نرخ فیلرها و لوازم جانبی لنز

بنرو / Benro

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Benro UV 72mm فیلتر بنرو UV 72mm 980,000 980000 ۳۰ دی
Benro UV 58mm فیلتر بنرو UV 58mm 695,000 695000 ۳۰ دی
Benro UV 67mm فیلتر بنرو UV 67mm 895,000 895000 ۳۰ دی
Benro UV 77mm فیلتر بنرو UV 77mm 795,000 795000 ۳۰ دی
Benro SHD LWMC 77mm فیلتر بنرو SHD LWMC 77mm 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
Benro Pro CPL 77mm فیلتر بنرو Pro CPL 77mm 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
Benro Pro CPL 67mm فیلتر بنرو Pro CPL 67mm 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
Benro Pro CPL 72mm فیلتر بنرو Pro CPL 72mm 1,690,000 1690000 ۳۰ دی
Benro Pro CPL 58mm فیلتر بنرو Pro CPL 58mm 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
Benro SHD LWMC 67mm فیلتر بنرو SHD LWMC 67mm 1,080,000 1080000 ۳۰ دی
Benro SHD LWMC 72mm فیلتر بنرو SHD LWMC 72mm 980,000 980000 ۳۰ دی

کوکین / Cokin

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Cokin X477 Adaptor Ring حلقه آداپتور فیلتر لنز کوکین مدل X477 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
Cokin X405B Adaptor Ring 105mm حلقه آداپتور فیلتر لنز کوکین مدل X405B 1,830,000 1830000 ۳۰ دی
Cokin Pure Harmonie ND X 82mm فیلتر لنز کوکین مدل Pure Harmonie ND X 82mm 4,790,000 4790000 ۳۰ دی
Cokin Gradual Tobacco T2 Soft P125S Lens Filter فیلتر لنز کوکین مدل Gradual Tobacco T2-Soft P125S 780,000 780000 ۳۰ دی
Cokin Gradual B2 FULL P123F Lens Filter فیلتر لنز کوکین مدل Gradual B2 FULL P123F 780,000 780000 ۳۰ دی
Cokin Diffuser Light P820 فیلتر کوکین مدل دیفیوزر لایت P820 820,000 820000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gopro ABDFR 301 Red Dive Filter فیلتر لنز رد دایو گوپرو مدل ABDFR 301 2,290,000 2290000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل گرجوال تاباکو T1 سافت P124 Cokin Gradual Tobacco T1 Soft P124 Lens Filter 780,000 780000 ۳۰ دی
Mentter HD UV 52mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD UV 52mm 940,500 940500 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Gradual Fluo Blue1 P666 Cokin Gradual Fluo Blue1 P666 Lens Filter 640,000 640000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Grad Neutral Grey G2 Full ND8 Z121F Cokin Grad Neutral Grey G2 Full ND8 Z121F Lens Filter 2,000,000 2000000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل قرمز P003 Cokin Red P003 Lens Filter 477,000 477000 ۳۰ دی
Mentter HD UV 67mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD UV 67mm 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 55mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 55mm 655,500 655500 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 62mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 62mm 560,500 560500 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 52mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 52mm 560,500 560500 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 77mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 77mm 940,500 940500 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 82mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 82mm 940,500 940500 ۳۰ دی
Mentter HD CPL 77mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD CPL 77mm 1,740,000 1740000 ۳۰ دی
Mentter ND4-ND1000 Variable HD ND 67mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل ND4-ND1000 Variable HD ND 67mm 5,695,000 5695000 ۳۰ دی
Mentter ND4-ND1000 Variable HD ND 62mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل ND4-ND1000 Variable HD ND 62mm 3,940,000 3940000 ۳۰ دی
Mentter ND4-ND1000 Variable HD ND 82mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل ND4-ND1000 Variable HD ND 82mm 4,970,000 4970000 ۳۰ دی
Mentter ND4-ND1000 Variable HD ND 58mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل ND4-ND1000 Variable HD ND 58mm 3,440,000 3440000 ۳۰ دی
Mentter ND4-ND1000 Variable HD ND 72mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل ND4-ND1000 Variable HD ND 72mm 5,240,000 5240000 ۳۰ دی
Pixco Pro SMC UV 72mm Lens Filter فیلتر لنز پیکسکو مدل Pro SMC UV 72mm 427,500 427500 ۳۰ دی
کيت فيلتر لنز کوکين مدل LandscapE1 Kit H210A Cokin LandscapE1 Kit H210A Lens Filter 1,710,000 1710000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Gradual Tobacco T2-Light P125L Cokin Gradual Tobacco T2 Light P125L Lens Filter 731,500 731500 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل X402 هاسل بلد B60 Cokin X402 Hasselblad B60 Lens Filter Adapter 1,940,000 1940000 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 95mm X495b Cokin 95mm X495b Lens Filter Adapter 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 72mm P472 Cokin 72mm P472 Lens Filter Adapter 540,000 540000 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 55mm P455 Cokin 55mm P455 Lens Filter Adapter 532,000 532000 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 95mm Z495B Cokin 95mm Z495B Lens Filter Adapter 940,500 940500 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 72mm Z472 Cokin 72mm Z472 Lens Filter Adapter 817,000 817000 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 82mm P482 Cokin 82mm P482 Lens Filter Adapter 750,000 750000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Neutral Grey ND2 Z152 Cokin Neutral Grey ND2 Z152 Lens Filter 1,280,000 1280000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل وارم 81EF P037 Cokin Warm 81EF P037 Lens Filter 550,000 550000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Circular Polarizer P164 Cokin Circular Polarizer P164 Lens Filter 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Z027 وارم 81B Cokin Z027 Warm 81B Lens Filter 807,500 807500 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Blue 80C P022 Cokin Blue 80C P022 Lens Filter 550,000 550000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل CPL HARMINIE82 CH164B 82A Cokin CPL HARMINIE82CH164B82A Lens Filter 3,670,000 3670000 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 58mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 58mm 560,500 560500 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 67mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 67mm 845,500 845500 ۳۰ دی
Mentter Protector UV 72mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل Protector UV 72mm 750,500 750500 ۳۰ دی
Mentter HD UV 77mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD UV 77mm 1,440,000 1440000 ۳۰ دی
Mentter HD UV 82mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD UV 82mm 1,540,000 1540000 ۳۰ دی
Mentter HD CPL 58mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD CPL 58mm 1,340,000 1340000 ۳۰ دی
Mentter HD CPL 72mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD CPL 72mm 883,500 883500 ۳۰ دی
Mentter HD CPL 62mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD CPL 62mm 760,000 760000 ۳۰ دی
B+W CPL 72mm فیلتر لنز B+W مدل CPL 72mm 1,200,000 1200000 ۳۰ دی
Matin Digital MC.UV Pro 55mm Lens Filter فیلتر لنز متین مدل Digital MC.UV Pro 55mm 598,000 598000 ۳۰ دی
کيت فيلتر لنز کوکين مدل Black and White Kit H220A Cokin Black and White Kit H220A Lens Filter 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل نارنجي P002 Cokin Orange P002 Lens Filter 468,000 468000 ۳۰ دی
کيت فيلتر لنز کوکين مدل پورتريت 2 کيت H201A Cokin Portrait2 Kit H201A Lens Filter 2,000,000 2000000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل سانست 2 Z198 Cokin Sunset 2 Z198 Lens Filter 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل X403 هاسل بلد B70 Cokin X403 Hasselblad B70 Lens Filter Adapter 1,940,000 1940000 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 67mm P467 Cokin 67mm P467 Lens Filter Adapter 760,000 760000 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 62mm P462 Cokin 62mm P462 Lens Filter Adapter 522,500 522500 ۳۰ دی
آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 77mm Z477 Cokin 77mm Z477 Lens Filter Adapter 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل گرجوال نوترال گري G2 متوسط ND4 P121M Cokin Gradual Neutral Gray G2 Medium (ND4) P121M Lens Filter 1,050,000 1050000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Gradual BLUE B2 LIGHT P123L Cokin Gradual BLUE B2 LIGHT P123L Lens Filter 708,400 708400 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل رد Z003 Cokin Red Z003 Lens Filter 970,000 970000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل گرد نوترال گري G2 لايت ND2 Z121L Cokin Grad Neutral Grey G2 Light ND2 Z121L Lens Filter 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Blue 80C Z022 Cokin Blue 80C Z022 Lens Filter 807,500 807500 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل Blue 80B P021 Cokin Blue 80B P021 Lens Filter 540,000 540000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل زرد P001 Cokin YELLOW P001 Lens Filter 520,000 520000 ۳۰ دی
فيلتر لنز کوکين مدل UVMC HARMINIE62 CH235B 62A Cokin UVMC HARMINIE62 CH235B 62A Lens Filter 1,720,000 1720000 ۳۰ دی
Mentter HD UV 72mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD UV 72mm 940,500 940500 ۳۰ دی
Mentter HD UV 62mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD UV 62mm 750,500 750500 ۳۰ دی
Mentter HD UV 58mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD UV 58mm 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
Mentter HD CPL 52mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD CPL 52mm 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
Mentter HD CPL 82mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD CPL 82mm 1,910,000 1910000 ۳۰ دی
Pixco Pro SMC UV 77mm Lens Filter فیلتر لنز پیکسکو مدل Pro SMC UV 77mm 446,500 446500 ۳۰ دی
Pixco Pro SMC UV 58mm Lens Filter فیلتر لنز پیکسکو مدل Pro SMC UV 58mm 370,500 370500 ۳۰ دی
Benro SHD 82mm فیلتر بنرو SHD 82mm 1,820,000 1820000 ۳۰ دی
Benro SHD LWMC 58mm فیلتر بنرو SHD LWMC 58mm 1,070,000 1070000 ۳۰ دی
B+W CPL-HAZE Filter 67mm فیلتر لنز B+W مدل CPL-HAZE 67mm 1,200,000 1200000 ۳۰ دی
B W UV-HAZE 67 MM Filter Lens فیلتر لنز بی دبلیو مدل UV-HAZE 67 MM 680,000 680000 ۳۰ دی
هود لنز کانن Canon EW-63C Hood For EF-S 18-55 IS STM Lens 325,000 325000 ۳۰ دی
هود لنز نیکون طرح اصلی Nikon HB-45 Lens Hood 18-55mm VR 300,000 300000 ۳۰ دی
Mentter HD CPL 67mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل HD CPL 67mm 1,340,000 1340000 ۳۰ دی
Canon 52mm Screw in Filter UV فیلتر UV لنز دوربین های عکاسی کانن Canon 52mm Screw-in Filter UV 150,000 150000 ۳۰ دی
Canon 67mm Screw in Filter UV فیلتر UV لنز دوربین های عکاسی کانن Canon 67mm Screw-in Filter UV 150,000 150000 ۳۰ دی
B+W UV-HAZE 77 mm Filter Lens فیلتر لنز B+W مدل UV-HAZE 77 mm 571,000 571000 ۳۰ دی
B W UV-HAZE 58 mm Filter Lens فیلتر لنز بی دبلیو مدل UV-HAZE 58 mm 680,000 680000 ۳۰ دی
B+W UV-HAZE 55 mm Filter Lens فیلتر لنز B+W مدل UV-HAZE 55 mm 893,000 893000 ۳۰ دی
B+W UV-HAZE Filter 52mm فیلتر لنز B+W مدل UV-HAZE 52mm 550,000 550000 ۳۰ دی
B+W UV Filter 62mm فیلتر لنز B+W مدل UV 62mm 800,000 800000 ۳۰ دی
B+W UV Filter 77mm فیلتر لنز B+W مدل UV 77mm 1,200,000 1200000 ۳۰ دی
Pixco Pro SMC UV 67mm فیلتر لنز پیکسکو مدل Pro SMC UV 67mm 420,000 420000 ۳۰ دی
UV Filter Canon 58mm فیلتر 58 میلی متر UV 150,000 150000 ۳۰ دی
Canon Lens Hood EW-78E 450,000 450000 ۳۰ دی
HOYA Filter UV HD 67mm 700,000 700000 ۳۰ دی
Canon Lens Hood EW-60C 230,000 230000 ۳۰ دی
B+W UV-HAZE 72 mm Filter Lens فیلتر لنز B+W مدل UV-HAZE 72 mm 323,000 323000 ۳۰ دی
B+W CPL-HAZE Filter 58mm فیلتر لنز B+W مدل CPL-HAZE 58mm 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
B+W CPL-HAZE Filter 77mm فیلتر لنز B+W مدل CPL-HAZE 77mm 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
B+W UV-HAZE Filter 58mm فیلتر لنز B+W مدل UV-HAZE 58mm 490,000 490000 ۳۰ دی
HOYA Filter UV HD 58mm 300,000 300000 ۳۰ دی
Cokin X-Pro Series Adapter Ring 95mm X495B آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 95mm X495b 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
Canon Lens Hood EW-78D 400,000 400000 ۳۰ دی
Canon Lens Hood EW-73B 450,000 450000 ۳۰ دی
Cokin P Series 55mm Adapter Ring P455 آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 55mm P455 532,000 532000 ۳۰ دی
Phottix EW-78E Lens Hood 400,000 400000 ۳۰ دی
B+W Circular Polarizer Slim Filter 52mm 950,000 950000 ۳۰ دی
Phottix EW-78D Lens Hood 450,000 450000 ۳۰ دی
Cokin P Series 62mm Adapter Ring P462 آداپتور فيلتر لنز کوکين مدل 62mm P462 522,500 522500 ۳۰ دی
Canon Lens Hood ES-71II 450,000 450000 ۳۰ دی
B+W UV-HAZE Filter 67mm فیلتر لنز B+W مدل UV-HAZE 67mm 900,000 900000 ۳۰ دی
B+W UV 72mm فیلتر لنز B+W مدل UV 72mm 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
Rodenstock 67mm ND 0.9 2,000,000 2000000 ۳۰ دی
هود لنز نیکون طرح اصلی 140-18 Nikon HB-32 Lens Hood 300,000 300000 ۳۰ دی
Nikon 67mm Lens Cap در لنز نیکون قطر 67 میلی متر 570,000 570000 ۳۰ دی
درب لنز Nikon 67mm 150,000 150000 ۳۰ دی
درب لنز Canon 77mm 150,000 150000 ۳۰ دی
درب لنز Nikon 52mm 150,000 150000 ۳۰ دی
درب لنز Canon 72mm 150,000 150000 ۳۰ دی
فیلتر کنکو 49 میلیمتر UV 49MM KENKO 450,000 450000 ۳۰ دی
Nikon HB-69 Lens Hood هود لنز نیکون مدل HB-69 137,750 137750 ۳۰ دی
Canon Et 60 Lens Hood For Select Canon Lenses هود لنز کانن مدل Et 60 مناسب برای لنز های کانن 211,750 211750 ۳۰ دی
Canon 72mm Lens Cap درب لنز کانن قطر 72 میلی متر 351,500 351500 ۳۰ دی
Canon 77mm Lens Cap در لنز کانن قطر 77 میلی متر 570,000 570000 ۳۰ دی
Nikon 58mm Lens Cap در لنز نیکون قطر 58 میلی متر 570,000 570000 ۳۰ دی
درب لنز Nikon 77mm 150,000 150000 ۳۰ دی
درب لنز Canon 82mm 150,000 150000 ۳۰ دی
درب لنز Nikon 72mm 150,000 150000 ۳۰ دی
فیلتر پلاریزه کنکو اصلی 77 میلی متر 3,850,000 3850000 ۳۰ دی
هود لنز نیکون Nikon HB-35 Lens Hood 450,000 450000 ۳۰ دی
Canon Lens Hood:EW_83H for Canon 24-105 f:4 L 159,000 159000 ۳۰ دی
فیلتر 72میلیمتر UV- Hama 600,000 600000 ۳۰ دی
Kenko Smart Filter Circular PL SLIM 58mm 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
B+W UV-HAZE Filter 82mm فیلتر لنز B+W مدل UV-HAZE 82mm 1,400,000 1400000 ۳۰ دی
B W Circular-Pol 82 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه بی دبلیو مدل Circular-Pol 82 mm 1,040,000 1040000 ۳۰ دی
Canon Screw-in Filter 58 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه کانن مدل Screw-in Filter 58 mm 541,500 541500 ۳۰ دی
Benro UV Lens Filter 52mm فیلتر لنز بنرو مدل UV سایز 52 میلی متر 665,000 665000 ۳۰ دی
Benro SD ND 58mm Lens Filter فیلتر لنز بنرو مدل SD ND سایز 58 میلی متر 1,150,000 1150000 ۳۰ دی
Canon 67 mm Lens Cap درب لنز کانن قطر 67 میلی‌ متر 570,000 570000 ۳۰ دی
B W UV-HAZE 67 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه بی دبلیو مدل CPL-HAZE 67 mm 570,000 570000 ۳۰ دی
NISI SPLUS Ultra Slim Pro MC UV 58mm Lens Filter فیلتر لنز نیسی مدل SPLUS Ultra Slim Pro MC UV 58mm 870,000 870000 ۳۰ دی
Matin Variable ND2-1000 77mm Lens Filter فیلتر لنز متین مدل Variable ND2-1000 77mm 4,940,000 4940000 ۳۰ دی
Benro SD ND 67mm Lens Filter فیلتر لنز بنرو مدل SD ND سایز 67 میلی متر 1,250,000 1250000 ۳۰ دی
Benro SD ND 77mm Lens Filter فیلتر لنز بنرو مدل SD ND سایز 77 میلی متر 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
B Plus W C-POL 58mm Lens Filter فیلتر لنز بی پلاس دبلیو مدل C-POL 58mm 970,000 970000 ۳۰ دی
B Plus W C-POL 67mm Lens Filter فیلتر لنز بی پلاس دبلیو مدل C-POL 67mm 1,030,000 1030000 ۳۰ دی
Pixco Pro SMC UV 55mm Lens Filter فیلتر لنز پیکس کو مدل Pro SMC UV 55mm 389,500 389500 ۳۰ دی
Mentter UV 46mm Lens Filter فیلتر لنز منتر مدل UV 46mm 465,500 465500 ۳۰ دی
فیلتر عکاسی Benro Pro CPL 82mm 1,980,000 1980000 ۳۰ دی
B W Circular-Pol 52 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه بی دبلیو مدل Circular-Pol 52 mm 1,120,000 1120000 ۳۰ دی
Canon Screw-in Filter 55 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه کانن مدل Screw-in Filter 55 mm 547,200 547200 ۳۰ دی
NISI SPLUS Ultra Slim Pro MC UV 86mm Lens Filter فیلتر لنز نیسی مدل SPLUS Ultra Slim Pro MC UV 86mm 1,570,000 1570000 ۳۰ دی
Matin Digital MC.UV Pro 72mm Lens Filter فیلتر لنز متین مدل Digital MC.UV Pro 72mm 845,500 845500 ۳۰ دی
Matin Digital MC.UV Pro 62mm Lens Filter فیلتر لنز متین مدل Digital MC.UV Pro 62mm 712,500 712500 ۳۰ دی
Matin Digital UV Pro 72mm Lens Filter فیلتر لنز متین مدل Digital UV Pro 72mm 399,000 399000 ۳۰ دی
Matin Digital C.POL Pro 72mm Lens Filter فیلتر لنز متین مدل Digital C.POL Pro 72mm 1,140,000 1140000 ۳۰ دی
Benro SD ND 72mm Lens Filter فیلتر لنز بنرو مدل SD ND سایز 72 میلی متر\t 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
B W UV-HAZE 77 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه بی دبلیو مدل CPL-HAZE 77 mm 645,000 645000 ۳۰ دی
B W UV-HAZE 72 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه بی دبلیو مدل CPL-HAZE 72 mm 620,000 620000 ۳۰ دی
B W UV-HAZE 58mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه بی دبلیو مدل CPL-HAZE 58 mm 545,000 545000 ۳۰ دی
Canon Screw-in Filter 52 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه کانن مدل Screw-in Filter 52 mm 541,500 541500 ۳۰ دی
Canon Screw-in Filter 67 mm Lens Filter فیلتر لنز پولاریزه کانن مدل Screw-in Filter 67 mm 541,500 541500 ۳۰ دی
Hoya HD Digital 67mm UV Filter 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
filter uv 58mm uv kenko 500,000 500000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0641\u06cc\u0644\u0631\u0647\u0627-\u0648-\u0644\u0648\u0627\u0632\u0645-\u062c\u0627\u0646\u0628\u06cc-\u0644\u0646\u0632":"\u0641\u06cc\u0644\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u062c\u0627\u0646\u0628\u06cc \u0644\u0646\u0632"}