نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 79596.9 0.21 79596.8 79511.6 ۶ اردیبهشت
شاخص كل (هم وزن) 17575 0.74 17572.6 17508.6 ۶ اردیبهشت
شاخص كل فرابورس 922.3 0.96 923.2 915.4 ۶ اردیبهشت
بازار اول فرابورس 177.8 1.89 177.6 175.7 ۶ اردیبهشت
بازار دوم فرابورس 442.5 0.77 443.4 439.9 ۶ اردیبهشت
شاخص بازار اول 55078.3 0.01 55127.8 55044.4 ۶ اردیبهشت
شاخص بازار دوم 177305.9 0.56 177305.8 176909.3 ۶ اردیبهشت
شاخص 30 شركت بزرگ 3096 0.12 3101 3094.9 ۶ اردیبهشت
شاخص 50 شركت برتر 3069.4 0.02 3073.3 3067.6 ۶ اردیبهشت
شاخص قیمت 50 شركت 158902.1 0.19 158928 158535.7 ۶ اردیبهشت
شاخص قیمت (هم وزن) 13818.2 0.74 13818.3 13766 ۶ اردیبهشت
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27632.3 0.21 27632.4 27602.8 ۶ اردیبهشت
قیمت و بازده نقدی 307258.6 0.01 307258.6 307258.6 ۶ اردیبهشت
شاخص آزاد شناور 87580.9 0.07 87675.5 87527.6 ۶ اردیبهشت
شاخص صنعت 68429.7 0.19 68445.2 68360.4 ۶ اردیبهشت
فرآورده های نفتی 223135.5 1.87 222013 218940.8 ۶ اردیبهشت
خودرو و ساخت قطعات 19529.5 1.68 19864.2 19523.9 ۶ اردیبهشت
بانكها و موسسات اعتباری 570.7 0.12 570.3 569.8 ۶ اردیبهشت
واسطه گری های مالی و پولی 131922.1 0.33 131837.4 131626.1 ۶ اردیبهشت
سایر واسطه گری های مالی 2691.4 1.65 2689 2674.6 ۶ اردیبهشت
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1969.5 1.07 1968.4 1957.7 ۶ اردیبهشت
مخابرات 875 0.02 875.2 875.1 ۶ اردیبهشت
غذایی و آشامیدنی 3860.7 1.4 3858.3 3820.9 ۶ اردیبهشت
قند و شكر 7222.5 0.48 7211.5 7133.4 ۶ اردیبهشت
زراعت و خدمات وابسته 7694 1.12 7781.8 7696.7 ۶ اردیبهشت
فرآورده های دارویی 9363.8 1.53 9289 9255.4 ۶ اردیبهشت
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۷ خرداد
خدمات فنی مهندسی 778.7 0.86 785.6 782.1 ۶ اردیبهشت
كاشی و سرامیك 2356.1 0.69 2362.8 2354.7 ۶ اردیبهشت
چند رشته ای صنعتی 7175.8 0.25 7193.9 7182 ۶ اردیبهشت
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۶ اردیبهشت
فلزات اساسی 32788.8 0.15 32854.4 32737 ۶ اردیبهشت
محصولات فلزی 33515.3 1.39 33974.7 33534.9 ۶ اردیبهشت
انبوه سازی 816.6 0.31 823 818.7 ۶ اردیبهشت
سیمان، آهك و گچ 758.2 0.46 759 756.1 ۶ اردیبهشت
حمل و نقل و ارتباطات 3891.7 0.03 3898.9 3892.5 ۶ اردیبهشت
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۶ اردیبهشت
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۷ خرداد
کانی های فلزی 13077.8 0.51 13149.4 13090.6 ۶ اردیبهشت
کانی های غیرفلزی 2482.7 1.24 2484.2 2457.6 ۶ اردیبهشت
استخراج سایر معادن 16980.9 4.32 17350.3 16993.6 ۱۴ اسفند
استخراج نفت و گاز 720 0.82 725.9 720.1 ۶ اردیبهشت
استخراج ذغال سنگ 1546.4 1.16 1550.6 1539.4 ۶ اردیبهشت
محصولات كاغذی 11731.6 4.78 11752.9 11721 ۶ اردیبهشت
لاستیك و پلاستیك 22429.7 1.43 22427.5 22254.8 ۶ اردیبهشت
رایانه 10986.1 2.09 10997.8 10902.9 ۶ اردیبهشت
ماشین آلات 17341.7 1.51 17363.9 17106 ۶ اردیبهشت
دستگاه های برقی 540266 2.6 555982.2 540364.6 ۶ اردیبهشت
منسوجات 1405.5 0 1405.5 1405.5 ۶ اردیبهشت
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۷ خرداد
محصولات چوبی 70706.1 0 70707.1 70706.1 ۶ اردیبهشت
دباغی و پرداخت چرم 1703.6 0 1703.6 1703.6 ۶ اردیبهشت
انتشار، چاپ و تكثیر 153942.6 0 153942.6 153942.6 ۶ اردیبهشت
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}