نرخ پلوپز

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Philips HD3027 Rice Cooker پلوپز فيليپس HD3027 3,555,000 3555000 ۲۷ دی
Philips HD3038 Fuzzy Logic Rice Cooker پلوپز فیلیپس HD3038 4,010,000 4010000 ۲۷ دی
PHILIPS HD4755 پلوپز اچ دی 4755 فیلیپس 4,700,000 4700000 ۲۷ دی
Philips HD3011 Rice Cooker پلوپز فیلیپس HD3011 2,050,000 2050000 ۲۷ دی

فلر / Feller

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Feller RC99 Rice Cooker پلوپز فلر مدل RC99 2,950,000 2950000 ۲۷ دی
Feller RC 90 D Rice Cooker پلوپز فلر RC 90 D 1,959,000 1959000 ۲۷ دی
Feller RC 90 Rice Cooker پلوپز 10 نفره فلر مدل RC 90 D 2,060,100 2060100 ۲۷ دی
Feller RC 96 D Rice Cooker پلوپز فلر مدل RC 96 D 2,992,435 2992435 ۲۷ دی
Feller RCL 1590 Rice Cooker پلوپز فلر مدل RCL 1590 1,980,000 1980000 ۲۷ دی
Feller RC 61 D Rice Cooker پلوپز چندکاره فلر RC 61 D 1,870,000 1870000 ۲۷ دی
Feller RC61D Rice Cooker پلوپز فلر آر سی61دی 2,158,250 2158250 ۲۷ دی
Feller RC90 Rice Cooker پلوپز فلر مدل RC90 1,955,000 1955000 ۲۷ دی

پارس خزر / Pars Khazar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Pars Khazar RC 361TSW Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-361TSW 3,380,000 3380000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC101TS Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-101TS 2,165,000 2165000 ۲۷ دی
Pars Khazar DMC 181P پلوپز دیجیتالی پارس DMC-181P 2,910,000 2910000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC-61 Tyan Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-61 Tyan 1,860,000 1860000 ۲۷ دی
Pars Khazar 181 Plaza Rice Cooker پلوپز پارس خزر 181 Plaza 4,665,000 4665000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181E 110V Rice Cooker 3,315,000 3315000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC101E 230v Rice Cooker 2,910,000 2910000 ۲۷ دی
Pars Khazar RCSC181Rice Cooker پلوپز-آرام پز پارس خزر RCSC181 2,340,000 2340000 ۲۷ دی
Pars Khazar RCW101 Rice Cooker پلوپز پارس خزر RCW-101 1,925,000 1925000 ۲۷ دی
Pars Khazar 181TSN Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-181TSN 2,025,500 2025500 ۲۷ دی
Pars Khazar RC 101TSP Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-101TSP 1,645,000 1645000 ۲۷ دی
Pars Khazar RCSC271 Rice Cooker پلوپز-آرام پز پارس خزر RCSC271 3,105,000 3105000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC271G 230V Rice Cooker 3,010,000 3010000 ۲۷ دی
Pars Khazar Taftan 101 Rice Cooker پلوپز ديجيتال چندکاره پارس خزر تفتان 101 2,070,000 2070000 ۲۷ دی
Pars Khazar DMC-101P Rice Cooker پلوپز ديجيتالي پارس خزر DMC-101P 3,040,000 3040000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC271 Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC271TYAN 2,545,000 2545000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181TSP Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC181TSP Candoj 1,859,500 1859500 ۲۷ دی
Pars Khazar RC-181 TYAN N Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-181 TYAN N 2,285,000 2285000 ۲۷ دی
Pars Khazar 181 Taftan Rice Cooker پلوپز-گرم نگهدار پارس خزر 181 تفتان 2,910,000 2910000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC-271TSE 110V Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-271TSE 110V 3,900,000 3900000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC-101 TYAN Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-101 TYAN 1,880,000 1880000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC-61TS Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-61TS 1,730,000 1730000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC271E 230V Rice Cooker 2,985,000 2985000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC101G 230V Rice Cooker 2,250,000 2250000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC101E 110V Rice Cooker 3,002,500 3002500 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181G 230V Rice Cooker 2,595,000 2595000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC271E Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC271E 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC271TS Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-271TS 2,285,000 2285000 ۲۷ دی
Pars Khazar RCW271 Rice Cooker پلوپز-گرم نگهدار پارس خزر RCW271 2,310,000 2310000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC361TS Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC361TS 2,975,000 2975000 ۲۷ دی
Pars Khazar RCW181 Rice Cooker پلوپز پارس خزر RCW181 2,095,000 2095000 ۲۷ دی
Pars Khazar RCSC101 Rice Cooker پلوپز پارس خزر RCSC101 1,845,000 1845000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181E-230V Rice Cooker پلوپز چندکاره پارس خزر صادراتی RC181E-230V 2,595,000 2595000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC61TSN RiceCooker پلوپز پارس خزر RC61TSN 1,905,000 1905000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181TYAN Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC181TYAN 2,285,000 2285000 ۲۷ دی
Pars Khazar Electronic 271 RiceCooker پلو پز-گرم نگهدار پارس خزر 271 2,200,000 2200000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC101TYAN RiceCooker پلوپز تک کاره پارس خزر RC101TYAN 1,880,000 1880000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC-101 E 110V Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-101 E 110V 3,002,500 3002500 ۲۷ دی
Pars Khazar RC271TSP Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC271TSP Candoj 2,115,000 2115000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181TS Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-181TS 2,085,000 2085000 ۲۷ دی

مولینکس / Moulinex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Moulinex MK1518 Rice Cooker پلوپز مولينکس MK1518 2,355,000 2355000 ۲۷ دی
Moulinex MK111 Rice Cooker پلوپز مولينکس MK111 2,330,000 2330000 ۲۷ دی
Moulinex MK156125 Rice Cooker پلوپز مولينکس MK156125 2,720,000 2720000 ۲۷ دی
Moulinex MK1561Q Rice Cooker پلوپز مولینکس MK1561Q 2,455,000 2455000 ۲۷ دی
Moulinex MK1518Q Rice Cooker پلوپز مولینکس MK1518Q 2,435,000 2435000 ۲۷ دی

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
پلوپز تفال RK203 Tefal RK203 Rice Cooker 3,825,000 3825000 ۲۷ دی
Tefal RK7006 Rice Cooker پلوپز-گرم نگهدار تفال RK7006 4,715,000 4715000 ۲۷ دی
پلوپز تفال مدل RK7058 Tefal RK7058 Rice Cooker 3,502,500 3502500 ۲۷ دی

میدیا / Midea

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
midea PCF70DS Rice Cooker پلوپز چندکاره میدیا PCF70DS 2,700,000 2700000 ۲۷ دی
Midea PCF60BS پلوپز مديا PCF60BS 2,810,000 2810000 ۲۷ دی

ساپر / Sapor

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
پلوپز ساپر SRC-690 Sapor SRC-690 Rice Cooker 1,410,000 1410000 ۲۷ دی
پلوپز ساپر SRC-D1350 Sapor SRC-D1350 Rice Cooker 2,880,000 2880000 ۲۷ دی
زودپز برقي ساپر مدل Lotus Sapor Lotus Pressure Cooker 4,980,000 4980000 ۲۷ دی
پلوپز ساپر SRC-D2800 Sapor SRC-D2800 Rice Cooker 3,475,000 3475000 ۲۷ دی
پلوپز ساپر SRC-390 Sapor SRC-390 Rice Cooker 1,260,000 1260000 ۲۷ دی
پلوپز ساپر SRC-890 Sapor SRC-890 Rice Cooker 1,490,000 1490000 ۲۷ دی

گاسونیک / Gosonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gosonic GRC 684 Rice Cooker پلوپز دیجیتالی گوسونیک GRC 684 3,300,000 3300000 ۲۷ دی
Gosonic GRC - 681 Rice Cooker پلوپز گوسونیکGRC - 681 2,200,000 2200000 ۲۷ دی
Gosonic GRC 664 Rice Cooker پلوپز گوسونیک GRC 664 1,250,000 1250000 ۲۷ دی
Gosonic GRC 674 Rice Cooker پلوپز دیجیتالی گوسونیک GRC 674 1,775,000 1775000 ۲۷ دی
Gosonic GRC 686 Rice Cooker پلوپز دیجیتالی گوسونیک GRC 686 2,850,000 2850000 ۲۷ دی
Gosonic GRC 672 Rice Cooker پلوپز گوسونیک GRC 672 1,550,000 1550000 ۲۷ دی

دلمونتی / Delmonti

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Delmonti DL 430 Rice Cooker پلوپز دلمونتی مدل DL 430 2,000,000 2000000 ۲۷ دی
Delmonti DL 410 Rice Cooker پلوپز دلمونتی مدل DL 410 2,050,000 2050000 ۲۷ دی
Delmonti DL 590 Rice Cooker پلوپز دلمونتی مدل DL 590 3,700,000 3700000 ۲۷ دی

ناسا / nasa

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nasa NS 308 Rice Cooker پلوپز ناسا مدل NS 308 1,460,000 1460000 ۲۷ دی

گاستروبک / Gastroback

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gastroback 42538 Rice Cooker بخارپز ، پلوپز ، آرام پز گاستروبک 42538 10,628,285 10628285 ۲۷ دی
GASTROBACK 42518 Rice Cooker پلوپز گاستروبک مدل 42518 4,640,000 4640000 ۲۷ دی
GASTROBACK 42507 Rice Cooker پلوپز گاستروبک مدل 42507 4,009,305 4009305 ۲۷ دی

پرشیا / persia

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PERSIA PR 409 Rice Cooker پلوپز دیجیتالی پرشیا مدل PR 409 3,458,875 3458875 ۲۷ دی
Persia France PR-414 Digital Rice Cooker‎ 2,850,000 2850000 ۲۷ دی

فوما / Fuma

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fuma FU-1606 Rice Cooker‎ 2,920,000 2920000 ۲۷ دی
Fuma FU-1505 Rice Cooker‎ 2,800,000 2800000 ۲۷ دی

سام / SAM

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
SAM PC5313S Rice Cooker پلوپز سام مدل PC5313S 2,925,000 2925000 ۲۷ دی
SAM RC5100S Rice Cooker پلوپز سام مدل RC5100S 2,640,000 2640000 ۲۷ دی
SAM RC5200GD Rice Cooker پلوپز سام مدل RC5200GD 3,025,000 3025000 ۲۷ دی
SAM PC6313S Rice Cooker پلوپز سام مدل PC6313S 3,250,000 3250000 ۲۷ دی

سرجیو / sergio

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sergio SRC-508M Rice Cooker پلوپز 21 کاره دیجیتالی سرجیو مدل SRC-508M 3,360,000 3360000 ۲۷ دی
Sergio SPC-725M Rice Cooker پلوپز و زودپز دیجیتال سرجیو 9 کاره 6 لیتری مدل SPC-725M 3,240,000 3240000 ۲۷ دی
Sergio SRC-510M Rice Cooker پلوپز 18 کاره دیجیتالی فضایی سرجیو مدل SRC-510M 3,190,000 3190000 ۲۷ دی
Sergio SRC-515M Rice Cooker پلوپز 13 کاره دیجیتالی فصایی سرجیو مدل SRC-515M 3,536,500 3536500 ۲۷ دی
Sergio SRC-504M Rice Cooker پلوپز 16 کاره دیجیتالی سرجیو مدل SRC-504M 3,090,000 3090000 ۲۷ دی
Sergio SRC-505M Rice Cooker پلوپز 16 کاره دیجیتالی سرجیو مدل SRC-505M 2,998,000 2998000 ۲۷ دی

برويل / Breville

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Breville BRC600 Rice Cooker پلوپز برویل BRC 600 8,160,000 8160000 ۲۷ دی

بایترون / Bitron

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bitron BRC-B18AR Rice Cooker پلوپز بایترون مدل BRC-B18AR 2,720,000 2720000 ۲۷ دی
Bitron BZP-1800 Rice Cooker پلوپز چندکاره بایترون BZP-1800 2,660,000 2660000 ۲۷ دی

بهی / Behi

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Behi BMB-FZ5015 Rice Cooker پلوپز بهي مدل RC99 2,780,000 2780000 ۲۷ دی

همیلتون / Hamilton

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
HAMILTON RH-191 Rice Cooker پلوپز 12 کاره هامیلتون مدل RH-191 3,100,000 3100000 ۲۷ دی

اینوکس / Inox

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Inox NX-56C Rice Cooker پلو پز دیجیتال اینوکس مدل NX-56C 3,840,000 3840000 ۲۷ دی

هوور هوم / Hover Home

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hover Home MNC-100 Rice Cooker پلوپز چندکاره هوور هوم مدل MNC-100 2,890,000 2890000 ۲۷ دی
Hover Home MED-100 Rice Cooker پلوپز چندکاره هوور هوم مدل MED-100 4,680,000 4680000 ۲۷ دی
Hover Home MSC-100 Rice Cooker پلوپز چندکاره هوور هوم مدل MSC-100 2,990,000 2990000 ۲۷ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hardstone RC4060 Rice Cooker پلوپز هاردستون مدل RC4060 2,475,000 2475000 ۲۷ دی
Hardstone RC4120 Rice Cooker پلوپز هاردستون مدل RC4120 2,980,000 2980000 ۲۷ دی
BLACK & DECKER RC 450 Rice Cooker پلوپز بلک اند دکر مدل RC 450 3,797,500 3797500 ۲۷ دی
Black And Decker RC320 Rice Cooker پلوپز بلک اند دکر مدل RC320 3,630,000 3630000 ۲۷ دی
Black And Decker RC450 Rice Cooker پلوپز چندکاره بلک اند دکر RC450 3,705,000 3705000 ۲۷ دی
BLACK & DECKER RC 35 Rice Cooker پلوپز بلک اند دکر مدل RC 35 1,540,000 1540000 ۲۷ دی
Philips HD3017 Rice Cooker پلوپز فيليپس HD3017 2,375,000 2375000 ۲۷ دی
پلوپز گاسونيک Gosonic مدل GRC667 1,740,000 1740000 ۲۷ دی
پلوپز کپلر مدل KRC 635 G 3,250,000 3250000 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتالی فوما FUMA Digital Rice Cooker FU-1505 2,500,000 2500000 ۲۷ دی
پلوپز کپلر مدل KRC 635G 3,250,000 3250000 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتال چندکاره پرشیا فرانس PR-415 -- 3,800,000 3800000 ۲۷ دی
Bitron BRC-D22 Rice Cooker پلوپز چندکاره بایترون BRC-D22 3,601,500 3601500 ۲۷ دی
midea 60WS Rice Cooker پلوپز مدیا مدل 60WS 2,700,000 2700000 ۲۷ دی
Pars Khazar 101TAFTAN Multi Rice Cooker پلوپز چند کاره پارس خزر 101 تفتان 2,020,000 2020000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC-SC101 Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC-SC101 1,550,000 1550000 ۲۷ دی
پلوپز نوبل 680 واتی مدل NK-RC505S 3,390,000 3390000 ۲۷ دی
midea 60B Rice Cooker پلوپز میدیا مدل 60B 2,810,000 2810000 ۲۷ دی
پلوپز کاپر Kaper مدل MFC1016WS 2,798,500 2798500 ۲۷ دی
پلوپز کاپر Kaper مدل MFC 516 BS 2,798,500 2798500 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتالی لمسی Delmonti Digital Rice Cooker DL520 3,475,000 3475000 ۲۷ دی
پلوپز و بخار پز دلمونتی DELMONTI RICE COOKER DL450 3,200,000 3200000 ۲۷ دی
پلوپز و بخار پز دلمونتی DELMONTI RICE COOKER DL410 2,250,000 2250000 ۲۷ دی
پلوپز دلمونتی Rice Cooker DL430 2,000,000 2000000 ۲۷ دی
پلوپز چند کاره پارس خزر مدل 101 تفتان Pars Khazar 101 TAFTAN Multi Rice Cooker 2,279,000 2279000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181N Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC181N 2,180,000 2180000 ۲۷ دی
Pars Khazar Electronic 101 RiceCooker پلوپز گرم نگهدار هوشمند پارس خزر 101 تفتان Warmer 101 Taftan 2,000,000 2000000 ۲۷ دی
Sergio SRC-507M Rice Cooker پلوپز 6 کاره دیجیتال سرجیو مدل SRC-507M 3,090,000 3090000 ۲۷ دی
Hugel HG-0511RC1 Rice Cooker پلوپز چندکاره هوگل HG-0511RC1 1,540,000 1540000 ۲۷ دی
Appex Classic Digital Multi-Function ARC-500 Rice Cooker پلو پز و بخار پز اپکس مدل آ آر سی500 3,200,000 3200000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC61 Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC61 2,090,000 2090000 ۲۷ دی
پلوپز 8 نفره ی پارس خزر مدل کندوج 181 2,000,000 2000000 ۲۷ دی
Kenwood RC 417 Rice Cooker پلوپز کنوود RC 417 2,000,000 2000000 ۲۷ دی
Feller RC 97 SD Rice Cooker پلوپز چندکاره فلر RC 97 SD 3,565,390 3565390 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل 361 تی اس 1,900,000 1900000 ۲۷ دی
پلوپز 4 نفره ی پارس خزر مدل کندوج 101 2,842,000 2842000 ۲۷ دی
GIPSON GS-DPC500 زودپز برقی و پلوپز دیجیتال گیپسون GS-DPC500 2,700,000 2700000 ۲۷ دی
Feller RC61 Rice Cooker پلوپز فلر RC61 2,190,000 2190000 ۲۷ دی
NASA NS-301 Multifunction Rice Coocker ‎ پلوپز چند کاره ناسا الکتریک مدل NS-301 3,150,000 3150000 ۲۷ دی
پلو پز پارس خزر TS-101 صادراتی 110 ولت 1,820,000 1820000 ۲۷ دی
Feller RC96 Rice Cooker پلوپز فلر RC96 2,640,000 2640000 ۲۷ دی
Feller RC 91 D Rice Cooker پلوپز فلر مدل RC 91 D 2,546,240 2546240 ۲۷ دی
پلوپز چند کاره سايا مدل College Saya College Multi Function Rice Cooker 1,770,000 1770000 ۲۷ دی
Belleza 51101 Rice Cooker پلوپز بلزا مدل 51101 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
پلوپز 20کاره دیجیتالی لمسی دلمونتی مدل DL-660 پلوپز دلمونتی مدل DL- 660 3,650,000 3650000 ۲۷ دی
پلوپز زودپز گاسونیک مدل GRC-673 Gosonic pressure cooker GRC-673 2,284,500 2284500 ۲۷ دی
تخم مرغ پز هاردستون مدل 528 Belleza 528 Egg Cooker 1,390,000 1390000 ۲۷ دی
بخارپز پارس خزر مدل ديجي استيل Pars Khazar Digi Steel Steam Cooker 2,280,000 2280000 ۲۷ دی
Hardstone RCS4700 Rice Cooker - 3,160,000 3160000 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتالی عرشیا2089 3,400,000 3400000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل RCW-181 TAFTAN Pars khazar RCW-181 TAFTAN 2,830,000 2830000 ۲۷ دی
پلوپز و بخارپز ویداس مدل VIDAS VIR-5202 VIDAS VIR-5202 1,060,000 1060000 ۲۷ دی
پلوپز هاردستون مدل RCP2003 Hardstone RCP2003 Rice Cooker 984,750 984750 ۲۷ دی
پلوپز هاردستون مدل RCP3006 Hardstone RCP3006 Rice Cooker 770,000 770000 ۲۷ دی
Gosonic GRC 682 Rice Cooker پلوپز دیجیتالی گوسونیک GRC 682 3,400,000 3400000 ۲۷ دی
آرام پز متئو مدل SL95 Matheo SL95 Slow Cooker 920,000 920000 ۲۷ دی
Kenwood RC 410 Rice Cooker پلوپز کنوود RC 417 1,900,000 1900000 ۲۷ دی
Delmonti DL 520 Rice Cooker پلوپز دلمونتی مدل DL 520 3,450,000 3450000 ۲۷ دی
پلوپز و زودپز ویداس مدل VIDAS 5488 2,670,000 2670000 ۲۷ دی
Bellanzo BRC-73 Rice Cooker پلوپز بلانزو مدل BRC-73 3,419,000 3419000 ۲۷ دی
Techno Te-604 زودپز برقی چندکاره تکنو ۶۲۱ ( پلوپز ، بخارپز و سرخ کن ) Te 621 2,475,000 2475000 ۲۷ دی
پلوپز بایترون مدل D- 22 3,900,000 3900000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر RC101E230v 2,600,000 2600000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر RC101E110V 3,294,500 3294500 ۲۷ دی
خوراک پز چندکاره کویزی نارت مدل MSC-600 7,800,000 7800000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره کویزی نارت مدل MSC-800 4,620,000 4620000 ۲۷ دی
اجاق گاز 5 شعله فردار آلتون Gx5W 21,600,000 21600000 ۲۷ دی
HARDSTONE RCS4700 پلوپز چندکاره هاردستون ۴۷۰۰ همراه با سبد بخارپز و سرخ کن 3,160,000 3160000 ۲۷ دی
پلو پز بخارپز 12 نفره همیلتون 2,550,000 2550000 ۲۷ دی
پلوپز لومکس مدل LMC-3020 Lumax LMC-3020 Rice Cooker 3,350,000 3350000 ۲۷ دی
Pars Khazar 181TSE Rice Cooker پلوپز پارس خزر 181TSE 3,765,000 3765000 ۲۷ دی
پلوپز 20کاره دیجیتالی لمسی دلمونتی مدل DL-670 3,475,000 3475000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره دیجیتالی سیماران Simaran Rice Cooker 2,800,000 2800000 ۲۷ دی
Sergio SRC-515 M پلوپز Sergio SRC-515 M 3,515,000 3515000 ۲۷ دی
rice-cooker,-slow-cooker-nasa- NS307 پلوپز-آرام پز ناسا الکتریکNS307 1,360,000 1360000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره کپلر ۶۴۵ ( KRC 645 ) 3,400,000 3400000 ۲۷ دی
Techno Te-604 Rice Cooker پلوپز تکنو مدل Te-604 2,546,000 2546000 ۲۷ دی
Hardstone SCS1215 Rice Cooker پلوپز هاردستون مدل SCS1215 917,500 917500 ۲۷ دی
پلو پز بوش مدل MUC28B64 پلوپز چندکاره بوش مدل MUC28B64 7,600,000 7600000 ۲۷ دی
GOSONIC GRC-685 پلوپز چندکاره گاسونیک ۶۶۷ ( پلو پز ، آرام پز و بخارپز گوسونیک ) 2,350,000 2350000 ۲۷ دی
GOSONIC GRC-685 پلوپز چندکاره گاسونیک ۶۹۵ ( پلو پز ، سرخ کن و بخارپز گوسونیک ) 3,400,000 3400000 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتالی عرشیا2090 3,300,000 3300000 ۲۷ دی
پلوپز آرام پز ناسا الکتریکNS301 3,200,000 3200000 ۲۷ دی
Sencor SRM 1500WH Rice Cooker پلوپز سنکور مدل SRM 1500WH 2,115,000 2115000 ۲۷ دی
پلوپز کلترونیک مدل RK 3567 Clatronic RK 3567 Rice Cooker 1,810,000 1810000 ۲۷ دی
پلوپز میدیا مدل MB FS5017 Midea MB FS5017 Rice Cooker 2,840,000 2840000 ۲۷ دی
پلوپز سرجیو مدل SRC-508M Sergio SRC-508M Rice Cooker 3,360,000 3360000 ۲۷ دی
پلوپز و بخاپز نیولایف مدل DRC-40S-386 Newlife DRC-40S-386 Rice and Steam Cooker 1,150,000 1150000 ۲۷ دی
پاستا پز دلونگی مدل PMC110 5,100,000 5100000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره ویداس VIDAS VIR-5391 VIDAS VIR-5391 2,865,000 2865000 ۲۷ دی
Arzum AR283 rice cooker پلو پز چند کاره آرزوم مدل AR283 3,972,500 3972500 ۲۷ دی
پلوپز با بخارپز کنوود مدل RC240 1,400,000 1400000 ۲۷ دی
پلوپزفوما مدل Fu-1349 3,200,000 3200000 ۲۷ دی
پلوپز-گرم نگهدار تفال Delirice RK7006 4,795,000 4795000 ۲۷ دی
GOSONIC GRC-682 پلوپز چندکاره گاسونیک ۶۸۲ ( سرخ کن ، زودپز و بخارپز گوسونیک ) 2,420,000 2420000 ۲۷ دی
پلوپز لومکس مدل LMC-3010 Lumax LMC-3010 Rice Cooker 2,790,000 2790000 ۲۷ دی
GIPSON GS-RC810 پلوپز 1.8 لیتر گیپسون 17 کاره GS-RC810 3,700,000 3700000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC181 Rice Cooker پلوپز پارس خزر RC181 2,880,000 2880000 ۲۷ دی
Feller RC 62 D Rice Cooker پلوپز فلر RC 62 D 2,016,500 2016500 ۲۷ دی
Feller RC 102 Rice Cooker 1,300,000 1300000 ۲۷ دی
پلوپز هوشمند شیائومی مدل IH پلوپز هوشمند شیائومی مدل Mi 7,490,000 7490000 ۲۷ دی
پلوپز لارنزا TH12 2,480,000 2480000 ۲۷ دی
پلوپز 12 نفره ی پارس خزر مدل کندوج 271 2,410,000 2410000 ۲۷ دی
Bellanzo - BRC-766 پلوپز بلانزو مدل BRC-766 3,730,000 3730000 ۲۷ دی
پلوپز فوما مدل FU-1323 Fuma FU-1323 Rice Cooker 2,840,000 2840000 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتال چندکاره پارس خزر مدلMulti cooker-101 تفتان 2,600,000 2600000 ۲۷ دی
پلوپز گاسونیک مدل GRC-686 Gosonic GRC-686 Rice Cooker 3,100,000 3100000 ۲۷ دی
پلوپز 10 کاره کنوود دیجیتالی استیل مدل KPS 376 1,850,000 1850000 ۲۷ دی
Pars Khazar Tyan 271 پلوپز پارس خزر ۲۷۱ ( تیان ) Tyan 271 2,550,000 2550000 ۲۷ دی
Parskhazar P181 پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( پلوپز – آرام پز ۱۸۱ ) 3,345,000 3345000 ۲۷ دی
پلوپز و بخارپز کنوود مدل RC417 Kenwood RC417 2,150,000 2150000 ۲۷ دی
Hardstone RCS5900 Rice Cooker - 2,865,000 2865000 ۲۷ دی
پلوپز RH-288 همیلتون 2,145,000 2145000 ۲۷ دی
پلوپز ویداس VIDAS VIR-5407 VIDAS VIR-5407 2,665,000 2665000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل RCW-101 TAFTAN Pars khazar RCW-101 TAFTAN 2,040,000 2040000 ۲۷ دی
پلوپز ویداس مدل VIDAS VIR-5209 VIDAS VIR-5209 1,460,000 1460000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره ویداس مدل VIDAS VIR-5381 VIDAS VIR-5381 2,720,000 2720000 ۲۷ دی
GOSONIC GRC-685 پلوپز چندکاره گاسونیک ۶۸۵ ( پلو پز ، سرخ کن و بخارپز گوسونیک ) 2,199,500 2199500 ۲۷ دی
GOSONIC GRC-675 زودپز برقی گاسونیک ۶۷۵ ( پلوپز و زود پز گوسونیک ) 2,410,000 2410000 ۲۷ دی
GOSONIC GRC-673 زودپز برقی گاسونیک ۶۷۳ ( پلوپز و زود پز گوسونیک ) 2,284,500 2284500 ۲۷ دی
Vidas VIR 5408 پلوپز و زودپز ویداس ۵۴۰۸ ( VIR 5408 ) 1,957,500 1957500 ۲۷ دی
Gosonic GRC 686 پلوپز گاسونیک ۶۸۶ ( پلو پز و بخارپز گوسونیک ) 2,480,000 2480000 ۲۷ دی
پلوپز کنوود kenwood Rice Cooker RC410 2,800,000 2800000 ۲۷ دی
پلو پز معمولی عرشیا مدل1985 2,300,000 2300000 ۲۷ دی
پلوپز و بخارپز نیولایف Rc-70b-388 Newlife Rc-70b-388 Rice Cooker 2,000,000 2000000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل RC101TYAN 2,225,000 2225000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل تایمردار دو نفره RC-61TSP 1,847,500 1847500 ۲۷ دی
بخارپز توکار هاردستون مدل SO1260 Hardstone SO1260 Built in Steam Oven 17,035,000 17035000 ۲۷ دی
پلوپز کلیک آن مدل CK-2123 Clikon CK-2123 Rice Cooker 1,740,000 1740000 ۲۷ دی
پلوپز سرجیو مدل SRC-507M Sergio SRC-507M Rice Cooker 3,495,000 3495000 ۲۷ دی
پلوپز بایترون مدلBRC-38 Bitron BRC-38 Rice Cooker 3,200,000 3200000 ۲۷ دی
پلوپز میدیا مدل PMC 0509AD Midea PMC 0509AD Rice Cooker 1,932,500 1932500 ۲۷ دی
پلوپز سنکور مدل SRM 1800SS Sencor SRM 1800SS Rice Cooker 2,000,000 2000000 ۲۷ دی
پلو پز فیلیپس HD4702 1,880,000 1880000 ۲۷ دی
Hover MSC-100 Rice Cooker پلو پز هوور مدل MSC-100 2,795,000 2795000 ۲۷ دی
پلوپز مودکس مدل RC6800 Modex RC6800 Rice Cooker 3,470,000 3470000 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتالی عرشیا2174 3,400,000 3400000 ۲۷ دی
Vidas VI 5371 پلوپز چندکاره ویداس ۵۳۷۱ ( VI 5371 ) 2,370,000 2370000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره ویداس مدل VIDAS VIR-5361 VIDAS VIR-5361 2,510,000 2510000 ۲۷ دی
Hover MNC-100 Rice Cooker پلوپز هوور مدل MNC-100 2,690,000 2690000 ۲۷ دی
پلوپز بیشل مدل BL-RC-002 Bishel BL-RC-002 3,720,000 3720000 ۲۷ دی
پلو پز 10 نفره پاناسونیک 2,100,000 2100000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۰۱ ( مولتی کوکر تفتان ) آرام پز 2,630,000 2630000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( تیان ) Tyan 181 2,255,000 2255000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( تی اس ) Ts 181 2,100,000 2100000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۰۱ ( تیان ) Tyan 101 1,945,000 1945000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر - 101 تیان TYAN 101 1,945,000 1945000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۲۷۱ ( تی اس ) TS 271 2,450,000 2450000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( گرم نگهدار تفتان ) هوشمند 2,735,000 2735000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( کندوج ) 2,020,000 2020000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( دیجیتال سخنگو پلازا ) بخارپز و آرام پز 4,740,000 4740000 ۲۷ دی
پلوپز و زودپز ویداس مدل 5409 3,180,000 3180000 ۲۷ دی
Kenwood MK7051 پلوپز مولینکس MK7051 4,150,000 4150000 ۲۷ دی
Kenwood RC630 پلو پز بخار پز کنوود RC630 2,370,000 2370000 ۲۷ دی
Midea MB-FS50H Rice Cooker پلوپز ميديا مدل MB-FS50H 2,225,000 2225000 ۲۷ دی
Delmonti DL670 Multi-Function Cooker پلوپز دیجیتالی دلمونتی مدل DL670 3,470,000 3470000 ۲۷ دی
Techno Te-605 Rice Cooker پلوپز تکنو مدل Te-605 2,900,000 2900000 ۲۷ دی
پلوپز و آرامپز MC 1300 مک استایلر 3,333,000 3333000 ۲۷ دی
nasa-electric NS308 پلوپز-آرام پز ناسا الکتریک NS308 1,340,000 1340000 ۲۷ دی
GIPSON GS-RC820 پلوپز 1.8 لیتر گیپسون 24 کاره GS-RC820 3,820,000 3820000 ۲۷ دی
GIPSON GS-RC830 پلوپز 1.8 لیتر گیپسون 24 کاره GS-RC830 3,820,000 3820000 ۲۷ دی
GIPSON GS-RC800 پلوپز 1.8 لیتر گیپسون 17 کاره GS-RC800 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
پلوپز تفال مدل RK101 Tefal RK101 Rice Cooker 2,020,000 2020000 ۲۷ دی
پلوپز دیجیتال پارس خزر مدل DMC101 3,114,500 3114500 ۲۷ دی
Hardstone RCS3500 Rice Cooker - 3,072,500 3072500 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر - کندوج 101 Parskhazar 101 2,842,000 2842000 ۲۷ دی
Feller RC92SD Rice Cooker پلوپز فلر مدل RC92SD 3,361,560 3361560 ۲۷ دی
Feller RCL 1000 DW Rice Cooker 3,565,390 3565390 ۲۷ دی
Feller RC 95 D Rice Cooker پلوپز فلر مدل RC 95 D 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
پلوپز سفید پارس خزر مدل RC361TSW 3,249,500 3249500 ۲۷ دی
پلوپز لارنزا TH14 3,220,000 3220000 ۲۷ دی
Delmonti DL480 Rice Cooker پلوپز دلمونتی مدل DL480 1,350,000 1350000 ۲۷ دی
Delmonti DL490 Digital Pressure & Rice Cooker پلوپز-آرام پز دیجیتالی دلمونتی مدل DL490 3,045,000 3045000 ۲۷ دی
پلوپز و آرامپز MC 1200 مک استایلر 3,850,000 3850000 ۲۷ دی
پلوپز و آرامپز MC 1100 مک استایلر 3,575,000 3575000 ۲۷ دی
پلوپز فوما مدل FU-1324 Fuma FU-1324 Rice Cooker 3,170,000 3170000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۳۶۱ ( تی اس ۳۶۱ ) 3,180,000 3180000 ۲۷ دی
Pars Khazar RC271 پلوپز پارس خزر ۲۷۱ ( کندوج ) 2,290,000 2290000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( تیان Tyan – N 181 ) 2,430,000 2430000 ۲۷ دی
Hover MED-100 Rice Cooker پلوپز هوور مدل MED-100 2,890,000 2890000 ۲۷ دی
Pars Khazar 181 پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( پلوپز – گرم نگهدار ۱۸۱ ) 2,330,000 2330000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۰۱ ( گرم نگهدار تفتان ) هوشمند 2,340,000 2340000 ۲۷ دی
Hardstone EPS1001S Electric Pressure Cooker - 3,285,000 3285000 ۲۷ دی
Gas Stock Pot Stove پلوپز کوره ای چهار ردیفه 4,200,000 4200000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل RC-101SC Pars khazar RC-101SC 1,560,000 1560000 ۲۷ دی
پلوپز بلزا مدل 51102 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر RC181TYAN 2,180,000 2180000 ۲۷ دی
پلوپز چند کاره گوسونیک GRC-685 GOSONIC Rice Cooker GRC-685 2,199,500 2199500 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره ویداس مدل VIDAS VIR-5432 VIDAS VIR-5432 2,985,000 2985000 ۲۷ دی
پلوپز و زودپز برقي گاسونيک Gosonic مدل GRC-675 2,487,000 2487000 ۲۷ دی
پلوپز 16کاره ویداس VIDAS VIR-5410 VIDAS VIR-5410 2,867,500 2867500 ۲۷ دی
پلوپز آلونسا مدل AL-810 RC Alonsa AL-810 RC Rice Cooker 1,190,000 1190000 ۲۷ دی
پلوپز ام آر اس M.R.S-835 MRS M.R.S-835 Rice Cooker 2,150,000 2150000 ۲۷ دی
Tefal پلوپز 8 نفره مدل RK7006 -- 4,795,000 4795000 ۲۷ دی
پلوپز رویالتی لاین مدل RL RC22 Royalty Line RL RC22 Rice Cooker 1,650,000 1650000 ۲۷ دی
پلوپز ویداس مدل Vir-5408 Vidas Vir-5408 Rice Cooker 2,570,000 2570000 ۲۷ دی
پلوپز 5 لیتری دیجیتالی آرزوم مدل AR283 3,635,000 3635000 ۲۷ دی
پارس خزر پلوپز 4 نفره مدل RCSC 101 1,897,500 1897500 ۲۷ دی
Vidas پلوپزچند منظوره300 وات مدل vir-5202 1,150,000 1150000 ۲۷ دی
Delmonti DL275 Digital Power Juicer 2,850,000 2850000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره سرجیو مدل SERGIO SRC-502M SERGIO SRC-502M 2,935,000 2935000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره میدیا مدل MB-FS5017B Midea MB-FS5017 Rice Cooker 2,870,000 2870000 ۲۷ دی
Bellanzo - BRC-767 - Steel Black پلوپز بلانزو استیل مشکی BRC-767 2,950,000 2950000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل STD181 149,000 149000 ۲۷ دی
Geepas GRC4330 Rice Cooker پلوپز جی پاس مدل GRC4330 2,100,000 2100000 ۲۷ دی
پلوپز رکسونا مدل MRC6010 Rexona MRC6010 Rice Cooker 7,680,000 7680000 ۲۷ دی
پلوپز مدل SP110110 جنرال 1,319,300 1319300 ۲۷ دی
پلوپز مدل SP1106 جنرال 1,177,100 1177100 ۲۷ دی
پلوپز نگین خزر مدل Sonil Negin Khazar Sonil Rice Cooker 1,270,000 1270000 ۲۷ دی
GASTROBACK 42525 Rice Cooker پلوپز گاستروبک مدل 42525 6,900,000 6900000 ۲۷ دی
KitchenAid 5KMC4241E Rice Cooker پلوپز کیچن‌اید مدل 5KMC4241E 18,130,000 18130000 ۲۷ دی
Hugel HG 0511 RC18 Rice Cooker پلوپز چندکاره هوگل HG-0511RC18 1,290,000 1290000 ۲۷ دی
Sergio SRC-504M پلوپز Sergio SRC-504M 2,880,000 2880000 ۲۷ دی
پلو پز دیجیتالی پارس خزر مدل DMC-181P 3,300,000 3300000 ۲۷ دی
پلوپز 12 نفره پارس خزر مدل تیان 2,390,000 2390000 ۲۷ دی
پلو پز پارس خزر مدل تی اس 181N 2,210,000 2210000 ۲۷ دی
پلوپز مگامکس مدل MRC-5030 Megamax MRC-5030 Rice Cooker 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
پلوپز چندکاره میدیا مدل MB-FS5017B 2,870,000 2870000 ۲۷ دی
پلوپز و مولتی کوکر کیچن اید مدل 5KMC4244EER 26,960,000 26960000 ۲۷ دی
پلوپز و زودپز برقی ویداس ۵۴۸۸ ( VIR _ 5488 ) 2,552,000 2552000 ۲۷ دی
پلوپز کنوود مدل OWRC-2341 1,150,000 1150000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل 61 دونفره صادراتی 230 ولت 2,900,000 2900000 ۲۷ دی
پلوپز بیشل مدل BL-RC-002 Bishel BL-RC-002 Rice Cooker 3,720,000 3720000 ۲۷ دی
پلوپز پلازا پارس خزر مدل 181 4,629,500 4629500 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۲۷۱ ( پلوپز – آرام پز ۲۷۱ ) 2,330,000 2330000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر ۱۸۱ ( تی اس ۱۸۱ N ) 2,150,000 2150000 ۲۷ دی
پلوپز سخنگوی پارس خزر مدل 101 پلازا 4,365,000 4365000 ۲۷ دی
پلوپز هوشمند پارس خزر مدل تفتان 101 2,049,500 2049500 ۲۷ دی
پلوپز تک کاره پاناسونیک سفید مدل SR-950 4,160,000 4160000 ۲۷ دی
پلوپز کنوود مدل OWRC-4170 1,950,000 1950000 ۲۷ دی
نگین خزر پلوپزچند منظوره 850 وات مدل sonil -- 1,300,000 1300000 ۲۷ دی
زودپز پلوپز برقی کنوود- 10 کاره 2,180,000 2180000 ۲۷ دی
پلوپز هوشمند تفتان پارس خزر مدل 181 2,699,000 2699000 ۲۷ دی
پلوپز مولتی کوکر 61 2,090,000 2090000 ۲۷ دی
پلوپز صادراتی پارس خزر مدلRC 181 G 230 V 2,790,000 2790000 ۲۷ دی
پلوپز SAM مدل PC5733 3,850,000 3850000 ۲۷ دی
زودپز رویالتی لاین مدل RL DST24 گنجایش 8 لیتر Royalty Line RL DST24 Pressure Cooker 8 Liter 3,390,000 3390000 ۲۷ دی
Pars Khazar 101 Rice Cooker پلوپز پارس خزر 101 1,670,000 1670000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل RC-271TSW Pars Khazar RC-271TSW Rice Cooker 2,470,000 2470000 ۲۷ دی
پلو پز – گرم نگهدار پارس خزر مدل 271 2,500,000 2500000 ۲۷ دی
پلوپز مدل SP6060 جنرال 3,680,000 3680000 ۲۷ دی
پلوپز پارس خزر مدل کالج Pars Khazar College Rice Cooker 1,892,000 1892000 ۲۷ دی
پلوپز میدیا مدل MB-FS5071 2,440,000 2440000 ۲۷ دی
پلوپز مدیا مدل MB-FS50H 2,470,000 2470000 ۲۷ دی
پلوپز هایسونگ مدل 600 4,975,000 4975000 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u067e\u0644\u0648\u067e\u0632":"\u067e\u0644\u0648\u067e\u0632"}