نرخ پانسمان و چسب

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
پانسمان جاذب سربکت 320,000 320000 ۰۲ بهمن
چسب پایه آلترنا کانوکس ( Convex ) مدل 1428 کلوپلاست ( Coloplast ) 171,360 171360 ۰۲ بهمن
چسب پایه آلترنا کانوکس ( Convex ) مدل 4676 کلوپلاست ( Coloplast ) 171,360 171360 ۰۲ بهمن
چسب جوش میاکر | miacare ( مخصوص روز 3 عددی ) 95,000 95000 ۰۲ بهمن
چسب جوش میاکر | miacare ( مخصوص روز 12 عددی ) 350,000 350000 ۰۲ بهمن
چسب ضد حساسیت 9 * 2.5 سانتیمتر تی جی مد ( TG Med ) 14,500 14500 ۰۲ بهمن
چسب رولتي Alterna 155,520 155520 ۰۲ بهمن
بیاتین نقره چسب دار 457,000 457000 ۰۲ بهمن
پانسمان هیدروژل سربکت 390,000 390000 ۰۲ بهمن
پانسمان جراحی سوربکت 40,000 40000 ۰۲ بهمن
پانسمان ریبون گاز سربکت 450,000 450000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم سوربکت 350,000 350000 ۰۲ بهمن
ست پانسمان استریل B با قیچی (RichMed) 150,000 150000 ۰۲ بهمن
چسب حصیری 10 سانتیمتر تی جی مد ( TG Med ) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
چسب جوش میاکر | miacare ( مخصوص شب ) 95,000 95000 ۰۲ بهمن
چسب ضد درد Oppo 8095 S 585,000 585000 ۰۲ بهمن
چسب پایه آلترنا2833کوپلاست 155,520 155520 ۰۲ بهمن
چسب پایه آلترنا کانوکس ( Convex ) مدل 1426 کلوپلاست ( Coloplast ) 171,360 171360 ۰۲ بهمن
چسب پایه آلترنا 1319کلوپلاست 155,520 155520 ۰۲ بهمن
ست پانسمان استریل C بدون قیچی (RichMed) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
بیاتین چسب دار ساکروم 755,000 755000 ۰۲ بهمن
بیاتین چسب دار 272,000 272000 ۰۲ بهمن
ست پانسمان سوپا 58,740 58740 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم جاذب نقره‌دار مپی‌لکس آژ-Mepilex Ag 660,000 660000 ۰۲ بهمن
اسپری سانیرن یورگو 20میلی‌لیتر Urgo Sanyrene 20ml 774,000 774000 ۰۲ بهمن
پانسمان کامفیل مربعی کلوپلاست Coloplast Comfeel Plus 68,000 68000 ۰۲ بهمن
پانسمان گاز عسل مدی ‎هانی 10×10سانتی‎متر Medihoney Hony Tulle Dressing 10×10cm 757,000 757000 ۰۲ بهمن
پانسمان نقره کل اکتیو COVAlON-Colactive PLUS AG 1,500,000 1500000 ۰۲ بهمن
پانسمان آلژینات عسل مدی هانی 246,000 246000 ۰۲ بهمن
پانسمان چسبی شفاف میپور فیلم‌-Mepore Film 20,000 20000 ۰۲ بهمن
پانسمان نانو کریستال نقره- اکتی کوت -Acticoat 590,000 590000 ۰۲ بهمن
پانسمان گرد هیدروکلین پلاس(تندروت پلاس)هارتمن 5.5 سانتی‌متر Hartmann Hydro Clean Plus(Tenderwet Plus) 5.5 Cm 415,000 415000 ۰۲ بهمن
پانسمان هیدرو کلین پلاس( تندروت پلاس) هارتمن Hartmann hydro Clean Plus (Tenderwet Plus) 560,000 560000 ۰۲ بهمن
پانسمان کامفیل شفاف کلوپلاست Coloplast Comfeel Transparent 225,000 225000 ۰۲ بهمن
پانسمان هیدروزورب کامفورت هارتمن Hartmann Hydrosorb Comfort 204,000 204000 ۰۲ بهمن
پانسمان آترومن نقره هارتمن Hartmann Atrauman Ag 52,000 52000 ۰۲ بهمن
چسب بخیه استریپ یورگو 6×100میلی‌متر Urgo Strips 100×6mm 37,000 37000 ۰۲ بهمن
باند کشي کاوه مدل High compression Kaveh High compression Elastic Bandage 27,000 27000 ۰۲ بهمن
پانسمان شفاف بدون پد Suprasorb F 22,000 22000 ۰۲ بهمن
پانسمان شفاف Hydrofilm هارتمن 34,000 34000 ۰۲ بهمن
آکواسل ساده Aquacel 200,000 200000 ۰۲ بهمن
پانسمان بیاتین نقره کلوپلاست Coloplast Biatain Ag 442,000 442000 ۰۲ بهمن
بیاتین آلژینات نقره (سیسورب نقره) کلوپلاست کد 3780 Coloplast Biatain Alginate Ag Code 3780 776,000 776000 ۰۲ بهمن
پانسمان ژل مسطح چسبدار Hydrosorb comfort هارتمن 120,000 120000 ۰۲ بهمن
چسب حصیری فیکس کننده پانسمان-Curafix H 347,000 347000 ۰۲ بهمن
پانسمان کلسیم آلژینات-Suprasorb A 186,000 186000 ۰۲ بهمن
پانسمان آلژینات جاذب نقره‌دار ملجی‌زورب آژ-Melgisorb Ag 130,000 130000 ۰۲ بهمن
پانسمان آلژینات با ذرات نانو کریستال نقره-اکتی کوت-اکتیکوت-Acticoat Absorbant 1,634,600 1634600 ۰۲ بهمن
پانسمان آنژیوکت Opesite IV 3000 399,000 399000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوق جاذب Zetuvit plus 45,000 45000 ۰۲ بهمن
پانسمان آلژینات نقره دار پرکننده Dermascience ال جی سل 745,000 745000 ۰۲ بهمن
پانسمان tenderwet دایره ای گرد 144,000 144000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم جاذب مپی‌لکس-Mepilex 315,000 315000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم جاذب سبک مپی‌لکس لایت-Mepilex Lite 225,000 225000 ۰۲ بهمن
پانسمان گاز آغشته به عسل مدی هانی 757,000 757000 ۰۲ بهمن
پانسمان مخصوص بر طرف نمودن جای زخم-Cica care 4,250,000 4250000 ۰۲ بهمن
محلول ضدعفوني کننده دارو درمان مدل Povidone Iodine ده درصد Darudarman Povidone Iodine 10 Topical Solution 20,000 20000 ۰۲ بهمن
پانسمان نقره لبه دار مپی لکس Mepilex Ag Border 720,000 720000 ۰۲ بهمن
پانسمان شفاف ضد آب رولی-Hydrofilm 2,560,000 2560000 ۰۲ بهمن
پانسمان Hydrocoll thin هارتمن 142,000 142000 ۰۲ بهمن
پانسمان Atrauman استریل 40,000 40000 ۰۲ بهمن
پانسمان 72 ساعته Tender Wet Plus هارتمن 565,000 565000 ۰۲ بهمن
سربکت کمپرس Sorbact Compress Sorbact Compress 130,000 130000 ۰۲ بهمن
سربکت ژل Sorbact Gel Dressing Sorbact Gel Dressing 213,000 213000 ۰۲ بهمن
گاز استريل کاوه مدل Vaseline kaveh Vaseline Sterile Gauze 50,000 50000 ۰۲ بهمن
پانسمان سوربالگونT هارتمن 20گرمی Hartmann Sorbalgon T 20g 432,000 432000 ۰۲ بهمن
پانسمان بیاتین پرکننده (فیلر) کلوپلاست کد 3740 Coloplast Biatain Alginat Code 3740 460,000 460000 ۰۲ بهمن
گاز استريل کاوه مدل 10x10 Kaveh 10x10 Sterile Gauze 165,000 165000 ۰۲ بهمن
پد پانسمان کاوه مدل Diabetic Kaveh Diabetic Treatment Pad 455,000 455000 ۰۲ بهمن
پد پانسمان کاوه مدل Bed Sore Kaveh Bed Sore Treatment Pads 350,000 350000 ۰۲ بهمن
پد الکلي کاوه مدل Gol Kaveh Gol Alcohol Swab 68,000 68000 ۰۲ بهمن
سربکت پانسمان جراحی Sorbact Surgical Dressing 36,500 36500 ۰۲ بهمن
سربکت فوم Sorbact Foam Dressing Sorbact Foam Dressing 314,000 314000 ۰۲ بهمن
سربکت سواب Sorbact Swab Sorbact Swab 310,000 310000 ۰۲ بهمن
سربکت ریبون گازSorbact Ribbon Gauze زSorbact Ribbon Gauze 276,000 276000 ۰۲ بهمن
پانسمان آلژینات نقره-Suprasorb A+Ag 190,000 190000 ۰۲ بهمن
پانسمان نقره فوم ساکروم Mepilex Ag Border Sacrum 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
پانسمان پاشنه مپی‌لکس Mepilex Heel 640,000 640000 ۰۲ بهمن
پانسمان نقره پاشنه مپی‌لکس Mepilex Ag Heel 1,360,000 1360000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم آرنج و زانو Mepilex Border Flex 650,000 650000 ۰۲ بهمن
رول گاز بانداژ آنتی باکتریال 330,000 330000 ۰۲ بهمن
پانسمان لیکواسل-Suprasorb Liguacel 276,000 276000 ۰۲ بهمن
پانسمان فیلم شفاف،قابل برش Opsite FlexiGrid 39,000 39000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم چسبدار-Suprasorb P 208,000 208000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم چسبدار-PermaFoam comfort 120,000 120000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم چسبدار Prema Foam comfort هارتمن 295,000 295000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم پیشرفته Hydrotac هارتمن 312,000 312000 ۰۲ بهمن
پانسمان کربن فعال + نقره-Vliwaktiv Ag 517,000 517000 ۰۲ بهمن
پانسمان کلوئیدی ساکروم-Suprasorb H Sacrum 594,000 594000 ۰۲ بهمن
پانسمان ورقه ای عسل مدی هانی 162,000 162000 ۰۲ بهمن
پانسمان هیدورژل-intrasite gel 533,000 533000 ۰۲ بهمن
پانسمان هیدروبالانس-SuprasorbX+PHMB 400,000 400000 ۰۲ بهمن
پانسمان نچسب با قدرت جذب بالا ،ملولین Melolin 39,000 39000 ۰۲ بهمن
پانسمان کلوئیدی-Suprasorb H Border 520,000 520000 ۰۲ بهمن
پانسمان کلاژنی-Suprasorb C 690,000 690000 ۰۲ بهمن
پانسمان کربن فعال+نقره بدون پد-Vliwaktiv Ag 276,000 276000 ۰۲ بهمن
پانسمان-Hydrotul 41,000 41000 ۰۲ بهمن
پانسمان گاز آغشته به هیدروژل-Intrasite-conformable 566,000 566000 ۰۲ بهمن
ژل پانسمان نورمل‌ژل 15 گرمی-Normlgel 180,000 180000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم ساکروم PermaFoam هارتمن 405,000 405000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم ساکرال PermaFoam هارتمن 424,000 424000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم بدون چسب گرد PermaFoam هارتمن 188,000 188000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم الوین نچسب-Allevyn Non- Adhesive 228,100 228100 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم Hydrotac گرد هارتمن 152,000 152000 ۰۲ بهمن
پانسمان نانو کریستال نقره7 روزه- اکتیکوت -Acticoat 7 538,600 538600 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم پاشنه و آرنج PermaFoam هارتمن 463,000 463000 ۰۲ بهمن
پانسمان Tenderwet حفره ای 240,000 240000 ۰۲ بهمن
پانسمان Hydrocoll ساکروم هارتمن 352,000 352000 ۰۲ بهمن
پانسمان آلژینات آسکینا-Askina sorb dressing 195,000 195000 ۰۲ بهمن
پانسمان ضد آب پد دار-Curapor Transparent 22,000 22000 ۰۲ بهمن
پانسمان شفاف محافظ آسکینا-Askina barrier film 480,000 480000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوق جاذب بدون چسب-Vliwasorb 126,000 126000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوق جاذب آسکینا-Askina Absorb Plus 265,000 265000 ۰۲ بهمن
پانسمان آنژیوکت Cosmopor IV هارت من 15,600 15600 ۰۲ بهمن
پانسمان اسپری-فیلم شفاف- ضد آب - ضد باکتری 354,000 354000 ۰۲ بهمن
پانسمان آلژینات نقره دار Dermascience آل جی سل 140,000 140000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم هیدروسلولار الوین چسبنده-Allevyn-Adhesive 249,200 249200 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار-Mepilex Border 180,000 180000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار ساکروم-Mepilex Border Sacrum 580,000 580000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوق جاذب چسبدار-Vliwasorb 126,000 126000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم بدون چسب پرمافوم - PermaFoam 334,000 334000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم انتقال ترشحات مپی‌لکس ترانسفر-Mepilex transfer 425,000 425000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم تراکنوستومی PermaFoam استایل هارتمن 234,000 234000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم بدون چسب-Suprasor P 113,000 113000 ۰۲ بهمن
پانسمان کربن فعال CARBOFLEX 260,000 260000 ۰۲ بهمن
پانسمان کلوئیدی-Suprasorb H 218,000 218000 ۰۲ بهمن
پانسمان کلوئیدی نازک-Suprasorb H 126,000 126000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم پیشرفته Hydrotac ساکروم هارتمن 484,000 484000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم پرکننده PermaFoam Cavity هارتمن 147,000 147000 ۰۲ بهمن
پانسمان فوم چسبدار پیشرفته Hydrotac هارتمن 133,000 133000 ۰۲ بهمن
پانسمان پاشنه مپی لکس لبه دار Mepilex Border Heel 1,210,000 1210000 ۰۲ بهمن
پانسمان محافظ هیدروکلویید استوما وللند Welland Protective Hydrocolloid Wafers 150,000 150000 ۰۲ بهمن
ژل پانسمان هایپرژل 15 گرمی Hypergel 130,000 130000 ۰۲ بهمن
پانسمان 24 ساعته tenderwet 360,000 360000 ۰۲ بهمن
سربکت جاذب Sorbact Absorption Dressing SORBACT ABSORPTION DRESSING 230,000 230000 ۰۲ بهمن
پد پانسمان کاوه مدل Burn Kaveh Burn Treatment Pad 340,000 340000 ۰۲ بهمن
پانسمان پرمافوم هارتمن Hartmann Permafoam 300,000 300000 ۰۲ بهمن
پانسمان جراحی پریماپور 171,017,104 171017104 ۰۲ بهمن
پانسمان جاذب Vliwazell 380,038,016 380038016 ۰۲ بهمن
پانسمان شفاف جراحی،ضد آب،ضد باکتری 390,039,008 390039008 ۰۲ بهمن
پانسمان جاذب آسکینا-Askina pad 270,027,008 270027008 ۰۲ بهمن
Kaveh tools پک 6عددی استکان -- 125,000 125000 ۰۲ بهمن
چسب فوم UHU ( اوهو ) 35 میل مدل Twist & Glue 69,000 69000 ۰۲ بهمن
چسب فوم UHU ( اوهو ) 90 میل مدل Twist & Glue 99,400 99400 ۰۲ بهمن
پانسمان آماده استریل-Curapor 6,306,300 6306300 ۰۲ بهمن
پانسمان 50 عددی پد دار جراحی Cosmopor هارتمن 8,508,500 8508500 ۰۲ بهمن
پانسمان جراحی پد دار ضد آب Hydrofilm Plus هارتمن 380,038,016 380038016 ۰۲ بهمن
بیاتین بیاتین آلژینات نقره (سیسورب نقره) کلوپلاست کد 3740 Biatain Alginate Ag Code 3740 588,000 588000 ۰۲ بهمن
پانسمان جاذب شکافدار آسکینا-Askina pad S 610,060,992 610060992 ۰۲ بهمن
زتوویت پلاس هارتمن Hartmann Zetuvit Plus 42,000 42000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u067e\u0627\u0646\u0633\u0645\u0627\u0646-\u0648-\u0686\u0633\u0628":"\u067e\u0627\u0646\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0686\u0633\u0628"}