نرخ لیبل پرینتر

بیک / Bic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bixolon SLP-T403 Labeller پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل SLP-T403 14,675,000 14675000 ۰۲ بهمن
Bixolon SRP- 350III Thermal Labeller پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-350III 8,740,000 8740000 ۰۲ بهمن
Bixolon SPP-R300 Thermal Printer پرینتر حرارتی کمری (قابل حمل) بیکسولون مدل SPP-R300 15,150,000 15150000 ۰۲ بهمن
Bixolon SPP-100 Thermal Panel Printer پرینتر پنل حرارتی بیکسولون مدل SPP-100 4,545,000 4545000 ۰۲ بهمن
Bixolon SRP-150 Thermal POS Printer پرینتر فروشگاهی حرارتی بیکسولون مدل SRP-150 4,450,000 4450000 ۰۲ بهمن
BIXOLON SRP-F312 Thermal Printer پرینتر حراراتی بیکسولون مدل SRP-F312 11,510,000 11510000 ۰۲ بهمن
Bixolon SRP- F310 Thermal Printer پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-F310 7,075,000 7075000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل و پرنده در حال پرواز سايز 15 × 10 سانتي متر 1,490,000 1490000 ۰۲ بهمن
قلمدان سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن صفوي سايز 20 × 5 سانتي متر 1,180,000 1180000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح پرنده و گل رنگي سايز 12 × 7 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مرد ايستاده و سبو سايز 12 × 7 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن صفوي سايز 12 × 7 سانتي متر 1,020,000 1020000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح دو پرنده سايز 10 × 10 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تذهيب تمام رنگي سايز 9 × 9 سانتي متر 1,270,000 1270000 ۰۲ بهمن
Woosim WSP-i350 Thermal Printer پرینتر حرارتی ووسیم مدل WSP-i350 15,000,000 15000000 ۰۲ بهمن
لیبل پرینتر Citizen CLP 621Z Citizen CLP 621Z 16,800,000 16800000 ۰۲ بهمن
لیبل پرینتر BIXOLON SLP-T403 Printer BIXOLON SLP-T403 Printer 12,400,000 12400000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل و مرغ قاجار با حاشيه سبز سايز 7 × 5 سانتي متر 680,000 680000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح هديه دهندگان هخامنشي سايز 15 × 10 سانتي متر 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل زنبق اعلا سايز 7 × 5 سانتي متر 820,000 820000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تخت جمشيد سايز 20 × 10 سانتي متر 2,340,000 2340000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل زنبق سايز 15 × 5 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل و مرغ سايز 20 × 5 سانتي متر 1,240,000 1240000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مينياتور 25 × 6 سانتي متر 1,510,000 1510000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مسجد امام سايز 12 × 7 سانتي متر 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مسجد شيخ لطف الله اصفهان سايز 12 × 7 سانتي متر 1,265,000 1265000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح بته جقه هندي صورتي سايز 8 × 8 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
لیبل پرینتر - TSC TTF 244 Printer TSC TTF 244 Printer 7,300,000 7300000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مسجد شيخ لطف الله سايز 15 × 8 سانتي متر 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح خوشنويسي و ان يکاد سايز 18 × 9 سانتي متر 1,680,000 1680000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مينياتور زن و آهو سايز 12 × 7 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل و مرغ در حال پرواز سايز 12 × 7 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح پرتره صفوي با لباس زرد سايز 6 × 6 سانتي متر 670,000 670000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح درويش سماع سايز 15 × 10 سانتي متر 1,490,000 1490000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح بته جقه هندي زمينه زرد سايز 10 × 10 سانتي متر 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي خوشنويسي و ان يکاد و سوره کوثر سايز 15 × 10 سانتي متر 1,390,000 1390000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح دو پرنده بنفش سايز 15 × 10 سانتي متر 1,590,000 1590000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح سه پرنده سايز 15 × 10 سانتي متر 1,590,000 1590000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مدرسه چهارباغ سايز 15 × 10 سانتي متر 1,760,000 1760000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح کاخ آيينه سايز 15 × 8 سانتي متر 2,290,000 2290000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح پير مرد و قفس سايز 10 × 10 سانتي متر 1,240,000 1240000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن صفوي سايز 7 × 5 سانتي متر 560,000 560000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح پرنده رئال سايز 9 × 9 سانتي متر 900,000 900000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل و پرنده سايز 9 × 9 سانتي متر 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل زنبق قاب دار سايز 12 × 7 سانتي متر 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مرد نشسته سايز 12 × 7 سانتي متر 790,000 790000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن ايستاده و سبو سايز 12 × 7 سانتي متر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح طلايي و سبز سايز 20 × 10 سانتي متر 2,000,000 2000000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تذهيب آبي سايز 15 × 10 سانتي متر 1,510,000 1510000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مينياتور زن و گل سايز 18 × 9 سانتي متر 1,740,000 1740000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح اصفهان سايز 15 × 8 سانتي متر 1,595,000 1595000 ۰۲ بهمن
Sewoo LK-TE323 Thermal Printer پرینتر حرارتی سوو LK-TE323 6,375,000 6375000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي خوشنويسي و ان يکاد و سوره فتح سايز 15 × 10 سانتي متر 1,390,000 1390000 ۰۲ بهمن
Zebra ZT230 CWL Labeller پرینتر لیبل زن زبرا مدل ZT230 CWL 37,075,000 37075000 ۰۲ بهمن
Bixolon SRP- 350PlusIII Thermal Printer پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-350PlusIII 7,945,000 7945000 ۰۲ بهمن
Bixolon SRP330 Thermal Receipt Printer پرینتر حرارتی رسید بیکسولون مدل SRP-330 5,850,000 5850000 ۰۲ بهمن
TSC TTP-246M Pro Barcode Label Printer پرینتر لیبل‌زن صنعتی بارکد تی اس سی مدل TTP-246M Pro 33,441,000 33441000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح پرنده صورتي سايز 12 × 7 سانتي متر 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن صفوي با لباس قرمز سايز 6 × 6 سانتي متر 670,000 670000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل و مرغ با حاشيه قرمز سايز 12 × 7 سانتي متر 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تذهيب سر ستون گاو سايز 15 × 5 سانتي متر 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
TSC TTP-2410M Pro Barcode Label Printer پرینتر لیبل‌زن صنعتی بارکد تی اس سی مدل TTP-2410M Pro 43,940,000 43940000 ۰۲ بهمن
TSC ME340 Barcode Label Printer پرینتر لیبل‌زن صنعتی بارکد تی اس سی مدل ME340 36,700,000 36700000 ۰۲ بهمن
TSC ME240 Barcode Label Printer پرینتر لیبل‌زن صنعتی بارکد تی اس سی مدل ME240 27,150,000 27150000 ۰۲ بهمن
TSC TTP-344M Pro Barcode Label Printer پرینتر لیبل‌زن صنعتی بارکد تی اس سی مدل TTP-344M Pro 36,151,000 36151000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل زنبق سايز 5 × 5 سانتي متر 610,000 610000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن صفوي سايز 5 × 5 سانتي متر 610,000 610000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل و مرغ در حال پرواز سايز 6 × 6 سانتي متر 670,000 670000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن نشسته و آهو سايز 20 × 10 سانتي متر 2,160,000 2160000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح گل زنبق سايز 7 × 7 سانتي متر 850,000 850000 ۰۲ بهمن
Atlas PL700 لیبل زن قیمت اطلس 720,000 720000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح سرستون اسب هخامنشي سايز 15 × 8 سانتي متر 1,470,000 1470000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح چوگان سايز 15 × 10 سانتي متر 1,740,000 1740000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح آهوهاي چراگاهي سايز 12 × 7 سانتي متر 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح زن سبو به دست سايز 9 × 9 سانتي متر 1,180,000 1180000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح نوزازنده زن سايز 12 × 7 سانتي متر 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تذهيب فرش سايز 7 × 5 سانتي متر 850,000 850000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تذهيب قرمز و طلايي سايز 7 × 5 سانتي متر 770,000 770000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح شمسه طلايي سايز 7 × 7 سانتي متر 770,000 770000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تذهيب آبي سايز 5 × 5 سانتي متر 610,000 610000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مينياتور زن و مرد سايز 20 × 10 سانتي متر 2,290,000 2290000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تخت جمشيد سايز 15 × 8 سانتي متر 1,470,000 1470000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح و ان يکاد و چهار قل سايز 10 × 10 سانتي متر 1,310,000 1310000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح دراويش سايز 12 × 7 سانتي متر 1,130,000 1130000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح تذهيب فرشي سايز 5 × 5 سانتي متر 690,000 690000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح بته جقه سايز 5 × 5 سانتي متر 665,000 665000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح بته جقه رنگارنگ سايز 12 × 7 سانتي متر 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح پيرمرد چنگ نواز سايز 12 × 7 سانتي متر 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح خطايي طلايي سايز 12 × 7 سانتي متر 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح سي و سه پل سايز 15 × 10 سانتي متر 2,310,000 2310000 ۰۲ بهمن
جعبه سنگ مرمر اثر بابايي طرح مينياتور مرد و خروس سايز 18 × 9 سانتي متر 1,345,000 1345000 ۰۲ بهمن
Sewoo LK-T20EB LAN Thermal Printer پرینتر حرارتی سوو مدل LK-T20EB 7,520,000 7520000 ۰۲ بهمن
TSC TA210 Label Printer لیبل زن حرارتی تی اس سی TA210 8,290,000 8290000 ۰۲ بهمن
پرينتر حرارتي بيکسولون مدل SRP-330II BIXOLON SRP-330II Thermal Printer 5,400,000 5400000 ۰۲ بهمن
پرينتر حرارتي بيکسولون مدل SRP-380 BIXOLON SRP-380 Thermal Printer 9,375,000 9375000 ۰۲ بهمن
Zebra ZT220 CWL Labeller پرینتر لیبل زن زبرا مدل ZT220 CWL 35,850,000 35850000 ۰۲ بهمن
Bixolon SRP-275 Receipt Printer پرینتر فروشگاهی سوزنی بیکسولون مدل SRP-275 10,900,000 10900000 ۰۲ بهمن
Toshiba B-EV4T Thermal Printer پرینتر حرارتی توشیبا مدل B-EV4T 13,465,000 13465000 ۰۲ بهمن
TSC 244 Lable Printer لیبل پرینتر تی اس سی 244 7,400,000 7400000 ۰۲ بهمن
TSC 210 Lable Printer لیبل پرینتر تی اس سی 210 7,600,000 7600000 ۰۲ بهمن
Meva MBP 1100 Label Printer لیبل پرینتر میوا ام بی پی 1100 8,100,000 8100000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0644\u06cc\u0628\u0644-\u067e\u0631\u06cc\u0646\u062a\u0631":"\u0644\u06cc\u0628\u0644 \u067e\u0631\u06cc\u0646\u062a\u0631"}