نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow247530 (0%)2473324760۵ خرداد
Nasdaq74340 (0%)74277434۵ خرداد
S&P 50027210 (0%)27182722۵ خرداد
GlobalDow30470 (0%)30463047۵ خرداد
FTSE 10077300 (0%)77047751۴ خرداد
DAX129380 (0%)1285512991۴ خرداد
CAC 4055430 (0%)55225581۴ خرداد
IBEX 3598270 (0%)973410035۴ خرداد
Stoxx 6003910 (0%)390393۴ خرداد
Asia Dow35510 (0%)35443567۴ خرداد
NIKKEI224510 (0%)2232622509۴ خرداد
Hang Seng305880 (0%)3050730760۴ خرداد
Shanghai31410 (0%)31323156۴ خرداد
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}