نرخ لوارم جانبی - مرغداری

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
چراغ نطفه سنج 520,000 520000 ۰۲ بهمن
ترموستات دیجیتال 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
ترموستات آنالوگ 300,000 300000 ۰۲ بهمن
سنسور دما 900,000 900000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0644\u0648\u0627\u0631\u0645-\u062c\u0627\u0646\u0628\u06cc-\u0645\u0631\u063a\u062f\u0627\u0631\u06cc":"\u0644\u0648\u0627\u0631\u0645 \u062c\u0627\u0646\u0628\u06cc - \u0645\u0631\u063a\u062f\u0627\u0631\u06cc"}