نرخ مته

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ست 5 عددی مته فلز شش گوش بوش 350,000 350000 ۳۰ دی
مته همه کاره 8میلیمتر بوش 175,000 175000 ۳۰ دی
مته الماسه 8میلیمتر بوش 49,000 49000 ۳۰ دی
مته نمونه برداری 20میلیمتر بوش 2608550490 4,070,000 4070000 ۳۰ دی
مته نمونه برداری 52میلیمتر بوش 2608580558 5,590,000 5590000 ۳۰ دی
مته نمونه برداری 32میلیمتر بوش 2608580552 4,290,000 4290000 ۳۰ دی
مته چوب 7میلیمتر بوش 320,000 320000 ۳۰ دی
مته گرانیت 10میلیمتر بوش 175,000 175000 ۳۰ دی
مته گرانیت 5میلیمتر بوش 115,000 115000 ۳۰ دی
مته چوب 8میلیمتر بوش 330,000 330000 ۳۰ دی
مته چوب 10میلیمتر بوش 355,000 355000 ۳۰ دی
مته الماسه 9میلیمتر بوش 97,500 97500 ۳۰ دی
ست 13 عددی مته فلز بوش 490,000 490000 ۳۰ دی
مته گرانیت 6میلیمتر بوش 119,000 119000 ۳۰ دی
مته گرانیت 7میلیمتر بوش 150,000 150000 ۳۰ دی
مته گرانیت 4میلیمتر بوش 105,000 105000 ۳۰ دی
مته گرانیت 8میلیمتر بوش 155,000 155000 ۳۰ دی
مته گازر 35میلیمتر بوش 650,000 650000 ۳۰ دی
مته الماسه 6میلیمتر بوش 35,000 35000 ۳۰ دی
مته الماسه 5میلیمتر بوش 35,000 35000 ۳۰ دی
مته نمونه برداری 35میلیمتر بوش 2608580553 4,495,000 4495000 ۳۰ دی
مته دم چلچله 18میلیمتر بوش 120,000 120000 ۳۰ دی
مته دم چلچله 20میلیمتر بوش 130,000 130000 ۳۰ دی
مته دم چلچله 24میلیمتر بوش 141,600 141600 ۳۰ دی
مته برگی سایز 18 اوزیل 35,000 35000 ۳۰ دی
سه نظام 90 درجه مخصوص مته 390,000 390000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE-YX Hilti TE-YX 30/92 Drill Bit 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددی مته فلز ریس مدل C019V3005 Riss C019V3005 Drill Bit 19 Pieces Set 940,500 940500 ۳۰ دی
مجموعه 6 عددی مته چهار‌ شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE-C M1 Hilti TE-C M1 Drill Bit Set 6 Pieces 893,000 893000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 7 - طول 11 سانتیمتر 45,000 45000 ۳۰ دی
دستگاه مته تيز کن محک مدل DS-16 Mahak DS-16 Drill Bit Sharpner 1,400,000 1400000 ۳۰ دی
مته پنج‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 30 57 Hilti TE YX 30 57 Drill Bit 7,470,000 7470000 ۳۰ دی
مته چهار‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE C 15 16 Hilti TE C 15 16 Drill Bit 361,000 361000 ۳۰ دی
مته برگی سایز 22 اوزیل 40,000 40000 ۳۰ دی
مته پرگاری 20 رونیکس 120,000 120000 ۳۰ دی
مته شيشه 35 140,000 140000 ۳۰ دی
مته تیز کن سر دریلی محک مدل DSB-10 240,000 240000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه T.A.M نمره 8 - طول 16 سانتیمتر 65,000 65000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 9 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 9mm 437,000 437000 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9616 Dewalt DW9616 SDS-Plus Drill Bit 1,125,000 1125000 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9613 Dewalt DW9613 SDS-Plus Drill Bit 902,500 902500 ۳۰ دی
مجموعه 10 عددي مته فلز ديوالت مدل DT5121-QZ Dewalt DT5121-QZ Metal Drill Bit 10 PCS 294,500 294500 ۳۰ دی
مته الماسه بتن نمره 8 رونیکس RH-5708 37,500 37500 ۳۰ دی
مته چهار شیار 16 سانت نمره 7 رونیکس RH-5907 73,500 73500 ۳۰ دی
مته چهار‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE-C Hilti TE-C 16/31 Drill Bit 560,000 560000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 4 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 4mm 114,000 114000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 5 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 5mm 123,500 123500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V000900 سایز 9 میلی متر بسته 10 عددی Riss 5000V000900 Granite Drill Bit Size 9mm Pack Of 10 788,500 788500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000900 سایز 9 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000900 Metal Drill Bit Size 9mm Pack Of 10 503,500 503500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000100 سایز 1 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000100 Cobalt Drill Bit Size 1mm Pack Of 10 342,000 342000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000320 سایز 3.2 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000320 Cobalt Drill Bit Size 3.2mm Pack Of 10 608,000 608000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000420 سایز 4.2 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000420 Cobalt Drill Bit Size 4.2mm Pack Of 10 750,500 750500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000750 سایز 7.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000750 Cobalt Drill Bit Size 7.5mm Pack Of 10 1,410,000 1410000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000800 سایز 8 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000800 Cobalt Drill Bit Size 8mm Pack Of 10 1,480,000 1480000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V001000 سایز 10 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V001000 Cobalt Drill Bit Size 10mm Pack Of 10 3,090,000 3090000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 30 بوش 1,820,000 1820000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 14 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 14mm 266,000 266000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 24 طول 25 سانتی متر بوش 930,000 930000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 26 طول 25 سانتی متر بوش 990,000 990000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 14 22 Hilti TE CX 14 22 Drill Bit 902,500 902500 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 7 17 Hilti TE CX 7 17 Drill Bit 342,000 342000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 8 17 Hilti TE CX 8 17 Drill Bit 323,000 323000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 20 32 Hilti TE CX 20 32 Drill Bit 2,165,000 2165000 ۳۰ دی
مته چهار‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE C 12 21 Hilti TE C 12 21 Drill Bit 310,000 310000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 8 12 332,500 332500 ۳۰ دی
مته برگی 22 wolf 80,000 80000 ۳۰ دی
مته گازور 20 wolf 90,000 90000 ۳۰ دی
مته چهار‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE C 14 21 Hilti TE C 14 21 Drill Bit 313,500 313500 ۳۰ دی
مته پنج‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 18 32 Hilti TE YX 18 32 Drill Bit 4,115,000 4115000 ۳۰ دی
مته الماسه ریس مدل C005Q5010 مجموعه 5 عددی Riss C005Q5010 Drill Bit 5 PCS Set 390,000 390000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 8 27 Hilti TE CX 8 27 Drill Bit 436,050 436050 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 22 32 Hilti TE YX 22 32 Drill Bit 4,640,000 4640000 ۳۰ دی
مجموعه 5 عددی مته مصالح ساختمانی هیلتی مدل MDB Hilti MDB Masonry Drill Bit Set 5 Pieces 2,070,000 2070000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 16 بوش 700,000 700000 ۳۰ دی
مجموعه 25 عددی مته فلز ریس مدل C025V3005 Riss C025V3005 Drill Bit 25 Pieces Set 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 24 32 Hilti TE YX 24 32 Drill Bit 5,290,000 5290000 ۳۰ دی
مته فلز هیلتی مدل HSS Co 14 Hilti HSS Co 14 Metal Drill Bit 1,140,000 1140000 ۳۰ دی
مته پنج‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 12 55 Hilti TE YX 12 55 Drill Bit 2,920,000 2920000 ۳۰ دی
مته پنج‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 14 35 Hilti TE YX 14 35 Drill Bit 2,445,000 2445000 ۳۰ دی
مته پنج‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 12 35 Hilti TE YX 12 35 Drill Bit 1,895,000 1895000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 10 22 Hilti TE CX 10 22 Drill Bit 484,500 484500 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 12 17 Hilti TE CX 12 17 Drill Bit 598,500 598500 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 10 27 Hilti TE CX 10 27 Drill Bit 513,000 513000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 10 17 Hilti TE CX 10 17 Drill Bit 418,000 418000 ۳۰ دی
مته برگی 22 رونیکس 150,000 150000 ۳۰ دی
مته برگی 20 wolf 70,000 70000 ۳۰ دی
مته برگی 18 wolf 60,000 60000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3085V000100 سایز 1 میلی متر بسته 10 عددی 161,500 161500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3085V000150 سایز 1.5 میلی متر بسته 10 عددی 266,000 266000 ۳۰ دی
مته برگی 16 wolf 50,000 50000 ۳۰ دی
مته گازور 40 wolf 180,000 180000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 14 27 Hilti TE CX 14 27 Drill Bit 1,030,000 1030000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 18 22 Hilti TE CX 18 22 Drill Bit 1,825,000 1825000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 16 47 Hilti TE CX 16 47 Drill Bit 1,970,000 1970000 ۳۰ دی
مته پنج‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE Y 16 35 Hilti TE Y 16 35 Drill Bit 1,420,000 1420000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 12 طول 26 سانتی متر بوش 880,000 880000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 10 (پک 5 عددی) تی جی 175,000 175000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 10 طول 21.5 سانتی متر بوش 305,000 305000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 16 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 16mm 560,000 560000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه T.A.M نمره 10 - طول 16 سانتیمتر 75,000 75000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه کرافت نمره 28 - طول 46 سانتیمتر 430,000 430000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 18 طول 45 سانتی متر بوش 750,000 750000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 28 - طول 50 سانتیمتر 430,000 430000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 12 - طول 26 سانتیمتر 55,000 55000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 16 طول 46 سانتی متر بوش 839,750 839750 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه ولف نمره 16 - طول 46 سانتیمتر 150,000 150000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 26 طول 45 سانتی متر بوش 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه T.A.M نمره 10 - طول 26 سانتیمتر 59,000 59000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 18 طول 30 سانتی متر بوش 670,000 670000 ۳۰ دی
مته نمونه برداری 40 میلیمتری بوش 5,290,000 5290000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 12 - طول 50 سانتیمتر 180,000 180000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه امگا نمره 24 - طول 46 سانتیمتر 330,000 330000 ۳۰ دی
مته کبالت 5% نمره 3 14,000 14000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه امگا نمره 30 - طول 46 سانتیمتر 490,000 490000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V001100 سایز 11 میلی متر بسته 5 عددی Riss 3075V001100 Cobalt Drill Bit Size 11mm Pack Of 5 1,440,000 1440000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V001200 سایز 12 میلی متر بسته 5 عددی Riss 3075V001200 Cobalt Drill Bit Size 12mm Pack Of 5 1,770,000 1770000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000850 سایز 8.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000850 Cobalt Drill Bit Size 8.5mm Pack Of 10 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000700 سایز 7 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000700 Cobalt Drill Bit Size 7mm Pack Of 10 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000450 سایز 4.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000450 Cobalt Drill Bit Size 4.5mm Pack Of 10 750,500 750500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000500 سایز 5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000500 Cobalt Drill Bit Size 5mm Pack Of 10 1,610,000 1610000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000520 سایز 5.2 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000520 Cobalt Drill Bit Size 5.2mm Pack Of 10 874,000 874000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000550 سایز 5.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000550 Cobalt Drill Bit Size 5.5mm Pack Of 10 912,000 912000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000600 سایز 6 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000600 Cobalt Drill Bit Size 6mm Pack Of 10 940,500 940500 ۳۰ دی
مته کلبات ریس مدل 3075V000350 سایز 3.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000350 Cobalt Drill Bit Size 3.5mm Pack Of 10 636,500 636500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000400 سایز 4 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000400 Cobalt Drill Bit Size 4mm Pack Of 10 655,500 655500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000250 سایز 2.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000250 Cobalt Drill Bit Size 2.5mm Pack Of 10 389,500 389500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000280 سایز 2.8 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000280 Cobalt Drill Bit Size 2.8mm Pack Of 10 503,500 503500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000300 سایز 3 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000300 Cobalt Drill Bit Size 3mm Pack Of 10 522,500 522500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000150 سایز 1.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000150 Cobalt Drill Bit Size 1.5mm Pack Of 10 342,000 342000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V001100 سایز 11 میلی متر بسته 5 عددی Riss 3005V001100 Metal Drill Bit Size 11mm Pack Of 5 541,500 541500 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 7 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 7mm 171,000 171000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 10 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 10mm 199,500 199500 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 20 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 20mm 883,500 883500 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 5 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 5mm 228,000 228000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 6 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 6mm 304,000 304000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 7 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 7mm 332,500 332500 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V001400 سایز 14 میلی متر بسته 1 عددی Riss 3075V001400 Cobalt Drill Bit Size 14mm Pack Of 1 760,000 760000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000950 سایز 9.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000950 Cobalt Drill Bit Size 9.5mm Pack Of 10 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 3 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 3mm 117,000 117000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 10 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 10mm 503,500 503500 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 12 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 12mm 788,500 788500 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 22 طول 45 سانتی متر بوش 2,222,000 2222000 ۳۰ دی
ست مته الماسه 5 عددی مدل DT6952 دیوالت 1,050,000 1050000 ۳۰ دی
مته فلز هیلتی مدل HSS Co Hilti HSS Co Metal Drill Bit 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000750 سایز 7.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000750 Metal Drill Bit Size 7.5mm Pack Of 10 399,000 399000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000800 سایز 8 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000800 Metal Drill Bit Size 8mm Pack Of 10 446,500 446500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000550 سایز 5.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000550 Metal Drill Bit Size 5.5mm Pack Of 10 285,000 285000 ۳۰ دی
مجموعه 25 عددی مته فلز ریس مدل C025V3085 Riss C025V3085 Metal Drill Bit 25 Pcs 2,940,000 2940000 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9609 Dewalt DW9609 SDS-Plus Drill Bit 655,000 655000 ۳۰ دی
مجموعه 5 عددی مته چوب ریس مدل C005Q1082 Riss C005Q1082 Wood Drill Bit Set 5 Pcs 351,500 351500 ۳۰ دی
مته چوب ریس مدل C008Q1082 مجموعه 8 عددی Riss C008Q1082 Wood Drill Bit 8 Pcs 520,000 520000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000250 سایز 2.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000250 Drill Bit Size 2.5mm Pack Of 10 209,000 209000 ۳۰ دی
مته چهار شیار 16 سانت رونیکس RH-5912 119,000 119000 ۳۰ دی
مته الماسه بتن نمره 7 رونیکس RH-5707 32,500 32500 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW00700 Dewalt DW00700 SDS-Plus Drill Bit 104,500 104500 ۳۰ دی
ست 5 عددی مته چوب بوش 710,000 710000 ۳۰ دی
مته تیز کن رو میزی (سایز 3 تا 13 میلی متر) حرفه ای محک مدل DS-13 2,470,000 2470000 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9577 Dewalt DW9577 SDS-Plus Drill Bit 409,500 409500 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9574 Dewalt DW9574 SDS-Plus Drill Bit 320,000 320000 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9560 Dewalt DW9560 SDS-Plus Drill Bit 199,500 199500 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW00727 Dewalt DW00727 SDS-Plus Drill Bit 419,250 419250 ۳۰ دی
مجموعه 10 عددي مته فلز ديوالت مدل DT5116-QZ Dewalt DT5116-QZ Metal Drill Bit 10 PCS 361,000 361000 ۳۰ دی
مجموعه 10 عددي مته فلز ديوالت مدل DT5127-QZ Dewalt DT5127-QZ Metal Drill Bit 10 PCS 297,375 297375 ۳۰ دی
مجموعه 10 عددي مته فلز ديوالت مدل DT5132-QZ Dewalt DT5132-QZ Metal Drill Bit 10 PCS 361,000 361000 ۳۰ دی
مجموعه 10 عددي مته فلز ديوالت مدل DT5124-QZ Dewalt DT5124-QZ Metal Drill Bit 10 PCS 297,375 297375 ۳۰ دی
مته تیز کن رو میزی (سایز 3 تا 16 میلی متر) محک مدل DS-16 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
آبمیوه گیری چندکاره سام مدل SAM JC-G401 ST SAM JC-G401 ST 3,610,000 3610000 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9611 Dewalt DW9611 SDS-Plus Drill Bit 693,500 693500 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9615 Dewalt DW9615 SDS-Plus Drill Bit 745,000 745000 ۳۰ دی
مته الماسه بتن نمره 6 رونیکس RH-5706 29,800 29800 ۳۰ دی
مته الماسه بتن نمره 12 رونیکس RH-5706 76,900 76900 ۳۰ دی
مته الماسه بتن نمره 10 رونیکس RH-5710 52,900 52900 ۳۰ دی
مجموعه مته 20 عددی آهن و دیوار نک مدل N1125 390,000 390000 ۳۰ دی
مته الماسه 4 شیار توسن T18-160-6S4 90,000 90000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000280 سایز 2.8 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000280 Drill Bit Size 2.8mm Pack Of 10 332,500 332500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000320 سایز 3.2 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000320 Drill Bit Size 3.2mm Pack Of 10 146,250 146250 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000350 سایز 3.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000350 Drill Bit Size 3.5mm Pack Of 10 247,000 247000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددی مته فلز ریس مدل C019V3085 Riss C019V3085 Metal Drill Bit 19 Pcs 1,720,000 1720000 ۳۰ دی
مجموعه 8 عددی مته الماسه ریس مدل C008Q5010 Riss C008Q5010 Drill Bit 8 Pcs 430,000 430000 ۳۰ دی
مته چهارشيار SDS-Plus ديوالت مدل DW9610 Dewalt DW9610 SDS-Plus Drill Bit 902,500 902500 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE-CX قطر 8 میلی‌متر طول 22 سانتی‌متر Hilti TE-CX 8/22 Drill Bit 389,500 389500 ۳۰ دی
مته چهار‌ شيار 4 الماسه هيلتي مدل TE-CX Hilti TE-CX 6/17 Drill Bit 310,000 310000 ۳۰ دی
مته پنج‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE-YX Hilti TE-YX 35/57 Drill Bit 9,830,000 9830000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE-CX Hilti TE-CX 20/48 Drill Bit 2,790,000 2790000 ۳۰ دی
مجموعه 5 عددی مته گرانیت ریس مدل C005Q5000 Riss C005Q5000 Drill Bit 5 Pieces Set 419,250 419250 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 4 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 4mm 171,000 171000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 8 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 8mm 370,500 370500 ۳۰ دی
مجموعه 7 عددی مته ریس مدل C007V5500 Riss C007V5500 Drill Bit 7 PCS 1,040,000 1040000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000450 سایز 4.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000450 Metal Drill Bit Size 4.5mm Pack Of 10 256,500 256500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000420 سایز 4.2 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000420 Metal Drill Bit Size 4.2mm Pack Of 10 209,000 209000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000500 سایز 5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000500 Metal Drill Bit Size 5mm Pack Of 10 275,500 275500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000520 سایز 5.2 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000520 Metal Drill Bit Size 5.2mm Pack Of 10 275,500 275500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000600 سایز 6 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000600 Metal Drill Bit Size 6mm Pack Of 10 304,000 304000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000650 سایز 6.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000650 Metal Drill Bit Size 6.5mm Pack Of 10 304,000 304000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000700 سایز 7 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000700 Metal Drill Bit Size 7mm Pack Of 10 380,000 380000 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000850 سایز 8.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000850 Metal Drill Bit Size 8.5mm Pack Of 10 465,500 465500 ۳۰ دی
مته فلز هيلتي مدل HSS Co Hilti HSS Co Metal Drill Bit 510,000 510000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 8 - طول 16 سانتیمتر 65,000 65000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 10 - طول 26 سانتیمتر 104,500 104500 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 14 - طول 26 سانتیمتر 70,000 70000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 6 (پک 10 عددی) تی جی 145,000 145000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 20 بوش 1,262,500 1262500 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 32 - طول 50 سانتیمتر 690,000 690000 ۳۰ دی
مته الماسه 7 میلیمتری بوش 272,000 272000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 20 - طول 46 سانتیمتر 220,000 220000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه T.A.M نمره 24 - طول 46 سانتیمتر 330,000 330000 ۳۰ دی
مته 10 میلیمتری درجه یک 65,000 65000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 10 طول 26 سانتی متر بوش 230,000 230000 ۳۰ دی
مته خزینه سایز 3 72,000 72000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 12 بوش 915,000 915000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل FCE HSS-M2 سایز 14 میلی متر Colt FCE HSS-M2 Wood Drill Bit Size 14mm 1,020,000 1020000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سايز 8 ميلي متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 8mm 200,000 200000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددي مته کبالت ريس مدل C019V3075 Riss C019V3075 Cobalt Drill Bit 19 Pcs 2,540,000 2540000 ۳۰ دی
مجموعه ده عددی مته فلز هیلتی مدل HSS 1-10 Hilti HSS 1-10 Metal Drill Bit 10 Pieces Set 701,480 701480 ۳۰ دی
ست 7 عددی مته سنگ X-line بوش 670,000 670000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 12 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 12mm 228,000 228000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 6 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 6mm 142,500 142500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V001200 سایز 12 میلی متر بسته 5 عددی Riss 3005V001200 Metal Drill Bit Size 12mm Pack Of 5 598,500 598500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V001300 سایز 13 میلی متر بسته 5 عددی Riss 3005V001300 Metal Drill Bit Size 13mm Pack Of 5 712,500 712500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V001400 سایز 14 میلی متر Riss 3005V001400 Metal Drill Bit Size 14mm 275,500 275500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V001400 سایز 14 میلی متر بسته 5 عددی Riss 5000V001400 Granite Drill Bit Size 14mm Pack Of 5 902,500 902500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V001500 سایز 15 میلی متر بسته 5 عددی Riss 5000V001500 Granite Drill Bit Size 15mm Pack Of 5 1,020,000 1020000 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V001600 سایز 16 میلی متر Riss 5000V001600 Granite Drill Bit Size 16mm 266,000 266000 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V001800 سایز 18 میلی متر Riss 5000V001800 Granite Drill Bit Size 18mm 304,000 304000 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V002000 سایز 20 میلی متر Riss 5000V002000 Granite Drill Bit Size 20mm 370,500 370500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V000800 سایز 8 میلی متر بسته 10 عددی Riss 5000V000800 Granite Drill Bit Size 8mm Pack Of 10 684,000 684000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000200 سایز 2 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000200 Cobalt Drill Bit Size 2mm Pack Of 10 380,250 380250 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V000950 سایز 9.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V000950 Metal Drill Bit Size 9.5mm Pack Of 10 560,500 560500 ۳۰ دی
مته فلز ریس مدل 3005V001000 سایز 10 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3005V001000 Metal Drill Bit Size 10mm Pack Of 10 655,500 655500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V001000 سایز 10 میلی متر بسته 10 عددی Riss 5000V001000 Granite Drill Bit Size 10mm Pack Of 10 921,500 921500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V001200 سایز 12 میلی متر بسته 5 عددی Riss 5000V001200 Granite Drill Bit Size 12mm Pack Of 5 798,000 798000 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V001300 سایز 13 میلی متر بسته 5 عددی Riss 5000V001300 Granite Drill Bit Size 13mm Pack Of 5 845,500 845500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V000400 سایز 4 میلی متر بسته 10 عددی Riss 5000V000400 Granite Drill Bit Size 4mm Pack Of 10 399,000 399000 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V000600 سایز 6 میلی متر بسته 10 عددی Riss 5000V000600 Granite Drill Bit Size 6mm Pack Of 10 522,500 522500 ۳۰ دی
مته گرانیت ریس مدل 5000V000700 سایز 7 میلی متر بسته 10 عددی Riss 5000V000700 Granite Drill Bit Size 7mm Pack Of 10 490,000 490000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000650 سایز 6.5 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000650 Cobalt Drill Bit Size 6.5mm Pack Of 10 1,030,000 1030000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V000900 سایز 9 میلی متر بسته 10 عددی Riss 3075V000900 Cobalt Drill Bit Size 9mm Pack Of 10 1,700,000 1700000 ۳۰ دی
مته کبالت ریس مدل 3075V001300 سایز 13 میلی متر بسته 5 عددی Riss 3075V001300 Cobalt Drill Bit Size 13mm Pack Of 5 1,940,000 1940000 ۳۰ دی
مجموعه 8 عددی مته گرانیت ریس مدل C008Q5000 Riss C008Q5000 Drill Bit 8 Pieces Set 627,000 627000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 22 - طول 46 سانتیمتر 290,000 290000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 24 - طول 26 سانتیمتر 330,000 330000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 20 طول 45 سانتی متر بوش 3,060,000 3060000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 45 بوش 5,390,000 5390000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 6 - طول 11 سانتیمتر 45,000 45000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 15 طول 46.5 سانتی متر بوش 690,000 690000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 38 بوش 4,250,000 4250000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 8 (پک 5 عددی) تی جی 145,000 145000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 12 طول 21.5 سانتی متر بوش 190,000 190000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 2 (پک 10 عددی) کرافت 48,000 48000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 10 - طول 50 سانتیمتر 170,000 170000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 8 طول 11 سانتی متر بوش 132,500 132500 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 14 طول 16 سانتی متر بوش 250,000 250000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 5 (پک 10 عددی) تی جی 120,000 120000 ۳۰ دی
مته الماسه 4 میلیمتری بوش 210,000 210000 ۳۰ دی
مته کبالت 5% نمره 4 23,000 23000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 24 بوش 1,690,000 1690000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 13 کرافت 135,000 135000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 6 - طول 16 سانتیمتر 55,000 55000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه ولف نمره 8 - طول 16 سانتیمتر 65,000 65000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 4 (پک 10 عددی) تی جی 80,000 80000 ۳۰ دی
مته گردبر همه کاره 92 میلیمتر بوش 995,000 995000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 18 طول 20 سانتی متر بوش 500,000 500000 ۳۰ دی
مته کبالت 5% نمره 6 37,000 37000 ۳۰ دی
ست 3 عددی مته سوراخکاری دیوار (الماسه حرفه ای) 150,000 150000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه T.A.M نمره 10 - طول 46 سانتیمتر 79,000 79000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه امگا نمره 10 - طول 26 سانتیمتر 59,000 59000 ۳۰ دی
مته گردبر همه کاره 105 میلیمتر بوش 1,110,000 1110000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 20 طول 20 سانتی متر بوش 1,610,000 1610000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 40 بوش 4,790,000 4790000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 14 - طول 50 سانتیمتر 204,000 204000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 25 طول 45 سانتی متر بوش 1,330,000 1330000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 10 طول 46.5 سانتی متر بوش 230,000 230000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 22 - طول 50 سانتیمتر 395,000 395000 ۳۰ دی
مته کبالت 5% نمره 10 109,000 109000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 32 بوش 3,705,000 3705000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه برتون نمره 26 - طول 46 سانتیمتر 370,000 370000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه T.A.M نمره 12 - طول 46 سانتیمتر 90,000 90000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 4.2 (پک 10 عددی) تی جی 85,000 85000 ۳۰ دی
مته گردبر همه کاره 86 میلیمتر بوش 975,000 975000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 40 - طول 50 سانتیمتر 910,000 910000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 12 طول 46 سانتی متر بوش 410,000 410000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 2.5 (پک 10 عددی) کرافت 54,000 54000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 3 (پک 10 عددی) تی جی 80,000 80000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 30 - طول 50 سانتیمتر 588,000 588000 ۳۰ دی
مته چوب کلت مدل Twinland سایز 18 میلی متر Colt Twinland Wood Drill Bit Size 18mm 1,060,000 1060000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 14 بوش 1,638,500 1638500 ۳۰ دی
مته الماسه 12 میلیمتری بوش 610,000 610000 ۳۰ دی
مته 4 شیار 4 الماسه امگا نمره 22 - طول 26 سانتیمتر 150,000 150000 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 16 طول 21.5 سانتی متر بوش 340,000 340000 ۳۰ دی
مته کبالت 5% نمره 5 30,000 30000 ۳۰ دی
مته پنج شیار 15 بوش 1,110,000 1110000 ۳۰ دی
مته الماسه 3 میلیمتری بوش 31,000 31000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 16 27 Hilti TE CX 16 27 Drill Bit 1,250,000 1250000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 15 27 1,250,000 1250000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 15 17 1,120,000 1120000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 16 17 Hilti TE CX 16 17 Drill Bit 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 8 32 Hilti TE CX 8 32 Drill Bit 1,075,000 1075000 ۳۰ دی
مته پنج‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE Y 20 52 Hilti TE Y 20 52 Drill Bit 1,815,000 1815000 ۳۰ دی
مته پنج‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE Y 20 32 Hilti TE Y 20 32 Drill Bit 1,670,000 1670000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 20 22 Hilti TE CX 20 22 Drill Bit 2,180,000 2180000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 20 48 Hilti TE CX 20 48 Drill Bit 2,740,000 2740000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 5 15 294,500 294500 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 12 47 Hilti TE CX 12 47 Drill Bit 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 10 47 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
مته چهار‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE C 16 31 Hilti TE C 16 31 Drill Bit 555,750 555750 ۳۰ دی
مته چهار‌ ‌شیار 2 الماسه هیلتی مدل TE C 16 16 389,500 389500 ۳۰ دی
مته پنج‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 16 35 Hilti TE YX 16 35 Drill Bit 4,230,000 4230000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 30 92 Hilti TE YX 30 92 Drill Bit 12,040,000 12040000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 6 22 Hilti TE CX 6 22 Drill Bit 450,000 450000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 12 27 Hilti TE CX 12 27 Drill Bit 712,500 712500 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 12 12 Hilti TE CX 12 12 Drill Bit 703,000 703000 ۳۰ دی
مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE CX 12 22 Hilti TE CX 12 22 Drill Bit 684,000 684000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 28 52 Hilti TE YX 28 52 Drill Bit 7,220,000 7220000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 32 37 Hilti TE YX 32 37 Drill Bit 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 24 52 Hilti TE YX 24 52 Drill Bit 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 22 52 Hilti TE YX 22 52 Drill Bit 6,140,000 6140000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 25 32 Hilti TE YX 25 32 Drill Bit 5,470,000 5470000 ۳۰ دی
مجموعه مته 20 عددی استیل (کوبالت) و دیوار کنزاکس مدل KDB-120 389,000 389000 ۳۰ دی
مجموعه مته آهن 19 پارچه LX مدل CP-127 530,000 530000 ۳۰ دی
دستگاه مته تيز کن محک مدل DS-13 Mahak DS-13 Drill Bit Sharpner 2,700,000 2700000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددي مته فلز دلتا مدل 40751 Delta 40751 HSS Metal Drill Bit 19 PCS 320,000 320000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددي مته فلز لاين مدل 40750 Line 40750 HSS Metal Drill Bit 19 PCS 320,000 320000 ۳۰ دی
Hilti TE-CX M10 Drill Bit Set 4 Pieces مجموعه 4 عددی مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE-CX M10 4,370,000 4370000 ۳۰ دی
مته چهارشیار SDS-Plus بوش مدل 2608680263 Bosch 2608680263 SDS-Plus Drill Bit 52,250 52250 ۳۰ دی
مجموعه 16 عددی مته تی ای ام T.A.M Drill Bit 16PCS 450,250 450250 ۳۰ دی
مته چهار شیار سایز 14 طوب 26.5 سانتی متر بوش 325,000 325000 ۳۰ دی
ست مته کبالت Ingco کدAKDB 1195 399,000 399000 ۳۰ دی
مته چهارشیار SDS-Plus بوش مدل 2608680267 Bosch 2608680267 SDS-Plus Drill Bit 52,250 52250 ۳۰ دی
مته چهارشیار SDS-Plus بوش مدل 2608680270 Bosch 2608680270 SDS-Plus Drill Bit 48,750 48750 ۳۰ دی
ست برتون-یخدان و نیم لیوان کریستال لومینارک کد 453 470,000 470000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددی مته متابو مدل 627156 617,500 617500 ۳۰ دی
مجموعه 6 عددی مته چهار‌ شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE-CX M9 Hilti TE-CX M9 Drill Bit Set 6 Pieces 4,270,000 4270000 ۳۰ دی
مته 5 شیار 4 الماسه برتون نمره 18 - طول 50 سانتیمتر 258,000 258000 ۳۰ دی
مته فلز درجه یک نمره 3.5 (پک 10 عددی) تی جی 75,000 75000 ۳۰ دی
مته همه کاره 7 میلیمتری بوش 155,000 155000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددی مته فلز آاگ مدل 352245 AEG 352245 HSS Metal Drill Bit 19 PCS 1,125,000 1125000 ۳۰ دی
مته پنج‌شیار 4 الماسه هیلتی مدل TE YX 25 52 Hilti TE YX 25 52 Drill Bit 6,680,000 6680000 ۳۰ دی
مجموعه 8 عددی مته چوب ساتا Sata Wood Drill Bit 8PCS 190,000 190000 ۳۰ دی
مته چهارشیار SDS-Plus بوش مدل 2608680273 Bosch 2608680273 SDS-Plus Drill Bit 52,250 52250 ۳۰ دی
مجموعه 9 عددی مته مصالح ساختمانی Masonry Drill Bit 9PCS 308,750 308750 ۳۰ دی
مجموعه 15 عددی مته مصالح ساختمانی تروتک Trotec Masonry Drill Bit 15PCS 437,000 437000 ۳۰ دی
مته الماسه 6 میلیمتری بوش 65,000 65000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددی مته متابو مدل 627157 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
مجموعه 19 عددی مته متابو مدل 627153 551,000 551000 ۳۰ دی
مته گازور کلت مدل Maxicut بسته 4 عددی Colt 10800592-2 Maxicut Gazvr Drill Bit 6 Pieces Set 5,970,000 5970000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u062a\u0647":"\u0645\u062a\u0647 "}