نرخ نان

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
نان سنتی آشتیان 45,000 45000 ۲۷ دی
نان محلی سنتی همدان 40,000 40000 ۲۷ دی
نان شیرینی سنتی 50,000 50000 ۲۷ دی
نان سنتی شیرمال (مایه‌دار) 50,000 50000 ۲۷ دی
نان فطیر گندم کامل برکت 65,000 65000 ۲۷ دی
نان فطیر جو خالص برکت 65,000 65000 ۲۷ دی
نان فطیر گندم و جو مخلوط 70 درصد برکت 65,000 65000 ۲۷ دی
نان فطیر مغزدار خرمایی برکت 65,000 65000 ۲۷ دی
نان فطیر حلوایی برکت 65,000 65000 ۲۷ دی
نان خشک با آرد شهری (بسته‌بندی۳کیلوگرمی) 165,000 165000 ۲۷ دی
نان کسمه اصفهان 50,000 50000 ۲۷ دی
نان خشک با آرد شهری(بسته بندی ۲کیلوگرمی) 110,000 110000 ۲۷ دی
نان نرمه حبیب آباد (بسته‌بندی ۳کیلوگرمی) 140,000 140000 ۲۷ دی
نان کپو 70,000 70000 ۲۷ دی
نان خانگی زنجبیلی 8 نفره 100,000 100000 ۲۷ دی
کیف دوشی زنانه 1,628,700 1628700 ۲۷ دی
نان سبوس‌دار و دوآتیشه پیاز و جعفری 50,000 50000 ۲۷ دی
نان خشک جو با تزئین شوید باقرزاده 28,000 28000 ۲۷ دی
نان خشک با آرد کامل (بسته بندی۳کیلوگرمی) 210,000 210000 ۲۷ دی
نان سبوس‌دار و دوآتیشه ماست و موسیر برکت 55,000 55000 ۲۷ دی
نان ماست و موسیر_دو آتیشه 55,000 55000 ۲۷ دی
نان پیاز جعفری دو آتیشه 55,000 55000 ۲۷ دی
نان خشک گندم سبوس دار با تزئین کنجد باقرزاده 28,000 28000 ۲۷ دی
نان جو رژیمی طلایه داران 30,000 30000 ۲۷ دی
نان قندی 30,000 30000 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0646\u0627\u0646":"\u0646\u0627\u0646"}