نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow250580 (0%)2505125075۳۰ تیر
Nasdaq78200 (0%)78167824۳۰ تیر
S&P 50028020 (0%)28012804۳۰ تیر
GlobalDow30340 (0%)30343038۳۰ تیر
FTSE 10076790 (0%)76327705۲۹ تیر
DAX125610 (0%)1247412706۲۹ تیر
CAC 4053980 (0%)53445424۲۹ تیر
IBEX 3597250 (0%)96579743۲۹ تیر
Stoxx 6003860 (0%)383386۲۹ تیر
Asia Dow34320 (0%)33883437۲۹ تیر
NIKKEI226980 (0%)2254122865۲۹ تیر
Hang Seng282240 (0%)2777928307۲۹ تیر
Shanghai28290 (0%)27552837۲۹ تیر
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}