نرخ منبع تغذیه UPS

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ALJA LCD1200L VAL UPS یو پی اس ال سی دی1200ال وی ای ال آلجا 7,950,000 7950000 ۲۶ دی
Faran Trust 2000VA UPS یو پی اس فاران مدل تراست 2000 وی ای 11,200,000 11200000 ۲۶ دی
Faran Trust 3000VA UPS یو پی اس فاران مدل تراست 3000 وی ای 14,400,000 14400000 ۲۶ دی
Faran Aspire 3KVA UPS یو پی اس فاران مدل اسپایر 3 کی وی ای 20,000,000 20000000 ۲۶ دی
Faran Titan OnLine LCD 10KVA UPS یو پی اس فاران مدل تایتان آنلاین 10 کی وی ای 83,200,000 83200000 ۲۶ دی
Faran Aspire 10KVA UPS یو پی اس فاران مدل اسپایر 10 کی وی ای 71,000,000 71000000 ۲۶ دی
Faran Aspire 2KVA UPS یو پی اس فاران مدل اسپایر 2 کی وی ای 19,800,000 19800000 ۲۶ دی
Faran Aspire 6KVA UPS یو پی اس فاران مدل اسپایر 6 کی وی ای 41,900,000 41900000 ۲۶ دی
ALJA LCD1600L VAL UPS یو پی اس ال سی دی 1600 ال وی آ ال آلجا 10,650,000 10650000 ۲۶ دی
ALJA LCD2000L VAL UPS یو پی اس ال سی دی 2000 ال وی آ ال آلجا 11,350,000 11350000 ۲۶ دی
Faran Blazer 800VA UPS یو پی اس فاران مدل بلیزر 800 وی ای 3,655,000 3655000 ۲۶ دی
Faran Blazer 600VA UPS یو پی اس فاران مدل بلیزر 600 وی ای 3,590,000 3590000 ۲۶ دی
Faran Trust 1000VA UPS یو پی اس فاران مدل تراست 1000 وی ای 8,400,000 8400000 ۲۶ دی
Faran Blazer 1200VA UPS یو پی اس فاران مدل بلیزر 1200 وی ای 6,300,000 6300000 ۲۶ دی
Faran Titan OnLine LCD 3KVA UPS یو پی اس فاران مدل تایتان آنلاین 3 کی وی ای 23,400,000 23400000 ۲۶ دی
Faran Titan OnLine LCD 6KVA UPS یو پی اس فاران مدل تایتان آنلاین 6 کی وی ای 44,500,000 44500000 ۲۶ دی
Faran Titan OnLine LCD 1KVA UPS یو پی اس فاران مدل تایتان آنلاین 1 کی وی ای 13,900,000 13900000 ۲۶ دی
باطری یو پی اس (UPS) 12 ولت 42 آمپر 2,800,000 2800000 ۲۶ دی
باطری یو پی اس (UPS) 12 ولت 17 آمپر 1,430,000 1430000 ۲۶ دی
باطری یو پی اس (UPS) 12 ولت 100 آمپر 4,950,000 4950000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل FR31-3120 167,000,000 167000000 ۲۶ دی
باطری یو پی اس (UPS) 12 ولت 65 آمپر 3,800,000 3800000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل KR-RM 3000L 24,000,000 24000000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل KR-RM 3120 110,500,000 110500000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل FR11-60L 49,800,000 49800000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل AJ3120 705,000,000 705000000 ۲۶ دی
Green FP1500VA AVR/LINE Interactive UPS یو پی اس 900 وات گرین مدل FP1500VA 6,420,000 6420000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل KR-3000s 27,200,000 27200000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل AJ330 252,500,000 252500000 ۲۶ دی
یو پی اس (UPS) مدل FR3320 224,000,000 224000000 ۲۶ دی
Green FP2000VA AVR/LINE Interactive UPS یو پی اس 1200 وات گرین مدل FP2000VA 8,500,000 8500000 ۲۶ دی
ALJA LCD1000s VAL UPS یو پی اس ال سی دی1000 اس وی آ ال آلجا 6,250,000 6250000 ۲۶ دی
باطری یو پی اس (UPS) 12 ولت 120 آمپر 5,950,000 5950000 ۲۶ دی
ALJA LCD700S VAL UPS یو پی اس ال سی دي700 اس وی آ ال آلجا 4,250,000 4250000 ۲۶ دی
Faran Titan PLUS OnLine LCD 3KVA UPS With Battery یو پی اس آنلاین فاران مدل تایتان پلاس 3 کی وی به همراه باتری 32,300,000 32300000 ۲۶ دی
Faran Titan PLUS OnLine LCD 1KVA UPS With Battery یو پی اس آنلاین فاران مدل تایتان پلاس 1 کی وی به همراه باتری 16,190,000 16190000 ۲۶ دی
یو پی اس فاران مدل Blazer ظرفیت 1200VA باتری داخلی Faran Blazer UPS 1200VA 7,300,000 7300000 ۲۶ دی
faratel VENUS 1300 AVR/LINE Interactive UPS یو پی اس فاراتل مدل ونوس 1300 8,600,000 8600000 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u0646\u0628\u0639-\u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647-ups":"\u0645\u0646\u0628\u0639 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 UPS"}