نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی
محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک49.810.16 (0.32%)49.7149.96۱۲:۰۷
نفت برنت52.150.1 (0.19%)52.0852.33۱۲:۰۷
نفت اپک32.630 (0%)32.6332.63۱۹ فروردین
بنزین10 (0%)11۲۲ تیر
گاز طبیعی30 (0%)33۲۲ تیر
گازوئیل4714 (0.86%)469471۱۲:۰۱
فلزات پایه
محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم935525 (0.27%)93139440۱۲:۰۷
نیکل21403 (0.14%)21332159۱۲:۰۷
سرب25864 (0.15%)25712610۱۲:۰۶
روی565314 (0.25%)56395680۱۲:۰۷
مس48.760 (0%)48.7548.76۱۵ خرداد
کالاهای جهانی
محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه801 (1.27%)7980۱۲:۰۷
شکر171 (6.25%)1717۴:۳۳
سویا9587 (0.74%)952959۱۲:۰۲
گندم42418 (4.43%)421425۱۱:۲۶
ذرت3592 (0.56%)358360۹:۵۶
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}