نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک63.780.11 (0.17%)63.6163.95۱۰:۵۴
نفت برنت69.170.17 (0.25%)69.021094.7۱۰:۵۴
نفت اپک67.780 (0%)67.1767.78۲۶ دی
بنزین1.840 (0%)1.831.86۲۶ دی
گاز طبیعی3.140.01 (0.32%)3.113.14۱۰:۲۸
گازوئیل613.380.25 (0.04%)63.85614.13۱۰:۵۴

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم21877.5 (0.34%)21822196.5۱۰:۵۴
نیکل12487.565 (0.52%)12412.512580۱۰:۵۴
سرب2559.52.25 (0.09%)2552.252568.75۱۰:۵۴
روی3396.511.75 (0.35%)33893411.5۱۰:۵۴
مس7071.2541 (0.58%)7049.757110.75۱۰:۵۴

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه81.080.2 (0.25%)80.9781.19۱۰:۴۶
شکر13.590 (0%)13.5914.2۲۶ دی
سویا966.750 (0%)966.25967.5۱۰:۲۸
گندم416.750.5 (0.12%)416.25417۱۰:۱۰
ذرت348.50 (0%)348.5349۱۰:۴۶
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}