نرخ کشوی پول

نیکیتا / Nikita

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
NIKITA CK420 Money DRAWER کشوی پول نیکیتا سی کی 420 1,650,000 1650000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
EPOS ECH-410 Money DRAWER کشوی پول ایی پوز مدل ایی تی اچ 410 2,400,000 2400000 ۳۰ دی
EPOS ECH460 Money DRAWER کشوی پول ایی پوز مدل ایی تی اچ 460 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
کشوي پول بيکسولون مدل BC425 Bixolon BC425 Cash Drawer 2,450,000 2450000 ۳۰ دی
کشوي پول بيکسولون مدل BCFT Bixolon BCFT Cash Drawer 3,980,000 3980000 ۳۰ دی
کشوی پول بیکسولون مدل BC460 Bixolon BC460 Cash Drawer 3,050,000 3050000 ۳۰ دی
Bixolon BC425 Money DRAWER کشوی پول بیکسولون مدل بی سی 425 2,450,000 2450000 ۳۰ دی
کشوی پول ای پوز مدل ECH-410 E-POS ECH-410 Cash Drawer 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06a9\u0634\u0648\u06cc-\u067e\u0648\u0644":"\u06a9\u0634\u0648\u06cc \u067e\u0648\u0644"}