نرخ مودم ADSL

هوآوی / Huawei

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Huawei HG531 V1 Wireless ADSL2 Plus Modem Router مودم-روتر هوآوی بی‌سیم +ADSL2 مدل HG531 V1 760,000 760000 ۰۲ بهمن

ال جی / LG

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gnet AD1501 Wireless N150 ADSL Modem Router مودم روتر ای دی اس ال جی نت مدل 1501 900,000 900000 ۰۲ بهمن

ایسوس / Asus

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Asus N14U_C1 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router مودم روتر بی‌سیم N300 ایسوس سری +ADSL2 مدل N14U_C1 2,375,000 2375000 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-N12E_C1 Wireless N300 ADSL Modem Router مودم روتر ADSL بی‌سیم N300 ایسوس مدل DSL-N12E_C1 1,825,000 1825000 ۰۲ بهمن
Asus DSL-N10 C1 Wireless-N150 ADSL Modem Router مودم-روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N10 C1 1,422,500 1422500 ۰۲ بهمن
Asus DSL-AC68U Dual-Band Wireless-AC1900 Gigabit ADSL/VDSL Modem Router مودم-روتر ADSL/VDSL بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-AC68U 9,600,000 9600000 ۰۲ بهمن
Asus DSL-N55U Annex A Dual-Band Wireless-N600 Gigabit ADSL Modem Router مودم-روتر ADSL بی‌سیم و دوبانده ایسوس مدل DSL-N55U Annex A 4,650,000 4650000 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-N55U_C1 N600 Wireless Modem Router مودم روتر بی‌سیم N600 ایسوس مدل DSL-N55U_C1 4,550,000 4550000 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-N12HP Modem Router روتر بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N12HP 2,810,000 2810000 ۰۲ بهمن
Asus DSL-N10S Wireless N150 ECO-Wi-Fi ADSL Modem Router مودم روتر ADSL بی‌سیم N150 ایسوس مدل DSL-N10S 880,000 880000 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-N10S - 930,000 930000 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-N55U_D1 N600 Wireless Modem Router مودم روتر بی‌سیم N600 ایسوس مدل DSL-N55U_D1 4,900,000 4900000 ۰۲ بهمن
Modem ASUS DSL-N12E_C1 Wireless N300 ADSL مودم ایسوس DSL-N12E_C1 Wireless N300 ADSL 1,580,000 1580000 ۰۲ بهمن

دی-لینک / D-link

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
D-Link DSL-2740U ADSL2+ Modem with Wireless N300 Router مودم-روتر +ADSL2 و بی‌سیم دی-لینک مدل DSL-2740U 939,000 939000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2790U N300 ADSL2+ Wireless Router مودم-روتر بی‌سیم دی-لینک از نوع ADSL2/2+N300 مدل DSL-2790U 1,382,500 1382500 ۰۲ بهمن
D-LINK DSL-2700U - 685,000 685000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless AC750 VDSL2+/ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2 بی‌سیم و دو باند دی-لینک مدل DSL-2877AL 2,770,000 2770000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2520U-Z2 ADSL2+ Ethernet/USB Combo Modem Router مودم-روتر +ADSL2 باسیم و USB دی-لینک مدل DSL-2520U-Z2 275,000 275000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2+ Wireless Router مودم-روتر بی‌سیم +ADSL2 دی-لینک مدل DSL-2750U New 1,105,000 1105000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2520U ADSL2+ Ethernet/USB Combo Modem Router مودم-روتر +ADSL2 باسیم و USB دی-لینک مدل DSL-2520U 275,000 275000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2770L Wireless N300 Gigabit Cloud ADSL2+ Modem Router مودم-روتر بی‌سیم +ADSL2 دی-لینک مدل DSL-2770L 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2890AL Dual Band Wireless AC1750 Gigabit Cloud ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2 بی‌سیم و دو باند دی-لینک مدل DSL-2890AL 5,930,000 5930000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2730U/U1 N150 ADSL2+ Wireless Router مودم-روتر بی‌سیم +ADSL2 دی-لینک مدل DSL-2730U/U1 860,000 860000 ۰۲ بهمن
D-LINK DSL-2520U - 280,000 280000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2730U N150 ADSL2+ Wireless Router مودم-روتر بی‌سیم +ADSL2 دی لینک DSL-2730U 860,000 860000 ۰۲ بهمن
D-Link DSR-250N دی لینک DSR-250N 7,380,000 7380000 ۰۲ بهمن

تی پی-لینک / TP-Link

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
TP-LINK TD-W8968 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router مودم روتر بی‌سیم N300 تی پی-لینک سری +ADSL2 مدل TD-W8968 1,310,000 1310000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer D7 AC1750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router مودم روتر +ADSL2 دو بانده بی سیم AC1750 تی پی-لینک مدل Archer D7 5,230,000 5230000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer D2 AC750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2، بی‌سیم و دوباند تی پی-لینک مدل آرچر D2 2,350,000 2350000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8151N 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router مودم-روتر بي‌سيم +ADSL2 تي پي-لينک TD-W8151N 665,000 665000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8961N 300Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2 و بی‌سیم تی پی-لینک مدل TD-W8961N 870,000 870000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer D9 AC1900 Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router مودم روتر +ADSL2 گیگابیتی دوبانده بی‌ سیم AC1900 تی پی-لینک مدل Archer D9 8,725,000 8725000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8951ND - 915,000 915000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8960N 300Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router مودم-روتر بي‌سيم و +ADSL2 تي پي-لينک مدل TD-W8960N 915,000 915000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8901N - 815,000 815000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8961N - 870,000 870000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer D5 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2، بی‌سیم و دوباند تی پی-لینک مدل Archer D5 4,320,000 4320000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8950N 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router مودم-روتر بی‌سیم +ADSL2 تی پی-لینک مدل TD-W8950N 1,650,000 1650000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8151N - 665,000 665000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-W8151N 150Mbps Wireless N ADSL2 Plus Modem Router مودم روتر بی‌سیم تی پی-لینک سری +ADSL2 مدل TD-W8151N 665,000 665000 ۰۲ بهمن

ایکس / AX

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Linksys X1000 N300 Wireless Router with ADSL2+ Modem مودم روتر لینک سیس مدل ایکس 1000 2,080,000 2080000 ۰۲ بهمن
Linksys X6200 AC750 WI-FI VDSL MODEM ROUTER مودم روتر لینک سیس مدل ایکس 6200 4,830,000 4830000 ۰۲ بهمن

ادیمکس / Edimax

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Edimax AR-7182WnA N150 Wireless ADSL Modem Router مودم-روتر ADSL و بی‌سیم ادیمکس مدل AR-7182WnA 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Edimax AR-7186WnA 150Mbs Wireles ADSL Modem Router مودم-روتر ADSL و بی‌سیم ادیمکس مدل AR-7186WnA 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
Edimax AR-7286WnA N300 Wireless ADSL Modem Router مودم-روتر ADSL و بی‌سیم ادیمکس مدل AR-7286WnA 14,490,000 14490000 ۰۲ بهمن

تندا / Tenda

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tenda DH301 ADSL2+ Wireless N300 Modem Router مودم روتر بی‌سیم تندا سری +ADSL2 مدل DH301 1,650,000 1650000 ۰۲ بهمن
Tenda D301 ADSL2+ Wireless N300 Modem Router مودم روتر بی‌سیم تندا سری +ADSLL مدل D301 758,000 758000 ۰۲ بهمن
Tenda D151 Wireless N150 ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2 و بی‌سیم تندا مدل D151 669,000 669000 ۰۲ بهمن
Tenda D820R ADSL 2+ Modem Router with 1-Port Switch مودم-روتر +ADSL2 و باسیم تندا مدل D820R 240,000 240000 ۰۲ بهمن
Tenda D830R ADSL2+ Modem Router with 4-Port Switch مودم-روتر +ADSL2 و باسیم تندا مدل D830R 445,000 445000 ۰۲ بهمن
Tenda D303 ADSL2+ Wireless N300 Modem Router مودم روتر بی‌سیم تندا سری +ADSLL مدل D303 930,000 930000 ۰۲ بهمن
Tenda DH301 Wireless High Power N300 ADSL2+ Modem Router مودم روتر ای دی اس ال بیسیم تندا مدل دی اچ 301 1,650,000 1650000 ۰۲ بهمن
Tenda D840R ADSL2+ Modem Router with 4-Port Switch مودم-روتر +ADSL2 و باسیم تندا مدل D840R 680,000 680000 ۰۲ بهمن
Tenda D152 Wireless N150 ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2 و بی‌سیم تندا مدل D152 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Tenda D303 Wireless N300 ADSL2+/3G Modem Router مودم روتر ای دی اس ال بیسیم تندا مدل دی 303 995,000 995000 ۰۲ بهمن
Tenda D1201 wireless ADSL2+Dual Band Modem Router مودم روتر تندا مدل دی 1201 3,875,000 3875000 ۰۲ بهمن
Tenda D151 Fix Wireless N150 ADSL2+ Modem Router مودم روتر بیسیم تندا مدل دی 151 فیکس 669,000 669000 ۰۲ بهمن
Tenda D820R ADSL2+ Modem Router مودم روتر تندا مدل دی 820 آر 250,000 250000 ۰۲ بهمن
Tenda W150D ADSL2+ Wireless Modem - 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Tenda W1800R Wireless Dual Band Router - 4,180,000 4180000 ۰۲ بهمن
Tenda F3 N300 Wireless Router - 1,115,000 1115000 ۰۲ بهمن

بوفالو / Buffalo

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
BUFFALO WBMR-G125 AirStation ADSL 2+ Wireless Router مودم روتر بی سیم بوفالو مدل جی 125 1,270,000 1270000 ۰۲ بهمن
BUFFALO WBMR-HP-G300H AirStation High Power Gigabit Broadband ADSL2+ Modem Router مودم روتر وایرلس بوفالو مدل جی 300 اچ 4,100,000 4100000 ۰۲ بهمن
BUFFALO WCR-GN AirStation N150 Wireless Router And AP مودم روتر بی سیم بوفالو مدل دبلیو سی آر جی ان 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن

زایکسل / Zyxel

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Modem Zyxel DEL1202-T10B مودم زایکسل DEL1202-T10B 730,000 730000 ۰۲ بهمن
Modem Zyxel DEL1201-T10A مودم زایکسل DEL1201-T10A 625,000 625000 ۰۲ بهمن
ZyXEL DEL1201-T10 ADSL2+ Wireless Modem - 780,000 780000 ۰۲ بهمن
ZyXEL DEL1202-T10 ADSL2+ Wireless Modem - 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Modem Zyxel P-793 HV2 مودم زایکسل P-793 HV2 13,800,000 13800000 ۰۲ بهمن
ZyXEL DEL 1312-T10B ADSL Modem Router مودم روتر زایکسل مدل دل 1312 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن

زولتریکس / Zoltrix

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Zoltrix ZW555-3G-300mbps-Wireless-ADSL2+Router مودم روتر چهار پورت بی سیم زولتریکس زد دبلیو 555 980,000 980000 ۰۲ بهمن
Zoltrix ZW888-3G-300mbps-Wireless-ADSL2+Router مودم روتر چهار پورت بیسیم زولتریکس زد دبلیو 888 1,080,000 1080000 ۰۲ بهمن
Zoltrix ZW444-3G-150mbps-Wireless-ADSL2+Router مودم روتر چهار پورت بی سیم زولتریکس زد دبلیو 444 770,000 770000 ۰۲ بهمن
Zoltrix ZW919-3G-150mbps-Wireless-ADSL2+Router مودم روتر چهار پورت بیسیم زولتریکس زد دبلیو 919 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Zoltrix Z919 Dial-up Modem - 165,000 165000 ۰۲ بهمن
Zoltrix ZW616-3G-150mbps-Wireless-ADSL2+Router مودم روتر چهار پورت بیسیم زولتریکس زد دبلیو 616 690,000 690000 ۰۲ بهمن

جی-نت / G-Net

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
G-Net AD1501 Wireless ADSL2+ 150Mbps Router مودم-روتر +ADSL2 و بی‌سیم جی-نت مدل AD1501 840,000 840000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Huawei B68L 3G Modem Router With 20GB MCI 3G SIM مودم روتر قابل حمل 3 جی هوآوی مدل بی 68 ال همراه با سیم کارت همراه اول با 20 گیگابایت اینترنت 3 جی 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
D-Link DHP-208AV/E AV200 Powerline Mini Adapter گسترش دهنده اینترنت آداپتوری پاورلاین دی لینک مدل 208 ای وی 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
ZTE MF65 3G Wi-Fi Modem Mobile Hotspot مودم 3 جی بی‌ سیم و قابل حمل زد تی ای مدل ام اف 65 1,490,000 1490000 ۰۲ بهمن
TP-Link Wireless N ADSL2+ Modem TD-W8901N مودم-روتر بی‌سیم +ADSL2 تی پی-لینک مدل TD-W8901N 755,000 755000 ۰۲ بهمن
Naztech NZT-9930 4G Router Wi-Fi Hotspot and Powerbank مودم بی سیم 4G به همراه پاوربانک نزتک 3,995,000 3995000 ۰۲ بهمن
Irancell D100 4G Wi-Fi Modem Router+4G Irancell USIM مودم 3G/4G بی‌سیم ایرانسل مدل دی 100 2,950,000 2950000 ۰۲ بهمن
Linksys X1000 ADSL2+ Modem Router مودم روتر +ADSL2 لینک سیس مدل X1000 1,175,000 1175000 ۰۲ بهمن
Modem GNET ADU1 مودم جی نت ADU1 700,000 700000 ۰۲ بهمن
Modem D-Link DWR-755 مودم دی لینک DWR-755 2,980,000 2980000 ۰۲ بهمن
Modem TP-Link TD-W8970 300Mbps Gigabit ADSL2+ Router مودم تی پی لینک وایرلس روتر TD-W8970 2,640,000 2640000 ۰۲ بهمن
Modem TP-Link TD-W8960N Wireless N ADSL2+ Router مودم تی پی لینک وایرلس TD-W8960N 915,000 915000 ۰۲ بهمن
Modem D-Link ADSL Wireless N | DSL - 2730U مودم دی لینک بی سیم 2730U 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
مودم روتر ای دی اس ال کابلی زایکسل P-660 RU-T1v3 260,000 260000 ۰۲ بهمن
Naztech NZT-6630 3G Router Wi-Fi Hotspot مودم بی سیم 3G نزتک 1,090,000 1090000 ۰۲ بهمن
TOTOLINK ND150 Wireless N ADSL 2/2 Plus Modem Router مودم روتر بی‌سیم ADSL توتولینک مدل ND150 707,500 707500 ۰۲ بهمن
مدیا کانورتور SFP دی لینک DMC-G01LC 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
مودم وایرلس چهار پورت دی-لینک DSL-2730U-V1 780,000 780000 ۰۲ بهمن
مودم همراه هواوی E3533 3G 620,000 620000 ۰۲ بهمن
Maxnet 530i ADSL2+ Wired Modem Router مودم روتر باسیم مکس نت مدل 530 آی 280,000 280000 ۰۲ بهمن
TOTOLINK ND300 ADSL2/2 + Wireless N Modem Router مودم روتر بی‌سیم توتولینک سری ADSL2/2 مدل ND300 806,500 806500 ۰۲ بهمن
TOTOLINK ND150 ADSL2/2 + Wireless N Modem Router مودم روتر بی‌سیم توتولینک سری ADSL2/2 مدل ND150 695,000 695000 ۰۲ بهمن
ModemTP Link TD W8960ND ADSL2+ Modem Router مودم--تی-پی-لینک-مدل-W8960ND 847,000 847000 ۰۲ بهمن
Naztech NZT-7730 3G Router Wi-Fi Hotspot and Powerbank مودم بی سیم 3G به همراه پاوربانک نزتک 2,145,000 2145000 ۰۲ بهمن
008- مودم بی سیم ZOLTRIX ZW-888 3G Wireless 1,275,000 1275000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2740B WIRELESS ADSL2 Modem - 835,000 835000 ۰۲ بهمن
TOTOLINK ND300 Wireless ADSL2/2 Plus Modem Router مودم روتر ADSL2 بی‌سیم توتولینک مدل ND300 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Irancell LH96 4G Wi-Fi Modem Hotspot مودم 4G بی‌سیم و قابل حمل هواوی مدل ال اچ 96 2,449,500 2449500 ۰۲ بهمن
Huawei E5770 4G Modem Mobile WiFi 5200mAh Power Bank مودم روتر 4 جی هوآوی مدل ای 5770 با قابلیت استفاه به عنوان پاوربانک 5,565,000 5565000 ۰۲ بهمن
Sierra Aircard 760S 4G WiFi Router مودم روتر 4 جی بی‌ سیم سیرا مدل Aircard 760S 2,890,000 2890000 ۰۲ بهمن
Huawei B310 4G Wi-Fi Modem Router مودم روتر 4G رومیزی بی‌سیم و قابل حمل هواوی مدل بی 310 3,190,000 3190000 ۰۲ بهمن
D-Link DWM-157 3G HSPA+ USB Adapter مودم 3 جی دی لینک دی دبلیو ام-157 850,000 850000 ۰۲ بهمن
مودم وایرلس چهارپورت زایکسل DEL1312-T10B 1,290,000 1290000 ۰۲ بهمن
ZyXEL WAH1004 Portable USB 3G Modem مودم قابل حمل زایکسل مدل دبلیو ای اچ 1004 1,030,000 1030000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer D20 Wireless Modem Router مودم روتر ADSL2 PLUS تی پی-لینک مدل Archer D20 2,095,000 2095000 ۰۲ بهمن
مودم روتر ایسوس RT-AC52U 4,980,000 4980000 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-AC52U Router روتر بی‌سیم ایسوس مدل DSL-AC52U 4,422,500 4422500 ۰۲ بهمن
Modem ASUS DSL-N55U_C1 مودم ایسوس DSL-N55U_C1 4,500,000 4500000 ۰۲ بهمن
مودم وایرلس چهار پورت دو آنتن دی-لینک DSL-2790U 1,280,000 1280000 ۰۲ بهمن
Linksys X3500 ADSL2+ Modem Router مودم روتر +ADSL2 لینک سیس مدل X3500 5,690,000 5690000 ۰۲ بهمن
مودم- ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N10 C1 1,080,000 1080000 ۰۲ بهمن
ADSL2+ N300 TD-W8960N مودم روتر +ADSL2 بی‌ سیم N300 تی پی-لینک TD-W8960N 847,000 847000 ۰۲ بهمن
ADSL DSL-2520U-Z2 مودم روتر ای دی اس ال کابلی دی لینک DSL-2520U-Z2 303,250 303250 ۰۲ بهمن
TP-Link TD-W9970 300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router TP-LINK TD-W9970 300Mbps Wireless Modem Router 1,595,000 1595000 ۰۲ بهمن
Huawei E5785 4G LTE CAT6 Mobile Hotspot مودم همراه 4G LTE هوآوی مدل ای 5785 5,345,000 5345000 ۰۲ بهمن
Huawei B525 4G LTE Cat6 Wireless 4G Modem Router مودم روتر 4 جی هوآوی مدل بی 525 6,550,000 6550000 ۰۲ بهمن
Xiaomi Powerline WiFi Adapter پاورلاین وایفای شیائومی 2,570,000 2570000 ۰۲ بهمن
Huawei E5186-61a 4G LTE CPE CAT6 WiFi Modem Router مودم روتر رومیزی 4جی هوآوی مدل ای 5186 6,000,000 6000000 ۰۲ بهمن
مودم وایرلس وی دی اس ال VDSL/ADSL چهارپورت سری N300 دی لینک DSL-224 D-Link 2,080,000 2080000 ۰۲ بهمن
Netgear AirCard 782S 4G LTE Advanced Wi-Fi Modem Mobile Hotspot مودم 4G LTE بی‌سیم و قابل حمل نت گیر مدل 782 اس 2,950,000 2950000 ۰۲ بهمن
Huawei B315-22 LTE CPE Wireless 4G Modem Router مودم روتر 4 جی هوآوی مدل B315-22 3,965,000 3965000 ۰۲ بهمن
مودم روتر بي‌سيم AC1900 تي پي-لينک مدل Archer VR900 TP-LINK Archer VR900 AC1900 Wireless Modem Router 6,920,000 6920000 ۰۲ بهمن
Huawei E5577 Bolt 4G LTE Wi-Fi Modem Mobile Hotspot مودم 4 جی بی‌ سیم و قابل حمل هوآوی مدل E5577 2,095,000 2095000 ۰۲ بهمن
xiaomi mini wifi USB یو اس بی وای فای شیامی 435,000 435000 ۰۲ بهمن
ZyXEL WAH3604 4G LTE USB Dongle Wi-Fi Router مودم روتر 4جی بی‌سیم و قابل حمل زایکسل مدل دبلیو ای اچ 3604 1,550,000 1550000 ۰۲ بهمن
ZyXEL WAH7003 3G MiFi Mobile Wi-Fi Router مودم 3جی بی‌سیم و قابل حمل زایکسل مدل دبلیو ای اچ 7003 2,110,000 2110000 ۰۲ بهمن
Wireless Modem: Linksys DSL-AC1900 Smart WiFi 10,800,000 10800000 ۰۲ بهمن
Huawei Vodafone E5573 4G LTE Mobile WiFi Hotspot مودم 4 جی بی‌ سیم و قابل حمل هوآوی مدل ودافون ای 5573 2,670,000 2670000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TL-MR3420 1,180,000 1180000 ۰۲ بهمن
Wireless Modem: Linksys DSL-AC1200 Smart WiFi 6,960,000 6960000 ۰۲ بهمن
Wireless Modem: Asus DSL-N10 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
Tenda 4G185 4G LTE Advanced Mobile Wireless Hotspot مودم روتر قابل حمل 4جی تندا مدل 4 جی 185 2,935,000 2935000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TM-IP5600 56K Internal PCI Fax Modem فکس/مودم داخلی تی پی لینک تی ام آی پی 5600 156,250 156250 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-N14U B1 Wireless ADSL2 Modem Router - 2,065,000 2065000 ۰۲ بهمن
Zoltrix ZW888 ADSL2+ Modem Router روتر مودم ADSL زولتریکس مدل ZW888 1,310,000 1310000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer D50 Wireless Modem Router مودم روتر ADSL2 PLUS تی پی-لینک مدل Archer D50 3,130,000 3130000 ۰۲ بهمن
مودم TD-LTE ايرانسل مودم GP-2101 Irancell GP-2101 TD-LTE Modem 1,685,000 1685000 ۰۲ بهمن
TRENDnet TEW-719brm Wireless N150 ADSL Modem Router مودم روتر ای دی اس ال ترندنت مدل 719 950,000 950000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer VR900 AC1900 Wireless Gigabit VDSL/ADSL Modem Router مودم روتر سه آنتن تی پی لینک مدل آرچر وی آر 900 7,325,000 7325000 ۰۲ بهمن
مودم روتر ADSL2 Plus بي‌سيم دوبانده دي-لينک مدل DSL-2520U D-Link DSL-2877AL Dual-Band Wieless AC750 ADSL2 Plus Modem Router 290,000 290000 ۰۲ بهمن
D-Link DIR-600 Wireless N150 Router With DSL-2520U ADSL Wired Modem Router - 540,000 540000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer D5 AC1200 Wireless Dual Band Modem Router مودم-روتر بي‌سيم و دوباند AC1200 تي پي-لينک مدل Archer D5 V2 4,345,000 4345000 ۰۲ بهمن
مودم 4G قابل حمل ايرانسل مدل CA60 Irancell CA60 4G Portable Modem 3,490,000 3490000 ۰۲ بهمن
میکرواکسس پوینت میکروتیک Mikrotik RBmAP2n 2,314,000 2314000 ۰۲ بهمن
TRENDnet TDM-C501 ADSL Modem Router مودم روتر ای دی اس ال ترندنت مدل 501 365,000 365000 ۰۲ بهمن
Modem ASUS DSL-N10E مودم ایسوس DSL-N10E 800,000 800000 ۰۲ بهمن
EnGenius ECB600 Dual Band Wireless N600 Indoor Access Point اکسس پوینت ان جنیوس مدل ECB600 7,420,000 7420000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-8811 ADSL2+ Router مودم-روتر +ADSL2 تی پی-لینک TD-8811 520,000 520000 ۰۲ بهمن
D-link AC1900 EXO Wi-Fi Router DIR-879 روتر بی سیم دی لینک مدل AC1900 DIR-879 6,945,000 6945000 ۰۲ بهمن
xiaomi MI WiFi Wireless Router 1TB Version روتر شیائومی با هارد 1 ترابایت 6,465,000 6465000 ۰۲ بهمن
EnGenius ENH1750EXT 3x3 Dual Band Gigabit Wireless Ruggedized Access Point اکسس پوینت ان جنیوس مدل ENH1750EXT 36,410,000 36410000 ۰۲ بهمن
TRENDnet TEW-722BRM ADSL2+ Modem Router مودم روتر +ADSL2 ترندنت مدل TEW-722BRM 2,530,000 2530000 ۰۲ بهمن
مودم همراه 4G LTE بي سيم تندا مدل 4G185 Tenda 4G185 4G LTE Modem 2,945,000 2945000 ۰۲ بهمن
مودم روتر دو بانده VDSL و ADSL بي سيم AC1900 تي پي-لينک مدل Archer VR900 TP-Link Archer VR900 Wireless Dual Band VDSL and ADSL Modem Router 7,800,000 7800000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer C20-AC750 Wireless Dual Band Router 1,255,000 1255000 ۰۲ بهمن
TP-Link Archer C50 AC1200 Wireless Dual Band تی پی لینک Archer C50 AC1200 Wireless Dual Band 2,450,000 2450000 ۰۲ بهمن
مودم روتر ADSL2 Plus و VDSL2 Plusبي‌سيم دوبانده دي-لينک مدل DSL-2877AL D-Link DSL-2877AL Dual-Band Wieless AC750 ADSL2 Plus and VDSL2 plus Modem Router 2,800,000 2800000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2540U ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2 دی-لینک مدل DSL-2540U 780,000 780000 ۰۲ بهمن
ASUS DSL-N10 Wireless N150 ADSL Modem Router مودم روتر ADSL و بی‌سیم ایسوس مدل DSL-N10 1,210,000 1210000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2640U/N Wireless ADSL2+ 4-Port Modem Router مودم-روتر بی‌سیم دی لینک DSL-2640U/N 860,000 860000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-8817 ADSL2+ Ethernet/USB Modem Router مودم-روتر +ADSL2 تی پی-لینک TD-8817 400,000 400000 ۰۲ بهمن
Huawei HG620 Gateway Wireless VDSL2 CPE Modem Router مودم روتر بی‌سیم VDSL2 هوآوی مدل HG620 1,500,000 1500000 ۰۲ بهمن
Linksys X3500 N750 Dual-Band Wireless ADSL Router مودم روتر لینک سیس مدل ایکس 3500 5,350,000 5350000 ۰۲ بهمن
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D301v2 Tenda D301v2 ADSL2 Plus Modem Router 737,500 737500 ۰۲ بهمن
MCI Huawei E5172 Wireless 4G Modem Router مودم روتر 4 جی همراه اول مدل Huawei E5172 3,900,000 3900000 ۰۲ بهمن
TP-LINK TD-VG3631 300Mbps Wireless N VoIP ADSL2+ Modem Router مودم-روتر +ADSL2 و بی‌سیم تی پی-لینک مدل TD-VG3631 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Wireless Modem: Linksys DSL-X1000 M2 2,370,000 2370000 ۰۲ بهمن
Modem ASUS DSL-N16 - 2,750,000 2750000 ۰۲ بهمن
Wireless Modem: Linksys X6200-EU 4,950,000 4950000 ۰۲ بهمن
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D151 V2 Tenda D151 V2 ADSL2 Plus Modem Router 610,000 610000 ۰۲ بهمن
Wireless Modem: TP-Link TD-W9960 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن
Port Modem + Cable SONY CR 20,895,000 20895000 ۰۲ بهمن
Port Modem HP Compaq V3500 20,895,000 20895000 ۰۲ بهمن
Port Modem + Cable HP DV4 289,000 289000 ۰۲ بهمن
TP-LINK Archer C3150 - AC3150 Wireless MU-MIMO Gigabit روتر بی‌سیم تی پی لینک مدل آرچر سی 3150 10,650,000 10650000 ۰۲ بهمن
Ip-Link Modem ADSL IP-WDL-RT2T2R 850,000 850000 ۰۲ بهمن
Modem 3G - 4G ASUS 4G-AC55U AC1200 4G LTE Gigabit Wi-Fi Router - 11,150,000 11150000 ۰۲ بهمن
ZTE MF90 uFi 4G LTE Mobile Wi-Fi Hotspot مودم 4 جی بی‌سیم و قابل حمل زد تی ای مدل ام اف 90 2,800,000 2800000 ۰۲ بهمن
Port Modem + Cable Dell D500 1,841,000 1841000 ۰۲ بهمن
Irancell CA60 LTE Wi-Fi Portable Modem مودم همراه 4G LTE بی‌سیم و قابل حمل ایرانسل مدل CA60 3,450,000 3450000 ۰۲ بهمن
ZyXEL P-793H v3 G.SHDSL.bis 4-port مودم روتر بیسیم سری جی زایکسل مدل پی-793 اچ وی 3 14,000,000 14000000 ۰۲ بهمن
مودم روتر بی سیم ایسوس مدل DSL-N12U 1,570,000 1570000 ۰۲ بهمن
D-Link DSL-2877AL Dual Band Wireless AC750 ADSL2 Plus Modem Router مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم و دو باند دی-لینک مدل DSL-2877AL 3,150,000 3150000 ۰۲ بهمن
Huawei B593u-12 LTE CPE Wireless 4G Modem Router مودم روتر 4 جی هوآوی مدل B593u-12 3,610,000 3610000 ۰۲ بهمن
TP-Link Modem Power Adaptor 150,000 150000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u0648\u062f\u0645-adsl":"\u0645\u0648\u062f\u0645 ADSL"}