نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow254130 (0%)2539125457۲۶ آبان
Nasdaq72480 (0%)72487274۲۶ آبان
S&P 50027360 (0%)27352742۲۶ آبان
GlobalDow29251 (0.03%)29242927۴:۵۲
FTSE 10070140 (0%)69697090۲۵ آبان
DAX113410 (0%)1124211446۲۵ آبان
CAC 4050250 (0%)49875079۲۵ آبان
IBEX 3590570 (0%)90169123۲۵ آبان
Stoxx 6003580 (0%)356361۲۵ آبان
Asia Dow32252 (0.06%)32213237۴:۵۸
NIKKEI21784104 (0.48%)2172321838۵:۰۲
Hang Seng261840 (0%)2584726224۲۵ آبان
Shanghai26823 (0.11%)26822682۴:۵۸
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}