نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی
شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow206240 (0%)2058120624۳۰ بهمن
Nasdaq58390 (0%)58285839۳۰ بهمن
S&P 50023510 (0%)23472351۳۰ بهمن
GlobalDow26550 (0%)26512655۳۰ بهمن
FTSE 10073000 (0%)72537305۲۹ بهمن
DAX117570 (0%)1169411773۲۹ بهمن
CAC 4048680 (0%)48434903۲۹ بهمن
IBEX 3595000 (0%)94389571۲۹ بهمن
Stoxx 6003700 (0%)368371۲۹ بهمن
Asia Dow31960 (0%)31883201۲۹ بهمن
NIKKEI192350 (0%)1918019270۲۹ بهمن
Hang Seng240340 (0%)2394724101۲۹ بهمن
Shanghai32020 (0%)32003238۲۹ بهمن
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}