نرخ نمایشگر ضربان قلب

بیورر / Beurer

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Beurer PM70 Heart Rate Monitor نمایشگر ضربان قلب بیورر beurer pm70 3,660,000 3660000 ۰۲ بهمن
Beurer PM200 Heart Rate Monitor نمایشگر ضربان قلب بیورر PM200 2,687,500 2687500 ۰۲ بهمن
ضربان سنج قلب بيورر مدل PM 70 Beurer PM 70 Heart Monitor 4,295,000 4295000 ۰۲ بهمن
Beurer PM80 Heart Rate Monitor نمایشگر حرفه ای ضربان قلب PM80‎‎ بيورر 5,100,000 5100000 ۰۲ بهمن
Beurer PM62 Heart Rate Monitor ضربان سنج قلب بیورر مدل PM 62 3,212,500 3212500 ۰۲ بهمن
Beurer PM110 Heart Rate Monitor نمایشگر ضربان قلب بیورر PM110 4,620,000 4620000 ۰۲ بهمن
ضربان سنج قلب بيورر مدل PM 15 Beurer PM 15 Heart Monitor 1,580,000 1580000 ۰۲ بهمن
Beurer PM15 Heart Rate Monitor نمایشگر ضربان قلب بیورر مدل PM15 1,580,000 1580000 ۰۲ بهمن
کنترل عملکرد قلب بیورر Beurer ME80 دستگاه نوار قلب ME80 بیورر 6,465,000 6465000 ۰۲ بهمن
نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45 نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45 2,427,500 2427500 ۰۲ بهمن
ضربان سنج قلب بيورر مدل PM 80 Beurer PM 80 Heart Monitor 5,100,000 5100000 ۰۲ بهمن
Beurer PM25 Heart Rate Monitor نمایشگر ضربان قلب بیورر مدل PM25 1,760,000 1760000 ۰۲ بهمن

پلار / Polar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Polar FT60F ساعت مچی و ضربان سنج پلار FT60F 9,700,000 9700000 ۰۲ بهمن
Polar RC3 GPS With Heart Rate ساعت مچی تندرستی پلار RC3 GPS With Heart Rate 15,800,000 15800000 ۰۲ بهمن
Polar FT4M ساعت مچی و ضربان سنج پلار FT4 5,800,000 5800000 ۰۲ بهمن
Polar CS500 Cad ساعت مچی تندرستی پلار CS500 Cad 13,020,000 13020000 ۰۲ بهمن
Polar RCX5 Run ساعت مچی تندرستی پلار RCX5 Run 19,500,000 19500000 ۰۲ بهمن
Polar CS600X ساعت مچی تندرستی پلار CS600X 16,390,000 16390000 ۰۲ بهمن
Polar RCX5 ساعت مچی تندرستی پلار RCX5 18,890,000 18890000 ۰۲ بهمن

آی هلث / iHealth

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
iHealth PO3 Pulse Oximeter نمایشگر ضربان قلب آی هلث PO3 3,165,000 3165000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
پالس اکسیمتر بیورر Beurer PO30 2,295,000 2295000 ۰۲ بهمن
پالس اکسيمتر بيورر مدل PO 80 Beurer PO 80 Pulse Oximeter 4,979,500 4979500 ۰۲ بهمن
نمايشگر ضربان قلب بیورر Beurer PM58 Heart Rate Monitor -- 2,480,000 2480000 ۰۲ بهمن
پالس اکسیمتر زیکلاس مد Pulse Oximeter CMS50DL 1,160,000 1160000 ۰۲ بهمن
پالس اکسیمتر زیکلاس مد Pulse Oximeter CMS50E 4,540,000 4540000 ۰۲ بهمن
نمایشگر ضربان قلب بیورر PM 250 2,812,500 2812500 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Mini + HRM HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS Mini + HRM 4,990,000 4990000 ۰۲ بهمن
نمایشگر ضربان قلب بیورر Beurer PM200 2,684,500 2684500 ۰۲ بهمن
پالس اکسیمتر زیکلاس مد Pulse Oximeter CMS50D1 1,435,000 1435000 ۰۲ بهمن
پالس اکسیمتر زیکلاس مد Pulse Oximeter CMS50QB 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
گوشي طبي رزمکس مدل EB500 Rossmax EB500 Stethoscope 620,000 620000 ۰۲ بهمن
گوشي طبي رزمکس مدل EB600 Rossmax EB600 Stethoscope 741,000 741000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Sole + HRM HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS Sole + HRM 4,990,000 4990000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Turbo SG010-070 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS Turbo SG010-070 3,840,000 3840000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Turbo SG010-001 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS Turbo SG010-001 4,000,000 4000000 ۰۲ بهمن
نمایشگر ضربان قلب بیورر beure PM 45 نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45 3,515,000 3515000 ۰۲ بهمن
تست اتوکلاو Steam Monitor کلاس 6 (سلامت سازان) 450,000 450000 ۰۲ بهمن
تست اتوکلاو Steam Monitor TPS کلاس 4(سلامت سازان) 350,000 350000 ۰۲ بهمن
Beurer PM90 Heart Rate Monitor ساعت و نمایشگر ضربان قلب بیورر (beurer) مدل PM90 5,465,000 5465000 ۰۲ بهمن
Beurer PM250 Heart Rate Monitor نمایشگر ضربان قلب بیورر ( Beurer ) آلمان مدل PM250 2,812,500 2812500 ۰۲ بهمن
Soleus Pulse HRM SH009-003 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل Pulse HRM SH009-003 4,500,000 4500000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS One SG011-011 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS One SG011-011 2,490,000 2490000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS One SG011-410 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS One SG011-410 2,490,000 2490000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS One SG011-077 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS One SG011-077 2,850,000 2850000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS One SG011-001 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل GPS One SG011-001 2,970,000 2970000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Turbo SG010-345 Sport Watch ساعت ورزشی سولئوس مدل GPS Turbo SG010-345 4,145,000 4145000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Mini SG006-611 Sport Watch ساعت ورزشی سولئوس مدل GPS Mini SG006-611 3,645,000 3645000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Mini SG006-525 Sport Watch ساعت ورزشی سولئوس مدل GPS Mini SG006-525 3,645,000 3645000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS One SG011-345 Sport Watch ساعت ورزشی سولئوس مدل GPS One SG011-345 2,995,000 2995000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Fly SG012-045 Sport Watch ساعت ورزشی سولئوس مدل GPS Fly SG012-045 3,795,000 3795000 ۰۲ بهمن
Soleus GPS Fly SG012-070 Sport Watch ساعت ورزشی سولئوس مدل GPS Fly SG012-070 3,795,000 3795000 ۰۲ بهمن
Soleus Pulse HRM SH009-030 HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل Pulse HRM SH009-030 3,990,000 3990000 ۰۲ بهمن
Soleus PR HRM HealthWatch ساعت تندرستی سولئوس مدل PR HRM 4,500,000 4500000 ۰۲ بهمن
Polar V800 HealthWatch ساعت مچی تندرستی پلار V800 25,380,000 25380000 ۰۲ بهمن
نمایشگر ضربان قلب بیورر - 3,435,000 3435000 ۰۲ بهمن
Health Medical iHealth Pulse Oximeter - PO3 تجهیزات پزشکی آی هلث نمایشگر ضربان قلب - پالس اکسیمتر - PO3 3,190,000 3190000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Tactix Bravo 010-01338-0B Garmin Tactix Bravo 010-01338-0B Sport Watch 29,875,000 29875000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix 5 010-01688-11 Garmin Fenix 5 010-01688-11 Sport Watch 29,690,000 29690000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix 5 010-01688-02 Garmin Fenix 5 010-01688-02 Sport Watch 30,990,000 30990000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix Chronos 010-01957-02 Garmin Fenix Chronos 010-01957-02 Sport Watch 49,990,000 49990000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix Chronos 010-01957-00 Garmin Fenix Chronos 010-01957-00 Sport Watch 46,990,000 46990000 ۰۲ بهمن
نمایشگر ضربان قلب بیورر PM 90 5,505,000 5505000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix 3 Sapphire 010-01338-51 Garmin Fenix 3 Sapphire 010-01338-51 Sport Watch 26,602,500 26602500 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix 3 Sapphire 010-01338-62 Garmin Fenix 3 Sapphire 010-01338-62 Sport Watch 28,990,000 28990000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix 5 010-01688-01 Garmin Fenix 5 010-01688-01 Sport Watch 25,590,000 25590000 ۰۲ بهمن
ساعت ورزشي گارمين مدل Fenix 5 010-01688-21 Garmin Fenix 5 010-01688-21 Sport Watch 29,500,000 29500000 ۰۲ بهمن
گوشي طبي اکيومد مدل ST-SR-001 Accumed ST-SR-001 Stethoscope 730,000 730000 ۰۲ بهمن
Polar M400 HealthWatch ساعت سلامتی پولار مدل M400 12,640,000 12640000 ۰۲ بهمن
نمایشگر ضربان قلب بیورر طوسی مدل PM90 با گارانتی 2 ساله آرمین درمان 5,049,500 5049500 ۰۲ بهمن
Beurer PM45 Heart Rate Monitor نمایشگر ضربان قلب بیورر PM45 3,514,500 3514500 ۰۲ بهمن
Beurer PO40 Pulse Oximeter پالس اکسیمتر بیورر مدل PO40 2,490,000 2490000 ۰۲ بهمن
نوار قلب carewell ECG-1101 C 15,400,000 15400000 ۰۲ بهمن
نوار قلب carewell ECG-1103G 26,830,000 26830000 ۰۲ بهمن
ضربان سنج مدیسانا مدل PM100 Medisana PM100 Pulse Oximeter 2,530,000 2530000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0631-\u0636\u0631\u0628\u0627\u0646-\u0642\u0644\u0628":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0631 \u0636\u0631\u0628\u0627\u0646 \u0642\u0644\u0628"}