نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی
شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow205480 (0%)2054820577۲ اردیبهشت
Nasdaq59110 (0%)59075915۲ اردیبهشت
S&P 50023490 (0%)23492352۲ اردیبهشت
GlobalDow269333 (1.24%)26692695۱۲:۰۳
FTSE 1007239124 (1.74%)72137248۱۲:۰۷
DAX12335286 (2.37%)1229612350۱۲:۰۷
CAC 405242183 (3.62%)52425268۱۲:۰۷
IBEX 3510715338 (3.26%)1069110756۱۲:۰۷
Stoxx 6003846 (1.59%)382385۱۲:۰۴
Asia Dow323719 (0.59%)32223239۱۲:۰۲
NIKKEI18876255 (1.37%)1884018903۱۰:۵۲
Hang Seng24153111 (0.46%)2395924206۱۲:۰۷
Shanghai313043 (1.37%)31123164۱۱:۴۸
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}