نرخ میز کار

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
میز چند کاره ORGINAL-TABLE 454,250 454250 ۲۷ دی
میز کار ثابت ابزار شاهرخ 100 14,750,000 14750000 ۲۷ دی
میز کار ثابت شاهرخ T400 117,000,000 117000000 ۲۷ دی
میز کار گروهی چهار نفره کامل دایا 125,740,000 125740000 ۲۷ دی
میز کار گروهی چهار نفره ساده دایا 45,740,000 45740000 ۲۷ دی
میز کار گروهی فرآذین مدل WSD-1001 بلوطی تیره سایز 150 × 120 Farazin WSD-1001 Dark Oak Work Station Desk Size 120 x 150 10,790,000 10790000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ 200A 49,500,000 49500000 ۲۷ دی
میزکار حرفه ای ابزار شاهرخ T152EW 44,500,000 44500000 ۲۷ دی
میزکار ثابت شاهرخ T151 14,000,000 14000000 ۲۷ دی
میز کار شاهرخ 180B 42,000,000 42000000 ۲۷ دی
میز کار ثابت شاهرخ T151B 140,000,000 140000000 ۲۷ دی
میز کار ثابت دو طرفه شاهرخ 520C 42,600,000 42600000 ۲۷ دی
میز کار ثابت حرفه ای شاهرخ 180M 66,600,000 66600000 ۲۷ دی
میز کار چرخ دار ابزار شاهرخ T725S 31,000,000 31000000 ۲۷ دی
میزکار حرفه ای شاهرخ 187,500,000 187500000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای ابزار شاهرخ ST180 31,800,000 31800000 ۲۷ دی
میزکارحرفه ای ثابت ابزار شاهرخ MT100B 25,705,000 25705000 ۲۷ دی
میزکارحرفه ای شاهرخ LT1 89,000,000 89000000 ۲۷ دی
میزکار چرخ دار دو طرفه شاهرخ T150 44,000,000 44000000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای ثابت ابزار شاهرخ MT101 32,980,000 32980000 ۲۷ دی
میز نقشه کشی با ادوات شیدکو 2,090,000 2090000 ۲۷ دی
میز نور مهندسی شیدکو 3,190,000 3190000 ۲۷ دی
میز کار ثابت و حرفه ای ابزار شاهرخ T540B 40,800,000 40800000 ۲۷ دی
میزکار حرفه ای شاهرخ 400 41,000,000 41000000 ۲۷ دی
میزکار ثابت با تابلو شاهرخ T286W 103,000,000 103000000 ۲۷ دی
میزکار ثابت یک طرفه شاهرخ T1S 71,400,000 71400000 ۲۷ دی
میز کار های حرفه ای شاهرخ 53,000,000 53000000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ 180A 55,750,000 55750000 ۲۷ دی
میز کار ثابت حرفه ای ابزار شاهرخ T100 24,550,000 24550000 ۲۷ دی
میز کار ثابت با تابلو کرکره ای شاهرخ T150S 39,500,000 39500000 ۲۷ دی
میز کار ثابت با تابلو شاهرخ T287W 80,000,000 80000000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 180H 51,410,000 51410000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 200B 51,410,000 51410000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 200AB 66,445,000 66445000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل T285W 121,250,000 121250000 ۲۷ دی
میز تاشو شش نفره چوبی سری 434 6,500,000 6500000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 180T 37,345,000 37345000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 200M 76,630,000 76630000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 200 19,206,000 19206000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 200A 36,375,000 36375000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل T150 46,560,000 46560000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل T520 15,035,000 15035000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل T520B 32,980,000 32980000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل T500 12,125,000 12125000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل T500B 30,070,000 30070000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل 180 18,430,000 18430000 ۲۷ دی
میز کار متحرک 1 کشو تاپ تول 11,570,000 11570000 ۲۷ دی
میز فارسی بر میلواکی مدل MSL 3000 Milwaukee MSL 3000 Sliding Mitre Saw 13,900,000 13900000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل T151BW 27,160,000 27160000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل MT100 36,375,000 36375000 ۲۷ دی
میز کار حرفه ای شاهرخ مدل MT101B 27,645,000 27645000 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u06cc\u0632-\u06a9\u0627\u0631":"\u0645\u06cc\u0632 \u06a9\u0627\u0631"}