نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow2465236 (0.15%)124687۰:۳۸
Nasdaq69378 (0.12%)16939۰:۳۴
S&P 50026763 (0.11%)26732680۰:۵۸
GlobalDow30412 (0.07%)93042۰:۳۲
FTSE 10074910 (0%)74357491۲۴ آذر
DAX131040 (0%)1301513121۲۴ آذر
CAC 4053490 (0%)53315361۲۴ آذر
IBEX 35101500 (0%)1012010214۲۴ آذر
Stoxx 6003880 (0%)387389۲۴ آذر
Asia Dow35830 (0%)35743599۲۴ آذر
NIKKEI225530 (0%)2248622729۲۴ آذر
Hang Seng288480 (0%)2876128972۲۴ آذر
Shanghai32660 (0%)32623288۲۴ آذر
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}