نرخ نان سنتی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
نان سنتی آشتیان 45,000 45000 ۰۲ بهمن
نان محلی سنتی همدان 40,000 40000 ۰۲ بهمن
نان شیرینی سنتی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
نان سنتی شیرمال (مایه‌دار) 50,000 50000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0646\u0627\u0646-\u0633\u0646\u062a\u06cc":"\u0646\u0627\u0646 \u0633\u0646\u062a\u06cc"}