نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow246110 (0%)2450024837۲۸ اسفند
Nasdaq73440 (0%)72977417۲۸ اسفند
S&P 50027130 (0%)26982739۲۸ اسفند
GlobalDow30850 (0%)30813086۱۱:۱۶
FTSE 10070430 (0%)70437140۲۸ اسفند
DAX122170 (0%)1218512348۲۸ اسفند
CAC 4052230 (0%)52165263۲۸ اسفند
IBEX 3596640 (0%)96649737۲۸ اسفند
Stoxx 6003740 (0%)373377۲۸ اسفند
Asia Dow36247 (0.19%)36113629۱۱:۱۴
NIKKEI21353128 (0.6%)2121021353۹:۳۴
Hang Seng3153117 (0.05%)3121631566۱۱:۱۶
Shanghai329011 (0.34%)32553291۱۱:۱۰
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}