نرخ پرزگیر

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
پرز گير راين 6194 Rayen Lint Remover 140,000 140000 ۳۰ دی
Philips Fabric Shaver GC026 پرزگیر جی سی 026 فیلیپس 604,500 604500 ۳۰ دی
پرزگیر ایکیا مدل Bastis Ikea Bastis Lint Roller 135,000 135000 ۳۰ دی
پرزگیر لباس کلترونیک مدل MC 3240 Clatronic MC 3240 Fabric Shaver 750,000 750000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ صادراتی،۱عدد پرزگیر ۶۰ برگ فانتزی،۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ مبلی 250,000 250000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ صادراتی به همراه ۴ یدک 300,000 300000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ صادراتی به همراه ۸ یدک 520,000 520000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ صادراتی،۱عدد پرزگیر ۶۰ برگ فانتزی به همراه ۸ یدک 580,000 580000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ فانتزی به همراه ۸ یدک 520,000 520000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ فانتزی به همراه ۴ یدک 300,000 300000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر ۶۰ برگ مبلی به همراه ۸ یدک 680,000 680000 ۳۰ دی
۸ عدد یدک رولی مبلی 540,000 540000 ۳۰ دی
۱ عدد پرزگیر مبلی رولی ۶۰ برگ به همراه ۴ عدد یدک 400,000 400000 ۳۰ دی
پک ۴ عددی یدک رولی های فانتزی و صادراتی 220,000 220000 ۳۰ دی
پک ۸ عددی یدک رولی های فانتزی و صادراتی 430,000 430000 ۳۰ دی
پک ۱۲ عددی یدک رولی های فانتزی و صادراتی 630,000 630000 ۳۰ دی
پرزگیر رولی لباس 51,000 51000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u067e\u0631\u0632\u06af\u06cc\u0631":"\u067e\u0631\u0632\u06af\u06cc\u0631"}