نرخ مته گردبر

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
تیغه اره گردبر 305میلیمتر بوش 1,680,000 1680000 ۲۶ دی
ست 8 عددی گردبر چوب بوش 450,000 450000 ۲۶ دی
گرد بر الماسه 75 میلی متری رونیکس RH-5205 388,000 388000 ۲۶ دی
گرد بر الماسه 70 میلی متری رونیکس RH-5204 358,000 358000 ۲۶ دی
مته گردبر همه کاره پروفیت مدل 09082268F مجموعه 25 عددی Profit 09082268F Multi Purpose Hole Saw 25 Pcs Set 12,990,000 12990000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 54 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 54mm 570,000 570000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 127 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 127mm 1,170,000 1170000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 27 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 27mm 263,250 263250 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 35 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 35mm 446,500 446500 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 29 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 29mm 263,250 263250 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 32 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 32mm 292,500 292500 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 60 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 60mm 490,000 490000 ۲۶ دی
گرد بر الماسه 80میلی متری رونیکس RH-5206 418,000 418000 ۲۶ دی
گردبر الماسه 65 میلی متری رونیکس RH-5203 318,000 318000 ۲۶ دی
گردبر الماسه 100 میلی متری رونیکس RH-5208 548,000 548000 ۲۶ دی
گرد بر الماسه 90 میلی متری رونیکس RH-5207 498,000 498000 ۲۶ دی
گرد بر الماسه 50 میلی متر رونیکس RH-5201 268,000 268000 ۲۶ دی
گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 76 میلی متر Riss 3105 Metal HoleSaw Size 76mm 722,000 722000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 64 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 64mm 655,500 655500 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 102 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 102mm 770,000 770000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 43 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 43mm 532,000 532000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 67 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 67mm 684,000 684000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 83 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 83mm 807,500 807500 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 86 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 86mm 670,000 670000 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 51 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 51mm 560,500 560500 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 38 میلی متر Riss 3105 Metal Hole Saw Size 38mm 465,500 465500 ۲۶ دی
مته گردبر فلز ریس مدل 3105 سایز 68 میلی متر Riss 3105 Metal HoleSaw Size 68mm 693,500 693500 ۲۶ دی
گرد بر الماسه 60 میلی متری رونیکس RH-5202 298,000 298000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 21 میلی متر 185,000 185000 ۲۶ دی
ست مته متابو سفید 19 عددی قطر 1 تا 10 HSS-G 460,000 460000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 64 میلی متر 380,000 380000 ۲۶ دی
گردبر بتن سایز 75 میلی متر درجه یک 450,000 450000 ۲۶ دی
دنباله گرد بر کوتاه متابو 380,000 380000 ۲۶ دی
دنباله گرد بر بلند متابو 520,000 520000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 89 میلی متر 520,000 520000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 83 میلی متر 490,000 490000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 59 میلی متر 350,000 350000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 44 میلی متر 285,000 285000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 27 میلی متر 215,000 215000 ۲۶ دی
مته تیزکن رومیزی مدل DS-16 محک 1,275,000 1275000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 95 میلی متر 570,000 570000 ۲۶ دی
ست مته متابو سفید 25 عددی قطر 1 تا 13 HSS-G 990,000 990000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 140 میلی متر 900,000 900000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 127 میلی متر 860,000 860000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 114 میلی متر 790,000 790000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 111 میلی متر 760,000 760000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 105 میلی متر 700,000 700000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 102 میلی متر 650,000 650000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 98 میلی متر 600,000 600000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 92 میلی متر 540,000 540000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 70 میلی متر 420,000 420000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 65 میلی متر 390,000 390000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 57 میلی متر 340,000 340000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 54 میلی متر 325,000 325000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 52 میلی متر 310,000 310000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 48 میلی متر 295,000 295000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 46 میلی متر 290,000 290000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 43 میلی متر 280,000 280000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 41 میلی متر 275,000 275000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 35 میلی متر 250,000 250000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 19 میلی متر 175,000 175000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 16 میلی متر 160,000 160000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 152 میلی متر 990,000 990000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 121 میلی متر 830,000 830000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 86 میلی متر 510,000 510000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 79 میلی متر 470,000 470000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 76 میلی متر 450,000 450000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 67 میلی متر 400,000 400000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 60 میلی متر 360,000 360000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 56 میلی متر 325,000 325000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 51 میلی متر 300,000 300000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 40 میلی متر 270,000 270000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 38 میلی متر 260,000 260000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 37 میلی متر 255,000 255000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 33 میلی متر 245,000 245000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 32 میلی متر 240,000 240000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 30 میلی متر 230,000 230000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 29 میلی متر 220,000 220000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 25 میلی متر 200,000 200000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 22 میلی متر 190,000 190000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 20 میلی متر 180,000 180000 ۲۶ دی
مته گرد بر آهن متابو سایز 17 میلی متر 170,000 170000 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u062a\u0647-\u06af\u0631\u062f\u0628\u0631":" \u0645\u062a\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0628\u0631"}