نرخ پرس کارت

ایکس / AX

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
AX PD-330X Laminating Machines پرس کارت اکس مدل پی دی 330 ایکس 2,690,000 2690000 ۲۶ دی

اطلس / Atlas

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Atlas P34D3 Laminating Machines پرس کارت اطلس مدل پی 34 دی 3 1,990,000 1990000 ۲۶ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
AX FM 1100 Laminating Machines دستگاه پرس کارت طولی اکس مدل اف ام 1100 7,450,000 7450000 ۲۶ دی
AX 260 Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 260 1,880,000 1880000 ۲۶ دی
AX 330 HI Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 330 اچ آی 2,450,000 2450000 ۲۶ دی
AX 330 ID Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 330 آی دی 2,900,000 2900000 ۲۶ دی
AX PD-330T Laminating Machines پرس کارت اکس مدل پی دی 330 تی 4,750,000 4750000 ۲۶ دی
AX PD FM 480 Laminating Machines دستگاه پرس کارت اکس مدل پی دی اف ام 480 28,200,000 28200000 ۲۶ دی
AX 230 ID Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 230 آی دی 2,500,000 2500000 ۲۶ دی
AX 320A Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 320 ای 1,750,000 1750000 ۲۶ دی
AX 360 Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 360 20,990,000 20990000 ۲۶ دی
AX 650 Laminating Machines دستگاه پرس کارت اکس مدل 650 34,150,000 34150000 ۲۶ دی
AX PD 330CA Laminating Machines دستگاه پرس کارت اکس مدل پی دی 330 سی ای 2,690,000 2690000 ۲۶ دی
AX FGK 120 Laminating Machines پرس کارت اکس مدل اف جی کی 120 1,490,000 1490000 ۲۶ دی
AX 230C Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 230 سی 2,020,000 2020000 ۲۶ دی
AX 330 Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 330 2,050,000 2050000 ۲۶ دی
AX 230I Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 230 آی 2,150,000 2150000 ۲۶ دی
AX 330I Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 330 آی 2,480,000 2480000 ۲۶ دی
AX 330 HID Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 330 اچ آی دی 2,750,000 2750000 ۲۶ دی
AX 460 ID Laminating Machines پرس کارت اکس مدل 460 آی دی 4,050,000 4050000 ۲۶ دی
Fellowes Jupiter 2 A3 6,950,000 6950000 ۲۶ دی
Fellowes Saturn A4 2,900,000 2900000 ۲۶ دی
Fellowes titan A3 Laminator 8,200,000 8200000 ۲۶ دی
Fellowes Cosmic A4 Laminator 6,950,000 6950000 ۲۶ دی
پرس مارک زنی ضربه ای دستی ایران پتک مدل ZB 3035 13,290,000 13290000 ۲۶ دی
پرس کابلشو تاپ تول 630,500 630500 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u067e\u0631\u0633-\u06a9\u0627\u0631\u062a":"\u067e\u0631\u0633 \u06a9\u0627\u0631\u062a"}