نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow25691180 (0.71%)2550025783۲۰:۵۰
Nasdaq770766 (0.86%)76307733۲۰:۵۰
S&P 500282121 (0.75%)27962829۲۰:۵۰
GlobalDow300018 (0.6%)29813007۲۰:۵۰
FTSE 100720628 (0.39%)71727221۲۰:۵۰
DAX1142376 (0.67%)1130411448۲۰:۵۰
CAC 40530746 (0.87%)52595315۲۰:۵۰
IBEX 3591844 (0.04%)91539208۲۰:۵۰
Stoxx 6003773 (0.8%)374378۲۰:۳۴
Asia Dow337921 (0.63%)33573383۲۰:۲۰
NIKKEI21428451 (2.15%)2097721444۱۰:۵۸
Hang Seng2856744 (0.15%)2841128685۱۳:۳۲
Shanghai299746 (1.53%)29893062۱۱:۳۲
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}