نرخ لولاهای کابینت و درب ساختمانی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
لولای بای فولد بلوم – blum 200,000 200000 ۰۲ بهمن
لولای بادبزنی نمره 6 آی-بی-اف-ام IBFM 668,000 668000 ۰۲ بهمن
لولا p-1008 ملونی - melloni 50,000 50000 ۰۲ بهمن
لولا تخت 3.5 سارو - Saro 65,000 65000 ۰۲ بهمن
لولا p-1012-90 ملونی - melloni 62,000 62000 ۰۲ بهمن
لولا تخت 4 سارو - Saro 75,000 75000 ۰۲ بهمن
لولای بادبزنی نمره 3 آی-بی-اف-ام IBFM 330,000 330000 ۰۲ بهمن
لولای بادبزنی نمره 8 آی-بی-اف-ام IBFM 1,840,000 1840000 ۰۲ بهمن
لولا قابلمه سرنیزه 5 سارو - Saro 240,000 240000 ۰۲ بهمن
لولا قابلمه سرنیزه 4 سارو - Saro 75,000 75000 ۰۲ بهمن
لولای 155 درجه بلوم - blum 45,000 45000 ۰۲ بهمن
لولای کلیپ تاپ با بلوموشن بلوم - blum 95,000 95000 ۰۲ بهمن
لولای شیشه بلوم – blum 440,000 440000 ۰۲ بهمن
لولا H4001 ملونی – melloni 38,000 38000 ۰۲ بهمن
لولا 165-p-1011 ملونی - melloni 105,000 105000 ۰۲ بهمن
لولا تخت 4 بلبرینگی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
لولای بادبزنی نمره 5 آی-بی-اف-ام IBFM 508,000 508000 ۰۲ بهمن
لولا مخفی آی-بی-اف-ام IBFM 94,000 94000 ۰۲ بهمن
لولای بادبزنی نمره 4 آی-بی-اف-ام IBFM 380,000 380000 ۰۲ بهمن
لولای بادبزنی نمره 7 آی-بی-اف-ام IBFM 1,560,000 1560000 ۰۲ بهمن
لولا تخت 6 سرنیزه سارو - Saro 260,000 260000 ۰۲ بهمن
لولا تخت 5 سرنیزه سارو - Saro 240,000 240000 ۰۲ بهمن
لولا قابلمه سرنیزه 3.5 سارو - Saro 65,000 65000 ۰۲ بهمن
لولا قابلمه بلبرینگی برنجی 300,000 300000 ۰۲ بهمن
لولا قابلمه بلبرینگی آهنی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
لولا p-1010 ملونی – melloni 40,000 40000 ۰۲ بهمن
لولا تخت 3 بلبرینگی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
لولا p-4002 ملونی - melloni 50,000 50000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0644\u0648\u0644\u0627\u0647\u0627\u06cc-\u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u062a-\u0648-\u062f\u0631\u0628-\u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646\u06cc":"\u0644\u0648\u0644\u0627\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u062a \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646\u06cc"}