نرخ ویلچیر و اسکوتر

فر / Ferre

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Med Sky 9001 ویلچر آلومینیومی مسافرتی 4,350,000 4350000 ۳۰ دی

اسمارت / Smart

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Turtle Brand Mov Smart Balance Wheel Scooter اسکوتر برقی اسمارت بالانس 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
Turtle Brand Mov2 Smart Balance Wheel Scooter اسکوتر برقی اسمارت بالانس 11,900,000 11900000 ۳۰ دی

ارد / Orod

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Med Sky 958 C.P ویلچر برانکاردی Med Sky 958 C.P 12,500,000 12500000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ویلچر استاندارد Med Sky اطفال 802 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
ویلچر برانکاردی(C.P) مد اسکای (MED SKY) 13,000,000 13000000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد بادی MS809P-46 مد اسکای (MED SKY) 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی پایه برانکاردی 902 مد اسکای (MED SKY) 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
ویلچر های صندلی حمامی 692 3,850,000 3850000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی Med Sky 951AC-56 7,790,000 7790000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی Med Sky مسافرتی 9003LA 5,470,000 5470000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد Med Sky عرض بزرگ 974 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد Med Sky حمل بیمار آلومینیوم 865 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی Med Sky 869LAJ-46 8,730,000 8730000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد Med Sky حمل بیمار 870 5,450,000 5450000 ۳۰ دی
ویلچر های ارتوپدی اطفال 980 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
ویلچر های آلومینیوم اطفال 980LA 6,600,000 6600000 ۳۰ دی
ویلچر های آلومینیوم اسپرت 721 13,500,000 13500000 ۳۰ دی
ویلچر های آلومینیوم حمل بیمار چرخ بزرگ 864 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
ویلچر حمامی ایران بهکار - 3,920,000 3920000 ۳۰ دی
ویلچر های ارتوپدی استاندارد 901 4,870,000 4870000 ۳۰ دی
ویلچر های آلومینیوم کوئیک 903 8,850,000 8850000 ۳۰ دی
ویلچر های ارتوپدی شاسی دوبل 908 6,600,000 6600000 ۳۰ دی
صندلی حمام تا شو MS695مد اسکای (MED SKY) 3,650,000 3650000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد MS809-46 مد اسکای (MED SKY) 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
ویلچر حمل بیمار چرخ بزرگ869 مد اسکای (MED SKY) 7,400,000 7400000 ۳۰ دی
ویلچر برقی مبله مد اسکای (MED SKY) 51,000,000 51000000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی حمامی استیل681 مد اسکای (MED SKY) 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی MS901-46 مد اسکای (MED SKY) 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
ویلچر حمل بیمار چرخ بزرگ868 مد اسکای (MED SKY) 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
ویلچر حمامی تمام برانکاردی KY-MS607GCJ مد اسکای (MED SKY) 7,690,000 7690000 ۳۰ دی
صندلی حمل بیمار 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
ويلچر حمام ايران بهکار مدل 790 Iran Behkar 790 Bathroom Weelchair 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي ايران بهکار مدل 715B Iran Behkar 715B Orthopedic Weelchair 6,270,000 6270000 ۳۰ دی
ويلچر برانکاردي ايران بهکار مدل 759 Iran Behkar 759 Brancard Weelchair 11,780,000 11780000 ۳۰ دی
ويلچر ايران بهکار مدل 721L Iran Behkar 721L Weelchair 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
صندلی راحتی پیک نیکی 47 سانتی متری Oztail 4,860,000 4860000 ۳۰ دی
صندلی پیک نیکی با میز کناری Oztrail 2,800,000 2800000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیوم حمل بیمار چرخ کوچک 12-863 مد اسکای (MED SKY) 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
ویلچر های استاندارد شاسی دوبل 874 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
ویلچر های آلومینیوم مسافرتی 9001 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد Med Sky 874A 5,975,000 5975000 ۳۰ دی
ویلچر های استاندارد 809 3,800,000 3800000 ۳۰ دی
ویلچر های حمامی صندلی تاشو 695 3,650,000 3650000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی Med Sky 956LAQ-51 14,500,000 14500000 ۳۰ دی
ويلچر Med Sky اطفال 983L 5,700,000 5700000 ۳۰ دی
ویلچر های برقی مبله برقی 152 750,000 750000 ۳۰ دی
ویلچر های استاندارد حمامی آلومینیوم 608 6,600,000 6600000 ۳۰ دی
ویلچر های حمامی برانکاردی 610 7,700,000 7700000 ۳۰ دی
ویلچر های حمامی شش چرخ 689 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی شاسی دوبل MS908A مد اسکای (MED SKY) 5,600,000 5600000 ۳۰ دی
ویلچر برقی Med Sky 140 دوحالته 51,000,000 51000000 ۳۰ دی
ویلچر حمامی ارتوپدی 6 چرخ MS683Q-46 مد اسکای (MED SKY) 8,400,000 8400000 ۳۰ دی
ویلچیر زینگر دی کی سیتی ZINGER 37,125,000 37125000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي ايران بهکار مدل 703 Iran Behkar 703 Orthopedic Weelchair 4,965,000 4965000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي ايران بهکار مدل 704 Iran Behkar 704 Orthopedic Weelchair 7,605,000 7605000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي ايران بهکار مدل 701 Iran Behkar 701 Orthopedic Weelchair 6,100,000 6100000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي اطفال ايران بهکار مدل 720 Iran Behkar 720 Kids Orthopedic Weelchair 5,355,000 5355000 ۳۰ دی
ويلچر ايران بهکار مدل 722L Iran Behkar 722L Weelchair 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
ويلچر ايران بهکار مدل 729L Iran Behkar 729L Weelchair 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
ويلچر برانکاردي ايران بهکار مدل 750 Iran Behkar 750 Brancard Weelchair 7,990,000 7990000 ۳۰ دی
ويلچر ايران بهکار مدل 20718 Iran Behkar 20718 Weelchair 6,775,000 6775000 ۳۰ دی
ويلچر ايران بهکار مدل 20719 Iran Behkar 20719 Weelchair 6,845,000 6845000 ۳۰ دی
Med Sky 721 ویلچر آلومینیومی اسپرت 13,500,000 13500000 ۳۰ دی
ويلچر استاندارد Med Sky 608L 5,750,000 5750000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي Med Sky 683 حمامي شش چرخ 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
Med Sky 152 ویلچر برقی مبله 58,000,000 58000000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي Med Sky 980AC 6,600,000 6600000 ۳۰ دی
956Q-60 اورسایز 225 کیلو 17,800,000 17800000 ۳۰ دی
980LQ-30 اطفال 8,800,000 8800000 ۳۰ دی
958LCC-36 کالسکه C.P 16,500,000 16500000 ۳۰ دی
903LB آلومینیوم 7,800,000 7800000 ۳۰ دی
809N استاندارد توپر 3,600,000 3600000 ۳۰ دی
901GCJ ارتوپدی برانکاردی 6,650,000 6650000 ۳۰ دی
863LABJ-12 حمل بیمار 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
954LBRGCJ برانکاردی 9,460,000 9460000 ۳۰ دی
951B-56 اور سایز 7,500,000 7500000 ۳۰ دی
دبل هندرینگ آلومینیومی 950LQPT 15,175,000 15175000 ۳۰ دی
چرخ کامل توپر عقب 24 اینچ 850,000 850000 ۳۰ دی
چرخ طرح توپر320*70 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی ایران بهکار 703 3,830,000 3830000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی ایران بهکار 701 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
ویلچر برقی کامفورت 55,000,000 55000000 ۳۰ دی
ویلچر برقی گاما 45 58,000,000 58000000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی ایران بهکار مدل 701 6,050,000 6050000 ۳۰ دی
ویلچر برقی تاشو بتا 25 39,200,000 39200000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی ترمزدار 46-973LAH 10,365,000 10365000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد بادی ۸۰۹NP 4,675,000 4675000 ۳۰ دی
ویلچر Kaiyang ساده 809 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
ويلچر ايران بهکار مدل 719L Iran Behkar 719L Weelchair 5,425,000 5425000 ۳۰ دی
ویلچر ایران بهکار مدل 703 3,000,000 3000000 ۳۰ دی
ویلچر حمامی استاندارد 681 5,460,000 5460000 ۳۰ دی
ویلچر سایز بزرگ 225 کیلو مد اسکای 956Q-60 17,400,000 17400000 ۳۰ دی
ویلچر پلی اتیلن مد اسکای 06 22,550,000 22550000 ۳۰ دی
ویلچر برقی کایانگ KY152 55,000,000 55000000 ۳۰ دی
ویلچر ایران بهکار مدل 718 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
ویلچر سه کاره مدل 791 4,650,000 4650000 ۳۰ دی
ویلچر برقی تاشو استیل مد اسکای 112A 44,480,000 44480000 ۳۰ دی
ویلچر حمام و دستشویی 3,600,000 3600000 ۳۰ دی
ویلچر حمام برانکاردی سبک آلومینیومی 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
ویلچر برانکاردی مدل 750 7,900,000 7900000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی تاشو مدل 703 3,500,000 3500000 ۳۰ دی
ویلچر طرح 957BGC C.P 10,450,000 10450000 ۳۰ دی
ویلچر CP مدل 729L 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
ويلچر ارتوپدي ايران بهکار مدل 718L Iran Behkar 718L Orthopedic Weelchair 10,845,000 10845000 ۳۰ دی
ویلچر اطفال آلومینیومی ۳۰-۹۸۰LQ 9,400,000 9400000 ۳۰ دی
ویلچر برانکاردی سایز بزرگ 903GC-51 9,850,000 9850000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد 809E-46 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
ویلچر حمام مدل 790 3,700,000 3700000 ۳۰ دی
ویلچربرانکاردی حمامی مد اسکای ۶۰۷GCJ 9,210,000 9210000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی حمامی مد اسکای ۶۸۳Q 6,780,000 6780000 ۳۰ دی
کرم ضد چروک گیاهی دری دی یم لیراک مناسب پوست‌های خشک و خیلی خشک50 میلی‎لیتر Lierac Deridium Craem For Dry To Very Dray Skin 50ml 1,978,000 1978000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد کایانگ مدل 802 3,480,000 3480000 ۳۰ دی
ویلچر بزرگسال ۵۶-۹۵۱B 7,230,000 7230000 ۳۰ دی
ویلچر حمل بیمار استیل ۹۰۴BJ 6,225,000 6225000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی طرح میرا 908LAFH 8,550,000 8550000 ۳۰ دی
ویلچر سبک میرا مدل 1.850 24,500,000 24500000 ۳۰ دی
ویلچر ساده اطفال برزنتی 3,250,000 3250000 ۳۰ دی
ویلچر حمل بیمار آلومینیمی 6,250,000 6250000 ۳۰ دی
ویلچر اطفال مد اسکای 980LA-35 5,570,000 5570000 ۳۰ دی
ویلچر اطفال مد اسکای 980AC-35 5,870,000 5870000 ۳۰ دی
ویلچر برقی مبله پرقدرت مد اسکای 152 57,100,000 57100000 ۳۰ دی
ویلچر مسافرتی مد اسکای 9001 4,350,000 4350000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد آلومینیومی ۸۶۴LJ 6,745,000 6745000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی ارتوپدی ۹۰۳LB 12,340,000 12340000 ۳۰ دی
ویلچر حمام ساده 4,150,000 4150000 ۳۰ دی
ویلچر حمامی سایز بزرگ 51-681C 7,400,000 7400000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی اطفال مدل 720 3,800,000 3800000 ۳۰ دی
958C.P سایز 36 12,100,000 12100000 ۳۰ دی
باتری ویلچر ۱۲ ولت ۱۸ آمپر 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
ویلچر شش چرخ ۶۸۹BQ 13,000,000 13000000 ۳۰ دی
ویلچر سایز بزرگ ۵۶-۹۵۱AC 8,400,000 8400000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد توپر ۸۰۹N 4,855,000 4855000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی Med Sky 953LQXC-46 9,300,000 9300000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی حمل بیمار 46-908LAXJQP 9,850,000 9850000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد ۸۷۴A مد اسکای (Med Sky) 5,860,000 5860000 ۳۰ دی
ویلچر پلی اتیلن ۰۶ 22,550,000 22550000 ۳۰ دی
باطری ویلچر ۱۲ ولت ۲۶ آمپر 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
ویلچر اور سایز مدل 704 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
ویلچر استاتیک اسپرت سایز بزرگ 8,600,000 8600000 ۳۰ دی
ویلچر حمامی آلومینیومی 683 با کفی تزریقی طبی 8,900,000 8900000 ۳۰ دی
ویلچر ارتوپدی ۹۰۹AQ 6,840,000 6840000 ۳۰ دی
ویلچر مخصوص CP 14,400,000 14400000 ۳۰ دی
ویلچر تمام آلومینیوم ساده ALPX مدل ۸۶۸L 6,300,000 6300000 ۳۰ دی
ویلچر فوشان مدل FS809 Foshan FS809 Wheel Chair 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY799 صندلی حمامی 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY793 صندلی حمامی 1,700,000 1700000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY954 برانکاردی 9,700,000 9700000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY951 عرض بزرگ 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
ویلچر Kaiyang KY874 شاسی دوبل 5,900,000 5900000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY9003L-B مسافرتی 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
ویلچر اطفال ۳۰-۳۵-۹۸۳ 7,000,000 7000000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY953 آلومینیوم طرح میرا 10,700,000 10700000 ۳۰ دی
ویلچر میرا Meyra 3.600 21,000,000 21000000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY607 تمام برانکاردی 8,300,000 8300000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY957 برانکاردی C.P 8,900,000 8900000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY681 حمامی استیل 6,400,000 6400000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY908 شاسی دوبل 7,100,000 7100000 ۳۰ دی
ویلچر میرا Meyra 1.850 28,500,000 28500000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY692 صندلی 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
ویلچر مسافرتی ۱۲-۸۶۳LAJ-A 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
ویلچر استاندارد کایانگ مشکی استیل مدل 809D 4,080,000 4080000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY670 صندلی حمامی 7,700,000 7700000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY980-30 اطفال با کمربند 8,800,000 8800000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY863-20 حمل بیمار 6,250,000 6250000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY863-12 حمل بیمار 6,250,000 6250000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY689 شش چرخ 6,400,000 6400000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY904 استیل 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY9003L-A مسافرتی 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
ویلچر KAIYANG KY683 حمامی شش چرخ 6,900,000 6900000 ۳۰ دی
ویلچر برانکاردی استیل لگن دار ALPX مدل ۶۰۸GC 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
ویلچر تمام استیل ساده ALPX مدل ۸۰۹ 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
ویلچر آلومینیومی کایانگ قرمز آبی مدل 863LAJ-12 6,800,000 6800000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0648\u06cc\u0644\u0686\u06cc\u0631-\u0648-\u0627\u0633\u06a9\u0648\u062a\u0631":"\u0648\u06cc\u0644\u0686\u06cc\u0631 \u0648 \u0627\u0633\u06a9\u0648\u062a\u0631"}