نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی
شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow209410 (0%)2093220945۹ اردیبهشت
Nasdaq60480 (0%)60476050۹ اردیبهشت
S&P 50023840 (0%)23832385۹ اردیبهشت
GlobalDow27310 (0%)27302739۸ اردیبهشت
FTSE 10072040 (0%)71977243۸ اردیبهشت
DAX124380 (0%)1241912461۸ اردیبهشت
CAC 4052670 (0%)52665288۸ اردیبهشت
IBEX 35107160 (0%)1062910745۸ اردیبهشت
Stoxx 6003870 (0%)387388۸ اردیبهشت
Asia Dow32710 (0%)32683286۸ اردیبهشت
NIKKEI191970 (0%)1916519261۸ اردیبهشت
Hang Seng246150 (0%)2456424691۸ اردیبهشت
Shanghai31550 (0%)31373155۸ اردیبهشت
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}