نرخ پاتختی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
پاتختی مدل سویل نقشینه 6,000,000 6000000 ۲۷ دی
پاتختی مدل پانوراما یاسمین 2,502,500 2502500 ۲۷ دی
پاتختی مدل ناوی یاسمین 2,950,000 2950000 ۲۷ دی
پاتختی مدل کلاسیک یاسمین 2,695,000 2695000 ۲۷ دی
پاتختی مدل ساینا یاسمین 2,849,000 2849000 ۲۷ دی
پاتختی مدل سارای نقشینه 3,200,000 3200000 ۲۷ دی
پاتختی مدل کمپلکس یاسمین 2,425,500 2425500 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u067e\u0627\u062a\u062e\u062a\u06cc":"\u067e\u0627\u062a\u062e\u062a\u06cc"}