نرخ کارت صدا ادوات موسیقی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کارت صداي استوديو بهرينگر مدل ADA8200 Behringer ADA8200 Studio Sound Card 11,825,000 11825000 ۳۰ دی
Scarlett 2i4 Focusritte Scarlett 2i4 Focusritte کارت صدا 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
Saffire pro14 Focusritte Saffire pro14 Focusritte کارت صدا 6,700,000 6700000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو تسکم مدل US-2x2 Tascam US-2x2 Studio Sound Card 6,875,000 6875000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو تسکم مدل US-16x08 Tascam US-16x08 Studio Sound Card 15,275,000 15275000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو تسکم مدل US-20x20 Tascam US-20x20 Studio Sound Card 21,375,000 21375000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو تسکم مدل UH-7000 Tascam UH-7000 Studio Sound Card 24,000,000 24000000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو بهرينگر مدل UMC404HD Behringer UMC404HD Studio Sound Card 6,385,000 6385000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو ام-آديو مدل M-Track Plus II M-Audio M-Track Plus II Studio Sound Card 5,725,000 5725000 ۳۰ دی
Scarlett 2i2 Focusritte Scarlett 2i2 Focusritte کارت صدا 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو اشتاينبرگ مدل UR-28M Steinberg UR-28M Studio Sound Card 21,875,000 21875000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو اشتاينبرگ مدل UR-824 Steinberg UR-824 Studio Sound Card 37,800,000 37800000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو اشتاينبرگ مدل UR-12 Steinberg UR-12 Studio Sound Card 5,775,000 5775000 ۳۰ دی
Scarlett 18i8 Focusritte Scarlett 18i8 Focusritte کارت صدا 12,500,000 12500000 ۳۰ دی
Steinberg CI1 کارت صدا 475,000 475000 ۳۰ دی
UR28M Steinberg کارت صدا 19,000,000 19000000 ۳۰ دی
Scarlett 6i6 Focusritte Scarlett 6i6 Focusritte کارت صدا 9,600,000 9600000 ۳۰ دی
UR824 Steinberg UR824 Steinberg کارت صدا 36,000,000 36000000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو تسکم مدل US-4x4 Tascam US-4x4 Studio Sound Card 13,675,000 13675000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو اشتاينبرگ مدل UR-22 MK2 Steinberg UR-22 MK2 Studio Sound Card 7,975,000 7975000 ۳۰ دی
IK Multimedia IRig 2 Sound Card کارت صدای آی کی مالتی مدیا مدل IRig 2 2,540,000 2540000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو اشتاينبرگ مدل UR-44 Steinberg UR-44 Studio Sound Card 15,850,000 15850000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو اشتاينبرگ مدل UR-242 Steinberg UR-242 Studio Sound Card 11,175,000 11175000 ۳۰ دی
Tascam IXR Studio Sound Card کارت صداي استوديو تسکم مدل IXR 7,375,000 7375000 ۳۰ دی
Lexicon IO 82 Studio Sound Card کارت صداي استوديو لکزيکن مدل IO 82 23,590,000 23590000 ۳۰ دی
Apogee JAM 96K Professional Sound Card کارت صداي حرفه‌‌اي آپوجي مدل JAM 96K 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
IK Multimedia IRig HD Sound Card کارت صداي آي کي مالتي مديا مدل IRig HD 5,450,000 5450000 ۳۰ دی
Apogee ONE MAC Professional Sound Card کارت صداي حرفه‌‌اي آپوجي مدل ONE MAC 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
Apogee Duet IPad/Mac Professional Sound Card کارت صداي حرفه‌‌اي آپوجي مدل Duet IPad/Mac 28,000,000 28000000 ۳۰ دی
Tascam Us-366 Studio Sound Card کارت صداي استوديو تسکم مدل Us-366 8,475,000 8475000 ۳۰ دی
Tascam 2X2 Track Recording Package Studio پکيج کامل ضبط استوديو تسکم مدل 2X2 Track Pack 11,000,000 11000000 ۳۰ دی
Apogee ONE IPad/Mac Professional Sound Card کارت صداي حرفه‌‌اي آپوجي مدل ONE IPad/Macc 16,500,000 16500000 ۳۰ دی
Behringer Monitor 2 USB Studio Sound Card کارت صداي استوديو بهرينگر مدل Monitor 2 USB 6,475,000 6475000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو بهرينگر مدل UMC204HD Behringer UMC204HD Studio Sound Card 5,475,000 5475000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو ام-آديو مدل M-Track Eight M-Audio M-Track Eight Studio Sound Card 17,975,000 17975000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو ام-آديو مدل M-Track Hub M-Audio M-Track Hub Studio Sound Card 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
Scarlett 2i4 G2 Focusrite - کارت صدا0 7,850,000 7850000 ۳۰ دی
Scarlett 2i2 G2 Focusrite - کارت صدا0 5,900,000 5900000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو تسکم مدل US-32 Tascam US-32 Studio Sound Card 6,575,000 6575000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو ام-آديو مدل M-Track 2x2m M-Audio M-Track 2x2m Studio Sound Card 6,400,000 6400000 ۳۰ دی
Scarlett 18i20 Focusrite - کارت صدا0 17,750,000 17750000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو ام-آديو مدل M-Track QUAD M-Audio M-Track QUAD Studio Sound Card 13,775,000 13775000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو بهرينگر مدل FCA1616 Behringer FCA1616 Studio Sound Card 11,975,000 11975000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو ام-آديو مدل M-Track 2x2 M-Audio M-Track 2x2 Studio Sound Card 5,775,000 5775000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو لکزيکن مدل IO 22 New Lexicon IO 22 New Studio Sound Card 12,500,000 12500000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو لکزيکن مدل IO 42 New Lexicon IO 42 New Studio Sound Card 16,475,000 16475000 ۳۰ دی
کارت صداي استوديو تسکم مدل US-42 Tascam US-42 Studio Sound Card 8,975,000 8975000 ۳۰ دی
Scarlett Solo G2 Focusrite - کارت صدا0 6,450,000 6450000 ۳۰ دی
Scarlett solo Focusrite - کارت صدا0 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06a9\u0627\u0631\u062a-\u0635\u062f\u0627-\u0627\u062f\u0648\u0627\u062a-\u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc":"\u06a9\u0627\u0631\u062a \u0635\u062f\u0627 \u0627\u062f\u0648\u0627\u062a \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc"}