نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow23162165 (0.72%)2309723165۲۱:۵۱
Nasdaq66339 (0.14%)66176635۲۱:۵۱
S&P 50025634 (0.16%)25602564۲۱:۵۵
GlobalDow29637 (0.24%)132963۲۱:۵۴
FTSE 100754327 (0.36%)75307552۱۹:۴۳
DAX1304348 (0.37%)1301113092۱۹:۳۱
CAC 40538423 (0.43%)53615395۱۹:۳۱
IBEX 351027356 (0.55%)1017010283۱۹:۳۱
Stoxx 6003922 (0.51%)390392۱۹:۲۳
Asia Dow35477 (0.2%)13555۲۰:۲۰
NIKKEI2136327 (0.13%)2132721407۱۲:۰۸
Hang Seng2871215 (0.05%)2865328724۱۲:۴۱
Shanghai4631 (0.22%)462464۱۰:۳۱
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}