نرخ ماشین جوجه کشی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
دستگاه جوجه کشی جنسیس 7,900,000 7900000 ۳۰ دی
ترنر غازوبوقلمون اتوماتیک 850,000 850000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی خانگی DQ30SH 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 210 عددی 11,300,000 11300000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 126 عددی 6,900,000 6900000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی گلدن جیک 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 420 عددی 13,600,000 13600000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 252 تایی 16,300,000 16300000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی خانگی 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی شتر مرغی ۶۴ تایی 45,000,000 45000000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 168 تایی 11,700,000 11700000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 84 تایی 7,400,000 7400000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی ۹۶ تایی خانگی 5,950,000 5950000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 2016 تایی 45,000,000 45000000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی شتر مرغی ۲۴ تایی 25,000,000 25000000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی شتر مرغی ۱۶ تایی 21,000,000 21000000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 1008 تایی 34,000,000 34000000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 504 تایی 21,500,000 21500000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 336 تایی 17,500,000 17500000 ۳۰ دی
دستگاه جوجه کشی 672 تایی 24,000,000 24000000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646-\u062c\u0648\u062c\u0647-\u06a9\u0634\u06cc":"\u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u062c\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0634\u06cc"}