نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow247060 (0%)2464424716۲۹ دی
Nasdaq71570 (0%)71407157۲۹ دی
S&P 50026710 (0%)26642671۲۹ دی
GlobalDow29085 (0.17%)29012908۱۰:۰۲
FTSE 10069680 (0%)68816982۲۸ دی
DAX112060 (0%)1100111211۲۸ دی
CAC 4048760 (0%)48294881۲۸ دی
IBEX 3590690 (0%)89709083۲۸ دی
Stoxx 6003570 (0%)353357۲۸ دی
Asia Dow329817 (0.52%)32783301۱۱:۰۴
NIKKEI2071246 (0.22%)2069020891۹:۳۲
Hang Seng2718291 (0.34%)2711127318۱۱:۰۴
Shanghai261115 (0.58%)25992618۱۰:۳۴
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}