نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک53.710.16 (0.3%)53.6253.81۳:۳۴
نفت برنت59.220.07 (0.12%)59.1159.28۳:۳۴
نفت اپک59.540 (0%)59.5459.54۲۶ مهر
بنزین1.620 (0%)1.611.62۱:۵۲
گاز طبیعی2.310.05 (2.16%)2.32.31۳:۰۸
گازوئیل587.880.12 (0.02%)587.88587.88۳:۳۴

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم1735.50.5 (0.03%)1735.51735.5۳:۳۴
نیکل162107.5 (0.05%)1621016210۳:۳۴
سرب2175.51.25 (0.06%)2175.52175.5۳:۳۴
روی2452.251.75 (0.07%)2452.252452.25۳:۳۴
مس5818.751.25 (0.02%)5818.755818.75۳:۳۴

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه65.180 (0%)65.0165.37۲۶ مهر
شکر12.320 (0%)12.2112.34۲۶ مهر
سویا930.383.5 (0.38%)930.38933۳:۳۴
گندم528.881.87 (0.35%)528.88528.88۳:۳۴
ذرت389.621 (0.26%)389.62389.62۳:۳۴
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}