نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی
شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow198270 (0%)1978519827۲ بهمن
Nasdaq55550 (0%)55455555۲ بهمن
S&P 50022710 (0%)22662271۲ بهمن
GlobalDow25890 (0%)25862589۲ بهمن
FTSE 10071980 (0%)71947221۱ بهمن
DAX116300 (0%)1155011634۱ بهمن
CAC 4048510 (0%)48194869۱ بهمن
IBEX 3593800 (0%)93499431۱ بهمن
Stoxx 6003630 (0%)361364۱ بهمن
Asia Dow30460 (0%)30403060۱ بهمن
NIKKEI191380 (0%)1904319177۱ بهمن
Hang Seng228860 (0%)2286422982۱ بهمن
Shanghai31230 (0%)30963125۱ بهمن
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}