نرخ واکر

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
واکر چرخ دار صندلی دار 3,200,000 3200000 ۲۶ دی
واکر Zyklusmed رولیتر آلومینیومی تاشو (همراه جای پا و دسته تکیه گاه) 5,217,000 5217000 ۲۶ دی
واکر قدم رو چرخ دار 5 -912 1,250,000 1250000 ۲۶ دی
واکر 2 چرخ زیکلاس مد ( Zyklusmed ) 1,300,000 1300000 ۲۶ دی
واکر قدم رو چرخ دار MS912 L-5 مد اسکای (MED SKY) 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
واکر قدم رو طلایی MS919L مد اسکای (MED SKY) 1,225,000 1225000 ۲۶ دی
واکر ساده حلزونی زیکلاس مد ( Zyklusmed ) 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
واکر Med Sky قدم رو طلایی 1,300,000 1300000 ۲۶ دی
واکر سرو پیکر تاشو آلومینیومی چرخ دار با ارتفاع متغیر 2214 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
واکر سرو پیکر آلومینیومی با ارتفاع متغییر 2214 860,000 860000 ۲۶ دی
واکر سرو پیکر تاشو آلومینیومی با ارتفاع متغییر 2212 1,380,000 1380000 ۲۶ دی
واکر توان افزا 971 3,600,000 3600000 ۲۶ دی
961 واکر تاشو (کفی دار) 1,450,000 1450000 ۲۶ دی
919 واکر قدم رو طلایی 1,150,000 1150000 ۲۶ دی
واکر اطفال 963 1,900,000 1900000 ۲۶ دی
912-5 واکر چرخ دار اطفال 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
واکر قدم رو طلایی مد اسکای 919 1,370,000 1370000 ۲۶ دی
واکر تاشو کفی دار مد اسکای 961 1,730,000 1730000 ۲۶ دی
واکر توان افزا مد اسکای 971 3,780,000 3780000 ۲۶ دی
واکر اطفال مد اسکای 963 2,190,000 2190000 ۲۶ دی
واکر اطفال چرخ دار ۵-۹۱۲S 1,300,000 1300000 ۲۶ دی
واکر تاشو آلومینیوم دو چرخ برند EMSIG مدل WK30 EmsiG WK30 walking aid 1,692,500 1692500 ۲۶ دی
واکر تاشو آلومینیوم دو حالته برند EMSIG مدل WK32 EmsiG WK32 Walking Aid 1,622,500 1622500 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0648\u0627\u06a9\u0631":"\u0648\u0627\u06a9\u0631"}