نرخ چرخ خیاطی

ناسا / nasa

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
NASA NS-9813 Sewing Machine‎ چرخ خياطي ناسا مدل NS-9813 6,700,000 6700000 ۳۰ دی
NASA NS-9811 Sewing Machine‎ چرخ خياطی ناسا مدل NS-9811 6,075,000 6075000 ۳۰ دی

کاچیران / Kachiran

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kachiran 1149 yasmin Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 1149 8,810,000 8810000 ۳۰ دی
Kachiran 393 Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران یاسمین 393 6,525,000 6525000 ۳۰ دی
Kachiran 592+ yasmin Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران یاسمین 592+ 7,230,000 7230000 ۳۰ دی
Kachiran 392 yasmin Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران یاسمین 392 6,485,000 6485000 ۳۰ دی
Kachiran 502 Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران سفید آبی یاسمین 502 با گارانتی کاچیران 61,200,000 61200000 ۳۰ دی
Kachiran 1131 Sewing Machine‎ سردوز کاچيران سري نيولايف - Kachiran 1131 7,870,000 7870000 ۳۰ دی
Kachiran 1151 Sewing Machine‎ سردوز کاچيران سري نيولايف 1151 8,780,000 8780000 ۳۰ دی
Kachiran 501 yasmin Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران یاسمین 501 6,850,000 6850000 ۳۰ دی

ژانومه / Janome

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
JANOME 312A Sewing Machine‎ چرخ خیاطی ژانومه مدل 312A 8,590,000 8590000 ۳۰ دی
JANOME JR1012 Sewing Machine‎ چرخ خیاطی ژانومه JR1012 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
JANOME JH1020 Sewing Machine‎ چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1020 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
JANOME 8500 Sewing Machine‎ چرخ خیاطی ژانومه 8500 5,595,000 5595000 ۳۰ دی
JANOME 8200 Sewing Machine‎ چرخ خیاطی ژانومه 8200‎ 5,595,000 5595000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 1139 9,500,000 9500000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 1129D 8,920,000 8920000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران یاسمین 593+ 7,080,000 7080000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 6060D 10,950,000 10950000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8500 -- 6,390,000 6390000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 9000 -- 5,390,000 5390000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8800 -- 6,590,000 6590000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8700 -- 6,370,000 6370000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8400 -- 6,370,000 6370000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8300 -- 6,755,000 6755000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8200 -- 7,210,000 7210000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8100 -- 6,300,000 6300000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 4084 9,445,000 9445000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8900 -- 6,440,000 6440000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8600 -- 6,370,000 6370000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 9100 -- 6,700,000 6700000 ۳۰ دی
چرخ خياطی ژانومه مدل 8000 -- 6,390,000 6390000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال 8000H 9,130,000 9130000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی و حاشیه دوزی مارشال 842S 5,570,000 5570000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال 848CA 5,930,000 5930000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال 9000A 20,530,000 20530000 ۳۰ دی
چرخ زیگزاگ 3 نخ مارشال 303A 8,190,000 8190000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال مدل 8200H 9,450,000 9450000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی مارشال مدل 7200A 8,150,000 8150000 ۳۰ دی
چرخ زیگزاگ 3 و 4 نخ مارشال مدل 304A 8,720,000 8720000 ۳۰ دی
چرخ سر دوز و میان دوز مارشال 3050MO 15,220,000 15220000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی و حاشیه دوزی مارشال 830S 5,100,000 5100000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی و حاشیه دوزی مارشال 850A 6,400,000 6400000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال 8500H 12,490,000 12490000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال 1050A 8,150,000 8150000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی و حاشیه دوزی 845S مارشال 6,150,000 6150000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال مدل 8400H 11,060,000 11060000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی و حاشیه دوزی مارشال 820S 4,510,000 4510000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی و حاشیه دوزی مارشال مدل 2050A 7,930,000 7930000 ۳۰ دی
چرخ گلدوزی وحاشیه دوزی مارشال 9500P 26,320,000 26320000 ۳۰ دی
Kachiran 1129 Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 1129 9,385,000 9385000 ۳۰ دی
Kachiran 502 yasmin Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران یاسمین 502 6,890,000 6890000 ۳۰ دی
Kachiran 4084-D Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 4084-D 9,350,000 9350000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران نیولایف 4084-S 9,100,000 9100000 ۳۰ دی
Kachiran 6060D Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران سري نيولايف مدل 6060 دي 11,000,000 11000000 ۳۰ دی
Kachiran MC 11000 Sewing Machine چرخ خیاطی گلدوزی کامپیوتری ژانومه MC 11000 6,510,000 6510000 ۳۰ دی
JANOME 393A Sewing Machine‎ چرخ خیاطی ژانومه مدل 393A 7,100,000 7100000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 9000 6,900,000 6900000 ۳۰ دی
JANOME 671A Sewing Machine‎ چرخ خیاطی ژانومه مدل 671A 6,100,000 6100000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ناسا الکتریک NS-9812 Nasaelectric NS-9812 6,370,000 6370000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 9100 6,700,000 6700000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2020 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
Kachiran 393 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران سري ياسمين مدل 393 8,065,000 8065000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل JANOME 9100 6,400,000 6400000 ۳۰ دی
Kachiran Cross6411 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل Cross6411 5,665,000 5665000 ۳۰ دی
BrIlliant BSM-6300 Sewing Machine چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6300 6,490,000 6490000 ۳۰ دی
Kachiran 401 چرخ خیاطی کاچیران ( یاسمین ۴۰۱ ) 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
Janome – 4000 چرخ خیاطی ژانومه ۴۰۰۰ 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
Janome – 1412 چرخ خیاطی ژانومه ۱۴۱۲ 6,300,000 6300000 ۳۰ دی
Janome – 2040 چرخ خیاطی ژانومه ۲۰۴۰ 5,950,000 5950000 ۳۰ دی
Janome 2050 چرخ خیاطی ژانومه مدل Janome 2050 6,350,000 6350000 ۳۰ دی
Kachiran 210 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران سری رز مدل 210 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
Janome 7000A چرخ خیاطی ژانومه مدل Janome 7000A 7,900,000 7900000 ۳۰ دی
Nasa NS-9812 Sewing Machine چرخ خیاطی ناسا الکتریک مدل NS-9812 7,350,000 7350000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی newlife کاچیران مدل 1129 10,300,000 10300000 ۳۰ دی
Janome – 1512 چرخ خیاطی ژانومه ۱۵۱۲ 6,300,000 6300000 ۳۰ دی
Janome – 2030 چرخ خیاطی ژانومه ۲۰۳۰ 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
Janome A808 چرخ خیاطی ژانومه - ای 808 11,700,000 11700000 ۳۰ دی
Janome 802A چرخ خیاطی ژانومه - ای 802 12,200,000 12200000 ۳۰ دی
Janome 1012JR چرخ خیاطی ژانومه - جی آر 1012 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
Janome 680A چرخ خیاطی ژانومه - ای 680 8,100,000 8100000 ۳۰ دی
BrIlliant BSM-6100 Sewing Machine چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6100 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه ۸۳۰۰ ( Janome 8300 ) 7,800,000 7800000 ۳۰ دی
Janome 5000C چرخ خیاطی ژانومه Janome 5000C 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
Kachiran Rose210 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل Rose210 5,290,000 5290000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه ۸۴۰۰ ( Janome 8400 ) 7,800,000 7800000 ۳۰ دی
Janome 7100 چرخ خیاطی ژانومه مدل Janome 7100 7,900,000 7900000 ۳۰ دی
Janome 8700 چرخ خیاطی ژانومه Janome 8700 6,440,000 6440000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل۲۰۲۰A مزایا 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین501 مزایا 7,400,000 7400000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف5000D مزایا 12,890,000 12890000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف1129 مزایا 9,395,000 9395000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل JANOME 9000 8,200,000 8200000 ۳۰ دی
Kachiran 393 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 393 6,850,000 6850000 ۳۰ دی
Kachiran 1139D Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 1139D 10,490,000 10490000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1010 مزایا 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
JANOME 399A چرخ خیاطی ژانومهJANOME 399A 7,330,000 7330000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه ۱۲۰۰۰ ( Janome FD12000 ) 5,950,000 5950000 ۳۰ دی
Kachiran 392 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران سري ياسمين مدل 392 6,800,000 6800000 ۳۰ دی
Kachiran 4084S Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 4084S 10,990,000 10990000 ۳۰ دی
Janome 8100 چرخ خیاطی ژانومه مدل Janome 8100 6,755,000 6755000 ۳۰ دی
Kachiran Jasimne392 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل Jasimne392 6,800,000 6800000 ۳۰ دی
Kachiran 501 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 501 7,325,000 7325000 ۳۰ دی
Kachiran 502 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 502 7,075,000 7075000 ۳۰ دی
Kachiran 1129 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 1129 8,990,000 8990000 ۳۰ دی
Kachiran 1149 Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 1149 10,165,000 10165000 ۳۰ دی
Kachiran 4084D Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 4084D 10,865,000 10865000 ۳۰ دی
Kachiran 5000D Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 5000D 11,745,000 11745000 ۳۰ دی
Kachiran 6060D Sewing Machine چرخ خياطي کاچيران مدل 6060D 10,465,000 10465000 ۳۰ دی
Janome 8600 چرخ خیاطی ژانومه Janome 8600 6,175,000 6175000 ۳۰ دی
Janome 8000 چرخ خیاطی ژانومه مدل Janome 8000 6,800,000 6800000 ۳۰ دی
Janome 8900 چرخ خیاطی ژانومه Janome 8900 5,000,000 5000000 ۳۰ دی
Janome 8800 چرخ خیاطی ژانومه مدل Janome 8800 5,000,000 5000000 ۳۰ دی
Janome 6060D چرخ خیاطی ژانومه Janome 6060D 11,180,000 11180000 ۳۰ دی
Janome 9200 چرخ خیاطی ژانومه مدل Janome 9200 6,350,000 6350000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانوتک ژانومه مدل 9400 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
Brother Innov-Is55p Sewing Machine چرخ خیاطی برادر مدل Innov-Is55p 24,375,000 24375000 ۳۰ دی
JANOME 1040 چرخ خیاطی ژانومه JANOME 1040 7,570,000 7570000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی قدیمی 245,000 245000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانوتک ژانومه مدل 9300 6,322,775 6322775 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل SKYLINE S5 41,000,000 41000000 ۳۰ دی
Kachiran 5000D Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران سفید نیولایف 5000D با گارانتی کاچیران 11,370,000 11370000 ۳۰ دی
Kachiran 5000C Sewing Machine چرخ خیاطی کاچیران سری نیولایف مدل 5000 سی 12,280,000 12280000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف 5000C مزایا 12,360,000 12360000 ۳۰ دی
Brilliant BSM-6200 Sewing Machine چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6200 6,165,000 6165000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران رز 210 4,880,000 4880000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مشکی مدل 7300 8,130,000 8130000 ۳۰ دی
Kachiran 592 Plus Sewing Machine‎ چرخ خیاطی کاچیران سری یاسمین مدل 592 پلاس 6,930,000 6930000 ۳۰ دی
Brother JS1410 Sewing Machine چرخ خیاطی برادر مدل JS1410 5,665,000 5665000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1412 مزایا 6,605,000 6605000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1512 مزایا 6,630,000 6630000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه - ای 393 393A 7,330,000 7330000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی مارشال 860A 9,150,000 9150000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی موزیکال طرح چوب 395,000 395000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی برادر سفید. مدل L14 5,430,000 5430000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 5060 20,600,000 20600000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی ژانومه مدل SKYLINE S3 34,200,000 34200000 ۳۰ دی
Brother Innov-is35p Electronic Sewing Machine چرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل Innov-is35p 20,875,000 20875000 ۳۰ دی
چرخ خیاطی کاچیران سفید. مدل Rose220 با گارانتی 2 ساله کاچیران 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
KACHIRAN JANOTECH 9200 SEWING MACHINE چرخ خیاطی کاچیران مدل 9200 ژانوتک 5,630,000 5630000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0686\u0631\u062e-\u062e\u06cc\u0627\u0637\u06cc":"\u0686\u0631\u062e \u062e\u06cc\u0627\u0637\u06cc"}