نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک57.370.69 (1.22%)56.6857.37۴:۵۸
نفت برنت67.380.38 (0.57%)6767.38۴:۵۸
نفت اپک65.280 (0%)65.2865.28۲۵ آبان
بنزین1.590.01 (0.63%)1.581.59۴:۵۸
گاز طبیعی4.60.22 (5.02%)4.384.71۴:۵۲
گازوئیل638.133.88 (0.61%)634.25638.13۴:۵۸

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم1947.751 (0.05%)1943.751947.75۴:۵۶
نیکل11397.52.5 (0.02%)11352.511405۴:۵۸
سرب1990.511.5 (0.58%)19872002۴:۵۸
روی2613.512.5 (0.48%)2606.752613.5۴:۵۸
مس6236.257.5 (0.12%)6218.756243.75۴:۵۸

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه78.30 (0%)78.0779.29۲۵ آبان
شکر12.680 (0%)12.6212.78۲۵ آبان
سویا889.752.75 (0.31%)889.75892.5۴:۵۲
گندم506.250.5 (0.1%)505.75506.75۴:۵۸
ذرت364.750 (0%)364.5365۴:۵۸
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}