نرخ لوازم جانبی ضبط و پخش خودرو

سونی / Sony

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sony XM-N502 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو سونی XM-N502 2,050,000 2050000 ۳۰ دی
Sony XS-N6940 Car Speaker اسپیکر خودرو سونی XS-N6940 2,150,000 2150000 ۳۰ دی
Sony XS-NW1200 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو سونی XS-NW1200 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
Sony XS-GTF6938 Car Speaker اسپیکر خودرو سونی XS-GTF6938 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
Sony XS-N1620C Car Speaker اسپیکر خودرو سونی XS-N1620C 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
Sony XS-H20S Car Tweeter توییتر خودرو سونی XS-H20S 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
Sony XS-FB6930 Car Speaker اسپیکر خودرو سونیXS-FB6930 2,250,000 2250000 ۳۰ دی
Sony XS-K6920 Car Speaker اسپیکر خودرو سونی XS-K6920 1,195,000 1195000 ۳۰ دی
Sony XS-GTF1038 Car Speaker اسپیکر خودرو سونی XS-GTF1038 790,000 790000 ۳۰ دی
Sony XS-GTF1638 Car Speaker اسپیکر خودرو سونی XS-GTF1638 840,000 840000 ۳۰ دی
Sony XS-GTF1338 Car Speaker اسپیکر خودرو سونی XS-GTF1338 800,000 800000 ۳۰ دی

پایونیر / Pioneer

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Pioneer GM-A6604 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A6604 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
Pioneer GM-A3602 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A3602 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
Pioneer GM-A4604 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4604 2,375,000 2375000 ۳۰ دی
Pioneer GM-D9601 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-D9601 7,990,000 7990000 ۳۰ دی
Pioneer GM-D9605 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل GM-D9605 9,590,000 9590000 ۳۰ دی
Pioneer GM-A5602 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A5602 3,490,000 3490000 ۳۰ دی
Pioneer GM-D9604 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-D9604 7,690,000 7690000 ۳۰ دی
Pioneer GM-D8601 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل GM-D8601 6,125,000 6125000 ۳۰ دی
Pioneer GM-D8604 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-D8604 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
Pioneer TS-6975 V3 Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6975 V3 3,840,000 3840000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A6996S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6996S 3,130,000 3130000 ۳۰ دی
Pioneer TS-6965 V3 Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-6965 V3 2,799,500 2799500 ۳۰ دی
Pioneer TS-A6966S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6966S 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
Pioneer TS-6975V2 Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-6975V2 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W311D4 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311D4 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
Pioneer TS-R6950S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-R6950S 1,085,000 1085000 ۳۰ دی
Pioneer TS-S20 Car Tweeter توییتر خودرو پایونیر TS-S20 1,695,000 1695000 ۳۰ دی
Pioneer TS-D6902R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-D6902R 4,190,000 4190000 ۳۰ دی
Pioneer TS-WX305B Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر TS-WX305B 3,790,000 3790000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A6986S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6986S 2,530,000 2530000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W311S4 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W311S4 2,270,000 2270000 ۳۰ دی
Pioneer TS-G1015R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-G1015R 590,000 590000 ۳۰ دی
Pioneer TS-SWX2502 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-SWX2502 5,890,000 5890000 ۳۰ دی
Pioneer TS-G1645R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-A1645R 990,000 990000 ۳۰ دی
Pioneer TS-R1350S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R1350S 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
Pioneer TS-D1730C Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-D1730C 5,190,000 5190000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A6975S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-A6975S 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W304R Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W304R 2,010,000 2010000 ۳۰ دی
Pioneer TS-WX305T Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر TS-WX305T 3,090,000 3090000 ۳۰ دی
Pioneer TS-R1650S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-R1650S 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
Pioneer TS-F1034R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-F1034R 750,000 750000 ۳۰ دی
Pioneer TS-1675 V2 Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-1675 V2 3,490,000 3490000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A2503I Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-A2503I 3,590,000 3590000 ۳۰ دی
Pioneer TS-R6951S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-R6951S 1,320,000 1320000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W3003D4 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W3003D4 3,890,000 3890000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A2013I Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-A2013I 2,890,000 2890000 ۳۰ دی
Pioneer TS-G1605C Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-G1605C 1,690,000 1690000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A1305C Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1305C 2,140,000 2140000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A1676S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1676S 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A1686S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1686S 2,350,000 2350000 ۳۰ دی
Pioneer TS-G1045R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-G1045R 950,000 950000 ۳۰ دی
Pioneer TS-G6932I Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-G6932I 1,300,000 1300000 ۳۰ دی
Pioneer TS-F1634R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-F1634R 855,000 855000 ۳۰ دی
Pioneer TS-D1302R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-D1302R 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A6976S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A6976S 2,440,000 2440000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W311 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W311 2,035,000 2035000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A1685S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1685S 2,840,000 2840000 ۳۰ دی
Pioneer TS-G1345R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-G1345R 845,500 845500 ۳۰ دی
Pioneer TS-G1315R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-G1315R 614,250 614250 ۳۰ دی
Pioneer TS-A6995S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-A6995S 2,590,000 2590000 ۳۰ دی
Pioneer TS-G1615R Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-G1615R 720,000 720000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A1606C Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر مدل TS-A1606C 2,900,000 2900000 ۳۰ دی
Pioneer TS-S20C Car Tweeter توییتر خودرو پایونیر مدل TS-S20C 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
Pioneer TS-SW2002D2 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-SW2002D2 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
Pioneer CD-SR110 Remote Control ریموت کنترل پایونیر مدل CD-SR110 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
Pioneer CD-SR100 Remote Control ریموت کنترل پایونیر مدل CD-SR100 790,000 790000 ۳۰ دی
Pioneer CD-R320 Remote Control ریموت کنترل پایونیر مدل CD-R320 390,000 390000 ۳۰ دی
Pioneer GEX-1750DVB Car Audio Digital Receiver گیرنده دیجیتال خودرو پایونبر مدل GEX-1750DVB 8,990,000 8990000 ۳۰ دی

فر / Ferre

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Infinity 1260W Car Subwoofer ساب ووفر خودرو اینفینیتی 1260W 2,530,000 2530000 ۳۰ دی

کنوود / Kenwood

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kenwood KAC-HQR8400 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو کنوود KAC-HQR8400 4,975,000 4975000 ۳۰ دی
Kenwood KAC-PS647 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو کنوود KAC-PS647 2,930,000 2930000 ۳۰ دی
Kenwood KAC-PS847F Car Amplifier آمپلی فایر خودرو کنوود KAC-PS847F 3,435,000 3435000 ۳۰ دی
Kenwood KAC-PS527 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو جی بی ال KAC-PS527 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
Kenwood KAC-M526 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو جی بی ال KAC-M526 2,040,000 2040000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-HQ718 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-HQ718 3,240,000 3240000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-HQR7100 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-HQR7100 4,705,000 4705000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-PS3015W Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود KFC-PS3015W 2,045,000 2045000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-HQR3000 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود KFC-HQR3000 3,111,667 3111667 ۳۰ دی
Kenwood KFC-PS3016W Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-PS3016W 2,325,000 2325000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-PS6995 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995 2,680,000 2680000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-W3010 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود KFC-W3010 1,980,000 1980000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-HQ718EX Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-HQ718EX 2,550,000 2550000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E6965 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E6965 1,340,000 1340000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-M6934A Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-M6934A 1,590,000 1590000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-PS6995EX Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6995EX 2,775,000 2775000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E705P Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E705P 1,075,000 1075000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E1665 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1665 926,250 926250 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E1055 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-E1055 536,250 536250 ۳۰ دی
Kenwood KFC-M1634A Car Speaker بلندگوی خودرو کنوود مدل KFC-M1634A 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-WPS1200F Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود مدل KFC-WPS1200F 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-M614P Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-M614P 2,215,000 2215000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-PS6985 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-PS6985 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E1054 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1054 620,000 620000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E715P Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E715P 1,550,000 1550000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E1365 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1365 850,000 850000 ۳۰ دی
Kenwood KSC-W1200B Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود KSC-W1200B 2,350,000 2350000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E1655 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1655 731,250 731250 ۳۰ دی
Kenwood KFC-E1065 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-E1065 828,750 828750 ۳۰ دی
Kenwood KFC-MW3000 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود KFC-MW3000 1,950,000 1950000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-M6944A Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود KFC-M6944A 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
Kenwood KSC-W1201T Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنوود KSC-W1201T 2,890,000 2890000 ۳۰ دی

مکسیدر / Maxeeder

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Maxeeder MX-101-1 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو مکسیدر MX-101-1 3,150,000 3150000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-1844R Car Amplifier آمپلی فایر خودرو مکسیدر MX-1844R 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-1501 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو مکسیدر MX-1501 1,400,000 1400000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-725 Car Speaker اسپیکر خودرو مکسیدر MX-725 2,740,000 2740000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-1202 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو مکسیدر MX-1202 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-SP6937 Car Speaker اسپیکر خودرو مکسیدر MX-SP6937 690,000 690000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-4007 Amplifier Wiring Kit کابل آمپلی فایر خودرو مکسیدر MX-4007 650,000 650000 ۳۰ دی

ایکس پی / XP

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
XP 11R FM Player پخش کننده خودرو ایکس پی اف ام 11 آر 169,500 169500 ۳۰ دی

جی بی ال / JBL

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
JBL GX-A604 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو جی بی ال GX-A604 3,665,000 3665000 ۳۰ دی
JBL GT7-96E Car Speaker اسپیکر خودرو جی بی ال مدل GT7-96E 1,825,000 1825000 ۳۰ دی
JBL GTO939 Car Speaker بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO939 3,865,000 3865000 ۳۰ دی
JBL CS1214 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214 1,895,000 1895000 ۳۰ دی
JBL CS1214T Car Subwoofer ساب ووفر خودرو جی بی ال CS1214T 2,475,000 2475000 ۳۰ دی
JBL GTO 609C Car Speaker بلندگوی خودرو جی بی ال مدل GTO 609C 4,490,000 4490000 ۳۰ دی
JBL GT5-12 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو جی بی ال مدل GT5-12 3,020,000 3020000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Infinity Kappa 693.11i Car Speaker اسپیکر خودرو اینفینیتی Kappa 693.11i 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
MB Audio MB-601 Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آدیو مدل MB-601 3,410,000 3410000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-6550FX2 Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-6550FX2 3,075,000 3075000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-805 Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-805 3,025,000 3025000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-5800SS2 Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-5800SS2 4,325,000 4325000 ۳۰ دی
Concord+ B-800.4D Car Audio Amplifier آمپلی فایر خودرو کنکورد پلاس مدل B-800.4D 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
اسپيکر خودرو پايونير مدل TS-R1750S Pioneer TS-R1750S Car Speaker 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-4000C Car Audio Capacitors خازن ام بی آکوستیکس مدل MBA-4000C 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
Infinity 6500CX Car Speaker بلندگوی خودرو اینفینیتی مدل 6500CX 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
MB Audio MB-7551i Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آدیو مدل MB-7551i 3,080,000 3080000 ۳۰ دی
Concord+ B-800.1D Car Audio Amplifier آمپلی فایر خودرو کنکورد پلاس مدل B-800.1D 3,690,000 3690000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-705 Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-705 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
Concord+ B-1200D Car Subwoofer ساب ووفر خودرو کنکورد پلاس مدل بی 1200 دی 2,189,000 2189000 ۳۰ دی
Concord+ B-800.5D Car Audio Amplifier آمپلی فایر خودرو کنکورد پلاس مدل B-800.5D 3,690,000 3690000 ۳۰ دی
Infinity 9603ix Car Speaker بلندگوی خودرو اینفینیتی مدل 9603ix 3,665,000 3665000 ۳۰ دی
Vehicle Blackbox DVR 1080‎ مانیتور آینه ای خودرو با دوربین فیلمبرداری1080 3,025,000 3025000 ۳۰ دی
اسپيکر خودرو پايونير مدل TS-D1330C Pioneer TS-D1330C Car Speaker 4,015,000 4015000 ۳۰ دی
Infinity 9633i Car Speaker اسپیکر خودرو اینفینیتی مدل 9633i 2,875,000 2875000 ۳۰ دی
Concord+ B-800.2D Car Audio Amplifier آمپلی فایر خودرو کنکورد پلاس مدل B-800.2D 1,890,000 1890000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-807 Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-807 2,790,000 2790000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-707 Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-707 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
Pioneer GM-A3702 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A3702 2,390,000 2390000 ۳۰ دی
Pioneer GM-A4704 Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر GM-A4704 3,408,560 3408560 ۳۰ دی
Pioneer TS-SWX3002 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-SWX3002 7,490,000 7490000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W306R Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W306R 2,335,000 2335000 ۳۰ دی
Pioneer GM-A4704 4-Channel Bridgeable Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل جی ام ای 4704 چهار کاناله 2,440,000 2440000 ۳۰ دی
Pioneer GM-A3702 2-Channel Bridgeable Car Amplifier آمپلی فایر خودرو پایونیر مدل جی ام ای 3702 دو کاناله 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
MB Acoustics MBA-1200MPX Car Amplifier آمپلی‌ فایر خودرو ام‌ بی آکوستیکس مدل MBA-1200MPX 1,890,000 1890000 ۳۰ دی
Pioneer TS-A6965S Car Speaker اسپیکر خودرو پایونیر TS-A6965S 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
Kenwood KFC-PS6975 Car Speaker اسپیکر خودرو کنوود مدل KFC-PS6975 1,880,000 1880000 ۳۰ دی
Infinity Primus 1200T Sob Box Car Subwoofer سابووفر خودرو اینفینیتی مدل پریموس 1200 تی 2,880,000 2880000 ۳۰ دی
خازن خودرو مکسيدر MX-CP860 Maxeeder MX-CP860 Car Audio Capacitors 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W261S4 Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر TS-W261S4 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
Pioneer TS-W261D4 Car subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-W261D4 1,950,000 1950000 ۳۰ دی
Pioneer TS-WX306B Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306B 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
خازن خودرو مکسيدر MX-CP652 Maxeeder MX-CP652 Car Audio Capacitors 930,000 930000 ۳۰ دی
خازن خودرو مکسيدر MX-CP651 Maxeeder MX-CP651 Car Audio Capacitors 883,500 883500 ۳۰ دی
Pioneer TS-WX306T Car Subwoofer ساب ووفر خودرو پایونیر مدل TS-WX306T 3,000,000 3000000 ۳۰ دی
پاور ویندوز 250,000 250000 ۳۰ دی
بلندگوی خودرو شاک پاور مدل SP-MD8003 Shockpower SP-MD8003 Car Speaker 1,775,000 1775000 ۳۰ دی
ساب ووفر خودرو ناکامیچی مدل NBT120 Nakamichi NBT120 Car Subwoofer 2,760,000 2760000 ۳۰ دی
Marshal ME-6911 Car Speaker اسپیکر خودرو مارشال مدل ME-6911 1,045,000 1045000 ۳۰ دی
Marshal ME-6905 Car Speaker اسپیکر خودرو مارشال مدل ME-6905 825,000 825000 ۳۰ دی
توییتر خودرو سوارز مدل STZ.A-210 Suarez STZ.A-210 Car Tweeter 858,000 858000 ۳۰ دی
بلندگوی خودرو شاک پاور مدل SP-MD8002 Shockpower SP-MD8002 Car Speaker 1,365,000 1365000 ۳۰ دی
ساب ووفر خودرو شاک پاور مدل SP-SW1558 ShockPower SP-SW1558 Car Subwoofer 5,965,000 5965000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-8004 + 2RC Amplifier wiring Kit کیت سیم کشی آمپلی فایر مکسیدر مدل MX-8004 به همراه دو جفت RC 390,000 390000 ۳۰ دی
Subwoofer Dell Studio 1557,1558 728,000 728000 ۳۰ دی
توییتر خودرو سوارز مدل STZ.A-220 Suarez STZ.A-2200 Car Tweeter 1,055,000 1055000 ۳۰ دی
بلندگوی خودرو مکسیدر مدل MX-MDR6501 Maxeeder MX-MDR6501 Car Speakers 990,000 990000 ۳۰ دی
بلندگو خودروی شاک پاور مدل SP-MD1003 ShockPower SP-MD1003 Car Speaker 2,055,000 2055000 ۳۰ دی
ساب ووفر خودرو شاک پاور مدل SP-SW1560 ShockPower SP-SW1560 Car Subwoofer 6,965,000 6965000 ۳۰ دی
ساب ووفر خودرو شاک پاور مدل SP-SW1228 ShockPower SP-SW1228 Car Subwoofer 5,065,000 5065000 ۳۰ دی
Maxeeder MX-8020 + 2RC Amplifier wiring Kit کیت سیم کشی آمپلی فایر مکسیدر مدل MX-8020 به همراه دو جفت RC 419,250 419250 ۳۰ دی
توییتر خودرو سوارز مدل STZ.A-190 Suarez STZ.A-190 Car Tweeter 867,750 867750 ۳۰ دی
بلندگوی خودرو شاک پاور مدل SP-MD8001 Shockpower SP-MD8001 Car Speaker 1,285,000 1285000 ۳۰ دی
بلندگوی خودرو شاک پاور مدل SP-MD1203 ShockPower SP-MD1203 Car Speaker 2,895,000 2895000 ۳۰ دی
ساب ووفر خودرو شاک پاور مدل SP-SW1550 ShockPower SP-SW1550 Car Subwoofer 3,125,000 3125000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0644\u0648\u0627\u0632\u0645-\u062c\u0627\u0646\u0628\u06cc-\u0636\u0628\u0637-\u0648-\u067e\u062e\u0634-\u062e\u0648\u062f\u0631\u0648":"\u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u062c\u0627\u0646\u0628\u06cc \u0636\u0628\u0637 \u0648 \u067e\u062e\u0634 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648"}