نرخ گیتار باس

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
گيتار باس فندر مدل Squier Vintage Modified Jazz Bass 70S MN Natural Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass 70S MN Natural Bass Guitar 22,950,000 22950000 ۰۲ بهمن
Arona 5 Cort - گیتار باس0 27,000,000 27000000 ۰۲ بهمن
MAX 112 Peavey - امپ گیتار باس0 15,900,000 15900000 ۰۲ بهمن
MB-15 Marshall - امپ گیتار باس0 6,800,000 6800000 ۰۲ بهمن
EGRW 264 Eden - امپ گیتار باس0 45,000,000 45000000 ۰۲ بهمن
JMH5SK B.C Rich - گیتار باس0 36,600,000 36600000 ۰۲ بهمن
B.C Rich RWBO Gittar B.C Rich RWBO گیتار باس 16,700,000 16700000 ۰۲ بهمن
TWBSTBO B.C Rich - گیتار باس0 9,760,000 9760000 ۰۲ بهمن
SR506 Ibanez - گیتار باس0 36,750,000 36750000 ۰۲ بهمن
گيتار باس آريا مدل STB-JB 3TS Aria STB-JB 3TS Bass Guitar 8,900,000 8900000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل Squier Vintage Modified Jazz Bass V Natural Fender Squier Vintage Modified Jazz Bass V Natural Bass Guitar 24,975,000 24975000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل Squier Affinity Series Jazz Bass Black Fender Squier Affinity Series Jazz Bass Black Bass Guitar 15,000,000 15000000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل Standard Jazz Bass MN Arctic White Fender Standard Jazz Bass MN Arctic White Bass Guitar 39,500,000 39500000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل Standard Jazz Bass MN Black Fender Standard Jazz Bass MN Black Bass Guitar 39,475,000 39475000 ۰۲ بهمن
W5WIBO B.C Rich - گیتار باس0 32,000,000 32000000 ۰۲ بهمن
Cort GB75 Gittar Cort GB75گیتار باس 27,200,000 27200000 ۰۲ بهمن
EM 275 Eden - امپ گیتار باس0 29,680,000 29680000 ۰۲ بهمن
MAX 115 Peavey - امپ گیتار باس0 17,400,000 17400000 ۰۲ بهمن
EGRW1264 Eden - امپ گیتار باس0 45,000,000 45000000 ۰۲ بهمن
GSR325 Ibanez - گیتار باس0 17,200,000 17200000 ۰۲ بهمن
MB-150 Marshall - امپ گیتار باس0 19,500,000 19500000 ۰۲ بهمن
GSR205 Ibanez - گیتار باس0 17,400,000 17400000 ۰۲ بهمن
EM 25 Eden - امپ گیتار باس0 11,000,000 11000000 ۰۲ بهمن
SR605 Ibanez - گیتار باس0 35,750,000 35750000 ۰۲ بهمن
EC 210 Eden - امپ گیتار باس0 23,800,000 23800000 ۰۲ بهمن
PATHFINDER-10Bass VOX - امپ گیتار باس0 2,600,000 2600000 ۰۲ بهمن
MB-60 Marshall - امپ گیتار باس0 15,000,000 15000000 ۰۲ بهمن
Arona 4 Cort - گیتار باس0 24,800,000 24800000 ۰۲ بهمن
A4 Custom Z Cort - گیتار باس0 35,400,000 35400000 ۰۲ بهمن
MAX 158 Peavey - امپ گیتار باس0 7,600,000 7600000 ۰۲ بهمن
STB-JB BK-3TS ARIA - گیتار باس0 900,000 900000 ۰۲ بهمن
SR600 Ibanez - گیتار باس0 40,000,000 40000000 ۰۲ بهمن
GSR200 Ibanez - گیتار باس0 1,290,000 1290000 ۰۲ بهمن
MB-30 Marshall - امپ گیتار باس0 9,800,000 9800000 ۰۲ بهمن
JMHS1 B.C Rich - گیتار باس0 13,800,000 13800000 ۰۲ بهمن
AB-10 ARIA - امپ گیتار باس0 1,500,000 1500000 ۰۲ بهمن
A4 Custom SP Cort - گیتار باس0 42,000,000 42000000 ۰۲ بهمن
GSR200L Ibanez - گیتار باس0 17,400,000 17400000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل Fender American Professional Jazz Bass MN 3TS Fender American Professional Jazz Bass MN 3TS Bass Guitar 72,000,000 72000000 ۰۲ بهمن
IBZ10B Ibanez - امپ گیتار باس0 3,500,000 3500000 ۰۲ بهمن
SR1300 NTF Ibanez - گیتار باس0 60,925,000 60925000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Gravity 5X Black Fernandez Gravity 5X Black Bass Guitar 19,475,000 19475000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Tremor 4 Deluxe Fernandes Tremor 4 Deluxe Bass Guitar 33,475,000 33475000 ۰۲ بهمن
GSR200 PW Ibanez - گیتار باس0 12,500,000 12500000 ۰۲ بهمن
گیتار باس GSR325 CWF Ibanez 18,900,000 18900000 ۰۲ بهمن
گيتار باس استگ مدل BC300FL-BK Stagg BC300FL-BK Bass Guitar 11,600,000 11600000 ۰۲ بهمن
GSR180 BS Ibanez - گیتار باس0 14,700,000 14700000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Atlas 5X BLK Fernandez Atlas 5X BLK Guitar 17,475,000 17475000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Atlas 5X 3SB Fernandez Atlas 5X 3SB Bass Guitar 17,475,000 17475000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Tremor 5X BLK Fernandez Tremor 5X BLK Bass Guitar 17,475,000 17475000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Retrorocket Pro Blk Fernandez Retrorocket Pro Blk Bass Guitar 25,975,000 25975000 ۰۲ بهمن
گیتار باس GB74 OPN Cort 25,500,000 25500000 ۰۲ بهمن
گيتار باس ياماها مدل TRBX 304 White Yamaha TRBX 304 White Bass Guitar 15,700,000 15700000 ۰۲ بهمن
GSR200 TR Ibanez - گیتار باس0 13,125,000 13125000 ۰۲ بهمن
SR1305 NTF Ibanez - گیتار باس0 66,800,000 66800000 ۰۲ بهمن
گيتار باس استگ مدل MB300-N B Series Vintage Style Stagg MB300-N B Series Vintage Style Bass Guitar 11,500,000 11500000 ۰۲ بهمن
GSR205BK Ibanez - گیتار باس0 14,875,000 14875000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل American Elite Jazz Bass RW OWT Fender American Elite Jazz Bass RW OWT Bass Guitar 89,000,000 89000000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل American Elite Jazz Bass MN NA Fender American Elite Jazz Bass MN NA Bass Guitar 94,000,000 94000000 ۰۲ بهمن
GSR180 Ibanez - گیتار باس0 13,400,000 13400000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل Standard Jazz Bass MN Brown Sunburst Fender Standard Jazz Bass MN Brown Sunburst Bass Guitar 39,475,000 39475000 ۰۲ بهمن
- LINE6 - امپ گیتار باس0 10,500,000 10500000 ۰۲ بهمن
گيتار باس ياماها مدل TRBX 305 Yamaha TRBX 305 Bass Guitar 17,750,000 17750000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فندر مدل Fender American Professional Jazz Bass RW OWT Fender American Professional Jazz Bass RW OWT Bass Guitar 72,000,000 72000000 ۰۲ بهمن
A6 Cort - گیتار باس0 42,000,000 42000000 ۰۲ بهمن
گيتار باس استگ مدل BC300/5-BK Fusion Stagg BC300/5-BK Fusion Bass Guitar 10,600,000 10600000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Retrospect 4 X BLK Fernandez Retrospect 4 X BLK Guitar 14,500,000 14500000 ۰۲ بهمن
SR500 BM Ibanez - گیتار باس0 31,225,000 31225000 ۰۲ بهمن
گيتار باس فرناندز مدل Gravity 4X Black Fernandez Gravity 4X Black Bass Guitar 17,475,000 17475000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06af\u06cc\u062a\u0627\u0631-\u0628\u0627\u0633":"\u06af\u06cc\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0633"}