نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow2131142 (0.2%)2131121359۰:۳۶
Nasdaq614716 (0.26%)61476166۰:۳۲
S&P 50024196 (0.25%)24192426۰:۳۵
GlobalDow27732 (0.07%)27682775۶:۲۶
FTSE 10074340 (0%)74127451۶ تیر
DAX126710 (0%)1264812748۶ تیر
CAC 4052590 (0%)52395283۶ تیر
IBEX 35106480 (0%)1064510722۶ تیر
Stoxx 6003860 (0%)386388۶ تیر
Asia Dow336411 (0.33%)33543365۶:۳۷
NIKKEI2020124 (0.12%)2014720223۶:۳۷
Hang Seng2576971 (0.28%)2573525821۶:۳۷
Shanghai318110 (0.31%)31773184۶:۳۷
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}