نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک590 (0%)58.7759.09۴ خرداد
نفت برنت69.220 (0%)68.9869.3۴ خرداد
نفت اپک68.560 (0%)68.5668.56۳ خرداد
بنزین1.950 (0%)1.951.95۴ خرداد
گاز طبیعی2.60 (0%)2.542.6۳ خرداد
گازوئیل6140 (0%)612.63614.38۴ خرداد

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم1802.250 (0%)1793.751807۳ خرداد
نیکل123950 (0%)1188512482.5۳ خرداد
سرب18280 (0%)1811.251837.25۳ خرداد
روی2555.50 (0%)2523.52572.5۳ خرداد
مس5964.250 (0%)5941.755986.25۳ خرداد

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه68.340 (0%)67.3768.56۳ خرداد
شکر11.70 (0%)11.5711.75۳ خرداد
سویا829.120 (0%)820.12830.88۳ خرداد
گندم490.380 (0%)467.12490.38۳ خرداد
ذرت404.50 (0%)389.88404.5۳ خرداد
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}