نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow271540 (0%)2715427203۲۹ تیر
Nasdaq81460 (0%)81468159۲۹ تیر
S&P 50029770 (0%)29772982۲۹ تیر
GlobalDow30860 (0%)30863090۲۹ تیر
FTSE 10075090 (0%)74787542۲۸ تیر
DAX122600 (0%)1222212338۲۸ تیر
CAC 4055520 (0%)55385597۲۸ تیر
IBEX 3591710 (0%)91579284۲۸ تیر
Stoxx 6003870 (0%)386389۲۸ تیر
Asia Dow33550 (0%)33283362۲۸ تیر
NIKKEI214670 (0%)2116521467۲۸ تیر
Hang Seng287650 (0%)2875828819۲۸ تیر
Shanghai29240 (0%)29002935۲۸ تیر
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}