نرخ پانتوگراف و پایه‌ی سقفی استودیویی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Non-Brand Video Projector Stand Roof Medium Size پایه سقفی متوسط ویدئو پروژکتور برای سقف تا 6 متر 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
Based video projectors پايه ويدئو پرژكتور 400,000 400000 ۳۰ دی
100-180 Basic video projector scope پایه نصب سقفی پروژکتور 180-100 980,000 980000 ۳۰ دی
پایه نصب سقفی پروژکتور 101-63 800,000 800000 ۳۰ دی
پایه نصب سقفی ویدئو پروژکتور 65-43 پایه نصب سقفی 425,000 425000 ۳۰ دی
Non-Brand Video Projector Stand Roof 65 cm پایه سقفی ویدئو پروژکتور 65 سانتیمتر 440,000 440000 ۳۰ دی
KMT Video Projector Stand Roof 100 - 180cm پایه سقفی ویدئو پروژکتور کی ام تی 100 - 180 سانتیمتر 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
Scope Video Projector Stand Roof 100 - 180 cm پایه سقفی ویدئو پروژکتور اسکوپ 100 - 180 سانتیمتر 1,150,000 1150000 ۳۰ دی
Scope Video Projector Stand Roof 43 - 65 cm پایه سقفی ویدئو پروژکتور اسکوپ 43 - 65 سانتیمتر 520,000 520000 ۳۰ دی
Scope Video Projector Stand Roof 65 - 100 cm پایه سقفی ویدئو پروژکتور اسکوپ 65 - 100 سانتیمتر 750,000 750000 ۳۰ دی
SCOPE پایه سقفی 43 - 65cm 350,000 350000 ۳۰ دی
پایه سقفی ویدئو پرژکتور 110 در 180 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
پایه سقفی ویدئو پرژکتور 61 در 101 750,000 750000 ۳۰ دی
پایه سقفی ویدئو پرژکتور 43 در 65 490,000 490000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u067e\u0627\u0646\u062a\u0648\u06af\u0631\u0627\u0641-\u0648-\u067e\u0627\u06cc\u0647-\u06cc-\u0633\u0642\u0641\u06cc-\u0627\u0633\u062a\u0648\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc":"\u067e\u0627\u0646\u062a\u0648\u06af\u0631\u0627\u0641 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0647\u200c\u06cc \u0633\u0642\u0641\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0648\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc"}