نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک59.190.81 (1.39%)57.7659.67۱۹:۰۸
نفت برنت64.240.88 (1.39%)62.8864.75۱۹:۰۸
نفت اپک64.811.42 (2.24%)64.8164.81۱۶:۰۴
بنزین1.650.03 (1.85%)1.611.67۱۸:۵۸
گاز طبیعی2.410.01 (0.41%)2.382.43۱۸:۳۸
گازوئیل590.637 (1.2%)580.13595۱۹:۰۸

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم1752.254 (0.23%)1735.251752.25۱۹:۰۸
نیکل13552.5265 (1.99%)13297.513552.5۱۹:۰۸
سرب1893.7512.5 (0.66%)1885.51916.25۱۹:۰۸
روی2245.758 (0.36%)2234.252264.75۱۹:۰۸
مس5990.7597 (1.65%)5891.255990.75۱۹:۰۸

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه65.360.86 (1.33%)64.5365.45۱۹:۰۸
شکر13.160.11 (0.84%)13.1113.18۱۸:۵۶
سویا887.883 (0.34%)884.88893.62۱۹:۰۸
گندم521.882 (0.38%)521.25526.75۱۹:۰۸
ذرت376.620.24 (0.06%)376.12378.88۱۸:۵۶
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}