نرخ کتری برقی

پاناسونیک / Panasonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Panasonic NC-GK1 Electric Kettle کتری برقی پاناسونیک NC-GK1 950,000 950000 ۰۲ بهمن

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PHILIPS HD9300 Electric Kettle کتری برقی فیلیپس مدل HD9300 1,804,000 1804000 ۰۲ بهمن
Philips HD9342/02 Electric Kettle کتري برقي فيليپس مدل HD9342/02 4,345,000 4345000 ۰۲ بهمن
Philips HD9305 Electric Kettle کتری برقی فیلیپس مدل HD9305 2,380,000 2380000 ۰۲ بهمن
Philips HD9320 Electric Kettle کتری برقی فیلیپس مدل HD9320 2,365,000 2365000 ۰۲ بهمن

بوش / Bosch

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bosch TWK3A011 Electric Kettle کتري برقي بوش مدل TWK3A011 2,140,000 2140000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6801 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK 6801‏ 3,175,000 3175000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6303 Electric Kettle کتري برقي بوش مدل TWK6303 2,550,000 2550000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK 8611 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK 8611‏ 4,060,000 4060000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK60088 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK60088 2,550,000 2550000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6001 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK6001 2,386,000 2386000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK3A037GB Electric Kettle کتري برقي بوش مدل TWK3A037GB 2,325,000 2325000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6003 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK6003 2,725,000 2725000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK8613 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK8613 4,115,000 4115000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6004 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK6004‏ 2,515,000 2515000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK3A034GB Electric Kettle کتري برقي بوش مدل TWK3A034GB 2,365,000 2365000 ۰۲ بهمن

کنوود / Kenwood

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kenwood SJM110 Electric Kettle کتري برقي کنوود مدل SJM110 2,750,000 2750000 ۰۲ بهمن
Kenwood JKP230 Electric Kettle کتري برقي کنوود مدل JKP230 2,450,000 2450000 ۰۲ بهمن
Kenwood SJM280 Electric Kettle کتری برقی کنوود مدل SJM280 2,025,000 2025000 ۰۲ بهمن

فلر / Feller

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Feller EK60 Electric Kettle کتري برقي فلر مدل EK60 697,500 697500 ۰۲ بهمن

پارس خزر / Pars Khazar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Pars Khazar EK 2200P Electric Kettle کتری برقی پارس خزر مدل EK-2200P 1,132,500 1132500 ۰۲ بهمن

مولینکس / Moulinex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Moulinex BY540D Electric Kettle کتری برقی مولینکس مدل BY540D11 2,595,000 2595000 ۰۲ بهمن
Moulinex BY3010 Electric Kettle کتری برقی مولینکس مدل BY3010 2,170,000 2170000 ۰۲ بهمن
Moulinex BY282 Electric Kettle کتري برقي مولينکس مدل BY282 2,175,000 2175000 ۰۲ بهمن
Moulinex BY530530‎ Electric Kettle کتری برقی مولینکس مدل BY530530 2,630,000 2630000 ۰۲ بهمن
Moulinex BY540D11 Electric Kettle کتری برقی مولینکس مدل BY540D 2,595,000 2595000 ۰۲ بهمن

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hardstone KTA1501S Electric Kettle کتري برقي هاردستون مدل KTA1501S 952,500 952500 ۰۲ بهمن
Hardstone KT1220 Electric Kettle کتري برقي هاردستون مدل KT1220 1,465,000 1465000 ۰۲ بهمن

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tefal KO110110 Electric Kettle کتري برقي تفال مدل KO110110 1,612,330 1612330 ۰۲ بهمن
Tefal BF5620 Electric Kettle کتری برقی تفال جاستین BF5620 2,170,000 2170000 ۰۲ بهمن
Tefal KO3308 Electric Kettle کتري برقي تفال مدل KO3308 2,350,000 2350000 ۰۲ بهمن
Tefal KI150 Electric Kettle کتري برقي تفال مدل KI150 2,405,000 2405000 ۰۲ بهمن
Tefal KO3301 Electric Kettle کتری برقی تفال KO3301 2,040,000 2040000 ۰۲ بهمن
TEFAL Express 170 Electric Kettle کتری برقی تفال مدل Express 170 2,535,000 2535000 ۰۲ بهمن
Tefal VitesseS BF2620 Electric Kettle کتری برقی تفال مدل VitesseS BF2620 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
Tefal BF262041 Electric Kettle کتري برقي تفال مدل BF262041 1,555,950 1555950 ۰۲ بهمن
Tefal KI110510 Electric Kettle کتري برقي تفال مدل KI110510 2,605,000 2605000 ۰۲ بهمن
Tefal KI170D10 Electric Kettle کتري برقي تفال مدل KI170D10 2,295,000 2295000 ۰۲ بهمن
Tefal VitesseS BF6620 Electric Kettle کتری برقی تفال ویتسس BF6620 2,415,000 2415000 ۰۲ بهمن
Tefal KO330130 Electric Kettle کتري برقي تفال مدل KO330130 2,115,000 2115000 ۰۲ بهمن
Tefal Express KO2991 Electric Kettle کتری برقی تفال اکسپرس KO2991 2,215,000 2215000 ۰۲ بهمن
Tefal KO110 SNOW Electric Kettle کتری برقی تفال KO110 SNOW 1,850,000 1850000 ۰۲ بهمن
Tefal KO110 Electric Kettle کتری برقی تفال KO110 2,990,000 2990000 ۰۲ بهمن
Tefal KL150 Electric Kettle کتری برقی تفال KL150 2,170,000 2170000 ۰۲ بهمن

گاسونیک / Gosonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gosonic GSK 758 Electric Kettle کتری برقی گوسونیک GSK 758 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
Gosonic GSK 756 Electric Kettle کتری برقی گوسونیک GSK 756 1,010,000 1010000 ۰۲ بهمن
Gosonic GSK 752 Electric Kettle کتری برقی گوسونیک GSK 752 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Gosonic GSK 754 Electric Kettle کتری برقی گوسونیک GSK 754 840,000 840000 ۰۲ بهمن

گاستروبک / Gastroback

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gastroback 42415 Electric Kettle کتری برقی گاستروبک 42415 3,805,000 3805000 ۰۲ بهمن
GASTROBACK 42429 Electric Kettle کتری برقی گاستروبک مدل 42429 9,365,000 9365000 ۰۲ بهمن
Gastroback 42420 Electric Kettle کتری برقی گاستروبک مدل 42420 3,375,000 3375000 ۰۲ بهمن
Gastroback 42428 Electric Kettle کتری برقی گاستروبک 42428 5,580,000 5580000 ۰۲ بهمن
GASTROBACK 42413 Electric Kettle کتری برقی گاستروبک 42413 5,000,000 5000000 ۰۲ بهمن

پرشیا / persia

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PERSIA PR-922 Electric Kettle کتری و قوری پرشیا مدل PR-922 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن

فوما / Fuma

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fuma FU-948 Electric Kettle کتری برقی فوما مدل FU-948 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Fuma fu-1056 Electric Kettle کتری برقی فوما مدل fu-1056 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Fuma Fu-997 Electric Kettle کتری برقی فوما مدل Fu-997 890,000 890000 ۰۲ بهمن

براون / Braun

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Braun WK300 Electric Kettle کتري برقي براون مدل WK300 2,945,000 2945000 ۰۲ بهمن
Braun WK500 Electric Kettle کتری برقی براون مدل WK500 2,649,000 2649000 ۰۲ بهمن
Braun WK 300 Red Electric Kettle کتری برقی براون مدل WK 300 Red 2,945,000 2945000 ۰۲ بهمن

عرشیا / arshia

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Arshia EK622-1784 Electric Kettle کتری برقی عرشیا مدل EK622-1784 900,000 900000 ۰۲ بهمن

سایا / Saya

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Saya Crystal Electric Kettle کتري برقي سايا مدل کريستال 1,770,000 1770000 ۰۲ بهمن

برويل / Breville

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Breville BKE450 Electric Kettle کتری برقی برویل BKE450 4,740,000 4740000 ۰۲ بهمن
Breville SK500 Electric Kettle کتري برقي برويل مدل SK500 4,830,000 4830000 ۰۲ بهمن
Breville BEK820 Electric Kettle کتری برقی برویل BKE820 8,830,000 8830000 ۰۲ بهمن

فاکر / Fakir

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fakir GALAXY Electric kettle کتری برقی فاکر مدل GALAXY 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن

بلانزو / Bellanzo

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
bellanzo BWK1710 Electric Kettle کتری برقی پیرکس بلانزو مدل BWK1710 980,000 980000 ۰۲ بهمن
bellanzo BWK1720 Electric Kettle کتری برقی استیل بلانزو مدل BWK1720 990,000 990000 ۰۲ بهمن

کيچن‌ايد / KitchenAid

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
KitchenAid 5KEK1722E Electric Kettle کتري برقي کيچن‌ايد مدل 5KEK1722E 7,575,000 7575000 ۰۲ بهمن
KitchenAid 5KEK1522E Electric Kettle کتري برقي کيچن‌ايد مدل 5KEK1522E 8,635,000 8635000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Vestel V-Brunch Serie 1000 Electric Kettle کتری برقی وستل - Vestel V-Brunch Serie 1000 Kettle 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Vestel V-Brunch Serie 3000 Inox Electric Kettle کتری برقی وستل V-Brunch Serie 3000 Inox 900,000 900000 ۰۲ بهمن
کتری برقی فوما FUMA Electric Kettle FU-951 850,000 850000 ۰۲ بهمن
کتری برقی فوما FUMA Electric Kettle FU-1055 900,000 900000 ۰۲ بهمن
Vestel V-Brunch Serie 2000 Electric Kettle کتری برقی وستل Vestel V-Brunch Serie 2000 890,000 890000 ۰۲ بهمن
کتری برقی فلر مدل EK60 OG/LB/LG/O/CP 710,000 710000 ۰۲ بهمن
کتري برقي فکر مدل GOLDIE Fakir GOLDIE Electric Kettle 4,000,000 4000000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK8631 Electric Kettle کتري برقي بوش مدل TWK8631 3,325,000 3325000 ۰۲ بهمن
Pars Khazar Crystal Electric Kettle کتری برقی شيشه اي پارس خزر كريستال 1,825,000 1825000 ۰۲ بهمن
Tefal K 03308 Electric Kettle کتری برقی تفال K 03308 2,145,000 2145000 ۰۲ بهمن
Fakir GOLDIE Electric kettle کتری برقی فکر مدل GOLDIE 4,075,000 4075000 ۰۲ بهمن
Tefal Vitesse SBF2620 Electric Kettle کتری برقی تفال مدل VitesseSBF2620 2,140,000 2140000 ۰۲ بهمن
Black and Decker JC250 Electric Kettle کتری برقی بلک اند دکر مدل JC250 3,000,000 3000000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آرزوم AR3014 1,220,500 1220500 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6003V Electric Kettle برندBosch مدلTWK6003V 2,505,000 2505000 ۰۲ بهمن
Tefal KI110D Electric Kettle کتري برقي تفال مدل KI110D 2,925,000 2925000 ۰۲ بهمن
کتری برقی تفال - Good Value KI1500 2,040,000 2040000 ۰۲ بهمن
Sam EK-115 W 1,340,000 1340000 ۰۲ بهمن
کتری برقی مولینکس مدل BY2821 1,983,800 1983800 ۰۲ بهمن
Sam EK-116 ST 1,405,000 1405000 ۰۲ بهمن
Sam EK-114 BK 990,000 990000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کرکماز مدل بویلی کد 396 1,824,000 1824000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کرکماز مدل بویلی کد 02 - 396 1,824,000 1824000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کرکماز مدل بویلی کد 01 - 396 1,824,000 1824000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کرکماز مدل انرژی کد 394 1,843,000 1843000 ۰۲ بهمن
کتری برقی فلر ۱۷۲ ( Feller EK 172 ) Feller EK 172 Electric Kettle 820,000 820000 ۰۲ بهمن
کتری برقی هوشمند شیائومی Xiaomi MiJia Smart Temperature Control Kettle 2,390,450 2390450 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6831 Electric Kettle کتري برقي بوش مدل TWK6831 2,780,000 2780000 ۰۲ بهمن
کتری برقی دسینی 390,000 390000 ۰۲ بهمن
کتری برقی Arzum AR 360 کتری برقی آرزوم ۳۶۰ ( شیشه ای ) 1,845,000 1845000 ۰۲ بهمن
کتری برقی Arzum AR 382 کتری برقی آرزوم ۳۸۲ ( فلورا ) 1,634,000 1634000 ۰۲ بهمن
کتری برقی استیل تفال 290,000 290000 ۰۲ بهمن
کتری برقی بوگاتی مدل VERACM 10,000,000 10000000 ۰۲ بهمن
Arzum AR 333 کتری برقی آرزوم ۳۳۳ 1,386,750 1386750 ۰۲ بهمن
کتری برقی بایترون مدل BKB-20 Bitron BKB-40 Electric Kettle 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
كتري شيشه اي پارس خزر مدل كريستال Pars Khazar Crystal Electric Kettle 1,825,000 1825000 ۰۲ بهمن
Philips HD4631 Electric Kettle کتری برقی فیلیپس مدل HD4631 3,200,000 3200000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کویزی نارت مدل CPK18E 4,100,000 4100000 ۰۲ بهمن
کتری برقی پروفی کوک مدل WKS 1020 G Profi Cook WKS 1020 G Electric Kettle 4,165,000 4165000 ۰۲ بهمن
Dessini DS-665 Glass Teapot کتری برقی شیشه ای دسینی مدل DS-665 990,000 990000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کلترونیک مدل WK 3288 Clatronic WK 3288 Electric Kettle 1,860,000 1860000 ۰۲ بهمن
کتری برقی پروفی کوک مدل PC-WKS 1083 Profi Cook PC-WKS 1083 Electric Kettle 2,760,000 2760000 ۰۲ بهمن
کتری برقی لاکور مدل 69297 Lacor 69297 Electric Kettle 2,280,000 2280000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آلونسا مدل (AL-742 CK (BS Alonsa AL-742 CK (BS) Electric Kettle 2,330,000 2330000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کپلر ۲۵۲ ( مسافرتی ) KEK 252 530,000 530000 ۰۲ بهمن
کتري برقي بوش مدل TWK6A013 Bosch TWK6A013 Electric Kettle 2,237,075 2237075 ۰۲ بهمن
کتري برقي بوش مدل TWK6A813 Bosch TWK6A813 Electric Kettle 3,300,000 3300000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آرزوم مدل AR360 1,845,000 1845000 ۰۲ بهمن
کتری برقی تکنو ۸۱ ( پیرکس ) Techno TE 81 665,000 665000 ۰۲ بهمن
کتری برقی تفال ۱۱۰ ( اکسپرس ) Tefal KL 110 Tefal Express 110 2,260,000 2260000 ۰۲ بهمن
کتری برقی تفال مدل KO330815 2,240,000 2240000 ۰۲ بهمن
Tefal KL170 Electric Kettle کتری برقی تفال KL170 2,190,000 2190000 ۰۲ بهمن
Hugel HG2213FK Electric Kettle کتری برقی هوگل مدل HG2213FK 2,735,000 2735000 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام مدل EK-110W 565,000 565000 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام مدل EK-116 ST 1,405,000 1405000 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام مدل EK-115 W 1,340,000 1340000 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام EK-114BK برند سام مدل EK-114BK 975,000 975000 ۰۲ بهمن
کتری برقی عرشیا EK145-1338 ARSHIA Electric Kettle EK145-1338 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آرزوم مدل AR395 1,260,000 1260000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کلترونیک مدل WKS 3576 BLA Clatronic WKS 3576 BLA Electric Kettle 1,780,000 1780000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK7804 کتری برقی بوش Bosch TWK7804 2,780,575 2780575 ۰۲ بهمن
کتری برقی فیلیپس PHILIPS HD9334 PHILIPS HD9334 1,815,000 1815000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK6004N کتری برقی بوش Bosch TWK6004N 2,760,000 2760000 ۰۲ بهمن
کتري برقي بوش مدل TWK6A011 Bosch TWK6A011 Electric Kettle 2,400,000 2400000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کاخلر ۷۶۵ ( KH 765 GB ) 1,260,000 1260000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کاخلر ۷۵۰ ( استیل ) KH 750 SB 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آلونسا مدل (AL-639 CK (VDE Alonsa AL-639 CK (VDE) Electric Kettle 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آلونسا مدل AL-633 CK Alonsa AL-633 CK Electric Kettle 1,710,000 1710000 ۰۲ بهمن
کتری برقی داوو مدل DSK 2133 Davo DSK 2133 Electric Kettle 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آلونسا مدل (AL-743 CK (VDE Alonsa AL-743 CK (VDE) Electric Kettle 2,160,000 2160000 ۰۲ بهمن
کتری برقی مودکس مدل SKT6990 Modex SKT6990 Electric Kettle 1,710,000 1710000 ۰۲ بهمن
کتری برقی داوو مدل DSK 2131 Davo DSK 2131 Electric Kettle 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آلونسا مدل (AL-741 CK (VDE Alonsa AL-741 CK (VDE) Electric Kettle 2,050,000 2050000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کاخلر ۷۶۰ ( KH 760 GB ) 1,280,000 1280000 ۰۲ بهمن
کتري برقي مدل HK-9632 همیلتون 1,232,500 1232500 ۰۲ بهمن
کتری بی کابل بوش Bosch TWK6A011 2,050,000 2050000 ۰۲ بهمن
کتري برقي بوش مدل TWK6A014 Bosch TWK6A014 Electric Kettle 2,540,000 2540000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کلترونیک مدل WK 3559 WHI Clatronic WK 3559 WHI Electric Kettle 1,630,000 1630000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آرزوم مدل AR382 1,634,000 1634000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK7801 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK7801 2,840,000 2840000 ۰۲ بهمن
Bosch TWK7808 Electric Kettle کتری برقی بوش مدل TWK7808 2,780,575 2780575 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام EK-122G برند سام مدل EK-122G 2,437,500 2437500 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام EK-116ST برند سام مدل EK-116ST 1,405,000 1405000 ۰۲ بهمن
کتری برقی بوش مدل TWK6L132 1,935,000 1935000 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام EK-115W 1,340,000 1340000 ۰۲ بهمن
کتری برقی گاسونیک مدل GSK-755 890,000 890000 ۰۲ بهمن
کتري برقي تفال Tefal مدل KI230 1,824,000 1824000 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام مدل EK-114 BK 975,000 975000 ۰۲ بهمن
کتری برقی سام مدل EK-122 G 2,437,500 2437500 ۰۲ بهمن
کتری برقی متئو مدل MK 18 Matheo MK 18 Electric Kettle 702,750 702750 ۰۲ بهمن
کتری برقی نیولایف مدل KET-22B-259 New Life KET-22B-259 Electric Kettle 980,000 980000 ۰۲ بهمن
کتری برقی ام آر اس مدل M.R.S-740 MRS M.R.S-740 Electric Kettle 1,090,000 1090000 ۰۲ بهمن
Tefal کتری برقی 2700 وات مدل KI150 -- 2,730,000 2730000 ۰۲ بهمن
Moulinex کتری برقی 2400 وات مدل BY282 -- 1,984,000 1984000 ۰۲ بهمن
کتری برقی الکسا مدل 1001 Alexa 1001 Electric Kettle 155,000 155000 ۰۲ بهمن
Braun WK600 Electric Kettle کتری برقی براون مدل WK600 3,590,000 3590000 ۰۲ بهمن
کتری برقی 777 470,000 470000 ۰۲ بهمن
GASTROBACK 42418 Electric Kettle کتری برقی گاستروبک مدل 42418 4,500,000 4500000 ۰۲ بهمن
Krups FLA 143 Electric Kettle کتری برقی کروپس FLA 143 2,865,000 2865000 ۰۲ بهمن
Tefal Express KO2991 Electric Kettle کتری برقی تفال اکسپرس KO2991 2,125,000 2125000 ۰۲ بهمن
کتری برقی مسافرتی کاپر Kaper مدلTK 905 SB 684,500 684500 ۰۲ بهمن
کتری قوری پارس خزر مدل چای نوش دم آور چاینوش پارس خزر 2,220,000 2220000 ۰۲ بهمن
Delmonti DL405 Electrical Ketele کتری برقی پلاستیکی دلمونتی مدل DL405 1,040,000 1040000 ۰۲ بهمن
کتری برقی عرشیا مدل EK1401-2097 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کزینارت مدل CPK18E Cuisinart CPK18E Kettle Electronic 4,775,000 4775000 ۰۲ بهمن
کتری برقی TWK7101 3,050,000 3050000 ۰۲ بهمن
کتری برقی TWK7S05 3,690,000 3690000 ۰۲ بهمن
کتری برقی اسکارلت مدل SC20 Scarlett SC20 Electric Kettle 570,000 570000 ۰۲ بهمن
کتری برقی فیلیپس مدل HD-4665 2,490,000 2490000 ۰۲ بهمن
کتری برقی هانوور مدل HGK-1770 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
کتری برقی هانوور مدل HPK-1737 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
کتری برقی نیکووا مدل MK-73 850,000 850000 ۰۲ بهمن
کتری برقی جیپاس GK5435 500,000 500000 ۰۲ بهمن
کتری برقی استیل عرشیا کد145 960,000 960000 ۰۲ بهمن
کتری برقی ساشا مدل A2021 Sasha A2021 Electric Kettle 158,375 158375 ۰۲ بهمن
کتری برقی براون مدل WK210 2,190,000 2190000 ۰۲ بهمن
کتری برقی 2 لیتری آرزوم مدل2200 وات 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
کتری برقی 2 لیتری آرزوم مدل 2000 وات 1,590,000 1590000 ۰۲ بهمن
KRUPS FLF34W Electric Kettle کتری برقی کروپس مدل FLF34W 6,412,000 6412000 ۰۲ بهمن
Tefal BF 5120 Electric Kettle کتری برقی تفال BF 5120 1,575,000 1575000 ۰۲ بهمن
کتری برقی فیلیپس Philips مدل HD4646 1,290,000 1290000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آرزوم AR396 1,701,000 1701000 ۰۲ بهمن
کتری برقی آرزوم AR332 1,144,250 1144250 ۰۲ بهمن
کتری برقی بوش TWK7203 3,988,580 3988580 ۰۲ بهمن
کتری برقی مورفی ریچاردز مدل 108000 Morphy Richards 108000 Electric Kettle 12,220,000 12220000 ۰۲ بهمن
کتری برقی ۲۹۵۴ CLATRONIC 980,000 980000 ۰۲ بهمن
کتری برقی مولینکس مدل BY550D10 Moulinex BY550D10 Electric Kettle 2,458,000 2458000 ۰۲ بهمن
کتری برقی عرشیا مدل EK1401-2096 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
کتری برقی TWK8617P 3,990,000 3990000 ۰۲ بهمن
کتری برقی TWK7809 3,090,000 3090000 ۰۲ بهمن
کتری برقی Styline بوش مدل TWK861 3,620,000 3620000 ۰۲ بهمن
دستگاه چای ساز و قهوه ساز یک نفره 160,000 160000 ۰۲ بهمن
کتری برقی مدل EK2200P پارس‌خزر 744,500 744500 ۰۲ بهمن
کتری برقی فوما مدل 998-FU 580,000 580000 ۰۲ بهمن
کتری برقی جی پاس مدل GK5454N 650,000 650000 ۰۲ بهمن
کتری برقی دیجیتال گاسونیک GSK-750 879,000 879000 ۰۲ بهمن
کتری برقی بوش 2400 وات مدل TWK8611P 3,655,420 3655420 ۰۲ بهمن
Moulinex کتری برقی 2400 وات مدل BY3010 -- 2,027,000 2027000 ۰۲ بهمن
Newal NWL-2460 Electric Kettle کتری برقی Newal NWL-2460 990,000 990000 ۰۲ بهمن
کتری برقی بوش مدل TWK780 2,740,000 2740000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کلترونیک مدل WK 3501 G Clatronic WK 3501 G Electric Kettle 2,315,000 2315000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کلترونیک مدل WK 3462 clatronic WK 3462 Electric Kettle 1,115,000 1115000 ۰۲ بهمن
کتری برقی کلترونیک مدل WK 3553 Clatronic WK 3553 Electric Kettle 1,125,000 1125000 ۰۲ بهمن
کتری برقی استیل دلمونتی مدل DL-425 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن
کتری برقی بوش مدل TWK7808 Bosch TWK7808 Electric Kettle 3,144,500 3144500 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06a9\u062a\u0631\u06cc-\u0628\u0631\u0642\u06cc":"\u06a9\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0642\u06cc"}