نرخ لارنگوسکوپ

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
لارنگوسکوپ بزرگسال 7040 Mc-intosh نور معمولی ریشتر (Riester) 7,425,000 7425000 ۳۰ دی
لارنگوسکوپ بزرگسال Miller 7060 ریشتر (Riester) 7,070,000 7070000 ۳۰ دی
لارنگوسکوپ بزرگسال Mc-intosh 8040(تیغه کمانی) ریشتر (Riester) 24,915,000 24915000 ۳۰ دی
لارنگوسکوپ اطفال Mc-intosh 7050 ریشتر (Riester) 7,425,000 7425000 ۳۰ دی
لارنگوسکوپ اطفال 7070 Miller ریشتر (Riester) 6,700,000 6700000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0644\u0627\u0631\u0646\u06af\u0648\u0633\u06a9\u0648\u067e":"\u0644\u0627\u0631\u0646\u06af\u0648\u0633\u06a9\u0648\u067e"}