نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک54.810.11 (0.2%)54.8154.81۱۳:۱۴
نفت برنت58.690 (0%)58.5558.71۲۶ مرداد
نفت اپک58.870 (0%)58.8758.87۲۵ مرداد
بنزین1.660 (0%)1.651.66۲۶ مرداد
گاز طبیعی2.210 (0%)2.22.21۲۶ مرداد
گازوئیل559.250 (0%)558.13559.38۲۶ مرداد

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم17960 (0%)1781.251805.25۲۵ مرداد
نیکل16172.50 (0%)16027.516385۲۵ مرداد
سرب20350 (0%)2033.52062.25۲۵ مرداد
روی2266.50 (0%)22582284.25۲۵ مرداد
مس57540 (0%)5735.755769.75۲۵ مرداد

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه60.120 (0%)59.6460.14۲۵ مرداد
شکر11.630 (0%)11.5711.69۲۵ مرداد
سویا878.880 (0%)870.75880.12۲۵ مرداد
گندم470.380 (0%)467.38473۲۵ مرداد
ذرت371.120 (0%)361371.12۲۵ مرداد
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}