نرخ کامپیوتر سرور

دل / Dell

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
DELL PowerEdge T320-E-G12 Server سرور دل مدل تی 320 59,100,000 59100000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge T110 II G12 Server سرور دل مدل پاور اج تی 110 25,900,000 25900000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge T110 II E3-1220 v2 4GB 2TB Tower Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج تی 110 29,900,000 29900000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R220 E3-1220 v3 8GB 1TB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 220 34,900,000 34900000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R220 E3-1220 v3 8GB 2TB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 220 406,000,000 406000000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R430 E5-2620 v3 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 430 89,500,000 89500000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R730 E5-2620 v3 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 730 104,500,000 104500000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R630 E5-2620 v3 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 630 119,500,000 119500000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R320 E5-2407 v2 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 230 60,750,000 60750000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R320 E5-2420 v2 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 230 69,500,000 69500000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R430 E5-2609 v3 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 430 79,500,000 79500000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R530 E5-2609 v3 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 530 82,000,000 82000000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge R730 E5-2609 v3 8GB Rack Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج آر 730 94,500,000 94500000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge T430 E5-2609 v3 8GB Tower Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج تی 430 77,500,000 77500000 ۳۰ دی
DELL PowerEdge T630 E5-2620 v3 8GB Tower Server کامپیوتر سرور دل مدل پاور اج تی 630 99,000,000 99000000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
HP Proliant DL380 G7 سرور HP پرولینت DL380 G7 77,700,000 77700000 ۳۰ دی
ASUS RS700-E8-RS8 Rack Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل آر اس 700 ای 8 آر اس 8 249,000,000 249000000 ۳۰ دی
ASUS TS100-E9-PI4 Tower Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل تی اس 100 ای 9 پی آی 4 36,935,000 36935000 ۳۰ دی
ASUS TS300-E9-PS4 Tower Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل تی اس 300 ای 9 پی اس 4 48,970,000 48970000 ۳۰ دی
ASUS RS100-E9-PI2 Rack Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل آر اس 100 ای 9 پی آی 2 41,490,000 41490000 ۳۰ دی
ASUS RS300-E8-PS4 Rack Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل آر اس 300 ای 8 پی اس 4 45,860,000 45860000 ۳۰ دی
ASUS TS300-E8-PS4 Tower Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل تی اس 300 ای 8 پی اس 4 47,900,000 47900000 ۳۰ دی
ASUS RS720-X7-RS8 Rack Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل آر اس 720 ایکس 7 آر اس 8 169,740,000 169740000 ۳۰ دی
ASUS TS500-E8-PS4 Tower Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل تی اس 500 ای 8 پی اس 4 72,720,000 72720000 ۳۰ دی
ASUS RS500-E8-PS4 V2 Rack Server کامپیوتر سرور ایسوس مدل آر اس 500 ای 8 پی اس 4 وی 2 98,750,000 98750000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06a9\u0627\u0645\u067e\u06cc\u0648\u062a\u0631-\u0633\u0631\u0648\u0631":"\u06a9\u0627\u0645\u067e\u06cc\u0648\u062a\u0631 \u0633\u0631\u0648\u0631"}