نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow280050 (0%)2796328005۲۵ آبان
Nasdaq85410 (0%)85248541۲۵ آبان
S&P 50031200 (0%)31153120۲۵ آبان
GlobalDow31540 (0%)31513154۲۵ آبان
FTSE 10073030 (0%)72507322۲۴ آبان
DAX132420 (0%)1317613242۲۴ آبان
CAC 4059390 (0%)59095947۲۴ آبان
IBEX 3592610 (0%)91929261۲۴ آبان
Stoxx 6004060 (0%)404406۲۴ آبان
Asia Dow33400 (0%)33193348۲۴ آبان
NIKKEI233030 (0%)2315223342۲۴ آبان
Hang Seng263270 (0%)2629526470۲۴ آبان
Shanghai28910 (0%)28912911۲۴ آبان
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}