نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک45.60 (0%)45.645.73۳۱ تیر
نفت برنت48.020 (0%)47.8548.02۳۱ تیر
نفت اپک47.480 (0%)47.4847.48۳۱ تیر
بنزین20 (0%)12۲۰ تیر
گاز طبیعی30 (0%)33۲۲ تیر
گازوئیل4490 (0%)448449۳۱ تیر

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم95480 (0%)94989688۳۰ تیر
نیکل22450 (0%)22152254۳۰ تیر
سرب27530 (0%)27292775۳۰ تیر
روی59970 (0%)59726050۳۰ تیر
مس600 (0%)6060۱۶ تیر

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه680 (0%)6869۳۰ تیر
شکر140 (0%)1415۳۰ تیر
سویا10090 (0%)10031013۳۰ تیر
گندم5000 (0%)498510۳۰ تیر
ذرت3800 (0%)379391۳۰ تیر
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}