نرخ گاوصندوق

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
صندوق خانگی دیجیتال SFT-20ED 2,400,000 2400000 ۰۲ بهمن
صندوق خانگی دیجیتال SFT-25ED 3,100,000 3100000 ۰۲ بهمن
صندوق خانگی دیجیتال SFT-40ED 4,900,000 4900000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونيکي نامسون مدل SFT-56ED Namson SFT-56ED Electronic Digital Safe 5,500,000 5500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونيکي نامسون مدل SFT-50EA Namson SFT-50EA Electronic Digital Safe 4,550,000 4550000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضدسرقت 1054 70,000,000 70000000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونيکي هاني ول مدل 5005 Honeywell 5005 Security Safe 1,690,000 1690000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونيکي هاني ول مدل 5101 Honeywell 5101 Security Safe 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
صندوق پول نامسون مدل DCB-002 Namson DCB-002 Cash Box 390,000 390000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونيکي نامسون مدل SFT-30ED Namson SFT-30ED Electronic Digital Safe 4,100,000 4100000 ۰۲ بهمن
کابینت نسوزفایلینگ اسناد 400 60,000,000 60000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتالی نسوز T610 20,000,000 20000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتال نسوز T500 11,000,000 11000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضدسرقت 1505 90,000,000 90000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق نسوز دیجیتالی T1700 کره ای 76,000,000 76000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق نسوز T1400 دیجیتالی کره ای 54,000,000 54000000 ۰۲ بهمن
قفل الکترونیکی هوشمند TSE آلمانی 18,000,000 18000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتال نسوز T360 11,000,000 11000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق زیر ویترینی 1000BS 56,832,600 56832600 ۰۲ بهمن
فایل نسوز 4 کشو 600FNR با رمز تایوانی 54,077,624 54077624 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه ضد سرقت 2000S 66,472,560 66472560 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه ضد سرقت 750S 52,084,560 52084560 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه 450 رمزی 17,514,632 17514632 ۰۲ بهمن
گاوصندوق دیجیتال نسوز 103T بلند 13,400,000 13400000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق دیجیتال نسوز 103 13,400,000 13400000 ۰۲ بهمن
صندوق فروشگاهی 2714 14,150,000 14150000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق نسوز کاوه 550 رمزی 14,446,451 14446451 ۰۲ بهمن
صندوق نگهداری اسلحه 150 13,500,000 13500000 ۰۲ بهمن
قفل دیجیتال سامسونگ SHS 2320 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق نسوز T1000 دیجیتالی کره ای 38,000,000 38000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتالی نسوز T880 کره ای 34,000,000 34000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتالی نسوز T750 کره ای 30,000,000 30000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتالی نسوز T670 کره ای 24,000,000 24000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق کاوه 750 دو طبقه رمزی 22,533,646 22533646 ۰۲ بهمن
گاوصندوق کاوه 350 رمزی 9,891,750 9891750 ۰۲ بهمن
گاو صندوق نسوز کاوه 550 دوبل رمزی 17,982,362 17982362 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونيکي نامسون مدل SFT-35EBL Namson SFT-35EBL Electronic Digital Safe 2,990,000 2990000 ۰۲ بهمن
صندوق پول نامسون مدل CB-004 Namson CB-004 Cash Box 790,000 790000 ۰۲ بهمن
صندوق کليد نامسون مدل DKC-20 Namson DKC-20 Key Cabinet 690,000 690000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق کاوه سدید 1020KR رمزی 14,600,000 14600000 ۰۲ بهمن
صندوق دیواری دیجیتال 25 3,100,000 3100000 ۰۲ بهمن
صندوق دیواری دیجیتال 20 2,400,000 2400000 ۰۲ بهمن
قفل دیجیتال سامسونگ SHS 6120 15,800,000 15800000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق ضدسرقت 845W 53,000,000 53000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق نسوز دیجیتالی T1750 کره ای 110,000,000 110000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه ضد سرقت 550S 40,574,160 40574160 ۰۲ بهمن
کمد بایگانی نسوز 2000BNR کاوه 56,219,476 56219476 ۰۲ بهمن
قفل دیجیتال سامسونگ SHS 2920 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق نسوز دیجیتالی BJS1200 زیر ویترینی 40,000,000 40000000 ۰۲ بهمن
قفل دیجیتال و کارتی گائولی 7,500,000 7500000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه سدید 920KR رمزی 13,600,000 13600000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه ضد سرقت 1400BS 84,768,344 84768344 ۰۲ بهمن
صندوق هتلی 112533 2,150,000 2150000 ۰۲ بهمن
جعبه کلید 48 3,500,000 3500000 ۰۲ بهمن
قفل باشگاهی روستیک مدل 2021 800,000 800000 ۰۲ بهمن
صندوق فروشگاهی 3020 21,000,000 21000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق دیجیتال نسوز 105 27,000,000 27000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق دیجیتال نسوز 104 23,000,000 23000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق نسوز ضد سرقت 2000BS 105,320,160 105320160 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونيکي هاني ول مدل 5110 Honeywell 5110 Security Safe 3,250,000 3250000 ۰۲ بهمن
صندوق کليد نامسون مدل DKC-94 Namson DKC-94 Key Cabinet 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
صندوق کليد نامسون مدل DKC-46 Namson DKC-46 Key Cabinet 790,000 790000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه 250 رمزی 9,026,791 9026791 ۰۲ بهمن
گاوصندوق کاوه 750 رمزی 19,080,450 19080450 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه 300 رمزی 14,230,931 14230931 ۰۲ بهمن
گاوصندوق کاوه 350 دو طبقه رمزی 14,972,872 14972872 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز نگهداری اسلحه 1400 54,000,000 54000000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز اسلحه 1500 44,975,580 44975580 ۰۲ بهمن
فایل نسوز اسناد 200 نیکا 40,000,000 40000000 ۰۲ بهمن
صندوق نگهداری اسلحه 145 11,500,000 11500000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه 150 رمزی 7,869,876 7869876 ۰۲ بهمن
صندوق فروشگاهی PD50 35,640,000 35640000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه ضد سرقت 1000S 53,523,360 53523360 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه سدید 520KR رمزی 9,600,000 9600000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه سدید 620KR رمزی 10,600,000 10600000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق امانات 42 عددی 80,000,000 80000000 ۰۲ بهمن
فایل 4 کشو 600FR با رمز تایوانی 39,296,408 39296408 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه سدید 720KR رمزی 12,600,000 12600000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق طرح چوب DPS5500 75,000,000 75000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق اثر انگشتی TFL80 38,000,000 38000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق دیجیتال نسوز 200EHK 62,500,000 62500000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتال نسوز 80EHK 27,000,000 27000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتال نسوز 70EHK 23,500,000 23500000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتال نسوز 60EHK 20,000,000 20000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق اثر انگشتی 530TFL 22,000,000 22000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق اثر انگشتی TFL60 31,000,000 31000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق اثر انگشتی TFL70 33,000,000 33000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق کاوه سدید 820KR رمزی 13,600,000 13600000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق نسوز T1200 دیجیتالی کره ای 45,000,000 45000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق نسوز دیجیتالی T1600 کره ای 66,000,000 66000000 ۰۲ بهمن
کابینت نسوز فایلینگ اسناد 300 48,000,000 48000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 205 دو درب سوپر 116,780,000 116780000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 60 دژ 8,780,000 8780000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 130 سوپر ساده 40,000,000 40000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 106 تکدرب دژ 13,140,000 13140000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 70 دژ 11,430,000 11430000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 106 دو طبقه دژ 15,710,000 15710000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 130 دوطبقه دژ 23,650,000 23650000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 145 تکدرب دژ 23,250,000 23250000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 155 دودرب دژ 38,860,000 38860000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 165 تکدرب دژ 31,660,000 31660000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 175 تکدرب دژ 35,430,000 35430000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 50 دژ 5,710,000 5710000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 80 دژ 15,080,000 15080000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 105 سوپر ( 1000 نیم تنه ) 38,860,000 38860000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 120 تکدرب دژ 16,930,000 16930000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 120 دوطبقه دژ 19,360,000 19360000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 130 تکدرب دژ 20,100,000 20100000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 155 تکدرب سوپر 56,580,000 56580000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 155 دو درب سوپر 65,150,000 65150000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 60 دولوکس 9,720,000 9720000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق خرم 50 دولوکس 6,620,000 6620000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی روستیک مدل RST-40FA Rustic RST-40FA Electronic Digital Safe 6,200,000 6200000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل H25CS دیپلمات 5,500,000 5500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی روستیک مدل RST-30FA Rustic RST-30FA Electronic Digital Safe 5,200,000 5200000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز رمز دار عمق 30 سانتیمتر تراست TRUST SAFE 30CF 4,050,000 4050000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 125EK88WR دیپلمات 12,000,000 12000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل DPS 5500 NEXT دیپلمات 75,000,000 75000000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 150k 6,600,000 6600000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 350kk 10,500,000 10500000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل BF130EHK88 دیپلمات 80,000,000 80000000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی روستیک مدل RST-50FA Rustic RST-50FA Electronic Digital Safe 7,200,000 7200000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز رمز دار عمق 20 سانتیمتر تراست TRUST SAFE 20CF 2,800,000 2800000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز رمز دار عمق 25 سانتیمتر تراست TRUST SAFE 25CF 3,300,000 3300000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 100k 3,500,000 3500000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل BF130TFL دیپلمات 88,000,000 88000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 119TFLWR دیپلمات 19,700,000 19700000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 119EK88WR دیپلمات 11,700,000 11700000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل BF080TFL دیپلمات 47,000,000 47000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 530EK88WR دیپلمات 14,000,000 14000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 130EHK88 دیپلمات 68,000,000 68000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل BF100TFL دیپلمات 55,000,000 55000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل HH500 HAPPY HEART دیپلمات 45,000,000 45000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل ES700E دیپلمات 85,000,000 85000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل C300EHK88 دیپلمات 110,000,000 110000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل DFC4000E دیپلمات 55,000,000 55000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 080EHK88 دیپلمات 25,000,000 25000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل BF070TFL دیپلمات 41,500,000 41500000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 070TFL دیپلمات 33,000,000 33000000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 550dkk 16,500,000 16500000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 250kk 7,900,000 7900000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز رمز دار عمق 35 سانتیمتر تراست TRUST SAFE 35CF 4,450,000 4450000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل DBUAM800 دیپلمات 85,000,000 85000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل DPS 7500 NEXT دیپلمات 85,000,000 85000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل S500 ISTELA دیپلمات 30,000,000 30000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل DBUAM700 دیپلمات 75,000,000 75000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل H25M88 دیپلمات 6,300,000 6300000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل DS25EK88 دیپلمات 48,000,000 48000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل H200C دیپلمات 6,000,000 6000000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز رمز دار عمق 40 سانتیمتر تراست TRUST SAFE 40CF 5,200,000 5200000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 450dkk 17,000,000 17000000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل650dkr 22,500,000 22500000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 250dkk 10,500,000 10500000 ۰۲ بهمن
صندوق نسوز گنج بان مدل 550kk 15,000,000 15000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 070EHK88 دیپلمات 25,000,000 25000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل SS060 دیپلمات 33,000,000 33000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 060TFL دیپلمات 31,000,000 31000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 060EHK88 دیپلمات 23,000,000 23000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 530TFWR دیپلمات 22,000,000 22000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 200EHK88 دیپلمات 75,000,000 75000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل ES600E دیپلمات 7,300,000 7300000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 100EHK88 دیپلمات 39,000,000 39000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل SS080E دیپلمات 44,000,000 44000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 120EHK88 دیپلمات 52,000,000 52000000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 125TFLWR دیپلمات 20,300,000 20300000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل 080TFL دیپلمات 38,000,000 38000000 ۰۲ بهمن
گاو صندوق دیجیتال نسوز T530W 14,500,000 14500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی سیف گارد مدل EA30 Safeguard EA30 Electronic Digital Safe 4,590,000 4590000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی سیف گارد مدل EA405 Safeguard EA405 Electronic Digital Safe 4,590,000 4590000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی روستیک مدل RST-25PA Rustic RST-25PA Electronic Digital Safe 3,200,000 3200000 ۰۲ بهمن
Rustic SFT-20ED Electronic Digital Safe - 2,800,000 2800000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی بویل مدل BS-T500 Booil BS-T500 Electronic Digital Safe 12,500,000 12500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی روستیک مدل RST-35HO Rustic RST-35HO Electronic Digital Safe 4,600,000 4600000 ۰۲ بهمن
گاوصندوق ضد حریق مدل DBUAM500 دیپلمات 44,000,000 44000000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی بویل مدل BS-T360 Booil BS-T360 Electronic Digital Safe 12,500,000 12500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل UNI-040-NB Eagle UNI-040-NB Electronic Digital Safe 46,000,000 46000000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل NPS-020-B Eagle NPS-020-B Electronic Digital Safe 19,500,000 19500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل UNI-040-NP Eagle UNI-040-NP Electronic Digital Safe 46,000,000 46000000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل NPS-020-W Eagle NPS-020-W Electronic Digital Safe 19,500,000 19500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل YES-031D-GL Eagle YES-031D-GL Electronic Digital Safe 18,500,000 18500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل NPS-031D-AP Eagle NPS-031D-AP Electronic Digital Safe 26,000,000 26000000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل NPS-031D-BR Eagle NPS-031D-BR Electronic Digital Safe 22,500,000 22500000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی سیف گارد مدل EA25 Safeguard EA25 Electronic Digital Safe 4,490,000 4490000 ۰۲ بهمن
صندوق الکترونیکی ایگل مدل UNI-040-MR Eagle UNI-040-MR Electronic Digital Safe 46,000,000 46000000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06af\u0627\u0648\u0635\u0646\u062f\u0648\u0642":"\u06af\u0627\u0648\u0635\u0646\u062f\u0648\u0642"}