.28 5649.82 5515.12 ۲۸ اسفند
فرآورده های دارویی 8251 0.59 8252.18 8248.38 ۲۸ اسفند
پیمانكاری صنعتی 920 0 919.7 919.7 ۱۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 665 0.95 671.15 661.98 ۲۸ اسفند
كاشی و سرامیك 1693 0.37 1694.67 1687.06 ۲۸ اسفند
چند رشته ای صنعتی 9753 1.53 9723.9 9606.02 ۲۸ اسفند
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244 0 10244.3 10244.3 ۱۱ مرداد
فلزات اساسی 58669 1.12 58565.2 58022.91 ۲۸ اسفند
محصولات فلزی 21860 0.32 21884.02 21790.15 ۲۸ اسفند
انبوه سازی 630 0.01 631.64 630.56 ۲۸ اسفند
سیمان، آهك و گچ 587 0.33 586.19 584.63 ۲۸ اسفند
حمل و نقل و ارتباطات 3717 0.05 3716.06 3715.53 ۲۸ اسفند
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1730 3.14 1733.6 1681.44 ۲۸ اسفند
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125 0 1125.2 1125.2 ۱۱ مرداد
کانی های فلزی 20660 0.01 20673.31 20659.99 ۲۸ اسفند
کانی های غیرفلزی 2123 1.05 2121.76 2101.72 ۲۸ اسفند
استخراج سایر معادن 10399 1.58 10567.04 10399.8 ۲۸ اسفند
استخراج نفت و گاز 331 0.31 330.35 329.47 ۲۸ اسفند
استخراج ذغال سنگ 1621 1.52 1619.95 1591.78 ۲۸ اسفند
محصولات كاغذی 10601 0.76 10708.09 10595.72 ۲۸ اسفند
لاستیك و پلاستیك 17913 0.58 17910.95 17808.04 ۲۸ اسفند
رایانه 13009 0.37 13006 12961.79 ۲۸ اسفند
ماشین آلات 16831 0.49 16830.87 16751.3 ۲۸ اسفند
دستگاه های برقی 472130 0.11 472113.39 471953.93 ۲۸ اسفند
منسوجات 1259 0.06 1259.73 1259.73 ۲۹ بهمن
مبلمان و مصنوعات دیگر 273 0 272.7 272.7 ۱۱ مرداد
محصولات چوبی 54781 0.07 54819.66 54786.12 ۲۸ اسفند
دباغی و پرداخت چرم 1980 0.01 1979.75 1979.5 ۲۵ اسفند
انتشار، چاپ و تكثیر 215634 3.86 215284.13 206969 ۲۸ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}