نرخ ميکروسکوپ

سلسترون / Celestron

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Celestron Handheld Digital Microscope Pro میکروسکوپ سلسترون مدل Handheld Digital Microscope Pro 6,950,000 6950000 ۳۰ دی
Amoeba Dual Purpose Digital Microscope میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba 6,840,000 6840000 ۳۰ دی
Celestron Laboratory Biological میکروسکوپ سلسترون مدل Laboratory Biological 8,475,000 8475000 ۳۰ دی
Celestron 28 Pieces Microscope میکروسکوپ 28 تکه سلسترون 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
Celestron Deluxe Handheld Digital Microscope میکروسکوپ سلسترون مدل Deluxe Handheld Digital Microscope 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
Celestron Mini Handheld Digital Microscope میکروسکوپ سلسترون مدل Mini Handheld Digital Microscope 2,480,000 2480000 ۳۰ دی

نایت / Knight

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nightsky 20X-XTX لوپ نایت اسکای 20X-XTX 2,700,000 2700000 ۳۰ دی

سولومارک / SOLOMARK

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Solomark HM900 Microscope میکروسکوپ سولومارک مدل HM900 990,000 990000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sturman HM1200 میکروسکوپ نوری استرمن HM1200 1,165,000 1165000 ۳۰ دی
Bresser Biolux میکروسکوپ برسر بایولوکس 150,000 150000 ۳۰ دی
Meade 900X میکروسکوپ دانش آموزی مید 900X 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
MDA1300 Handheld USB Microscope ميکروسکوپ يو اس بي مدل MDA1300 7,490,000 7490000 ۳۰ دی
میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 5 Optix PenPix Z5 Digital Microscope 3,375,000 3375000 ۳۰ دی
Celestron 44121 Microscope ميکروسکوپ سلسترون مدل 44121 2,075,000 2075000 ۳۰ دی
میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل پن پیکس زد 2 Optix PenPix Z2 Digital Microscope 2,850,000 2850000 ۳۰ دی
میکروسکوپ NightSky مدل 28 تکه NightSky 28 Pieces Microscope 1,700,000 1700000 ۳۰ دی
میکروسکوپ دیجیتالی سلسترون مدل TetraView Celestron TetraView Digital Microscope 34,950,000 34950000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u064a\u06a9\u0631\u0648\u0633\u06a9\u0648\u067e":"\u0645\u064a\u06a9\u0631\u0648\u0633\u06a9\u0648\u067e"}