نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 85768 0.05 85707.4 85707.4 ۱۲:۴۳
شاخص كل (هم وزن) 17503 0 17546.5 17546.5 ۱۲:۳۰
شاخص كل فرابورس 929 0.12 930.6 930.6 ۱۲:۱۸
بازار اول فرابورس 170 0.4 172.5 172.5 ۱۱:۵۴
بازار دوم فرابورس 451 0.26 451.4 451.4 ۱۱:۳۵
شاخص بازار اول 59531 0.09 59414.5 59414.5 ۱۲:۴۴
شاخص بازار دوم 189989 0 190244.8 190244.8 ۱۲:۴۴
شاخص 30 شركت بزرگ 3534 0.1 3525.8 3525.4 ۱۲:۲۴
شاخص 50 شركت برتر 3432 0.16 3429.9 3429.9 ۱۲:۴۳
شاخص قیمت 50 شركت 177660 0.04 176997 176997 ۱۲:۴۴
شاخص قیمت (هم وزن) 13241 0 13273.9 13273.9 ۱۲:۳۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27712 0.05 27692.7 27692.7 ۱۲:۴۴
قیمت و بازده نقدی 341082 0.12 341082 341082 ۱۶:۳۴
شاخص آزاد شناور 92834 0.07 92801.7 92801.7 ۱۲:۴۳
شاخص صنعت 74865 0.11 74825.4 74825.4 ۱۲:۴۳
فرآورده های نفتی 265690 0.07 259420.8 259420.8 ۱۲:۴۳
خودرو و ساخت قطعات 16477 0.05 16582.8 16582.8 ۱۲:۴۳
بانكها و موسسات اعتباری 562 0.05 562.7 562.5 ۱۲:۰۷
واسطه گری های مالی و پولی 128318 0 128541 128541 ۱۲:۴۴
سایر واسطه گری های مالی 2170 0.04 2172 2172 ۱۲:۴۳
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1908 0.01 1917.3 1917.3 ۱۲:۴۳
مخابرات 1056 0.07 1053.3 1053.3 ۱۲:۰۶
غذایی و آشامیدنی 3518 0.06 3521.2 3521.2 ۱۲:۴۳
قند و شكر 8703 0.02 8734.1 8734.1 ۱۲:۴۳
زراعت و خدمات وابسته 6840 0.45 6949 6949 ۱۲:۴۳
فرآورده های دارویی 9051 0 9063.1 9063 ۱۲:۴۳
پیمانكاری صنعتی 920 0 919.7 919.7 ۱۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 665 0.7 668.5 668.5 ۱۰:۴۸
كاشی و سرامیك 2161 0.32 2176.7 2176.7 ۱۲:۴۳
چند رشته ای صنعتی 7804 0.01 7800.9 7800.7 ۱۲:۲۴
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244 0 10244.3 10244.3 ۱۱ مرداد
فلزات اساسی 46417 0.76 46478.2 46478.2 ۱۲:۴۳
محصولات فلزی 31520 0.21 31609.1 31609.1 ۱۲:۴۳
انبوه سازی 687 0.02 688.5 688.5 ۱۲:۲۴
سیمان، آهك و گچ 654 0.04 655.7 655.5 ۱۲:۰۷
حمل و نقل و ارتباطات 4167 0.02 4169.2 4168.8 ۱۱:۴۷
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187 0 2187.1 2187.1 ۱۱ مرداد
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125 0 1125.2 1125.2 ۱۱ مرداد
کانی های فلزی 16335 0.03 16377.8 16377.8 ۱۲:۴۳
کانی های غیرفلزی 2188 0.01 2209.4 2209.4 ۱۲:۲۴
استخراج سایر معادن 12517 0.22 12534.7 12534.7 ۱۲:۴۴
استخراج نفت و گاز 422 0.16 422.3 422.1 ۱۲:۴۴
استخراج ذغال سنگ 1333 0.11 1352.2 1351.8 ۱۲:۰۶
محصولات كاغذی 13384 0.62 13413.6 13413.6 ۱۲:۴۳
لاستیك و پلاستیك 21969 0 22024.4 22024.4 ۱۲:۴۳
رایانه 12379 0.02 12388.5 12388.5 ۱۲:۴۳
ماشین آلات 15990 0.58 15929.7 15929.7 ۱۲:۴۳
دستگاه های برقی 486341 0.08 487264.2 487264.2 ۱۲:۴۳
منسوجات 1299 0.09 1300.6 1299.6 ۲۲ مهر
مبلمان و مصنوعات دیگر 273 0 272.7 272.7 ۱۱ مرداد
محصولات چوبی 49483 0.19 49481.6 49387.8 ۲۴ مهر
دباغی و پرداخت چرم 2076 0.01 2076.3 2076.3 ۹:۱۶
انتشار، چاپ و تكثیر 191524 0.02 192881.5 192881.5 ۱۲:۴۳
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}