نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow2175151 (0.23%)2175021816۰:۳۶
Nasdaq622216 (0.26%)62226245۰:۳۳
S&P 50024306 (0.25%)24302438۰:۳۲
GlobalDow281015 (0.53%)28082826۱۵:۲۵
FTSE 100731672 (0.98%)73067346۱۵:۲۴
DAX1213766 (0.54%)1208212138۱۵:۲۵
CAC 40509057 (1.12%)50765103۱۵:۲۴
IBEX 3510337107 (1.04%)1028810352۱۵:۲۵
Stoxx 6003743 (0.8%)373375۱۵:۰۴
Asia Dow344621 (0.61%)34353457۱۵:۰۲
NIKKEI19470233 (1.2%)1943319540۱۰:۵۲
Hang Seng27048296 (1.09%)2698327230۱۲:۵۷
Shanghai32691 (0.03%)32493275۱۱:۴۵
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}