نرخ مانیکور، پدیکور و ناخن گیر

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
مانيکور ناخن بيورر HL05 Beurer HL05 Manicure 570,000 570000 ۳۰ دی
دستگاه رفع پينه پا مدل MPE50 Beurer MPE50 Manicure 1,690,000 1690000 ۳۰ دی
ست مانیکور پدیکور بیوررmp41 Beurer mp41 Manicure/Pedicure 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
مانيکور ناخن پاناسونيک WC20 Panasonic WC20 Manicure 1,170,000 1170000 ۳۰ دی
دستگاه مانيکور و پديکور بيورر مدل MPE100 Beurer MPE100 Manicure and Pedicure 3,750,000 3750000 ۳۰ دی
ست بهداشتي کودک دريم بيبي مدل F330 Dream Baby F330 Baby Health Set 550,000 550000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور بیورر MP60 170,000 170000 ۳۰ دی
ناخن گیر اس ای وی مدل دسته مشکی کوچک SEV Tiny Nail Clipper 200,000 200000 ۳۰ دی
ناخن گیر کودک وی Wee Baby Nail Clipper 50,000 50000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور ناخن پرومکس MP16 Promax Manicure Pedicure Set 1,980,000 1980000 ۳۰ دی
دورگير ناخن تريتون سري Cuticle Trimmer مدل MCT-13 Triton Cuticle Trimmer MCT-13 Nail Clipper Round 30,000 30000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Flower مدل MEA-230 Triton Flower MEA-230 Rasp 38,000 38000 ۳۰ دی
بافر نرم ناخن تريتون مدل MBG-408 - چهار روش Triton MBG-408 Buffing Block - 4 Way 90,000 90000 ۳۰ دی
جدا کننده ناخن پا ويتالي مدل N508 طرح هزارپا Vitally N508 With Design By Millipede Divider Foot Nail 31,350 31350 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Emery Pad مدل Emery Pad MES-204 - دو طرفه Triton Emery Pad MES-202 Sanding Sponge - 2 Side 23,000 23000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Fruit مدل MEA-407 Triton Fruit MEA-407 Rasp 39,000 39000 ۳۰ دی
قيچي ناخن گير تامي تيپي مدل TT433044 Tommee Tippee TT433044 Nail Clipper 237,500 237500 ۳۰ دی
دورگير ناخن ويتالي مدل S413 Vitally S413 Nail Clipper Round 64,600 64600 ۳۰ دی
دستگاه مانيکور و پديکور والرا مدل Maniswiss Cordless Valera Maniswiss Cordless Manicure and Pedicure 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S408 Vitally S408 Rasp 60,000 60000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون مدل XMAS-108 Triton Xmas 108 Rasp 38,000 38000 ۳۰ دی
پوليش ناخن تريتون سري Block Shiner مدل MBQ-6301 - چهار طرفه Triton Block Shiner MBQ-6301- 4-Side 51,000 51000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Nail Brush مدل PA-5806 Triton Nail Brush PA-5806 Nail Brush 125,000 125000 ۳۰ دی
بافر نرم ناخن تريتون مدل MEK-201 - سه روش Triton MEK-201 Emery Block Buffer - 3 Way 53,000 53000 ۳۰ دی
پوليش ناخن تريتون مدل MBQ-2711 Essence Shiner - دو طرفه Triton MBQ-2711 Essence Shiner - 2 Side 80,000 80000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون مدل MEF-108 Triton MEF-108 Rasp 38,000 38000 ۳۰ دی
ناخن گير تريتون سري Smog Capture مدل MNN-603C10 Troton Smog Capture MNN-603C10 NailClipper 60,000 60000 ۳۰ دی
قيچي دور گير ناخن تريتون سري Cuticle Scissors مدل MSA-0401 Triton Cuticle Scissors MSA-0401 125,000 125000 ۳۰ دی
قيچي ناخن تريتون سري Nail Scissors مدل MSA-02 Triton Nail Scissors MSA-02 82,000 82000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Thick Cushion Emery Board مدل MEF-202 Triton Thick Cushion Emery Board MEF-202 Rasp 32,000 32000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Collection مدل MCOL-10501 Triton Collection MCOL-10501 Rasp 56,000 56000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Sanding Block مدل MEK-107 چهار طرفه Triton Sanding Block MEK-107 Polisher 4 Side 40,000 40000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Sanding Block مدل MEK-202 - سه روش Triton Sanding Block MEK-202 Polisher - 3 Way 46,000 46000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون مدل MBG-403 - چهار طرفه Triton MBG-403 Buffing Block - 4 Way 70,000 70000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون مدل MBG-404 - چهار روش Triton MBG-404 Buffering Block - 4-Way 78,000 78000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون مدل MBA-702 - شش روش Triton Buffer MBA-702 - 6 Way 70,000 70000 ۳۰ دی
جدا کننده انگشت پا تريتون سري Toe Separator مدل PPT-19 Triton Toe Separator PPT-19 Divider Foot Nail 30,000 30000 ۳۰ دی
ست مانيکور فيليپي مدل Giorgio Mens Necessities Philippi Giorgio Mens Necessities manicure set 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
ست مانيکور ويتالي 8 عددي مدل A610 Vitally A610 manicure set 8 pcs 400,000 400000 ۳۰ دی
ناخن گير تريتون سري Smart Nail Clippers مدل MNN-603C10 Troton Smart Nail Clippers MNN-626 NailClipper 145,000 145000 ۳۰ دی
ست مانيکور ايون فلو مدل 5266 Evenflo 5266 Baby Manicure Set 170,000 170000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور بیورر MP 41 beurer 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور ناخن بابیلیس E8480 BaByliss Manicure Pedicure Set 2,165,000 2165000 ۳۰ دی
سوهان دستگاه مانیکور و پدیکور Beurer MP60 Manicure And Pedicure Heads 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور ناخن پرومکس MP22 Promax Manicure Pedicure Set 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
ناخن گير کودک سامر مدل 14394 بسته دو عددي Summer 14394 Nail Clipper Baby 2pcs 380,250 380250 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور پاناسونیک ES-WC20 1,300,000 1300000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور پاناسونیک ES-WC30 1,285,000 1285000 ۳۰ دی
دستگاه مانيکور و پديکور بيورر مدل MPE60 Beurer MPE60 Manicure and Pedicure 2,350,000 2350000 ۳۰ دی
مانيکور ناخن پاناسونيک WC30 Panasonic WC30 Manicure 1,270,000 1270000 ۳۰ دی
ناخن گير کودک فرست يرز دو عددي The First Years Baby Nail Clipper 2psc 150,000 150000 ۳۰ دی
ست ناخن گير و سوهان جويل مدل A601 Vitally A601 Set NailClipper 120,000 120000 ۳۰ دی
پوليش ناخن ويتالي مدل S411 Vitally S411 Polisher 73,125 73125 ۳۰ دی
پوليش ناخن ويتالي مدل S426 Vitally S426 Nail Polisher 70,200 70200 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S403 Vitally S403 Rasp 73,125 73125 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S404 Vitally S404 Rasp 73,125 73125 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S407 Vitally S407 Rasp 75,000 75000 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S414 Vitally S414 Nail Rasp 66,300 66300 ۳۰ دی
ست مانيکور ويتالي 8 عددي مدل A611 Vitally A611 manicure set 8 pcs 450,000 450000 ۳۰ دی
دورگير ناخن تريتون مدل MFD-25 Triton MFD-25 Nail Clipper Round 110,000 110000 ۳۰ دی
ست مانيکور ويتالي 8 عددي مدل A605 Vitally A605 manicure set 8 pcs 400,000 400000 ۳۰ دی
ست مانيکور فيليپي مدل Donatella manicure بسته 3 عددي Philippi Donatella manicure set 1,875,000 1875000 ۳۰ دی
جدا کننده انگشت پا تريتون سري Toe Separator مدل PPT-06 Triton Toe Separator PPT-06 Divider Foot Nail 25,000 25000 ۳۰ دی
جدا کننده انگشت پا تريتون سري Toe Separator مدل PPT-17 Triton Toe Separator PPT-17 Divider Foot Nail 30,000 30000 ۳۰ دی
جدا کننده انگشت پا تريتون سري Toe Separator مدل PPT-16 Triton Toe Separator PPT-16 Divider Foot Nail 30,000 30000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Sapphire Nail File مدل MFB-02 Triton Sapphire Nail File MFB-02 Rasp 38,000 38000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Grip File مدل MFB-82M Triton Grip File MFB-82M Rasp 65,000 65000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Grip File مدل MFB-9301 Triton Grip File MFB-9301 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Grip File مدل MFB-9304 Triton Grip File MFB-9304 Rasp 51,000 51000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون مدل MEF-106 Triton MEF-106 Rasp 35,000 35000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Heart مدل MEA-601 Triton Heart MEA-601 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون مدل MBA-101 - سه روش Triton Buffer MBA-101- 3 Way 45,000 45000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Sapphire Nail File مدل MFB-20 Triton Sapphire Nail File MFB-20 Rasp 42,000 42000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Opaque Color Emery Board مدل MEJ-104 Triton Opaque Color Emery Board MEJ-104 Rasp 33,000 33000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Opaque Color Emery Board مدل MEJ-110 Triton Opaque Color Emery Board MEJ-110 Rasp 32,000 32000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون مدل MEF-111 Triton MEF-111 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون مدل MEF-101 Triton MEF-101 Rasp 38,000 38000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Heart مدل MEA-609 Triton Heart MEA-609 Rasp 40,000 40000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Animal مدل MEA-1308 Triton Animal MEA-1308 Rasp 40,000 40000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Sapphire Foot Smoother مدل PRG-0806 Triton Sapphire Foot Smoother PRG-0806 Rasp 80,000 80000 ۳۰ دی
جدا کننده انگشت پا تريتون سري Toe Separator مدل PPT-03 Triton Toe Separator PPT-03 Divider Foot Nail 30,000 30000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Fuzzy Emery Board مدل MEU-108 Triton Fuzzy Emery Board MEU-108 Rasp 46,000 46000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Fuzzy Emery Board مدل MEU-107 Triton Fuzzy Emery Board MEU-107 Rasp 45,000 45000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Animal مدل MEA-1314 Triton Animal MEA-1314 Rasp 35,000 35000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Heart مدل MEA-605 Triton Heart MEA-605 Rasp 40,000 40000 ۳۰ دی
پوليش ناخن تريتون مدل MBQ-3601 Pattern Shiner - دو طرفه Triton MBQ-3601 Pattern Shiner - 2 Side 58,000 58000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Popular Shape مدل MES-202 Harbor Bridge - دو طرفه Triton Popular Shape MES-202 Harbor Bridge Sanding Sponge - 2 Side 75,000 75000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Popular Shape مدل MES-203 Coffin - دو طرفه Triton Popular Shape MES-203 Coffin Sanding Sponge - 2 Side 65,000 65000 ۳۰ دی
جدا کننده ناخن پا ويتالي مدل N508 طرح گل Vitally N508 With Design By Flower Divider Foot Nail 30,000 30000 ۳۰ دی
قيچي دور گير ناخن تريتون سري Cuticle Scissors مدل MSA-03 Triton Cuticle Scissors MSA-03 170,000 170000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Korean مدل Wide Board MES-204 - دو طرفه Triton Korean Wide Board MES-204 Sanding Sponge - 2 Side 76,000 76000 ۳۰ دی
پوليش ناخن تريتون مدل MBQ-2708 Essence Shiner - دو طرفه Triton MBQ-2708 Essence Shiner - 2 Side 80,000 80000 ۳۰ دی
پوليش ناخن تريتون مدل MBQ-7005 - دو طرفه Triton MBQ-7005 Compact Sandwich Shiner - 2 Side 53,000 53000 ۳۰ دی
پوليش ناخن تريتون مدل MBQ-2064 Triton MBQ-2064 Pattern Shiner 35,000 35000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون مدل MEF-110 Triton MEF-110 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Sanding Block مدل MEK-109 - چهار روش Triton Sanding Block MEK-109 Polisher - 4 Way 40,000 40000 ۳۰ دی
گوشه گير ناخن ويتالي کد N507 Vitally N507 Nail Clipper 155,000 155000 ۳۰ دی
جدا کننده ناخن پا ويتالي مدل N508 طرح خرس Vitally N508 With Design By Bear Divider Foot Nail 31,350 31350 ۳۰ دی
ست ناخن گير کودک دفرست يرز مدل Y7484 بسته دو عددي The First Years Nail Clipper Set Y7484 Baby 2pcs 270,000 270000 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S402 Vitally S402 Rasp 35,100 35100 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S409 Vitally S409 Rasp 63,650 63650 ۳۰ دی
کاتر ناخن ويتالي مدل N509 Jewel N509 Cutter 146,250 146250 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Chirstmas مدل MEA-1701 Triton Chirstmas MEA-1701 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Sanding Block مدل MEK-106 - چهار روش Triton Sanding Block MEK-106 Polisher - 4 Way 39,000 39000 ۳۰ دی
ست ناخن گير کودک پلي گرو مدل 0101469 Playgro 0101469 Baby Nail Clipper Set 220,000 220000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Heart مدل MEA-602 Triton Heart MEA-602 Rasp 35,000 35000 ۳۰ دی
بافر ناخن تريتون سري Sanding Block مدل MEK-108 - چهار روش Triton Sanding Block MEK-108 Polisher - 4 Way 50,000 50000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Sapphire Nail File مدل MFB-07 Triton Sapphire Nail File MFB-07 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
برس ناخن تريتون سري Nail Brush مدل MNB-304 Triton Nail Brush MNB-304 Nail Brush 48,000 48000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Nail Brush مدل FB-2508 Triton Nail Brush FB-2508 Nail Brush 30,000 30000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Tear Drop Shaped مدل MEL-302 Triton Tear Drop Shaped MEL-302 Rasp 17,000 17000 ۳۰ دی
ناخن گير تريتون سري Smog Capture مدل MNN-603C9 Troton Smog Capture MNN-603C9 NailClipper 60,000 60000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Character مدل MEA-703 Triton Character MEA-703 Rasp 38,000 38000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Collection مدل PRG-0304 Triton Collection MCOL-30102 Rasp 45,000 45000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Metallic Nail File مدل MFB-4009 Triton Metallic Nail File MFB-4009 Rasp 33,000 33000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Nail Brush مدل PA-3406 Triton Nail Brush PA-3406 Nail Brush 150,000 150000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Flower مدل MEA-219 Triton Flower MEA-219 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Heart مدل MEA-614 Triton Heart MEA-614 Rasp 35,000 35000 ۳۰ دی
سوهان ناخن تريتون سري Character مدل MEA-709 Triton Character MEA-709 Rasp 37,000 37000 ۳۰ دی
ست بهداشتي دفرست يرز مدل Y7056 The First Years Y7056 Health Set 850,000 850000 ۳۰ دی
ناخن گير ويتالي مدل N502 Vitally N502 NailClipper 105,000 105000 ۳۰ دی
ناخن گير جويل مدل N501 Vitally N501 NailClipper 100,000 100000 ۳۰ دی
ناخن گير زولينگ مدل Beauty Classic Zwilling Beauty Classic Nail Clipper 360,750 360750 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S405 Vitally S405 Rasp 68,250 68250 ۳۰ دی
ناخن گير ويتالي مدل N505 Vitally N505 NailClipper 112,125 112125 ۳۰ دی
قیچی و ناخن گیر Evenflo EV5266 210,000 210000 ۳۰ دی
سوهان دستگاه مانيکور و پديکور MP60 Beurer MP60 Manicure And Pedicure Heads 2,900,000 2900000 ۳۰ دی
قیچی و ناخن گیر Jane 40218 1,151,000 1151000 ۳۰ دی
قیچی و ناخن گیر summer ست بهداشتی 12 تکه (پسرانه) 1,120,000 1120000 ۳۰ دی
قیچی و ناخن گیر summer کیت بهداشتی 21 تکه(دخترانه) 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
قیچی و ناخن گیر Tommee Tippee 43304410 170,000 170000 ۳۰ دی
ناخن گير کودک چيکو مدل 5912 Chicco 5912 Baby Nail Clipper 146,250 146250 ۳۰ دی
ناخن گير کودک تامي تيپي مدل 43312830 Tommee Tippee 43312830 Nail Clipper 282,750 282750 ۳۰ دی
سوهان ناخن ويتالي مدل S415 Vitally S415 Rasp 47,775 47775 ۳۰ دی
ست مانيکور ويتالي 8 عددي مدل A606 Vitally A606 manicure set 8 pcs 530,000 530000 ۳۰ دی
Pritech LD-58 Manicure Pedicure 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور مدیسانا MEDSTYLEL 2,890,000 2890000 ۳۰ دی
ست مانیکور Yongfei 100,000 100000 ۳۰ دی
بافر ناخن فلورمار Flormar Nail Buffer 80,000 80000 ۳۰ دی
سوهان ناخن آني مدل 2 در 1 ANNY 2 IN 1 File 256,500 256500 ۳۰ دی
ست مانیکور Scholl 198,500 198500 ۳۰ دی
ناخن گیر فلورمار 130,000 130000 ۳۰ دی
Kiss RTM01 manicure set - 371,500 371500 ۳۰ دی
دستگاه مانیکور و پدیکور پریتک مدل LD-58 Pritech LD-58 Manicure Pedicure 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
عقب دهنده گوشت ناخن مدل CPU01 Kiss CPU01 Cuticle Pusher 292,500 292500 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور MEDISANA مدل MP820 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
ست مانيکور دريم بيبي مدل F316 Dream Baby F316 Baby Manicure Set 200,000 200000 ۳۰ دی
قیچی و ناخن گیر summer ست بهداشتی 12 تکه (دخترانه) 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
ست فرنچ مانیکور فلورمار 150,000 150000 ۳۰ دی
ست ناخن گير و سوهان جويل مدل A603 Vitally A603 Set NailClipper 126,750 126750 ۳۰ دی
سوهان ناخن زولينگ مدل Classic 88302-161 Zwilling Classic 88302-161 Nail File 80,000 80000 ۳۰ دی
مرتب کننده گوشت ناخن مدل CPU02 Kiss CPU02 Cuticle Groomer 300,000 300000 ۳۰ دی
Kiss RMK01 Pedicure Set - 580,000 580000 ۳۰ دی
ناخن گیر کد 3001-35 Sperlos 120,000 120000 ۳۰ دی
ناخن گیر کد 3038 Sperlos 110,000 110000 ۳۰ دی
ناخن گیر کد 3032 Sperlos 150,000 150000 ۳۰ دی
ناخن گیر کد 29-3008 Sperlos 120,000 120000 ۳۰ دی
ناخن گیر کد 32G-3001 Sperlos 140,000 140000 ۳۰ دی
Kiss CLP01 Nail Clipper ناخن گير کيس مدل CLP01 114,000 114000 ۳۰ دی
kiss RCN02 Nail Clipper Pack Of 2 پک ناخن گير کيس مدل RCN02 بسته 2 عددي 142,500 142500 ۳۰ دی
Kiss NIP06 Nail Clipper - 509,500 509500 ۳۰ دی
Kiss Nail Scissors SCI03 - 195,000 195000 ۳۰ دی
Kiss NIP02 Nail Clipper گوشه گير ناخن کيس کد NIP02 360,750 360750 ۳۰ دی
دستگاه مانیکور و پدیکور پرومکس مدل MP22 Promax MP22 Manicure and Pedicure 2,430,000 2430000 ۳۰ دی
Kiss NIP01 Nail Clipper - 471,500 471500 ۳۰ دی
Kiss NIP03 Nail Clipper - 363,250 363250 ۳۰ دی
Kiss NIP05 Nail Clipper - 735,000 735000 ۳۰ دی
ست مانیکور رجینال مدل NS1 Reginal NS1 Manicure Set 96,000 96000 ۳۰ دی
ست مانیکور رجینال مدل NS3 Reginal NS3 Manicure Set 89,000 89000 ۳۰ دی
ست مانيکور کيس مدل RMK01 Kiss RMK01 manicure Set 513,250 513250 ۳۰ دی
ست مانيکور کيس مدل RMK02 Kiss RMK02 Essential Manicure Set 156,000 156000 ۳۰ دی
ست ناخن گير کودک سوييت بيبي مدل 028 Sweet Baby 028 Nail Clipper Baby Set 146,250 146250 ۳۰ دی
گوشه گیر ناخن جویل کد Jewel GCR-803 Nail Clipper GCR-803 80,000 80000 ۳۰ دی
سوهان ناخن زولينگ مدل Classic 88426-151 Zwilling Classic 88426-151 Nail File 80,000 80000 ۳۰ دی
ناخن گير نيپ مدل 37076 Nip 37076 Nail Clipper 224,250 224250 ۳۰ دی
دستگاه مانیکور و پدیکور مدیسانا مدل MPS Medisana MPS Manicure and Pedicure 2,545,000 2545000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور مدیسانا MEDSTYLE L Medisana MEDSTYLE L 3,180,000 3180000 ۳۰ دی
ست پدیکور دلگان مدل 70001 Delgan 70001 Pedicure Set 399,750 399750 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور مدل MP88 پرومکس 11,000,000 11000000 ۳۰ دی
دستگاه مانیکور و پدیکور سالن شیپر مدل Cordless SalonShaper Cordless Manicure Pedicure 335,750 335750 ۳۰ دی
ست مانیکور جیمی مدل GM406 Gemei GM406 Manicure Set 355,000 355000 ۳۰ دی
ست مانیکور ساشا مدل Burberry 907 Sasha Burberry 907 Manicure Set 7 pcs 275,500 275500 ۳۰ دی
ناخن گیر زولینگ مدل مانیکور با قالب Zwilling Twin 42422-001 NailClipper 3,410,000 3410000 ۳۰ دی
ناخن گیر مدل بیوتی کلاسیک زولینگ 3,560,000 3560000 ۳۰ دی
سوهان ناخن جویل مدل GSN-529 Jewel GSN-529 Rasp 16,000 16000 ۳۰ دی
قیچی و ناخن گیر summer کیت بهداشتی 21 تکه (پسرانه) 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
سوهان ناخن جویل مدل GSN-527 Jewel GSN-527 Rasp 16,000 16000 ۳۰ دی
ست 7 عددی مانیکور Z.ONE مدل Z-551 250,000 250000 ۳۰ دی
دستگاه مانیکور و پدیکور مدیسانا مدل Medistyle L Medisana Medistyle L Manicure And Pedicure 3,965,000 3965000 ۳۰ دی
دستگاه مانیکور و پدیکور مدیسانا مدل MP 820 Medisana MP 820 Manicure and Pedicure 2,825,000 2825000 ۳۰ دی
ست مانیکور دلگان مدل D819 Delgan D819 Manicure Set 1,595,000 1595000 ۳۰ دی
ست مانیکور PORTOK مدل۷۰۱ 320,000 320000 ۳۰ دی
ست مانیکور PORTOK مدل ۷۰۶ 520,000 520000 ۳۰ دی
ناخن گیر انبری دلگان مدل MSBP20640010JC به همراه بافر Delgan MSBP20640010JC Tine Nail Clipper With Buffer 848,250 848250 ۳۰ دی
ست ناخن گیر کودک نوبی مدل ID 4774 Nuby ID 4774 Nail Clipper Baby Set 285,000 285000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور کلترونیک مدل NPS 3657 Clatronic NPS 3657 Manicure and Pedicure Set 1,375,000 1375000 ۳۰ دی
ست مانیکور و پدیکور آ ا گ مدل PHE 5670 AEG PHE 5670 Manicure and Pedicure Set 926,250 926250 ۳۰ دی
ست بهداشتی کلیپاسیف مدل CL300 بسته 7 عددی Clippasafe CL300 Health Set 7pcs 910,000 910000 ۳۰ دی
دستگاه مانیکور و پدیکور پرومکس مدل MP16 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
ست مانیکور ساشا مدل A2017 Sasha A2017 Manicure Set 13 pcs 450,000 450000 ۳۰ دی
ناخن گیر Victorinox کد 8.2055.CB Victorinox 8.2055.CB Nail Clipper 3,090,000 3090000 ۳۰ دی
پولیش ناخن جویل مدل GP-402 Jewel GP-402 Polisher 14,000 14000 ۳۰ دی
ناخن گیر زولینگ مدل 001-42450 Zwilling 42450-001 NailClipper 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
ناخن گیر زولینگ بیوتی مدل کلاسیک اینوکس Zwilling Beauty Classic Inox Nail Clipper 2,930,000 2930000 ۳۰ دی
Kiss Nail TRM01 Clipper Round - 128,250 128250 ۳۰ دی
ست مانیکور کیس مدل RPP01 Kiss RPP01 manicure Set 480,000 480000 ۳۰ دی
ناخن گیر شکاری گوزول آلمان مدل 441500006402 Gosol 441500006402 Nail Clipper 1,365,000 1365000 ۳۰ دی
ست مانیکور PORTOK مدل۷۰۳ 400,000 400000 ۳۰ دی
Promax MP53 Manicure and Pedicure Set ست مانیکور و پدیکور پرومکس مدل MP53 6,975,000 6975000 ۳۰ دی
ست مانیکور جویل مدل GSM-804 242,000 242000 ۳۰ دی
سوهان ناخن جویل مدل GSN-528 16,000 16000 ۳۰ دی
پولیش ویتالی مدل S418 Vitally S418 Polisher 86,775 86775 ۳۰ دی
ست مانیکور جویل مدل GSM-805 Jewel GSM-805 Manicure Pack 287,625 287625 ۳۰ دی
ست مانیکور جویل مدل GSM-803 Jewel GSM-803 Manicure Pack 355,875 355875 ۳۰ دی
ست مانیکور جویل مدل GSM-806 Jewel GSM-806 Manicure Pack 311,025 311025 ۳۰ دی
ست مانیکور جویل مدل GSM-811 Jewel GSM-811 Manicure Pack 418,275 418275 ۳۰ دی
ست 7 عددی مانیکور Z.ONE مدل Z-555 220,000 220000 ۳۰ دی
ست مانیکور مدل GSM-809 جویل 252,525 252525 ۳۰ دی
ست مانیکور رجینال مدل NS9 Reginal NS9 Manicure Set 340,000 340000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u0627\u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0631-\u067e\u062f\u06cc\u06a9\u0648\u0631-\u0648-\u0646\u0627\u062e\u0646-\u06af\u06cc\u0631":"\u0645\u0627\u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0631\u060c \u067e\u062f\u06cc\u06a9\u0648\u0631 \u0648 \u0646\u0627\u062e\u0646 \u06af\u06cc\u0631"}