نرخ کولیس

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کوليس مگا تولز مدل M45512 Mega Tools M45512 Stainless Vernier Caliper 400,000 400000 ۲۷ دی
کولیس برنجی 10 سانتی گروز 280,000 280000 ۲۷ دی
کوليس اي لاين مدل GL45512 Eline GL45512 Stainless Vernier Caliper 440,000 440000 ۲۷ دی
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساده 100 سانت با فک 25 سانت 13,800,000 13800000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 30 سانت با فک 15 سانت 6,160,000 6160000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 15 سانت مدل 1108-150 1,870,000 1870000 ۲۷ دی
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 20 سانت مدل 120-008-12 1,520,000 1520000 ۲۷ دی
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساده 15 سانت مدل 141-102 960,000 960000 ۲۷ دی
کولیس 15 سانت تاپ تول 1,300,000 1300000 ۲۷ دی
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساده 80 سانت با فک 20 سانت 9,400,000 9400000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) پایه دار 30 سانت مدل 1150-300 9,350,000 9350000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 30 سانت پایه دار مدل 1250-300 7,040,000 7040000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 30 سانت مدل 1312-300A 4,380,000 4380000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 7.5 سانت مدل 1111-75 1,540,000 1540000 ۲۷ دی
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2 1,480,000 1480000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) ۲۰ سانت مدل ۱۱۱-۱۰۲ HB 1,400,000 1400000 ۲۷ دی
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساده 20 سانت مدل 141-104 1,330,000 1330000 ۲۷ دی
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 15 سانت مدل 120-006-12 1,090,000 1090000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 15 سانت مدل 1205-1502 1,045,000 1045000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 100 سانت فک 15 سانت 21,500,000 21500000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) پایه دار 50 سانت مدل 1150-500 18,150,000 18150000 ۲۷ دی
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساده 100 سانت با فک 20 سانت 12,600,000 12600000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت پایه دار مدل 1250-600 13,200,000 13200000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 50 سانت فک 15 سانت با جعبه فلزی 7,900,000 7900000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 111-012-12 4,200,000 4200000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 30 سانت مدل 1311-300A 4,840,000 4840000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 1108-300 4,620,000 4620000 ۲۷ دی
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 30 سانت مدل 120-012-12 2,890,000 2890000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 30 سانت مدل 1205-3002 3,080,000 3080000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 20 سانت مدل 1311-200A 3,080,000 3080000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 20 سانت مدل 1312-200A 2,750,000 2750000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 20 سانت مدل 111-008-12 2,340,000 2340000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 20 سانت مدل 1108-200 2,430,000 2430000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 15 سانت مدل 1311-150A 2,420,000 2420000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 111-006-12 1,720,000 1720000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 15 سانت مدل 1312-150A 2,013,000 2013000 ۲۷ دی
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 20 سانت مدل 1205-2002 1,705,000 1705000 ۲۷ دی
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی ۱۵ سانت مدل 171-132-A2 1,100,000 1100000 ۲۷ دی
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) ۱۵ سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱-HB 1,150,000 1150000 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06a9\u0648\u0644\u06cc\u0633":"\u06a9\u0648\u0644\u06cc\u0633"}