نرخ پرینتر 3 بعدی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Printer 3D Creatbot DX Dual 120,000,000 120000000 ۰۲ بهمن
Printer Flashforge creator PRO 62,000,000 62000000 ۰۲ بهمن
Printer xyzprinting davinci 1.0 28,000,000 28000000 ۰۲ بهمن
Printer Quantum 2035 36,000,000 36000000 ۰۲ بهمن
Printer Quantum 2020 33,000,000 33000000 ۰۲ بهمن
Printer Reprap Prusa i3 20,000,000 20000000 ۰۲ بهمن
Printer Creatbot DM 100,000,000 100000000 ۰۲ بهمن
Printer Focus L8 Dual 50,000,000 50000000 ۰۲ بهمن
Printer Focus M6 Dual 50,000,000 50000000 ۰۲ بهمن
3DSYSTEMS CubePro Trio 3D Printer پرینتر سه‌بعدی تری دی سیستمز مدل CubePro Trio 169,990,000 169990000 ۰۲ بهمن
پرينتر 3 بعدي ونهاو مدل Duplicator D7 v1.4 Wanhao Duplicator D7 v1.4 3D Printer 34,950,000 34950000 ۰۲ بهمن
پرينتر سه‌بعدي ونهاو مدل Duplicator i3 PLUS Wenhao Duplicator i3 PLUS 3D Printer 28,950,000 28950000 ۰۲ بهمن
XYZprinting da Vinci 1,0A 3D Printer پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1,0A 24,480,000 24480000 ۰۲ بهمن
پرينتر سه‌بعدي ونهاو مدل Duplicator i3 v2.1 Wanhao Duplicator i3 v2.1 3D Printer 22,975,000 22975000 ۰۲ بهمن
3DSYSTEMS Cube 3D Printer پرینتر 3 بعدی تری دی سیستمز مدل Cube 38,970,000 38970000 ۰۲ بهمن
پرینتر سه بعدی ونهاو مدل Duplicator D5S Wanhao Duplicator D5S 3D Printer 89,990,000 89990000 ۰۲ بهمن
پرینتر سه‌بعدی ونهاو مدل Duplicator D6 Wanhao Duplicator D6 3D Printer 50,100,000 50100000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u067e\u0631\u06cc\u0646\u062a\u0631-3-\u0628\u0639\u062f\u06cc":"\u067e\u0631\u06cc\u0646\u062a\u0631 3 \u0628\u0639\u062f\u06cc"}