نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow255860 (0%)2558625608۴ خرداد
Nasdaq76370 (0%)76347648۴ خرداد
S&P 50028260 (0%)28252829۴ خرداد
GlobalDow29500 (0%)29502953۴ خرداد
FTSE 10072780 (0%)72547303۳ خرداد
DAX120110 (0%)1199112080۳ خرداد
CAC 4053170 (0%)53035336۳ خرداد
IBEX 3591750 (0%)91419209۳ خرداد
Stoxx 6003760 (0%)375377۳ خرداد
Asia Dow32080 (0%)31913209۳ خرداد
NIKKEI211170 (0%)2092221117۳ خرداد
Hang Seng273540 (0%)2729227454۳ خرداد
Shanghai28530 (0%)28472869۳ خرداد
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}