نرخ فلش مموری ( کول دیسک)

سونی / Sony

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sony Micro Vault USM128QX - 128 GB فلش مموري سوني ميکرو ولت USM-QX ظرفيت 128 گيگابايت 4,500,000 4500000 ۲۶ دی
Sony Microvault USM-X Flash Memory - 16GB فلش مموری سونی مدل Microvault USM-X ظرفیت 16 گیگابایت 540,000 540000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 16GB فلش مموري سوني ميکرو ولت USM-QX ظرفيت 16 گيگابايت 447,500 447500 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-U USB 3.0 Flash Drive 32GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - یو 32 گیگابایت 770,000 770000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-M1 Flash Memory - 32GB فلش مموری سونی 32GB 885,000 885000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-R USB Flash Memory - 32GB فلش مموری سونی میکرو ولت USM-R ظرفیت 32 گیگابایت 819,000 819000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-U USB Flash Memory - 64GB فلش مموری سونی میکرو ولت USM-U ظرفیت 64 گیگابایت 1,620,000 1620000 ۲۶ دی
Sony Microvault USM-X Flash Memory - 32GB فلش مموری سونی مدل Microvault USM-X ظرفیت 32 گیگابایت 800,000 800000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-W USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری سونی میکرو ولت USM-W ظرفیت 16 گیگابایت 350,000 350000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 8GB فلش مموري سوني ميکرو ولت USM-QX ظرفيت 8 گيگابايت 490,000 490000 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-R USB 2.0 Flash Drive 32GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - آر 32 گیگابایت 490,000 490000 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-U USB 3.0 Flash Drive 16GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - یو 16 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-R USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - آر 8 گیگابایت 180,000 180000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-U USB Flash Memory - 16GB فلش مموری سونی میکرو ولت USM-U ظرفیت 16 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
Sony USM-SA1 USB 2.0 and OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری یو اس بی - او تی جی سونی ظرفیت 8 گیگابایت - Sony USM-SA1 USB 2.0 and OTG Flash Memory - 8GB 230,000 230000 ۲۶ دی
Sony Microvault USM-X Flash Memory - 8GB فلش مموری سونی مدل Microvault USM-X ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-SA3 Flash Memory - 16GB فلش مموری سونی مدل Micro Vault USM-SA3 ظرفیت 16 گیگابایت 777,500 777500 ۲۶ دی
SONY USM Flash Memory - 16GB فلش مموری سونی مدل USM ظرفیت 16 گیگابایت 960,000 960000 ۲۶ دی
Sony Micro Vault USM-M1 Flash Memory-16GB فلش مموری سونی مدل Micro Vault USM-M1 ظرفیت 16 گیگابایت 355,000 355000 ۲۶ دی
SONY VAIO 4GB فلش مموری سونی وایو SONY VAIO 4GB 160,000 160000 ۲۶ دی
SONY VAIO 8GB فلش مموری سونی وایو SONY VAIO 8GB 185,000 185000 ۲۶ دی
SONY VAIO 16GB فلش مموری سونی وایو SONY VAIO 16GB 270,000 270000 ۲۶ دی
Sony USM-SA3 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری یو اس بی - او تی جی سونی ظرفیت 32 گیگابایت 1,022,500 1022500 ۲۶ دی
Sony MicroVault USB Flash Drive USM8GM/W - 8GB 5,700,000 5700000 ۲۶ دی
Sony MicroVault USB Flash Drive USM8GV - 8GB یو اس بی فلش سونی یو اس ام 8 وی - 8 گیگابایت 290,000 290000 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-M USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - ام 8 گیگابایت 180,000 180000 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-W USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - دبلیو 8 گیگابایت 220,000 220000 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-R USB 2.0 Flash Drive 16GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - آر 16 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
SONY MicroVault USM-M USB 2.0 Flash Drive 16GB فلش مموری سونی مدل یو اس ام - ام 16 گیگابایت 260,000 260000 ۲۶ دی

اچ پی / HP

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
HP v220w USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v220w ظرفیت 16 گیگابایت 362,500 362500 ۲۶ دی
HP v220w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v220w ظرفیت 8 گیگابایت 340,000 340000 ۲۶ دی
HP V245O USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V245O ظرفیت 16 گیگابایت 355,000 355000 ۲۶ دی
HP v224w USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v224w ظرفیت 32 گیگابایت 541,500 541500 ۲۶ دی
HP v285w Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ‌پی مدل v285w ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
HP V112B 8GB فلش مموری HP V112B 8GB 170,000 170000 ۲۶ دی
HP V210W USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V210W ظرفیت 16 گیگابایت 357,500 357500 ۲۶ دی
HP V175W - 16GB کول دیسک اچ پی وی 175 دبلیو - 16 گیگابایت 365,500 365500 ۲۶ دی
HP V175W - 8GB کول دیسک اچ پی وی 175 دبلیو - 8 گیگابایت 249,000 249000 ۲۶ دی
HP V219G USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل V219G ظرفیت 8 گیگابایت 430,000 430000 ۲۶ دی
HP v221w USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی v221w ظرفیت 16 گیگابایت 317,500 317500 ۲۶ دی
HP v165w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v165w ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
HP V224w-16G فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v224w ظرفیت 16 گیگابایت 279,000 279000 ۲۶ دی
HP v215b USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی v215b ظرفیت 8 گیگابایت 285,000 285000 ۲۶ دی
HP V210W USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V210W ظرفیت 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
HP V270B - 16GB کول دیسک اچ پی وی 270 بی - 16 گیگابایت 340,000 340000 ۲۶ دی
HP V250W - 16GB کول دیسک اچ پی وی 250 دبلیو - 16 گیگابایت 372,500 372500 ۲۶ دی
HP v270w USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v270w ظرفیت 32 گیگابایت 445,000 445000 ۲۶ دی
HP v178w USB 2.0 Flash Memory - 32GB 1,442,500 1442500 ۲۶ دی
HP v160 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی v160 - 16GB 305,000 305000 ۲۶ دی
HP v285w Flash Memory -16GB فلش مموری اچ‌پی مدل v285w ظرفیت 16 گیگابایت 435,000 435000 ۲۶ دی
HP v215b USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی v215b ظرفیت 32 گیگابایت 775,000 775000 ۲۶ دی
HP V245O - 4GB کول ديسک اچ پي وي 245 او - 16 گيگابايت 180,000 180000 ۲۶ دی
HP C350b-8G 210,000 210000 ۲۶ دی
HP V223W USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل V223W ظرفیت 16 گیگابایت 492,500 492500 ۲۶ دی
HP v150w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v150w ظرفیت 8 گیگابایت 220,000 220000 ۲۶ دی
HP x715w USB 3.0 Flash Memory 8GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 715 دبلیو با ظرفیت 8 گیگابایت 260,000 260000 ۲۶ دی
HP 32GB 251 USB Flash Driveفلش یو اس بی 32 گیگابایت اچ پی مدل 251 فلش یو اس بی 32 گیگابایت اچ پی مدل 251 470,000 470000 ۲۶ دی
HP v165w 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 165 دابلیو با ظرفیت 32 گیگابایت 430,000 430000 ۲۶ دی
HP v251w USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل وی 251 دابلیو با ظرفیت 32 گیگابایت 490,000 490000 ۲۶ دی
HP v222w USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری اچ پی مدل وی 222 دابلیو با ظرفیت64 گیگابایت 1,010,000 1010000 ۲۶ دی
HP x750w USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل x750w 390,000 390000 ۲۶ دی
HP v150w USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v150w ظرفیت 16 گیگابایت 305,000 305000 ۲۶ دی
HP V150W USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V150W ظرفیت 32 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
HP V178b-8G فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v224w ظرفیت 8 گیگابایت 253,500 253500 ۲۶ دی
HP v285w Flash Memory -32GB فلش مموری اچ‌پی مدل v285w ظرفیت 32 گیگابایت 655,000 655000 ۲۶ دی
HP C350 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل C350 ظرفیت 8 گیگابایت 260,500 260500 ۲۶ دی
HP v265b USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v265b ظرفیت 16 گیگابایت 190,000 190000 ۲۶ دی
HP v160 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری v160 اچ پی 250,000 250000 ۲۶ دی
HP V225w Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل V225w ظرفیت 32 گیگابایت 610,000 610000 ۲۶ دی
HP V112B 16GB فلش مموری HP V112B 16GB 890,000 890000 ۲۶ دی
HP x715w USB 3.0 Flash Memory 16GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 715 دبلیو با ظرفیت 16 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
HP V250W - 8GB کول دیسک اچ پی وی 250 دبلیو - 8 گیگابایت 247,500 247500 ۲۶ دی
HP v215b USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی v215b ظرفیت 16 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
HP v165w USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v165w ظرفیت 16 گیگابایت 315,000 315000 ۲۶ دی
HP V219G USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل V219G ظرفیت 16 گیگابایت 385,125 385125 ۲۶ دی
HP V178b-16G فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v224w ظرفیت 16 گیگابایت 294,500 294500 ۲۶ دی
HP C350b-16G فلش مموری اچ پی مدل سی350 بی ظرفیت 16GB 345,000 345000 ۲۶ دی
HP v220w - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v220w ظرفیت 32 گیگابایت 537,000 537000 ۲۶ دی
HP V224w-8G فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v224w ظرفیت 8 گیگابایت 279,000 279000 ۲۶ دی
HP v220w - 4GB 180,000 180000 ۲۶ دی
HP V178b-32G فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v224w ظرفیت 32 گیگابایت 545,000 545000 ۲۶ دی
HP v245o - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V245O ظرفیت 32 گیگابایت 580,000 580000 ۲۶ دی
HP v221w USB Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی v221w ظرفیت 32 گیگابایت 559,000 559000 ۲۶ دی
HP v165w USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v165w ظرفیت 32 گیگابایت 544,500 544500 ۲۶ دی
HP v165w USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v165w ظرفیت 64 گیگابایت 150,000 150000 ۲۶ دی
HP C350 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل C350 ظرفیت 16 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
HP C350 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل C350 ظرفیت 32 گیگابایت 580,000 580000 ۲۶ دی
HP V223W USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل V223W ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
HP v270w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v270w ظرفیت 8 گیگابایت 230,000 230000 ۲۶ دی
HP v250w - 32B 490,000 490000 ۲۶ دی
HP V245O USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V245O ظرفیت 8 گیگابایت 262,000 262000 ۲۶ دی
HP v250w -4GB 590,000 590000 ۲۶ دی
HP v210w - 32GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V210W ظرفیت 32 گیگابایت 587,000 587000 ۲۶ دی
HP v175w -32GB فلش مموری اچ پی مدل وی175 دبلیو ظرفیت 32GB 565,000 565000 ۲۶ دی
HP v210w - 4GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V210W ظرفیت 64 گیگابایت 1,010,000 1010000 ۲۶ دی
HP V245L - 8GB کول دیسک اچ پی وی 245 ال - 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
HP v221w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی v221w ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
HP V270- 4GB کول ديسک اچ پي وي 270 - 4 گيگابايت 150,000 150000 ۲۶ دی
HP V112B 4GB فلش مموری HP V112B 4GB 255,000 255000 ۲۶ دی
HP V224 Flash Memory - 64GB فلش يواس بي 64 گيگابايت وي224 اچ پي 800,000 800000 ۲۶ دی
HP V225w Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل V225w ظرفیت 8 گیگابایت 210,000 210000 ۲۶ دی
HP V225w Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل V225w ظرفیت 16 گیگابایت 359,000 359000 ۲۶ دی
HP V270B - 8GB کول ديسک اچ پي وي 270 بي - 16 گيگابايت 190,000 190000 ۲۶ دی
HP v270w USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v270w ظرفیت 16 گیگابایت 340,000 340000 ۲۶ دی
HP V223W USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل V223W ظرفیت 32 گیگابایت 770,000 770000 ۲۶ دی
HP V195B USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل V195B ظرفیت 16 گیگابایت 190,000 190000 ۲۶ دی
HP v220w USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل v220w ظرفیت 64 گیگابایت 1,060,000 1060000 ۲۶ دی
HP V222W Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل V222W ظرفیت 16 گیگابایت 314,500 314500 ۲۶ دی
HP v170w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل وی170 دبلیو ظرفیت 8GB 240,000 240000 ۲۶ دی
HP v222w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل وی 222 دابلیو با ظرفیت 8 گیگابایت 230,000 230000 ۲۶ دی
HP X715W USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری اچ پی ایکس 715 دبلیو USB3.0 باظرفیت 64GB 1,150,000 1150000 ۲۶ دی
HP C350 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل سی 350 با ظرفیت 32 گیگابایت 520,000 520000 ۲۶ دی
HP C350 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل سی 350 با ظرفیت 8 گیگابایت 210,000 210000 ۲۶ دی
HP v222w 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 222 دابلیو با ظرفیت16 گیگابایت 314,500 314500 ۲۶ دی
HP v222w 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 222 دابلیو با ظرفیت32 گیگابایت 592,000 592000 ۲۶ دی
HP 32GB 715 USB Flash Driveفلش یو اس بی 32 گیگابایت اچ پی مدل 715 فلش یو اس بی 32 گیگابایت اچ پی مدل 715 500,000 500000 ۲۶ دی
HP 16GB 251 USB Flash Driveفلش یو اس بی 16 گیگابایت اچ پی مدل 251 فلش یو اس بی 16 گیگابایت اچ پی مدل 251 360,000 360000 ۲۶ دی
HP v165w 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 165 دابلیو با ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
HP v178b 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 178 بی با ظرفیت 8 گیگابایت 272,500 272500 ۲۶ دی
HP v219 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 219 با ظرفیت 16 گیگابایت 508,000 508000 ۲۶ دی
HP v219 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 219 با ظرفیت 8 گیگابایت 265,000 265000 ۲۶ دی
HP v221w 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 221 دابلیو با ظرفیت 16 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
HP v221w 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 221 دابلیو با ظرفیت 32 گیگابایت 540,000 540000 ۲۶ دی
HP v221w 64GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 221 دابلیو با ظرفیت 64 گیگابایت 880,000 880000 ۲۶ دی
HP v221w 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 221 دابلیو با ظرفیت 8 گیگابایت 150,000 150000 ۲۶ دی
HP v160w Flash Memory - 64GB فلش مموری اچ پی مدل وی160 دبلیو ظرفیت 64GB 850,000 850000 ۲۶ دی
HP X778W USB3.0 Flash Memory -32GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 778 دبلیو USB3.0 باظرفیت 32GB 430,000 430000 ۲۶ دی
HP X778W USB3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 778 دبلیو USB3.0 باظرفیت 16GB 350,000 350000 ۲۶ دی
HP v250wUSB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل وی 250 دابلیو با ظرفیت 32 گیگابایت 600,000 600000 ۲۶ دی
HP v251w USB 2.0 Flash Memory -16GB فلش مموری اچ پی مدل وی 251 دابلیو با ظرفیت 16 گیگابایت 365,000 365000 ۲۶ دی
HP v251w USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل وی 251 دابلیو با ظرفیت 8 گیگابایت 367,500 367500 ۲۶ دی
HP V220GC Flash Memory -16GB فلش مموری وی 220 جی سی اچ پی 340,000 340000 ۲۶ دی
HP V220BC Flash Memory -32GB فلش مموری 32 گیگابایت وی 220 بی سی اچ پی 410,000 410000 ۲۶ دی
HP v220w Flash Memory - 64GB فلش مموری اچ پی مدل وی220 دبلیو ظرفیت 64GB 920,000 920000 ۲۶ دی
HP X725W USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 725 دبلیو USB3.0 باظرفیت 32GB 710,000 710000 ۲۶ دی
HP v160w Flash Memory -16GB فلش مموری اچ پی مدل وی160 دبلیو ظرفیت 16GB 307,500 307500 ۲۶ دی
HP V215B Flash Memory -64GB فلش مموری اچ پی مدل وی215 بی ظرفیت 64GB 860,000 860000 ۲۶ دی
HP v170w Flash Memory -32GB فلش مموری اچ پی مدل وی170 دبلیو ظرفیت 32GB 520,000 520000 ۲۶ دی
HP X725W USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 725 دبلیو USB3.0 باظرفیت 8GB 325,000 325000 ۲۶ دی
HP X725W USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 725 دبلیو USB3.0 باظرفیت 16GB 440,000 440000 ۲۶ دی
HP X778W USB3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 778 دبلیو USB3.0 باظرفیت 8GB 350,000 350000 ۲۶ دی
HP X715W USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی ایکس 715 دبلیو USB3.0 باظرفیت 32GB 500,000 500000 ۲۶ دی
HP V222W Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل V222W ظرفیت 32 گیگابایت 592,000 592000 ۲۶ دی
HP v160w Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل وی160 دبلیو ظرفیت 8GB 250,000 250000 ۲۶ دی
HP V219j USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اچ پی مدل V219j 280,000 280000 ۲۶ دی
HP V219j USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل 32 گیگ V219j 440,000 440000 ۲۶ دی
HP V219j USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل V219j 220,000 220000 ۲۶ دی
HP X725W USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری اچ پی مدل ایکس 725 دبلیو USB3.0 باظرفیت 64GB 910,000 910000 ۲۶ دی
HP v170w USB 2.0 Flash Memory -16GB فلش مموری اچ پی مدل وی170 دبلیو ظرفیت 16GB 330,000 330000 ۲۶ دی
HP 64GB V285W FLASH USB فلش يواس بي 64 گيگابايت وي285دبليو اچ پي 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
Flash Memory HP v150w USB 2.0 - 32GB 520,000 520000 ۲۶ دی
HP v160w USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اچ پی مدل وی160 دبلیو ظرفیت 32GB 527,500 527500 ۲۶ دی
HP V219G USB 2.0 Flash Memory - 32GB 430,000 430000 ۲۶ دی
HP v270w 64GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 270 دابلیو با ظرفیت 64 گیگابایت 790,000 790000 ۲۶ دی
HP v270w 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل وی 270 دابلیو با ظرفیت 8 گیگابایت 260,000 260000 ۲۶ دی
HP C350 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری اچ پی مدل سی 350 با ظرفیت 16 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی

گیگابایت / Gigabyte

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ADAM Elements iKlips DUO Flash Memory - 16GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips DUO ظرفیت 16 گیگابایت 2,390,000 2390000 ۲۶ دی
ADAM Elements Roma USB 3.0 And USB Type-C Flash Memory - 128GB فلش مموری USB 3.0 And USB Type-C آدام المنتس مدل Roma ظرفیت 128 گیگابایت 3,775,000 3775000 ۲۶ دی
ADAM Elements Roma USB 3.0 And USB Type-C Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 And USB Type-C آدام المنتس مدل Roma ظرفیت 64 گیگابایت 2,200,000 2200000 ۲۶ دی
ADAM Elements iKlips DUO Flash Memory - 256GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips DUO ظرفیت 256 گیگابایت 15,110,000 15110000 ۲۶ دی
VERITY V701 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 701 با ظرفیت 32 گیگابایت 450,000 450000 ۲۶ دی
Viking Man Vm 261s USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 261 اس با ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Ritek Topy Flash Memory - 16GB فلش مموری ریتک مدل Topy ظرفیت 32 گیگابایت 520,000 520000 ۲۶ دی
Team USB 2.0 Flash Drive - C12G - 4 GB فلش-مموری-تیم-usb-2.0،-مدل-c12g-(4-گیگابایت 150,000 150000 ۲۶ دی
Viking Man VM 201 USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 201 با ظرفیت 8 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
Viking Man VM 208 USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 208 با ظرفیت 8 گیگابایت 255,000 255000 ۲۶ دی
Viking Man VM 206 USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 206 با ظرفیت 8 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
Ritek Topy Flash Memory - 32GB فلش مموری ریتک مدل Topy ظرفیت 32 گیگابایت 740,000 740000 ۲۶ دی
Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 32GB فلش مموری ترانسنت 32 گیگابایت 444,500 444500 ۲۶ دی
Flash Memory Transcend JetFlash 350 - 4GB فلش مموری ترانسنت 4 گیگابایت 160,000 160000 ۲۶ دی
SSK SFD257 USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری اس اس کی مدل اس اف دی 257 با ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
VERITY V801 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 801 با ظرفیت 32 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
ADAM Elements iKlips DUO Flash Memory - 32GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips DUO ظرفیت 32 گیگابایت 3,150,000 3150000 ۲۶ دی
ADAM Elements iKlips DUO Flash Memory - 64GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips DUO ظرفیت 64 گیگابایت 4,230,000 4230000 ۲۶ دی
ADAM Elements iKlips Flash Memory - 32GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips ظرفیت 32 گیگابایت 3,360,000 3360000 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi Babaee USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Babaee ظرفیت 8 گیگابایت 209,000 209000 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi Babaee USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Babaee ظرفیت 32 گیگابایت 418,000 418000 ۲۶ دی
Ritek Topy Flash Memory - 8GB فلش مموری ریتک مدل Topy ظرفیت 8 گیگابایت 420,000 420000 ۲۶ دی
Viking Man Vm 223 USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 223 با ظرفیت 8 گیگابایت 220,000 220000 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi Famil Dur USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Famil Dur ظرفیت 32 گیگابایت 396,000 396000 ۲۶ دی
فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 32 گیگابایت | Apacer AH 116 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 32 گیگابایت 425,000 425000 ۲۶ دی
Flash Memory Viking USB 3 VM322 16GB فلش مموری وایکینگ VM322 ظرفیت 16گیگابایت 310,000 310000 ۲۶ دی
DataKey MU013 USB 2.0 Flash Memory 16GB فلش مموری چرمی دیتاکی مدل ام یو 013 با ظرفیت 16 گیگابایت 530,000 530000 ۲۶ دی
BMW i USB Stick Flash Memory 16GB فلش مموری بی ام دبلیو با ظرفیت 16 گیگابایت 2,100,000 2100000 ۲۶ دی
BMW USB Stick Flash Memory 8GB فلش مموری بی ام دبلیو با ظرفیت 8 گیگابایت 1,130,000 1130000 ۲۶ دی
VERITY T203 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 203 با ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
VERITY T210 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 210 با ظرفیت 8 گیگابایت 259,000 259000 ۲۶ دی
VERITY V803 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 803 با ظرفیت 32 گیگابایت 560,000 560000 ۲۶ دی
VERITY V804 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 804 با ظرفیت 16 گیگابایت 370,000 370000 ۲۶ دی
VERITY V801 Gold 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 801 با ظرفیت 16 گیگابایت 380,000 380000 ۲۶ دی
VERITY V701 USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری وریتی وی 701 با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
VERITY T200 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 200 با ظرفیت 16 گیگابایت 350,000 350000 ۲۶ دی
VERITY T200 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 200 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
VERITY T216 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 216 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
VERITY T217 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 217 با ظرفیت 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
VERITY T218 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 218 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
VERITY V701 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 701 با ظرفیت 16 گیگابایت 3,450,070 3450070 ۲۶ دی
VERITY T202 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 202 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
Viking Man VM107K OTG USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 107 کی با ظرفیت 8 گیگابایت 238,500 238500 ۲۶ دی
VERITY V801 Gold 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 801 با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
VERITY V802 Gold 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 802 با ظرفیت 16 گیگابایت 255,000 255000 ۲۶ دی
VERITY V802 Gold 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 802 با ظرفیت 8 گیگابایت 255,000 255000 ۲۶ دی
VERITY V803 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 803 با ظرفیت 16 گیگابایت 289,000 289000 ۲۶ دی
VERITY V702 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 702 با ظرفیت 16 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
VERITY V702 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 702 با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
VERITY V705 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 705 با ظرفیت 16 گیگابایت 325,000 325000 ۲۶ دی
VERITY V705 32GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 705 با ظرفیت 32 گیگابایت 435,000 435000 ۲۶ دی
VERITY V705 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 705 با ظرفیت 8 گیگابایت 265,000 265000 ۲۶ دی
VERITY V801 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 801 با ظرفیت 16 گیگابایت 380,000 380000 ۲۶ دی
VERITY V804 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 804 با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
Himatech HMDISK01 Flash Memory -32GB فلش مموری های مچ مدل HMDISK01 ظرفیت 32 گیگابایت 1,750,000 1750000 ۲۶ دی
Viking Man Vm 260s USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 260 اس با ظرفیت 8 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
VERITY V803 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 803 با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
VERITY V803 Gold 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 803 گلد با ظرفیت 16 گیگابایت 289,000 289000 ۲۶ دی
VERITY V803 Gold 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 803 گلد با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
Viking Man Vm 223 USB 2.0 Flash Drive 32GB فلش مموری وایکینگ من مدل وی ام 223 با ظرفیت 32 گیگابایت 495,000 495000 ۲۶ دی
HP V222W Flash Memory - 8GB فلش مموری اچ پی مدل V222W ظرفیت 8 گیگابایت 230,000 230000 ۲۶ دی
Energizer Hightech Flash Memory - 16GB فلش مموری انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 16 گیگابایت 5,700,000 5700000 ۲۶ دی
Energizer Hightech Flash Memory - 32GB فلش مموری انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 32 گیگابایت 515,000 515000 ۲۶ دی
Energizer Hightech Flash Memory - 64GB فلش مموری انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 64 گیگابایت 711,000 711000 ۲۶ دی
Energizer D Metal Flash Memory - 16GB فلش مموری انرجایزر مدل D Metal ظرفیت 16 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
Energizer Hightech Flash Memory - 8GB فلش مموری انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Energizer D Metal Flash Memory - 32GB فلش مموری انرجایزر مدل D Metal ظرفیت 32 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
Energizer Ultimate OTG USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری انرجایزر مدل Ultimate OTG USB 3.0 ظرفیت 16 گیگابایت 447,000 447000 ۲۶ دی
Energizer Ultimate OTG USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری انرجایزر مدل Ultimate OTG USB 3.0 ظرفیت 32 گیگابایت 690,000 690000 ۲۶ دی
Energizer Ultimate OTG USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری انرجایزر مدل Ultimate OTG USB 3.0 ظرفیت 64 گیگابایت 1,217,500 1217500 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi Famil Dur USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Famil Dur ظرفیت 8 گیگابایت 209,000 209000 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi Famil Dur USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Famil Dur ظرفیت 16 گیگابایت 266,000 266000 ۲۶ دی
VERITY T211 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 211 با ظرفیت 8 گیگابایت 259,000 259000 ۲۶ دی
VERITY T212 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 212 با ظرفیت 8 گیگابایت 259,000 259000 ۲۶ دی
VERITY T213 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 213 با ظرفیت 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
VERITY T214 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 214 با ظرفیت 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
VERITY T215 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 215 با ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
VERITY T215 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 215 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
VERITY T216 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 216 با ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
VERITY T203 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 203 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
VERITY T204 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 204 با ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
VERITY T204 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 204 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
VERITY T206 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 206 با ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
VERITY T206 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 206 با ظرفیت 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
VERITY T207 16GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 207 با ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
VERITY T207 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 207 با ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
VERITY T208 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 208 با ظرفیت 8 گیگابایت 248,000 248000 ۲۶ دی
VERITY T209 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی تی 209 با ظرفیت 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
فلش یو اس بی 8 گیگابایت اچ پی مدل 251 250,000 250000 ۲۶ دی
فلش مموری USB اپیسر AH322 ظرفیت 32 گیگابایت | Apacer AH322 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB اپیسر AH322 ظرفیت 32 گیگابایت 527,500 527500 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Kolah Ghermezi ظرفیت 8 گیگابایت 209,000 209000 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Kolah Ghermezi ظرفیت 16 گیگابایت 266,000 266000 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Kolah Ghermezi ظرفیت 32 گیگابایت 418,000 418000 ۲۶ دی
VERITY V801 8GB USB 2.0 Flash Memory فلش مموری وریتی وی 801 با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
ADAM Elements iKlips Flash Memory - 16GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips ظرفیت 16 گیگابایت 1,920,000 1920000 ۲۶ دی
Kolah Ghermezi Babaee USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری کلاه قرمزی مدل Babaee ظرفیت 16 گیگابایت 266,000 266000 ۲۶ دی
ADAM Elements iKlips Flash Memory - 64GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips ظرفیت 64 گیگابایت 4,140,000 4140000 ۲۶ دی
ADAM Elements iKlips DUO Flash Memory - 128GB فلش مموری آدام المنتس مدل iKlips DUO ظرفیت 128 گیگابایت 6,500,000 6500000 ۲۶ دی

ای دیتا / Adata

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا مدل UE700 ظرفیت 16 گیگابایت 580,000 580000 ۲۶ دی
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل دوریبل اس 107 ظرفیت 32 گیگابایت 620,000 620000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا مدل UE700 ظرفیت 32 گیگابایت 925,000 925000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا مدل UE700 ظرفیت 64 گیگابایت 1,550,000 1550000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB فلش مموری ای دیتا دش درایو چویس UC510 ظرفیت 16 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 32GB فلش مموري اي ديتا دش درايو UV150 ظرفيت 32 گيگابايت 520,000 520000 ۲۶ دی
ADATA DashDrive Durable UD320 OTG Flash Memory - 64GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل DashDrive Durable UD320 ظرفیت 64 گیگابایت 1,170,000 1170000 ۲۶ دی
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل دوریبل اس 107 ظرفیت 64 گیگابایت 1,190,000 1190000 ۲۶ دی
Adata C906 - 8GB فلش مموری ای دیتا C906 ظرفیت 8 گیگابایت 265,000 265000 ۲۶ دی
ADATA C906 - 16GB فلش مموری ای دیتا C906 ظرفیت 16 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
ADATA UD310 - 8GB فلش مموري اي ديتا UD310 ظرفيت 8 گيگابايت 285,000 285000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Memory With OTG Adapter - 16GB فلش مموري اي ديتا مدل دش‌درايو دوريبل UD320 ظرفيت 16 گيگابايت همراه با مبدل OTG 430,000 430000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 32GB 637,500 637500 ۲۶ دی
Adata C906 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا C906 ظرفیت 32 گیگابایت 397,500 397500 ۲۶ دی
ADATA UV131 Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا مدل UV131 ظرفیت 16 گیگابایت 395,000 395000 ۲۶ دی
Adata UC350 USB Type-C Flash Memory - 64GB فلش مموری USB Type-C ای دیتا مدل UC350 ظرفیت 64 گیگابایت 1,420,000 1420000 ۲۶ دی
Adata UC350 USB Type-C Flash Memory - 32GB فلش مموری USB Type-C ای دیتا مدل UC350 ظرفیت 32 گیگابایت 815,000 815000 ۲۶ دی
ADATA i-Memory UE710 OTG Flash Memory - 64GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل i-Memory UE710 ظرفیت 64 گیگابایت 2,520,000 2520000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV128 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا دش درایو UV128 ظرفیت 16 گیگابایت 375,000 375000 ۲۶ دی
ADATA S102 Pro Flash Memory - 256GB فلش مموری ای دیتا مدل S102 Pro ظرفیت 256 گیگابایت 5,090,000 5090000 ۲۶ دی
ADATA S102 Pro - 32GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل اس 102 پرو ظرفیت 32 گیگابایت 705,000 705000 ۲۶ دی
ADATA C008 - 8GB فلش مموری ای دیتا سی 008 - 8 گیگابایت 257,500 257500 ۲۶ دی
Adata USB 3.0 Flash Drive Durable S107 - 16GB 435,000 435000 ۲۶ دی
Adata S102 - 8GB یو اس بی فلش ای دیتا اس 102 - 8 گیگابایت 2,280,000 2280000 ۲۶ دی
Adata UV120 - 8GB فلش مموری ای دیتا دش درایو UV120 ظرفیت 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
ADATA UV100 - 4GB فلش مموری ای دیتا UV100 ظرفیت 4 گیگابایت 3,690,000 3690000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 16GB فلش مموري اي ديتا مدل دش درايو چويس يو سي 500 ظرفيت 16 گيگابايت 4,860,000 4860000 ۲۶ دی
ADATA S102 Pro - 64GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل اس 102 پرو ظرفیت 64 گیگابایت 1,275,000 1275000 ۲۶ دی
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 4GB فلش مموری ای دیتا سی 008 - 4 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
ADATA DashDrive UV150 Flash Memory - 128GB فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 128 گیگابایت 2,115,000 2115000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Choice UC510 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا دش درایو چویس UC510 ظرفیت 32 گیگابایت 450,000 450000 ۲۶ دی
ADATA UV131 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا مدل UV131 ظرفیت 32 گیگابایت 575,000 575000 ۲۶ دی
ADATA UV131 Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا مدل UV131 ظرفیت 64 گیگابایت 1,100,000 1100000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC330 OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 8 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
ADATA Choice S805 Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice S805 ظرفیت 16 گیگابایت 595,000 595000 ۲۶ دی
ADATA Choice S805 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice S805 ظرفیت 32 گیگابایت 710,000 710000 ۲۶ دی
ADATA UV140 Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا مدل UV140 ظرفیت 64 گیگابایت 1,015,000 1015000 ۲۶ دی
Adata UD310 Jewel USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا مدل UD310 - ظرفیت 64 گیگابایت 1,035,000 1035000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Memory With OTG Adapter - 32GB فلش مموري اي ديتا مدل دش‌درايو دوريبل UD320 ظرفيت 32 گيگابايت همراه با مبدل OTG 620,000 620000 ۲۶ دی
ADATA UV140 Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا مدل UV140 ظرفیت 16 گیگابایت 375,000 375000 ۲۶ دی
ADATA i-Memory UE710 USB 3.0 Flash Memory 64GB فلش مموری ای دیتا مدل یو ای 710 با ظرفیت 64 گیگابایت 2,500,000 2500000 ۲۶ دی
Adata UV140 USB 3.0 Flash Memory - 128GB فلش مموری ای دیتا مدل UV140 ظرفیت 128 گیگابایت 1,970,000 1970000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 64GB فلش مموري اي ديتا دش درايو UV150 ظرفيت 64 گيگابايت 1,035,000 1035000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV128 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری ای دیتا دش درایو UV128 ظرفیت 8 گیگابایت 1,960,000 1960000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV128 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا دش درایو UV128 ظرفیت 32 گیگابایت 530,000 530000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV128 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا دش درایو UV128 ظرفیت 64 گیگابایت 1,055,000 1055000 ۲۶ دی
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا مدل UV130 ظرفیت 16 گیگابایت 355,000 355000 ۲۶ دی
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا مدل UV130 ظرفیت 32 گیگابایت 510,000 510000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC340 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice UC340 ظرفیت 32 گیگابایت 520,000 520000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC340 Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice UC340 ظرفیت 64 گیگابایت 1,050,000 1050000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC340 Flash Memory - 256GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice UC340 ظرفیت 256 گیگابایت 4,400,000 4400000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 8GB فلش مموري اي ديتا دش درايو UV150 ظرفيت 8 گيگابايت 195,000 195000 ۲۶ دی
Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 64GB فلش مموری ای دیتا سی 008 - 64 گیگابایت 872,500 872500 ۲۶ دی
ADATA C008 - 32GB فلش مموری ای دیتا سی 008 - 32 گیگابایت 465,000 465000 ۲۶ دی
Adata UV120 - 16GB فلش مموری ای دیتا دش درایو UV120 ظرفیت 16 گیگابایت 290,000 290000 ۲۶ دی
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل دوریبل اس 107 ظرفیت 8 گیگابایت 350,000 350000 ۲۶ دی
ADATA C103 - 8GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل C103 ظرفیت 8 گیگابایت 210,000 210000 ۲۶ دی
ADATA C008 - 16GB فلش مموری ای دیتا سی 008 - 16 گیگابایت 297,500 297500 ۲۶ دی
ADATA UD310 - 16GB 375,000 375000 ۲۶ دی
ADATA UD310 - 32GB فلش مموری USB 2.0 ای دیتا مدل UD310 ظرفیت 32 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
Adata S101 Compact Waterproof USB Flash Drive - 32GB فلش مموری ای دیتا اس 101 - 32 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Adata S102 - 16GB یو اس بی فلش ای دیتا اس 102 - 16 گیگابایت 510,000 510000 ۲۶ دی
ADATA UV100 - 8GB فلش مموری ای دیتا UV100 ظرفیت 8 گیگابایت 284,500 284500 ۲۶ دی
ADATA UV100 - 16GB فلش مموری ای دیتا UV100 ظرفیت 16 گیگابایت 329,000 329000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 16GB فلش مموري اي ديتا دش درايو UV150 ظرفيت 16 گيگابايت 355,000 355000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory - 128GB فلش مموری ای دیتا مدل UE700 ظرفیت 128 گیگابایت 2,950,000 2950000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 8GB فلش مموري اي ديتا مدل دش درايو چويس يو سي 500 ظرفيت 8 گيگابايت 100,000 100000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB فلش مموری ای دیتا دش درایو چویس UC510 ظرفیت 8 گیگابایت 230,000 230000 ۲۶ دی
ADATA DashDrive Choice UC510 Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive Choice UC510 ظرفیت 64 گیگابایت 880,000 880000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC340 Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice UC340 ظرفیت 16 گیگابایت 340,000 340000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Durable UD311 USB Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا UD311 ظرفیت 32 گیگابایت 585,000 585000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC330 OTG Flash Memory - 64GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 64 گیگابایت 1,125,000 1125000 ۲۶ دی
Adata S102 Pro USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل اس 102 پرو ظرفیت 8 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
Adata Durable S107 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل دوریبل اس 107 ظرفیت 16 گیگابایت 435,000 435000 ۲۶ دی
Adata UV100 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا UV100 ظرفیت 32 گیگابایت 490,000 490000 ۲۶ دی
Adata C103 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل C103 ظرفیت 32 گیگابایت 690,000 690000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC330 OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
ADATA Choice UC330 OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 32 گیگابایت 651,500 651500 ۲۶ دی
Adata C103 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 ای دیتا مدل C103 ظرفیت 64 گیگابایت 2,050,000 2050000 ۲۶ دی
Adata DashDrive UD311 16GB فلش مموری ای دیتا UD311 ظرفیت 16 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری ای دیتا مدل UV130 ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
ADATA i-Memory UE710 OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل i-Memory UE710 ظرفیت 32 گیگابایت 1,732,500 1732500 ۲۶ دی
Adata UC350 USB Type-C Flash Memory - 16GB فلش مموری USB Type-C ای دیتا مدل UC350 ظرفیت 16 گیگابایت 605,000 605000 ۲۶ دی
ADATA S102 Pro Flash Memory - 64GB فلش مموری ADATA USB UC340 16GB 1,275,000 1275000 ۲۶ دی
ADATA i-Memory UE710 OTG Flash Memory - 128GB فلش مموری OTG ای دیتا مدل i-Memory UE710 ظرفیت 128 گیگابایت 5,007,500 5007500 ۲۶ دی
ADATA Choice UC340 Flash Memory - 128GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice UC340 ظرفیت 128 گیگابایت 2,000,000 2000000 ۲۶ دی
ADATA Choice S805 Flash Memory - 8GB فلش مموری ای دیتا مدل Choice S805 ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
Adata UV210 Flash Memory - 8GB فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 8 گیگابایت 310,000 310000 ۲۶ دی
Adata UV210 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 32 گیگابایت 580,000 580000 ۲۶ دی
ADATA DashDrive Durable UD311 USB Flash drive 128GB فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive Durable UD311 ظرفیت 128 گیگابایت 2,200,000 2200000 ۲۶ دی
Adata UV210 Flash Memory - 16GB فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 16 گیگابایت 370,000 370000 ۲۶ دی
ADATA UV140 Flash Memory - 32GB فلش مموری ای دیتا مدل UV140 ظرفیت 32 گیگابایت 565,000 565000 ۲۶ دی
ADATA UC500 - 8GB DashDrive USB Flash Drive فلش مموری ADATA USB UC500 8GB 230,000 230000 ۲۶ دی
Adata C103 USB Flash Memory - 16GB 1,150,000 1150000 ۲۶ دی
ADATA Durable S107 Flash Memory - 128GB فلش مموری ای دیتا مدل Durable S107 ظرفیت 128 گیگابایت 2,400,000 2400000 ۲۶ دی
Adata UD310 Jewel Like USB Flash Memory - 16GB فلش مموري اي ديتا UD310 ظرفيت 16 گيگابايت 375,000 375000 ۲۶ دی
Adata UV120 - 4GB 180,000 180000 ۲۶ دی
Adata UV120 -32GB 410,000 410000 ۲۶ دی
Adata DashDrive Choice UC500 USB Flash Memory - 32GB فلش مموري اي ديتا مدل دش درايو چويس يو سي 500 ظرفيت 32 گيگابايت 760,000 760000 ۲۶ دی
Adata UV210 Flash Memory - 64GB فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 64 گیگابایت 1,089,500 1089500 ۲۶ دی
ADATA DashDrive Durable UD311 USB Flash drive 64GB فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive Durable UD311 ظرفیت 64 گیگابایت 1,120,000 1120000 ۲۶ دی

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Philips Mono Edition FM16DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 و OTG فیلیپس مدل مونو ادیشن FM16DA132B/97 ظرفیت 16 گیگابایت 474,000 474000 ۲۶ دی
Philips Mono Edition FM64DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 و OTG فیلیپس مدل مونو ادیشن FM32DA132B/97 ظرفیت 64 گیگابایت 1,357,000 1357000 ۲۶ دی
Philips Mono Edition FM32DA132B/97 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 و OTG فیلیپس مدل مونو ادیشن FM32DA132B/97 ظرفیت 32 گیگابایت 835,000 835000 ۲۶ دی
philips pico 8GB 100,000 100000 ۲۶ دی
Philips Circle USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری فیلیپس مدل Circle ظرفیت 16 گیگابایت 520,000 520000 ۲۶ دی
Philips USB 2.0 Flash Drive - Circle edition - 16 GB 360,000 360000 ۲۶ دی
Philips Pico Edition FM08FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموري USB 2.0 فيليپس مدل پيکو اديشن FM08FD85B/97 ظرفيت 16 گيگابايت 550,000 550000 ۲۶ دی
Philips Pico Edition FM32DA88B/97 USB 2.0Flash Memory With OTG Adapter - 32GB فلش مموری USB فیلیپس مدل پیکو ادیشن FM32DA88B/97 ظرفیت 32 گیگابایت همراه با مبدل OTG 710,000 710000 ۲۶ دی
Philips Snow Edition FM16FD75B USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل اسنو ادیشن FM16FD75B ظرفیت 16 گیگابایت 367,500 367500 ۲۶ دی
Philips Waltz 8GB USB2 Flash Drive 4,490,000 4490000 ۲۶ دی
Philips Pico Edition FM32FD85B/97 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل پیکو ادیشن FM32FD85B/97 ظرفیت 32 گیگابایت 710,000 710000 ۲۶ دی
Philips Snow Edition FM08FD70B USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل اسنو ادیشن FM08FD70B ظرفیت 8 گیگابایت 170,000 170000 ۲۶ دی
Philips Snow Edition FM16FD70B USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل اسنو ادیشن FM16FD70B ظرفیت 16 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
Philips Waltz FM32FD95B/97 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل والتز FM32FD95B/97 ظرفیت 32 گیگابایت 190,000 190000 ۲۶ دی
Philips Circle USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری فیلیپس مدل Circle ظرفیت 32 گیگابایت 900,000 900000 ۲۶ دی
Philips Eject Edition FM16FD60B USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل اجکت ادیشن FM16FD60B ظرفیت 16 گیگابایت 345,000 345000 ۲۶ دی
Philips Circle USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری فیلیپس مدل Circle ظرفیت 8 گیگابایت 210,000 210000 ۲۶ دی
philips pico 16GB 450,000 450000 ۲۶ دی
Philips Waltz USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری فیلیپس مدل والتز ظرفیت 16 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
Philips Waltz FM32FD95B/97 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل والتز FM32FD95B/97 ظرفیت 32 گیگابایت 580,000 580000 ۲۶ دی
Philips USB flash drive Waltz edition- 16GB 6,090,000 6090000 ۲۶ دی
Philips Pico Edition FM08DA88B/97 USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 8GB فلش مموری USB فیلیپس مدل پیکو ادیشن FM08DA88B/97 ظرفیت 8 گیگابایت همراه با مبدل OTG 415,000 415000 ۲۶ دی
Philips Pico Edition FM16DA88B/97 USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 16GB فلش مموری USB فیلیپس مدل پیکو ادیشن FM32DA88B/97 ظرفیت 16 گیگابایت همراه با مبدل OTG 550,000 550000 ۲۶ دی
Philips Snow Edition FM64FD75B USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل اسنو ادیشن FM32FD75B ظرفیت 64 گیگابایت 1,155,000 1155000 ۲۶ دی
Philips Snow Edition FM32FD75B USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل اسنو ادیشن FM32FD75B ظرفیت 32 گیگابایت 670,000 670000 ۲۶ دی
Philips Eject USB2.0 Flash Memory-32GB فلش مموری فیلیپس EJECT USB2.032GB 430,000 430000 ۲۶ دی
Philips CIRCLE USB3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری فیلیپس CIRCLE USB3.0 – 64GB 1,400,000 1400000 ۲۶ دی
Philips Pico USB 2 Flash Memory- 16GB فلش مموری 16 گیگابایت فیلیپس مدل پیکو 450,000 450000 ۲۶ دی
Philips Pico USB 2 Flash Memory- 8GB فلش مموری 8 گیگابایت فیلیپس مدل پیکو 100,000 100000 ۲۶ دی
philips STRong 16GB فلش philips STRong 16GB 395,000 395000 ۲۶ دی
Philips Strong USB2.0 Flash 32GB - 855,000 855000 ۲۶ دی
Philips Snow Edition FM08FD70B USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل اسنو ادیشن FM08FD70B ظرفیت 8 گیگابایت 605,000 605000 ۲۶ دی
Philips Snow USB 2 Flash Memory- 32GB فلش مموری فیلیپس مدل Snow ظرفیت 32 گیگابایت 620,000 620000 ۲۶ دی
Philips CIRCLE USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری فیلیپس CIRCLE USB2.0 – 16GB 350,000 350000 ۲۶ دی
Philips MONO OTG USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری فیلیپس MONO OTG USB3.0 – 64GB 1,540,000 1540000 ۲۶ دی
Philips CIRCLE OTG USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری فیلیپس CIRCLE USB2.0 – 32GB 650,000 650000 ۲۶ دی
Philips MONO OTG USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری فیلیپس MONO OTG USB 3.0 – 32GB 700,000 700000 ۲۶ دی
Philips MONO OTG USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری فیلیپس MONO OTG USB 3.0 – 16GB 290,000 290000 ۲۶ دی
Philips Eject USB2.0 Flash Memory-16GB فلش مموری فیلیپس Eject USB2.016GB 280,000 280000 ۲۶ دی

سیلیکون پاور / Silicon Power

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Silicon Power Mobile X31 USB 3.0 OTG Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 OTG سیلیکون پاور مدل موبایل ایکس 31 ظرفیت 64 گیگابایت 1,475,000 1475000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T01 ظرفیت 8 گیگابایت 274,000 274000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 830 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل تاچ 830 ظرفیت 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل مارول ام 50 ظرفیت 16 گیگابایت 495,000 495000 ۲۶ دی
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 16GB فلش مموری USB OTG سیلیکون پاور مدل X20 ظرفیت 16 گیگابایت 475,000 475000 ۲۶ دی
SILICON POWER Mobile-X31-USB-3-0-OTG-Flash-Memory-32GB فلش اوتیجی سیلیکون پاور مدل ایکس 31 با ظرفیت 32 گیگابایت 797,500 797500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J80 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری Silicon Power مدل جویل J80 ظرفیت 64 گیگابایت 1,390,000 1390000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 Mobile USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 16GB فلش مموری USB سیلیکون پاور تاچ T01 همراه با مبدل OTG ظرفیت 16 گیگابایت 320,000 320000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima U06 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور آلتیما U06 ظرفیت 8 گیگابایت 120,450 120450 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J10 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور جیول جی 10 ظرفیت 16 گیگابایت 494,500 494500 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور تاچ تی 03 - 64 گیگابایت 1,165,000 1165000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T01 ظرفیت 16 گیگابایت 370,000 370000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل آلتیما 2 سری آی ظرفیت 16 گیگابایت 310,000 310000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B10 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B10 ظرفیت 32 گیگابایت 745,000 745000 ۲۶ دی
Silicon Power Firma F80 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل فیرما اف 80 ظرفیت 32 گیگابایت 645,000 645000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 835 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ 835 - 16 گیگابایت 325,000 325000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 830 Flash Memory -16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل تاچ 830 ظرفیت 16 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل تاچ تی 03 لیمیتد ادیشن - 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل مارول ام 50 ظرفیت 32 گیگابایت 730,000 730000 ۲۶ دی
Silicon Power BLAZE B50 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری Silicon power مدل BLAZE B50 ظرفیت 64 گیگابایت 1,300,000 1300000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T09 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T09 ظرفیت 8 گیگابایت 239,500 239500 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M70 Flash Memory - 128GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Marvel M70 ظرفیت 128 گیگابایت 2,590,000 2590000 ۲۶ دی
Silicon Power X31 OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل X31 ظرفیت 16 گیگابایت 520,000 520000 ۲۶ دی
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل لوکس مینی 320 ظرفیت 8 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
Silicon Power X10 USB OTG Mobile USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB OTG سیلیکون پاور مدل X10 ظرفیت 16 گیگابایت 455,000 455000 ۲۶ دی
Silicon Power X31 OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل X31 ظرفیت 8 گیگابایت 385,000 385000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T01 ظرفیت 64 گیگابایت 1,135,000 1135000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل مارول ام 50 ظرفیت 64 گیگابایت 1,325,000 1325000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J10 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور جیول جی 10 ظرفیت 32 گیگابایت 760,000 760000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J10 Flash Memory - 8GB فلش مموري سيليکون پاور جيول جي 10 ظرفيت 8 گيگابايت 378,000 378000 ۲۶ دی
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل لوکس مینی 720 ظرفیت 8 گیگابایت 274,000 274000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 835 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ 835 - 8 گیگابایت 260,000 260000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T01 ظرفیت 4 گیگابایت 600,000 600000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B10 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B10 ظرفیت 16 گیگابایت 450,000 450000 ۲۶ دی
Silicon Power Firma F80 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل فیرما اف 80 لیمیتد ادیشن ظرفیت 8 گیگابایت 310,000 310000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T07-8G فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T07 ظرفیت 8 گیگابایت 290,000 290000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T07-32G فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T07 ظرفیت 32 گیگابایت 565,000 565000 ۲۶ دی
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری Silicon Power مدل لوکس مینی 320 ظرفیت 16 گیگابایت 290,000 290000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J80 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری Silicon Power مدل جویل J80 ظرفیت 32 گیگابایت 777,000 777000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J07 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 3.0 سیلیکون پاور مدل جیول جی 07 ظرفیت 8 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M70 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Marvel M70 ظرفیت 64 گیگابایت 1,792,500 1792500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J80 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری Silicon Power مدل جویل J80 ظرفیت 16 گیگابایت 477,000 477000 ۲۶ دی
Silicon Power X21 OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل X21 OTG ظرفیت 16 گیگابایت 420,000 420000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T06 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T06 ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J50 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J50 ظرفیت 8 گیگابایت 342,000 342000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T09 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل تاچ T09 ظرفیت 16 گیگابایت 325,000 325000 ۲۶ دی
Silicon Power BLAZE B50 USB 3.0 Flash Memory - 128GB فلش مموری Silicon power مدل BLAZE B50 ظرفیت 128 گیگابایت 2,090,000 2090000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل آلتیما 2 سری آی ظرفیت 8 گیگابایت 255,000 255000 ۲۶ دی
Silicon Power Firma F80 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل فیرما اف 80 ظرفیت 64 گیگابایت 1,235,000 1235000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 830 Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل تاچ 830 ظرفیت 4 گیگابایت 1,110,000 1110000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J10 - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور جیول جی 10 ظرفیت 64 گیگابایت 1,392,500 1392500 ۲۶ دی
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور X10 455,000 455000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B05 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B05 ظرفیت 32 گیگابایت 600,000 600000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima U06 USB 2.0 Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور آلتیما U06 ظرفیت 4 گیگابایت 142,000 142000 ۲۶ دی
Silicon Power Mobile C80 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Mobile C80 ظرفیت 16 گیگابایت 622,500 622500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J07 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 سیلیکون پاور مدل Jewel J07 ظرفیت 64 گیگابایت 2,160,000 2160000 ۲۶ دی
Silicon Power Mobile C80 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Mobile C80 ظرفیت 64 گیگابایت 1,640,000 1640000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J50 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J50 ظرفیت 64 گیگابایت 1,360,000 1360000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J01 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J01 ظرفیت 16 گیگابایت 775,000 775000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J01 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J01 ظرفیت 64 گیگابایت 1,350,000 1350000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 Mobile USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 32GB فلش مموری USB سیلیکون پاور تاچ T01 همراه با مبدل OTG ظرفیت 32 گیگابایت 552,500 552500 ۲۶ دی
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Drive - 32GB فلش مموری USB OTG سیلیکون پاور مدل X20 ظرفیت 32 گیگابایت 786,000 786000 ۲۶ دی
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور X10 720,000 720000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور آلتیما یو 05 - 16 گیگابایت 165,000 165000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B06 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B06 ظرفیت 8 گیگابایت 305,000 305000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B06 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B06 ظرفیت 32 گیگابایت 672,500 672500 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M01 Flash Memory - 8GB کول دیسک سیلیکون پاور مارول ام 01 - 8 گیگابایت 294,500 294500 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M60 USB Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مارول ام 60 - 64 گیگابایت 1,180,000 1180000 ۲۶ دی
Silicon Power Unique 520 Boy Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور یونیک 520 - 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T02 Flash Memory - 16GB کول دیسک سیلیکون پاور تاچ تی 02 - 16 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 4GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل لوکس مینی 720 ظرفیت 4 گیگابایت 170,000 170000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل آلتیما 2 سری آی ظرفیت 64 گیگابایت 1,090,000 1090000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 835 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ 835 - 32 گیگابایت 660,000 660000 ۲۶ دی
Silicon Power Firma F80 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل فیرما اف 80 ظرفیت 16 گیگابایت 423,500 423500 ۲۶ دی
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل لوکس مینی 720 ظرفیت 32 گیگابایت 580,000 580000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 830 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل تاچ 830 ظرفیت 32 گیگابایت 535,000 535000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 835 Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ 835 - 4 گیگابایت 1,720,000 1720000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M01 Flash Memory - 32GB کول دیسک سیلیکون پاور مارول ام 01 - 32 گیگابایت 642,500 642500 ۲۶ دی
Silicon Power BLAZE B50 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری Silicon power مدل BLAZE B50 ظرفیت 16 گیگابایت 455,000 455000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T08 Flash Memory - 32GB فلش مموری Silicon power مدل Touch T08 ظرفیت 32 گیگابایت 610,000 610000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور تاچ تی 03 - 16 گیگابایت 305,000 305000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T09 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل تاچ T09 ظرفیت 32 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T08 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T08 ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J50 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J50 ظرفیت 32 گیگابایت 750,000 750000 ۲۶ دی
Silicon Power BLAZE B50 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری Silicon power مدل BLAZE B50 ظرفیت 8 گیگابایت 345,000 345000 ۲۶ دی
Silicon Power BLAZE B50 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری Silicon power مدل BLAZE B50 ظرفیت 32 گیگابایت 727,500 727500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J08 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J08 ظرفیت 8 گیگابایت 790,000 790000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری Silicon Power مدل جیول جی 06 ظرفیت 16 گیگابایت 480,000 480000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 سیلیکون پاور مدل جیول جی 06 ظرفیت 32 گیگابایت 735,000 735000 ۲۶ دی
Silicon Power Mobile X20 USB OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری USB OTG سیلیکون پاور مدل X20 ظرفیت 8 گیگابایت 477,500 477500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J80 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری Silicon Power مدل جویل J80 ظرفیت 8 گیگابایت 350,000 350000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M70 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Marvel M70 ظرفیت 32 گیگابایت 1,228,500 1228500 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T07-64G فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T07 ظرفیت 64 گیگابایت 1,240,000 1240000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima II i-Series USB Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل آلتیما 2 سری آی ظرفیت 4 گیگابایت 1,090,000 1090000 ۲۶ دی
Silicon Power Luxmini 710 USB 2.0 Flash Memory - 4GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل لوکس مینی 710 ظرفیت 4 گیگابایت 700,000 700000 ۲۶ دی
Silicon Power X10 USB OTG Mobile USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB OTG سیلیکون پاور مدل X10 ظرفیت 32 گیگابایت 720,000 720000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T06-32G فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T06 ظرفیت 32 گیگابایت 605,000 605000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ T01 ظرفیت 32 گیگابایت 699,500 699500 ۲۶ دی
Silicon Power X21 OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل X21 ظرفیت 32 گیگابایت 735,000 735000 ۲۶ دی
Silicon Power Helios 101 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل هلیوس 101 ظرفیت 8 گیگابایت 200,000 200000 ۲۶ دی
Silicon Power Helios 101 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل هلیوس 101 ظرفیت 16 گیگابایت 550,000 550000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J07 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 سیلیکون پاور مدل جیول جی 07 ظرفیت 32 گیگابایت 764,000 764000 ۲۶ دی
Silicon Power X21 OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری OTG سیلیکون پاور مدل X21 ظرفیت 8 گیگابایت 355,000 355000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T50 Mobile USB Flash Memory - 8GB فلش مموری USB سیلیکون پاور مدل تاچ T50 ظرفیت 8 گیگابایت 325,000 325000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T50 Mobile USB Flash Memory - 64GB فلش مموری USB سیلیکون پاور مدل تاچ T50 ظرفیت 64 گیگابایت 1,177,000 1177000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J08 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J08 ظرفیت 64 گیگابایت 1,369,000 1369000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J08 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J08 ظرفیت 16 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J08 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J08 ظرفیت 32 گیگابایت 740,000 740000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T08 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T08 ظرفیت 16 گیگابایت 319,000 319000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T06 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T06 ظرفیت 16 گیگابایت 372,000 372000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T07 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T07 ظرفیت 16 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور تاچ تی 03 - 32 گیگابایت 565,000 565000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 810 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ 810 - 8 گیگابایت 220,000 220000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima U03 USB Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل آلتیما یو 03 ظرفیت 32 گیگابایت 1,350,000 1350000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M01 Flash Memory - 16GB کول دیسک سیلیکون پاور مارول ام 01 - 16 گیگابایت 370,000 370000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل آلتیما 2 سری آی ظرفیت 32 گیگابایت 500,000 500000 ۲۶ دی
Silicon Power Unique 530 Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور یونیک 530 - 4 گیگابایت 140,000 140000 ۲۶ دی
Silicon Power LuxMini 720 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل لوکس مینی 720 ظرفیت 16 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 836 Flash Memory - 4GB کول دیسک سیلیکون پاور تاچ 836 - 4 گیگابایت 100,000 100000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 836 Flash Memory - 8GB کول دیسک سیلیکون پاور تاچ 836 - 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 4GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل تاچ تی 03 لیمیتد ادیشن - 4 گیگابایت 230,000 230000 ۲۶ دی
Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری USB OTG سیلیکون پاور مدل X10 ظرفیت 8 گیگابایت 490,000 490000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل تاچ تی 03 لیمیتد ادیشن - 32 گیگابایت 565,000 565000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima U06 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور آلتیما U06 ظرفیت 16 گیگابایت 290,000 290000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T01 Mobile USB 2.0 Flash Memory With OTG Adapter - 8GB فلش مموری USB سیلیکون پاور تاچ T01 همراه با مبدل OTG ظرفیت 8 گیگابایت 150,000 150000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J30 USB 3.1 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.1 سیلیکون پاور مدل Jewel J30 ظرفیت 32 گیگابایت 1,070,000 1070000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B06 Flash Memory - 128GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Blaze B06 ظرفیت 128 گیگابایت 297,500 297500 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T20 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T20 ظرفیت 16 گیگابایت 353,500 353500 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T30 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T30 ظرفیت 8 گیگابایت 274,000 274000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T30 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T30 ظرفیت 16 گیگابایت 337,500 337500 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T20 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T20 ظرفیت 32 گیگابایت 625,000 625000 ۲۶ دی
Silicon Power Mobile C80 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Mobile C80 ظرفیت 32 گیگابایت 925,000 925000 ۲۶ دی
فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T08 ظرفیت 4 گیگابایت | Silicon Power Touch T08 Flash Memory -4GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T08 ظرفیت 4 گیگابایت 200,000 200000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J01 32GB - سیلیکون پاور مدل جیول جی01 ظرفیت32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل جیول جی01 ظرفیت32GB 765,000 765000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J30 USB 3.1 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.1 سیلیکون پاور مدل Jewel J30 ظرفیت 64 گیگابایت 1,330,000 1330000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T20 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T20 ظرفیت 8 گیگابایت 287,500 287500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB3.0 سیلیکون پاور مدل Jewel J06 ظرفیت 64 گیگابایت 1,367,500 1367500 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B21 USB 3.1 Flash Memory 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل بلیز بی 21 با ظرفیت 32 گیگابایت 747,500 747500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J20 USB Flash drive 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J20 ظرفیت 8 گیگابایت 345,000 345000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J20 USB 3.1 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.1 سیلیکون پاور مدل Jewel J20 ظرفیت 16 گیگابایت 430,250 430250 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J30 USB 3.1 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.1 سیلیکون پاور مدل Jewel J30 ظرفیت 16 گیگابایت 465,000 465000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B05 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B05 ظرفیت 8 گیگابایت 295,000 295000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B05 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B05 ظرفیت 16 گیگابایت 390,000 390000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima U06 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور آلتیما U06 ظرفیت 32 گیگابایت 480,000 480000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B10 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B10 ظرفیت 64 گیگابایت 1,320,000 1320000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B06 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B06 ظرفیت 16 گیگابایت 437,500 437500 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل تاچ تی 03 لیمیتد ادیشن - 64 گیگابایت 1,130,000 1130000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 Limited Eddition USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل تاچ تی 03 لیمیتد ادیشن - 16 گیگابایت 343,500 343500 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M50 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل مارول ام 50 ظرفیت 8 گیگابایت 360,000 360000 ۲۶ دی
Silicon Power Firma F80 Limited Edition USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل فیرما اف 80 لیمیتد ادیشن ظرفیت 16 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 836 Flash Memory - 16GB کول دیسک سیلیکون پاور تاچ 836 - 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B10 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور بلیز B10 ظرفیت 8 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
Silicon Power Unique 530 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور یونیک 530 - 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Silicon Power Marvel M01 Flash Memory - 4GB کول دیسک سیلیکون پاور مارول ام 01 - 4 گیگابایت 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
Silicon Power Ultima U05 - 4GB فلش مموری Silicon Power مدل آلتیما U05 ظرفیت 4 گیگابایت 145,000 145000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J06 64GB Flash Memory 1,230,000 1230000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 4GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور تاچ تی 03 - 4 گیگابایت 155,000 155000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T03 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور تاچ تی 03 - 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B06 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Blaze B06 ظرفیت 64 گیگابایت 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
Silicon Power J50 USB 3.0 Flash Memory - 64GB - 1,460,000 1460000 ۲۶ دی
Silicon Power B05 USB 3.0 Flash Memory - 64GB - 1,170,000 1170000 ۲۶ دی
فلش مموري سيليکون پاور مدل Jewel J01 ظرفيت 32 گيگابايت فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J01 ظرفیت 32 گیگابایت 780,000 780000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J01 Flash Memory - 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J01 ظرفیت 8 گیگابایت 720,000 720000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T06 Flash Memory - 4GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T06 ظرفیت 4 گیگابایت 890,000 890000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J50 Flash Memory - 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J50 ظرفیت 16 گیگابایت 475,000 475000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T08 Flash Memory - 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T08 ظرفیت 64 گیگابایت 1,204,500 1204500 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T50 Mobile USB Flash Memory - 32GB فلش مموری USB سیلیکون پاور مدل تاچ T50 ظرفیت 32 گیگابایت 655,000 655000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T50 Mobile USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB سیلیکون پاور مدل تاچ T50 ظرفیت 16 گیگابایت 435,000 435000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J06 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 3.0 سیلیکون پاور مدل جیول جی 06 ظرفیت 8 گیگابایت 350,000 350000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J07 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 سیلیکون پاور مدل جیول جی 07 ظرفیت 16 گیگابایت 490,000 490000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T07-4G فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T07 ظرفیت 4 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Silicon Power Unique 530 - 16GB 14,900,000 14900000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B21 USB 3.1 Flash Memory 8GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل بلیز بی 21 با ظرفیت 8 گیگابایت 345,000 345000 ۲۶ دی
Silicon Power Mobile C80 64GB USB 3.1 Type-C Dual Flash Drive فلش مموری سیلیکون پاور مدل موبایل سی 80 با ظرفیت 64 گیگابایت 1,022,500 1022500 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B21 USB 3.1 Flash Memory 64GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل بلیز بی 21 با ظرفیت 64 گیگابایت 1,385,000 1385000 ۲۶ دی
Silicon Power Blaze B21 USB 3.1 Flash Memory 16GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل بلیز بی 21 با ظرفیت 16 گیگابایت 429,500 429500 ۲۶ دی
فلش یو اس بی 32گیگابایت سیلیکون پاور مدل پاور آی 190,000 190000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch 830 USB 2.0 Flash Memory 32GB فلش مموری سیلیکون پاور تاچ 830 با ظرفیت 32 گیگابایت 1,290,000 1290000 ۲۶ دی
Silicon Power Luxmini 320 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Luxmini 320 ظرفیت 32 گیگابایت 400,000 400000 ۲۶ دی
Silicon Power Helios 101 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Helios 101 ظرفیت 32 گیگابایت 430,000 430000 ۲۶ دی
Silicon Power Touch T30 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 سیلیکون پاور مدل Touch T30 ظرفیت 32 گیگابایت 572,500 572500 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J30 USB 3.1 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 3.1 سیلیکون پاور مدل Jewel J30 ظرفیت 8 گیگابایت 540,000 540000 ۲۶ دی
Silicon Power Jewel J20 USB Flash drive 32GB فلش مموری سیلیکون پاور مدل Jewel J20 ظرفیت 32 گیگابایت 780,000 780000 ۲۶ دی

توشیبا / Toshiba

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Toshiba TransMemory U401 Flash Memory - 16GB فلش مموری توشیبا مدل TransMemory U401 ظرفیت 16 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
Toshiba U301 Hayabusa USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 توشیبا مدل U301 هایابوسا ظرفیت 32 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
Toshiba Suzaku USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 3.0 توشیبا مدل سوزاکو ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Toshiba TransMemory mini 16GB USB 2.0 Flash Memory 250,000 250000 ۲۶ دی
Toshiba TransMemory Mini - 8GB فلش مموری توشیبا مدل ترنس مموری مینی ظرفیت 8 گیگابایت 190,000 190000 ۲۶ دی
Toshiba Enshu TransMemory mini Flash Memory - 8GB فلش مموری توشیبا مدل Enshu TransMemory mini با ظرفیت 8 گیگابایت 180,000 180000 ۲۶ دی
Toshiba U202 Hayabusa Flash Memory - 8GB فلش مموری توشیبا مدل U202 Hayabusa ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
Toshiba U202 Hayabusa Flash Memory - 16GB فلش مموری توشیبا مدل U202 Hayabusa ظرفیت 16 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Toshiba Suruga TransMemory mini Flash Memory - 16GB فلش مموری توشیبا مدل سوروگا ترنس‌ مموری مینی ظرفیت 16 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Toshiba Mikawa U201 Flash Memory - 8GB فلش مموری توشیبا مدل Mikawa U201 ظرفیت 8 گیگابایت 155,000 155000 ۲۶ دی
Toshiba U301 Hayabusa USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 توشیبا مدل U301 هایابوسا ظرفیت 16 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Toshiba U202 Hayabusa Flash Memory - 128GB فلش مموری توشیبا مدل U202 Hayabusa ظرفیت 128 گیگابایت 1,350,000 1350000 ۲۶ دی
Toshiba Mikawa U201 Flash Memory - 16GB فلش مموری توشیبا مدل Mikawa U201 ظرفیت 16 گیگابایت 193,000 193000 ۲۶ دی
Toshiba U301 Hayabusa USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 توشیبا مدل U301 هایابوسا ظرفیت 64 گیگابایت 845,500 845500 ۲۶ دی
Toshiba U202 Hayabusa Flash Memory - 32GB فلش مموری توشیبا مدل U202 Hayabusa ظرفیت 32 گیگابایت 430,000 430000 ۲۶ دی
Toshiba Enshu TransMemory mini Flash Memory - 16GB فلش مموری توشیبا مدل Enshu TransMemory mini ظرفیت 16 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
TOSHIBA U202 Flash Memory - 8GB 275,000 275000 ۲۶ دی

مارشال / Marshal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Marshal ME-03 USB 2.0 and OTG Flash Drive - 8GB فلش مموری USB 2.0 & OTG مارشال مدل ME-03 ظرفیت 8 گیگابایت 230,000 230000 ۲۶ دی
Marshal ME-02 OTG USB Flash Drive 8GB فلش مموری مارشال مدل 02 با ظرفیت 8 گیگابایت 230,000 230000 ۲۶ دی

کینگستون / Kingston

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kingston DTDUO3 OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 16 گیگابایت 420,000 420000 ۲۶ دی
Kingston DTDUO3 OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 32 گیگابایت 620,000 620000 ۲۶ دی
Kingston HyperX Savage Flash Memory - 64GB فلش مموری کینگستون مدل HyperX Savage ظرفیت 64 گیگابایت 1,545,000 1545000 ۲۶ دی
Kingston DTSE9H Flash Memory - 32GB فلش مموری کینگستون مدل DTSE9H ظرفیت 32 گیگابایت 519,000 519000 ۲۶ دی
Kingston DTMCK Flash Memory - 8GB فلش مموری کینگستون مدل DTMCK ظرفیت 8 گیگابایت 160,000 160000 ۲۶ دی
Kingston DTMCK Flash Memory - 16GB فلش مموری کینگستون مدل DTMCK ظرفیت 16 گیگابایت 235,000 235000 ۲۶ دی
Kingston DataTraveler Mini 3.0 DTM30 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری کینگستون مدل Mini 3.0 DTM30 ظرفیت 32 گیگابایت 580,000 580000 ۲۶ دی
Kingston DTSE9H Flash Memory - 64GB فلش مموری کینگستون مدل DTSE9H ظرفیت 64 گیگابایت 600,000 600000 ۲۶ دی
Kingston DTDUO OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO ظرفیت 32 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
KINGSTON 8GB DT100 G3 USB3.0 FLASH USB فلش يو اس بي 8گيگابايت دی تی 100 جي 3 يو اس بي 0.3 كينگ استون 150,000 150000 ۲۶ دی
Kingston DTMC3 Flash Memory - 64GB فلش مموری کینگستون مدل DTMC3 ظرفیت 64 گیگابایت 920,000 920000 ۲۶ دی
KingSton DTSE9H G2 USB 3.0 Flash Memory 16GB فلش مموری کینگستون مدل دی تی اس ای 9 اچ با ظرفیت 16 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
Kingston Data Traveler 100 - 2GB یو اس بی فلش دیتا تراولر - 2 گیگابایت 3,690,000 3690000 ۲۶ دی
Kingston DTDUO OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO ظرفیت 8 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Kingston DTDUO OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO ظرفیت 16 گیگابایت 370,000 370000 ۲۶ دی
Kingston DTSE9H Flash Memory - 8GB فلش مموری کینگستون مدل DTSE9H ظرفیت 8 گیگابایت 260,000 260000 ۲۶ دی
Kingston DTSE9H Flash Memory - 16GB فلش مموری کینگستون مدل DTSE9H ظرفیت 16 گیگابایت 295,000 295000 ۲۶ دی
Kingston DTMCK Flash Memory - 32GB فلش مموری کینگستون مدل DTMCK ظرفیت 32 گیگابایت 450,000 450000 ۲۶ دی
KingSton microDuo DTDUO USB 3.0 OTG Flash Memory 32GB فلش مموری کینگستون مدل دی تی دوئو با ظرفیت 32 گیگابایت 6,900,070 6900070 ۲۶ دی
Kingston DT100 G3 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری کینگستون مدل DT100 G3 ظرفیت 8 گیگابایت 170,000 170000 ۲۶ دی
Kingston DT100 G3 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری کینگستون مدل DT100 G3 ظرفیت 32 گیگابایت 380,000 380000 ۲۶ دی

اپیسر / Apacer

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 8GB فلش مموری بسیار کوچک اپیسر مدل AH111 ظرفیت 8 گیگابایت 255,000 255000 ۲۶ دی
Apacer AH175 OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 32 گیگابایت 722,000 722000 ۲۶ دی
Apacer AH322 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB اپیسر مدل AH322 ظرفیت 8 گیگابایت 237,500 237500 ۲۶ دی
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 32GB فلش مموری OTG USB اپیسر مدل AH173 ظرفیت 32 گیگابایت 1,890,000 1890000 ۲۶ دی
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 8GB فلش مموری OTG USB اپیسر مدل AH173 ظرفیت 8 گیگابایت 288,000 288000 ۲۶ دی
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH139 ظرفیت 16 گیگابایت 314,500 314500 ۲۶ دی
Apacer AH112 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 32 گیگابایت 574,500 574500 ۲۶ دی
Apacer AH 116 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 32 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
Apacer AH116 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 16 گیگابایت 425,000 425000 ۲۶ دی
Apacer AH 116 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 8 گیگابایت 254,000 254000 ۲۶ دی
Apacer AH355 USB 3.0 Flash Memory 16GB 417,500 417500 ۲۶ دی
Apacer AH-180 USB Type-C Flash Memory - 16GB فلش مموری USB Type-C اپیسر مدل AH-180 ظرفیت 16 گیگابایت 550,000 550000 ۲۶ دی
Apacer AH-180 USB Type-C Flash Memory - 32GB فلش مموری USB Type-C اپیسر مدل AH-180 ظرفیت 32 گیگابایت 790,000 790000 ۲۶ دی
Apacer AH-180 USB Type-C Flash Memory - 64GB فلش مموری USB Type-C اپیسر مدل AH-180 ظرفیت 64 گیگابایت 1,565,000 1565000 ۲۶ دی
Apacer AH114 - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH114 ظرفیت 8 گیگابایت 244,000 244000 ۲۶ دی
Apacer AH114 - 16GB فلش مموري اپيسر مدل AH114 ظرفيت 16 گيگابايت 300,000 300000 ۲۶ دی
Apacer AH129 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH129 ظرفیت 8 گیگابایت 1,150,000 1150000 ۲۶ دی
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 32GB فلش مموری بسیار کوچک اپیسر مدل AH111 ظرفیت 32 گیگابایت 585,000 585000 ۲۶ دی
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB اپیسر مدل AH333 ظرفیت 32 گیگابایت 479,500 479500 ۲۶ دی
Apacer AH158 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH158 ظرفیت 8 گیگابایت 347,500 347500 ۲۶ دی
Apacer AH156 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH156 ظرفیت 32 گیگابایت 679,500 679500 ۲۶ دی
Apacer AH156 Flash Memory - 64GB فلش مموری اپیسر مدل AH156 ظرفیت 64 گیگابایت 1,290,000 1290000 ۲۶ دی
Apacer AH158 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH158 ظرفیت 32 گیگابایت 697,500 697500 ۲۶ دی
Apacer AH115 USB 2.0 Flash Memory 32GB فلش مموری اپیسر ای اچ 115 با ظرفیت 32 گیگابایت 595,000 595000 ۲۶ دی
Apacer AH115 USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری اپیسر ای اچ 115 با ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
Apacer AH115 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH115 ظرفیت 16 گیگابایت 347,500 347500 ۲۶ دی
Apacer AH190 Flash Memory - 64GB فلش مموری اپیسر مدل AH190 ظرفیت 64 گیگابایت 2,025,500 2025500 ۲۶ دی
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 16GB فلش مموری بسیار کوچک اپیسر مدل AH111 ظرفیت 16 گیگابایت 332,500 332500 ۲۶ دی
Apacer AH322 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB اپیسر مدل AH322 ظرفیت 16 گیگابایت 310,000 310000 ۲۶ دی
Apacer AH113 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH113 ظرفیت 8 گیگابایت 249,500 249500 ۲۶ دی
Apacer AH134 - 4GB کول دیسک اپیسر آ اچ 134 - 4 گیگابایت 1,180,000 1180000 ۲۶ دی
Apacer Flash Memory AH137 - 4GB فلش مموری اپیسر آ اچ 137 - 4 گیگابایت 7,990,000 7990000 ۲۶ دی
Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 16GB فلش مموری OTG USB اپیسر مدل AH173 ظرفیت 16 گیگابایت 420,000 420000 ۲۶ دی
Apacer AH175 OTG USB Mobile Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH175 OTG ظرفیت 8 گیگابایت 350,000 350000 ۲۶ دی
Apacer AH175 OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 16 گیگابایت 385,000 385000 ۲۶ دی
Apacer AH156 USB 3.0 Flash Memory - 64GB 1,290,000 1290000 ۲۶ دی
Flash Memory Appacer AH333 - 8GB فلش مموری اپیسر AH333 -8 GB 260,000 260000 ۲۶ دی
Apacer AH112 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 16 گیگابایت 335,000 335000 ۲۶ دی
Apacer AH154 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH154 ظرفیت 32 گیگابایت 640,000 640000 ۲۶ دی
Apacer AH155 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 16 گیگابایت 440,000 440000 ۲۶ دی
Apacer AH155 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 8 گیگابایت 279,000 279000 ۲۶ دی
Apacer AH155 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 32 گیگابایت 660,000 660000 ۲۶ دی
Apacer AH112 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 8 گیگابایت 232,500 232500 ۲۶ دی
Apacer AH157 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH157 ظرفیت 32 گیگابایت 660,000 660000 ۲۶ دی
Apacer AH157 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH157 ظرفیت 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH139 ظرفیت 32 گیگابایت 530,000 530000 ۲۶ دی
Apacer AH333 Pen Cap USB Flash Memory - 4GB فلش مموري USB اپيسر مدل AH333 ظرفيت 8 گيگابايت 246,500 246500 ۲۶ دی
Apacer AH355 USB 3.0 Flash Memory 8GB 259,500 259500 ۲۶ دی
Apacer AH355 USB 3.0 Flash Memory 32GB 635,000 635000 ۲۶ دی
Flash Memory Appacer AH333 - 4GB فلش مموری اپیسر AH333 - 4GB 190,000 190000 ۲۶ دی
Apacer AH115 USB 2.0 Flash Memory 16GB فلش مموری اپیسر ای اچ 115 با ظرفیت 16 گیگابایت 347,500 347500 ۲۶ دی
Apacer Flash Memory AH137 - 8GB فلش مموری اپیسر آ اچ 137 - 8 گیگابایت 5,700,000 5700000 ۲۶ دی
Apacer Flash Memory AH137 -32GB فلش مموری اپیسر آ اچ 137 - 32 گیگابایت 500,000 500000 ۲۶ دی
Apacer USB Flash Memory AH135 - 8GB فلش مموری اپیسر آ اچ 135 - 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
Apacer AH132 - 8GB فلش مموری اپیسر آ اچ 132 - 8 گیگابایت 700,000 700000 ۲۶ دی
Apacer AH113 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH113 ظرفیت 32 گیگابایت 612,500 612500 ۲۶ دی
Apacer AH137- 16GB فلش مموری اپیسر آ اچ 137 - 16 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Apacer AH133 USB2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموري USB2.0 اپيسر مدل AH133 ظرفيت 16 گيگابايت 380,000 380000 ۲۶ دی
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB اپیسر مدل AH333 ظرفیت 8 گیگابایت 246,500 246500 ۲۶ دی
Apacer AH139 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH139 ظرفیت 8 گیگابایت 210,000 210000 ۲۶ دی
Apacer AH171 Bear OTG Mobile Flash Drive - 32GB فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح خرس 640,000 640000 ۲۶ دی
Apacer AH115 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH115 ظرفیت 32 گیگابایت 595,000 595000 ۲۶ دی
Apacer AH115 Flash Memory - 64GB فلش مموری اپیسر مدل AH115 ظرفیت 64 گیگابایت 1,065,000 1065000 ۲۶ دی
Apacer AH156 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH156 ظرفیت 8 گیگابایت 309,500 309500 ۲۶ دی
Apacer AH156 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH156 ظرفیت 16 گیگابایت 459,500 459500 ۲۶ دی
Apacer AH179 USB 3.1 OTG Flash Memory 32GB فلش مموری او تی جی اپیسر با ظرفیت 32 گیگابایت 705,000 705000 ۲۶ دی
Apacer AH115 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH115 ظرفیت 8 گیگابایت 275,000 275000 ۲۶ دی
Apacer AH322 Pen Cap Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH322 ظرفیت 32 گیگابایت 527,500 527500 ۲۶ دی
Apacer AH190 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH190 ظرفیت 16 گیگابایت 1,810,000 1810000 ۲۶ دی
Apacer AH190 Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH190 ظرفیت 32 گیگابایت 2,070,000 2070000 ۲۶ دی
Apacer AH158 Flash Memory - 64GB فلش مموری اپیسر مدل AH158 ظرفیت 64 گیگابایت 1,380,000 1380000 ۲۶ دی
Apacer AH158 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH158 ظرفیت 16 گیگابایت 477,500 477500 ۲۶ دی
Apacer AH110 USB Flash Memory - 4GB فلش مموری اپیسر مدل AH110 ظرفیت 4 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB اپیسر مدل AH333 ظرفیت 16 گیگابایت 302,500 302500 ۲۶ دی
Apacer AH133 USB2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB2.0 اپیسر مدل AH133 ظرفیت 8 گیگابایت 970,000 970000 ۲۶ دی
Apacer AH113 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH113 ظرفیت 16 گیگابایت 329,500 329500 ۲۶ دی
Apacer AH129 USB 2.0 Flash Memory - 4GB فلش مموری اپیسر مدل AH129 ظرفیت 4 گیگابایت 2,640,000 2640000 ۲۶ دی
Apacer USB Flash Memory AH135 - 16GB فلش مموری اپیسر آ اچ 135 - 16 گیگابایت 400,000 400000 ۲۶ دی
Apacer AH114 - 32GB فلش مموري اپيسر مدل AH114 ظرفيت 32 گيگابايت 504,000 504000 ۲۶ دی
Apacer AH333 Snoopy Edition Flash Memory - 32GB فلش مموری اپیسر مدل AH333 Snoopy Edition ظرفیت 32 گیگابایت 470,000 470000 ۲۶ دی
Apacer AH157 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH157 ظرفیت 16 گیگابایت 380,000 380000 ۲۶ دی
Apacer AH156 USB 3.0 Flash Memory - 8GB 309,500 309500 ۲۶ دی
Apacer AH156 USB 3.0 Flash Memory - 16GB 459,500 459500 ۲۶ دی
Apacer AH156 USB 3.0 Flash Memory - 32GB 679,500 679500 ۲۶ دی
Apacer AH154 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری اپیسر مدل AH154 ظرفیت 16 گیگابایت 430,000 430000 ۲۶ دی
Apacer AH154 USB 3.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری اپیسر مدل AH154 ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
Apacer AH322 Flash Memory - 4GB فلش مموری اپیسر ای اچ 322 با ظرفیت 64 گیگابایت 190,000 190000 ۲۶ دی
Apacer AH355 USB 3.0 Flash Memory 64GB فلش مموری اپیسر مدل ای اچ 355 با ظرفیت 64 گیگابایت 1,320,000 1320000 ۲۶ دی
Apacer AH111 Blue Rose USB 2.0 Flash Memory - 8GB 268,000 268000 ۲۶ دی
Apacer AH333 USB 2.0 Flash Memory 64GB فلش مموری اپیسر ای اچ 333 با ظرفیت 64 گیگابایت 246,500 246500 ۲۶ دی
Apacer AH179 USB 3.1 OTG Flash Memory 16GB فلش مموری او تی جی اپیسر با ظرفیت 16 گیگابایت 495,000 495000 ۲۶ دی

ترنسند / Transcend

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Transcend JetFlash 880 USB 3.0 OTG Flash Memory 64GB فلش مموری ترنسند جت فلش 880 ظرفیت 64 گیگابایت 1,690,000 1690000 ۲۶ دی
transcend jetflash 350 16gb فلش مموری ترنسند جت فلش 350 ظرفیت 16 گیگابایت 322,500 322500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 360 - 8GB یو اس بی فلش ترنسند جت فلش 360 - 8 گیگابایت 290,000 290000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 300 - 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 300 با ظرفیت 32 گیگابایت 720,000 720000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash OTG 380G 32GB 685,000 685000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 700 USB 3.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 700 با ظرفیت 32 گیگابایت 685,000 685000 ۲۶ دی
Transcend 8GB USB2.0 JF350 Flash - 305,000 305000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 810 USB 3.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 810 با ظرفیت 32 گیگابایت 855,000 855000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 510S USB 2.0 Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 510 اس با ظرفیت 16 گیگابایت 285,000 285000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710 USB 3.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 710 با ظرفیت 32 گیگابایت 960,000 960000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 700 USB 3.0 Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 700 با ظرفیت 16 گیگابایت 1,765,000 1765000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 700 USB 3.0 Flash Memory 64GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 700 با ظرفیت 64 گیگابایت 1,150,000 1150000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 810 64GB USB 3.0 1,669,500 1669500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 880 USB 3.0 OTG Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند جت فلش 880 ظرفیت 32 گیگابایت 880,000 880000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520S USB 2.0 32GB 770,500 770500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 600 - 16GB 350,000 350000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 360 - 16GB یو اس بی فلش ترنسند جت فلش 360 - 16 گیگابایت 970,000 970000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 360 - 32GB یو اس بی فلش ترنسند جت فلش 360 - 32 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 350 - 8GB فلش مموری ترنسند جت فلش 350 ظرفیت 8 گیگابایت 199,500 199500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash T3 - 8GB یو اس بی فلش ترنسند جت فلش تی 3 - 8 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 310 - 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 310 با ظرفیت 8 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash v70 - 8GB 220,000 220000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 810 8GB USB 3.0 460,000 460000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520G USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 520 جی با ظرفیت 8 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710 USB 3.0 Flash Memory 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 710 با ظرفیت 8 گیگابایت 465,000 465000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520G USB 2.0 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 520 جی با ظرفیت 16 گیگابایت 575,000 575000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 880 USB 3.0 OTG Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند جت فلش 880 ظرفیت 16 گیگابایت 540,000 540000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 820 USB 3.0 Flash Memory 64GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 820 با ظرفیت 64 گیگابایت 1,565,000 1565000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710 USB 3.0 Flash Memory 64GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 710 با ظرفیت 64 گیگابایت 1,625,000 1625000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 700 USB 3.0 Flash Memory 128GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 700 با ظرفیت 128 گیگابایت 2,520,000 2520000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520S USB 2.0 Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 520 اس با ظرفیت 16 گیگابایت 425,000 425000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 820 USB 3.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 820 با ظرفیت 32 گیگابایت 890,000 890000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 320 USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 320 با ظرفیت 8 گیگابایت 380,000 380000 ۲۶ دی
Transcend JetDrive Go 300K Flash Memory - 32GB فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300K ظرفیت 32 گیگابایت 2,165,000 2165000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 310 USB 2.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 310 با ظرفیت 32 گیگابایت 670,000 670000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 820 USB 3.0 Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 820 با ظرفیت 16 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 320 USB 2.0 Flash Memory 64GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 320 با ظرفیت 64 گیگابایت 1,150,000 1150000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 32GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 32 گیگابایت 754,500 754500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 64GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 64 گیگابایت 1,740,000 1740000 ۲۶ دی
Transcend JetDrive Go 300S Flash Memory - 32GB فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300S ظرفیت 32 گیگابایت 2,170,000 2170000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 8GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 8 گیگابایت 394,500 394500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 32GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 32 گیگابایت 610,000 610000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 64GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 64 گیگابایت 1,435,000 1435000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 380S USB 2.0 OTG Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 380 اس با ظرفیت 32 گیگابایت 765,000 765000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 380G USB 2.0 OTG Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 380 جی با ظرفیت 32 گیگابایت 630,000 630000 ۲۶ دی
Transcend 8GB USB3.0 JF820 Flash - 415,000 415000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 510S USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 510 اس با ظرفیت 8 گیگابایت 309,500 309500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 340 USB 2.0 OTG Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 340 با ظرفیت 16 گیگابایت 400,000 400000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 320 USB 2.0 Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 320 با ظرفیت 16 گیگابایت 430,000 430000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 380S USB 2.0 OTG Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 380 اس با ظرفیت 16 گیگابایت 475,000 475000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 340 USB 2.0 OTG Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 340 با ظرفیت 32 گیگابایت 550,000 550000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 350 USB 2.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند جت فلش 350 ظرفیت 32 گیگابایت 660,000 660000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 320 USB 2.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 320 با ظرفیت 32 گیگابایت 802,500 802500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 380G USB 2.0 OTG Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 380 جی با ظرفیت 16 گیگابایت 540,000 540000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 510S USB 2.0 Flash Memory 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 510 اس با ظرفیت 32 گیگابایت 667,500 667500 ۲۶ دی
Transcend 16GB USB2.0 JF510S Flash - 315,000 315000 ۲۶ دی
Transcend 16GB USB2.0 JF350 Flash - 395,000 395000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 300 - 4GB 970,000 970000 ۲۶ دی
Transcend 64GB 820G USB3 Flash Drive فلش یو اس بی 64گیگابایت ترنسد مدل 820جی 1,340,000 1340000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710 USB 3.0 Flash Memory 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 710 با ظرفیت 16 گیگابایت 610,000 610000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520S USB 2.0 Flash Memory 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 520 اس با ظرفیت 8 گیگابایت 306,000 306000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 380S USB 2.0 OTG Flash Memory 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 380 اس با ظرفیت 8 گیگابایت 356,000 356000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520G USB 2.0 32GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 520 جی با ظرفیت 32 گیگابایت 777,500 777500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 700 USB 3.0 Flash Memory 8GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 700 با ظرفیت 8 گیگابایت 325,000 325000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 810 16GB USB 3.0 2,650,000 2650000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 310 - 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 310 با ظرفیت 16 گیگابایت 295,000 295000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash OTG 380G 8GB 380,000 380000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 300 - 16GB فلش مموری ترنسند مدل جت فلش 300 با ظرفیت 16 گیگابایت 259,000 259000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 300 - 8GB فلش مموری ترنسند جت فلش 300 ظرفیت 8 گیگابایت 220,000 220000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 880S Flash Memory - 32GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 32 گیگابایت 650,000 650000 ۲۶ دی
Transcend JetDrive Go 500 Flash Memory -64GB فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 500 ظرفیت 64 گیگابایت 2,895,000 2895000 ۲۶ دی
Transcend 32GB USB3.0 OTG JF880 Flash - 800,000 800000 ۲۶ دی
Transcend 128GB USB3.0 JF700 Flash - 2,300,000 2300000 ۲۶ دی
Transcend JetDrive Go 300S Flash Memory - 64GB فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300S ظرفیت 64 گیگابایت 3,035,000 3035000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 380G OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری OTG ترنسند مدل JetFlash 380G ظرفیت 8 گیگابایت 455,000 455000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520S Flash Memory - 32GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520S ظرفیت 32 گیگابایت 810,000 810000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520G Flash Memory - 32GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520G ظرفیت 32 گیگابایت 777,500 777500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 520G Flash Memory - 16GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 520G ظرفیت 16 گیگابایت 575,000 575000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 880S Flash Memory - 64GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 64 گیگابایت 1,830,000 1830000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 880S Flash Memory - 16GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 880S ظرفیت 16 گیگابایت 430,000 430000 ۲۶ دی
Transcend JetDrive Go 300K Flash Memory - 64GB فلش مموری ترنسند مدل JetDrive Go 300K ظرفیت 64 گیگابایت 2,900,000 2900000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 350 Flash Memory - 64GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 350 ظرفیت 64 گیگابایت 1,120,000 1120000 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 710S Flash Memory - 16GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 710S ظرفیت 16 گیگابایت 459,500 459500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 8GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 8 گیگابایت 407,500 407500 ۲۶ دی
Transcend JetFlash 820G Flash Memory - 16GB فلش مموری ترنسند مدل JetFlash 820G ظرفیت 16 گیگابایت 465,000 465000 ۲۶ دی

سن دیسک / SanDisk

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری سن دیسک مدل کروزر بلید CZ50 ظرفیت 16 گیگابایت 252,950 252950 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Fit CZ33 Flash Memory - 16GB فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ33 ظرفیت 16 گیگابایت 267,750 267750 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 16GB فلش مموری USB-OTG سن دیسک مدل آلترا دوآل ظرفیت 16 گیگابایت 395,000 395000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری سن دیسک مدل کروزر بلید CZ50 ظرفیت 8 گیگابایت 216,500 216500 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual USB Drive 3.0 ظرفیت 32 گیگابایت 620,000 620000 ۲۶ دی
SanDisk CZ48 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ48 ظرفیت 16 گیگابایت 358,250 358250 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Force CZ71 Flash Memory - 32GB فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Force CZ71 ظرفیت 32 گیگابایت 465,000 465000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer CZ73 Ultra Flair USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ73 ظرفیت 64 گیگابایت 920,000 920000 ۲۶ دی
SanDisk Connect Wireless Stick Flash Memory - 128GB فلش مموری سن دیسک مدل Connect Wireless Stick ظرفیت 128 گیگابایت 4,271,000 4271000 ۲۶ دی
SanDisk iXpand USB and Lightning Flash Memory - 128GB فلش مموری USB و Lightning سن دیسک مدل iXpand ظرفیت 128 گیگابایت 5,500,000 5500000 ۲۶ دی
SanDisk Connect Wireless Stick Flash Memory - 16GB فلش مموری سن دیسک مدل Connect Wireless Stick ظرفیت 16 گیگابایت 1,017,500 1017500 ۲۶ دی
SanDisk iXpand USB and Lightning Flash Memory - 32GB فلش مموری USB و Lightning سن دیسک مدل iXpand ظرفیت 32 گیگابایت 2,150,000 2150000 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual USB Drive 3.0 ظرفیت 64 گیگابایت 1,024,500 1024500 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری سن دیسک مدل کروزر بلید CZ50 ظرفیت 64 گیگابایت 815,000 815000 ۲۶ دی
Sandisk fit USB 2.0 Flash Memory -16G فلش مموری 16 گیگابایت فیت سن دیسک 390,000 390000 ۲۶ دی
SanDisk CZ48 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ48 ظرفیت 32 گیگابایت 467,000 467000 ۲۶ دی
SanDisk CZ43 USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ43 ظرفیت 32 گیگابایت 575,000 575000 ۲۶ دی
SanDisk CZ43 USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ43 ظرفیت 64 گیگابایت 940,000 940000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer CZ73 Ultra Flair USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ73 ظرفیت 32 گیگابایت 480,000 480000 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Fit USB 3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری یو اس بی سن دیسک ظرفیت 32 گیگابایت 480,000 480000 ۲۶ دی
SanDiskCruzer Force CZ71 Flash Memory - 16GB فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Force CZ71 ظرفیت 16 گیگابایت 327,500 327500 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual USB Drive 3.0 ظرفیت 16 گیگابایت 392,000 392000 ۲۶ دی
SanDisk CZ43 USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ43 ظرفیت 16 گیگابایت 337,500 337500 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Fit CZ33 Flash Memory - 32GB فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ33 ظرفیت 32 گیگابایت 503,450 503450 ۲۶ دی
SanDisk iXpand USB and Lightning Flash Memory - 64GB فلش مموری USB و Lightning سن دیسک مدل iXpand ظرفیت 64 گیگابایت 2,450,000 2450000 ۲۶ دی
SanDisk Connect Wireless Stick Flash Memory - 32GB فلش مموری سن دیسک مدل Connect Wireless Stick ظرفیت 32 گیگابایت 1,590,000 1590000 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Dual USB 3.0-64GB فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual USB Drive 3.0 ظرفیت 64 گیگابایت 1,024,500 1024500 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer CZ73 Ultra Flair USB3.0 Flash Memory - 128GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ73 ظرفیت 128 گیگابایت 1,825,000 1825000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer CZ73 Ultra Flair USB 3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 سن دیسک مدل CZ73 ظرفیت 16 گیگابایت 345,000 345000 ۲۶ دی
SanDisk Connect Wireless Stick Flash Memory - 64GB فلش مموری سن دیسک مدل Connect Wireless Stick ظرفیت 64 گیگابایت 2,218,000 2218000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Fit CZ33 Flash Memory - 8GB فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ33 ظرفیت 8 گیگابایت 210,000 210000 ۲۶ دی
SanDisk iXpand USB and Lightning Flash Memory - 16GB فلش مموری USB و Lightning سن دیسک مدل iXpand ظرفیت 16 گیگابایت 1,290,000 1290000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری سن دیسک مدل کروزر بلید CZ50 ظرفیت 32 گیگابایت 454,500 454500 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Orbit -32GB 520,000 520000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Orbit Flash Memory - 8GB فلش مموری سن دیسک مدل کروزر اوربیت ظرفیت 8 گیگابایت 190,000 190000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Orbit Flash Memory - 16GB فلش مموری سن دیسک مدل کروزر اوربیت ظرفیت 16 گیگابایت 250,000 250000 ۲۶ دی
SanDisk Cruzer Force CZ71 Flash Memory - 8GB فلش مموری سن دیسک مدل Cruzer Force CZ71 ظرفیت 8 گیگابایت 289,000 289000 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Fit USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Fit با ظرفیت 64 گیگابایت 870,000 870000 ۲۶ دی
Sandisk USB 3.0 SDCZ80 Flash Memory - 16GB فلش مموری سن دیسک مدل SDCZ80 ظرفیت 16 گیگابایت 660,000 660000 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Dual USB 3.0 Flash Memory - 128GB فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual USB Drive 3.0 ظرفیت 128 گیگابایت 1,919,500 1919500 ۲۶ دی
Sandisk iXPAND Lightning and USB3.0 Flash Memory - 128GB فلش مموری لایتنینگ و USB3.0 سن دیسک مدل iXPAND ظرفیت 128 گیگابایت 3,590,000 3590000 ۲۶ دی
Sandisk iXPAND Lightning and USB3.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری لایتنینگ و USB3.0 سن دیسک مدل iXPAND ظرفیت 32 گیگابایت 1,970,000 1970000 ۲۶ دی
Sandisk iXPAND Lightning and USB3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری لایتنینگ و USB3.0 سن دیسک مدل iXPAND ظرفیت 64 گیگابایت 2,450,000 2450000 ۲۶ دی
SanDisk ULTRA DUAL USB 3.0 and micro-USB Flash Memory - 64GB فلش مموری یو اس بی - او تی جی سن دیسک ظرفیت 64 گیگابایت 1,100,000 1100000 ۲۶ دی
Sandisk iXPAND Lightning and USB3.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری لایتنینگ و USB3.0 سن دیسک مدل iXPAND ظرفیت 16 گیگابایت 1,560,000 1560000 ۲۶ دی
SanDisk Ultra Fit SDCZ43 USB 3.0 Flash Memory - 128GB فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Fit SDCZ43 USB 3.0 ظرفیت 128 گیگابایت 1,842,700 1842700 ۲۶ دی
SanDisk ULTRA DUAL USB 3.0 and micro-USB Flash Memory - 32GB فلش مموری یو اس بی - او تی جی سن دیسک ظرفیت 32 گیگابایت 540,000 540000 ۲۶ دی
Sandisk USB 3.0 SDCZ80 Flash Memory- 32GB فلش مموری سن دیسک مدل SDCZ8 ظرفیت 32 گیگابایت 1,160,000 1160000 ۲۶ دی

پی کیو آی / pqi

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Pqi U603L USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری پی کیو آی مدل U603L ظرفیت 8 گیگابایت 170,000 170000 ۲۶ دی
pqi CardDrive i512 - 8GB فلش مموری و کارت درایو پی کیو آی آی 512 - 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
pqi i812 - 16GB فلش مموری پی کیو آی آی 812 - 16 گیگابایت 3,690,000 3690000 ۲۶ دی
Pqi U819L - 16GB یو اس بی فلش پی کیو آی یو 819 ال - 16 گیگابایت 590,000 590000 ۲۶ دی
PQI iConnect Flash Memory - 32GB فلش مموری پی کیو آی مدل آی کانکت ظرفیت 32 گیگابایت 2,425,000 2425000 ۲۶ دی
PQI iConnect Flash Memory - 128GB فلش مموری پی کیو آی مدل آی کانکت ظرفیت 128 گیگابایت 6,500,000 6500000 ۲۶ دی
Pqi USB Flash Memory U821V - 8GB فلش مموری پی کیو آی یو 821 - 8 گیگابایت 1,170,000 1170000 ۲۶ دی
Pqi Connect 301 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 3.0 & OTG پی کیو آی مدل کانکت 301 ظرفیت 16 گیگابایت 490,000 490000 ۲۶ دی
Pqi U262 - 8GB فلش مموری پی کیو آی یو 262 - 8 گیگابایت 7,990,000 7990000 ۲۶ دی
Pqi i-Tiff USB Flash Memory - 8GB فلش مموری پی کیو آی مدل آی-تیف ظرفیت 8 گیگابایت 340,000 340000 ۲۶ دی
Pqi Connect 201 U837 OTG USB Flash Memory - 32GB فلش مموری OTG USB پی کیو آی مدل Connect 201 U837 ظرفیت 32 گیگابایت 1,910,000 1910000 ۲۶ دی
Pqi Connect 201 U837 OTG USB Flash Memory - 16GB فلش مموری OTG USB پی کیو آی مدل Connect 201 U837 ظرفیت 16 گیگابایت 100,000 100000 ۲۶ دی
Pqi U603L USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری پی کیو آی مدل U603L ظرفیت 16 گیگابایت 200,000 200000 ۲۶ دی
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 پی کیو آی مدل U601L ظرفیت 8 گیگابایت 249,000 249000 ۲۶ دی
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 پی کیو آی مدل U601L ظرفیت 16 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
Pqi U601L USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 پی کیو آی مدل U601L ظرفیت 32 گیگابایت 595,000 595000 ۲۶ دی
Pqi CardDrive & Flash Memory i512 - 4GB فلش مموری و کارت درایو پی کیو آی آی 512 - 4 گیگابایت 880,000 880000 ۲۶ دی
Pqi Connect 201 U837 OTG USB Flash Memory - 8GB فلش مموری OTG USB پی کیو آی مدل Connect 201 U837 ظرفیت 8 گیگابایت 480,000 480000 ۲۶ دی
Pqi Connect 301 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 3.0 & OTG پی کیو آی مدل کانکت 301 ظرفیت 8 گیگابایت 3,690,000 3690000 ۲۶ دی
Pqi i-Lock USB Flash Memory - 32GB فلش مموری پی کیو آی مدل آی-لاک ظرفیت 32 گیگابایت 970,000 970000 ۲۶ دی
Pqi Connect 301 USB 3.0 and OTG Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 3.0 & OTG پی کیو آی مدل کانکت 301 ظرفیت 32 گیگابایت 100,000 100000 ۲۶ دی
PQI iConnect Flash Memory - 16GB فلش مموری پی کیو آی مدل iConnect ظرفیت 16 گیگابایت 1,760,000 1760000 ۲۶ دی
Pqi i-Neck USB Flash Memory - 16GB فلش مموری پی کیو آی آی-نک - 16 گیگابایت 380,000 380000 ۲۶ دی
Pqi Connect 201 U837 OTG USB Flash Memory - 64GB 2,450,000 2450000 ۲۶ دی
PQI iConnect Flash Memory - 64GB فلش مموری پی کیو آی مدل iConnect ظرفیت 16 گیگابایت 3,465,000 3465000 ۲۶ دی
Pqi USB Flash Memory i-Mini - 8GB فلش مموری پی کیو آی آی-مینی - 8 گیگابایت 280,000 280000 ۲۶ دی
Pqi USB Flash Memory i-mini - 16GB فلش مموری پی کیو آی آی-مینی - 16 گیگابایت 100,000 100000 ۲۶ دی
Pqi i-Neck USB Flash Memory - 8GB فلش مموری پی کیو آی آی-نک - 8 گیگابایت 260,000 260000 ۲۶ دی
Pqi U273 USB Flash Memory - 16GB فلش مموری پی کیو U273 ظرفیت 16 گیگابایت 240,000 240000 ۲۶ دی
Pqi U273 USB Flash Memory - 4GB فلش مموری پی کیو U273 ظرفیت 4 گیگابایت 1,100,000 1100000 ۲۶ دی

لسی / LaCie

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
LaCie Porsche Design USB Key Flash Memory - 16GB فلش مموری لسی مدل Porsche Desgin USB Key ظرفیت 16 گیگابایت 1,250,000 1250000 ۲۶ دی
LaCie Culbuto Flash Memory - 16GB فلش مموری لسی مدل Culbuto ظرفیت 16 گیگابایت 1,685,000 1685000 ۲۶ دی
LaCie RuggedKey Flash Memory - 32GB فلش مموری لسی مدل RuggedKey ظرفیت 32 گیگابایت 2,025,000 2025000 ۲۶ دی
LaCie PetiteKey Flash Memory - 8GB فلش مموری لسی مدل PetiteKey ظرفیت 8 گیگابایت 650,000 650000 ۲۶ دی
LaCie RuggedKey Flash Memory - 64GB فلش مموری لسی مدل RuggedKey ظرفیت 64 گیگابایت 3,900,000 3900000 ۲۶ دی
LaCie Culbuto Flash Memory - 32GB فلش مموری لسی مدل Culbuto ظرفیت 32 گیگابایت 2,320,000 2320000 ۲۶ دی
LaCie PetiteKey Flash Memory - 32GB فلش مموری لسی مدل پتیت کی ظرفیت 32 گیگابایت 1,400,000 1400000 ۲۶ دی

کینگ مکس / Kingmax

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kingmax UD02 - 8GB یو اس بی فلش کینگ مکس یو دی 02 - 8 گیگابایت 1,470,000 1470000 ۲۶ دی
Kingmax UD05 - 8GB يو اس بي فلش کينگ مکس يو دي 05 - 8 گيگابايت 590,000 590000 ۲۶ دی
Kingmax PD71 - 4GB یو اس بی فلش کینگ مکس پی دی 71 - 4 گیگابایت 7,990,000 7990000 ۲۶ دی
Flash Memory KingMAX PD03 - 16GB فلش مموری کینگ مکس PD03 - 16GB 470,000 470000 ۲۶ دی
Kingmax PD33 - 8GB یو اس بی فلش کینگ مکس پی دی 33 - 8 گیگابایت 2,800,000 2800000 ۲۶ دی
Kingmax UD02 - 4GB یو اس بی فلش کینگ مکس یو دی 02 - 4 گیگابایت 1,150,000 1150000 ۲۶ دی

کداک / Kodak

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kodak K102 USB 2.0 32GB - کداک مدل کا102 USB 2.0 ظرفیت 32GB فلش مموری کداک مدل کا102 USB 2.0 ظرفیت 32GB 454,500 454500 ۲۶ دی
Kodak K103 USB 3.0 16GB - کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 16GB فلش مموری کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 16GB 396,000 396000 ۲۶ دی
Kodak K402 USB 2.0 16GB - کداک مدل کا 402 USB 2.0 ظرفیت16GB فلش مموری کداک مدل کا 402 USB 2.0 ظرفیت16GB 620,000 620000 ۲۶ دی
Kodak USB 2.0 Drives K102 Flash 32GB - 500,000 500000 ۲۶ دی
Kodak USB 2.0 Drives K102 Flash 64GB - 1,060,000 1060000 ۲۶ دی
Kodak K402 USB 2.0 32GB - کداک مدل کا 402 USB 2.0 ظرفیت 32GB فلش مموری کداک مدل کا 402 USB 2.0 ظرفیت 32GB 460,000 460000 ۲۶ دی
Kodak K402 USB 2.0 8GB - کداک مدل کا 402 USB 2.0 ظرفیت8GB فلش مموری کداک مدل کا 402 USB 2.0 ظرفیت8GB 530,000 530000 ۲۶ دی
Kodak USB 2.0 Drives K102 Flash 8GB - 100,000 100000 ۲۶ دی
Kodak USB 2.0 Drives K102 Flash 16GB - 330,000 330000 ۲۶ دی
Kodak K102 USB 2.0 8GB - کداک مدل کا102 USB 2.0 ظرفیت 8GB فلش مموری کداک مدل کا102 USB 2.0 ظرفیت 8GB 190,000 190000 ۲۶ دی
Kodak K103 USB 3.0 32GB - کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 32GB فلش مموری کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 32GB 622,500 622500 ۲۶ دی
Kodak K103 USB 3.0 64GB - کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 64GB فلش مموری کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 64GB 1,215,000 1215000 ۲۶ دی
Kodak K103 USB 3.0 8GB - کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 8GB فلش مموری کداک مدل کا103 USB 3.0 ظرفیت 8GB 295,000 295000 ۲۶ دی
Kodak USB 2.0 Drives K702 Flash 16GB - 338,000 338000 ۲۶ دی
Kodak USB 2.0 Drives K702 Flash 32GB - 695,500 695500 ۲۶ دی
Kodak USB 2.0 Drives K702 Flash 8GB - 260,000 260000 ۲۶ دی
Kodak K102 USB 2.0 16GB - کداک مدل کا102 USB 2.0 ظرفیت 16GB فلش مموری کداک مدل کا102 USB 2.0 ظرفیت 16GB 330,000 330000 ۲۶ دی

پی ان وای / PNY

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PNY Mini Hook - 16GB کول دیسک پی ان وای مینی ام 1 - 16 گیگابایت 300,000 300000 ۲۶ دی
PNY Transformer - 16GB کول دیسک پی ان وای ترنسفورمر - 16 گیگابایت 2,100,000 2100000 ۲۶ دی
PNY Key USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری پی ان وای مدل کی ظرفیت 8 گیگابایت 189,000 189000 ۲۶ دی
PNY Key USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری پی ان وای مدل کی ظرفیت 16 گیگابایت 245,000 245000 ۲۶ دی
PNY Wave WB USB 2.0 Flash Memory - 8GB فلش مموری USB 2.0 پی ان وای مدل ویو دبلیو بی ظرفیت 8 گیگابایت 160,000 160000 ۲۶ دی
PNY Micro M2 Attache Flash Memory - 16GB فلش مموری پی ان وای مدل میکرو M2 اتچ ظرفیت 16 گیگابایت 282,500 282500 ۲۶ دی
PNY Micro M2 Attache Flash Memory - 32GB فلش مموری پی ان وای مدل میکرو M2 اتچ ظرفیت 32 گیگابایت 539,000 539000 ۲۶ دی
PNY Micro Sleek Attache USB 2.0 Flash Memory - 32GB فلش مموری USB 2.0 پی ان وای مدل میکرو اسلیک اتچ ظرفیت 32 گیگابایت 450,000 450000 ۲۶ دی
PNY S1 USB 2.016GB - پی ان وای مدل اس 1 USB 2.0 باظرفیت 16GB فلش مموری پی ان وای مدل اس 1 USB 2.0 باظرفیت 16GB 1,990,000 1990000 ۲۶ دی
PNY Mini M1 Attache 32GB - پی ان وای مدل اتچ مینی ام 1 باظرفیت 32GB فلش مموری پی ان وای مدل اتچ مینی ام 1 باظرفیت 32GB 3,690,000 3690000 ۲۶ دی
PNY Candy Attache - 8GB کول دیسک پی ان وای کندی اتچ - 8 گیگابایت 350,000 350000 ۲۶ دی
PNY Compact Attache Flash Memory - 16GB فلش مموری پی ان وای مدل کامپکت اتچ ظرفیت 16 گیگابایت 220,000 220000 ۲۶ دی
PNY Micro Sleek Attache USB 2.0 Flash Memory - 16GB فلش مموری USB 2.0 پی ان وای مدل میکرو اسلیک اتچ ظرفیت 16 گیگابایت 220,000 220000 ۲۶ دی
PNY Transformer - 8GB کول دیسک پی ان وای ترنسفورمر - 8 گیگابایت 340,000 340000 ۲۶ دی
PNY Mini Hook - 8GB کول دیسک پی ان وای مینی هوک - 8 گیگابایت 390,000 390000 ۲۶ دی
PNY Attache i USB2.0 8GB - پی ان وای مدل اتچ آی USB2.0 باظرفیت 8GB فلش مموری پی ان وای مدل اتچ آی USB2.0 باظرفیت 8GB 200,000 200000 ۲۶ دی
PNY Rocky 32GB - پی ان وای مدل راکی باظرفیت 32GB فلش مموری پی ان وای مدل راکی باظرفیت 32GB 2,250,000 2250000 ۲۶ دی

پاتریوت / Patriot

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Patriot Supersonic Magnum - 128GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپر سونیک مگنوم 128 گیگ 3,890,000 3890000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Magnum - 64GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپر سونیک مگنوم 64 گیگ 3,100,000 3100000 ۲۶ دی
Patriot Spark- 16GB 430,000 430000 ۲۶ دی
Patriot Stellar Boost XT 32GB USB/OTG Flash Drive - 1,090,000 1090000 ۲۶ دی
Patriot Stellar Boost XT 16GB USB/OTG Flash Drive - 1,555,000 1555000 ۲۶ دی
PATRIOT Stellar-Lite-USB-OTG-Flash-Drive-16GB فلش اوتیجی پاتریوت مدل لایت با ظرفیت 16 گیگابایت 587,500 587500 ۲۶ دی
Patriot Autobahn - 16GB 390,000 390000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Boost XT USB 3.0 Flash Drive 32GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپرسونیک بوست با ظرفیت 32 گیگابایت 855,000 855000 ۲۶ دی
Patriot Tab USB 3.0 Flash Drive 8GB فلش مموری پاتریوت مدل تب با ظرفیت 8 گیگابایت 500,000 500000 ۲۶ دی
Patriot S-Mini USB3.0 Flash 32GB - 740,000 740000 ۲۶ دی
Patriot Blitz USB 3.0 Flash Drive 8GB فلش مموری پاتریوت مدل بلیتز با ظرفیت 8 گیگابایت 283,500 283500 ۲۶ دی
Patriot Xporter JIBE USB 2.0 Flash Drive 16GB فلش مموری پاتریوت مدل اکسپورتر با ظرفیت 16 گیگابایت 294,000 294000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Rage USB 3.0 Flash Drive 32GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپرسونیک ریج با ظرفیت 32 گیگابایت 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
Patriot Blitz USB 3.0 Flash Drive 16GB فلش مموری پاتریوت مدل بلیتز با ظرفیت 16 گیگابایت 345,000 345000 ۲۶ دی
Patriot Autobahn - 32GB 550,000 550000 ۲۶ دی
Patriot Spark- 32GB - 1,060,000 1060000 ۲۶ دی
Patriot 16GB SuperSonic Xpress 900,000 900000 ۲۶ دی
Patriot Tab - 8 GB - 500,000 500000 ۲۶ دی
Patriot Stellar Boost XT 64GB USB/OTG Flash Drive - 1,680,000 1680000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Boost XT - 64 GB فلش مموری پاتریوت سوپرسونیک بوست ایکس تی 1,580,000 1580000 ۲۶ دی
Patriot Tab USB 3.0 Flash Drive 32GB فلش مموری پاتریوت مدل تب با ظرفیت 32 گیگابایت 1,050,000 1050000 ۲۶ دی
Patriot Glyde Series 16GB USB3.1 Flash memory - 410,000 410000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Mega USB 3.0 Flash memory - 128GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپر سونیک مگا 128 گیگ 4,500,000 4500000 ۲۶ دی
Patriot Rage USB 3.0 Flash memory - 32GB فلش مموری پاتریوت مدل ریگ 32 گیگ 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
Patriot Vex Series USB3.1 Flash memory-32GB فلش مموری پاتریوت مدل وکس 32 گیگ 780,000 780000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Boost XT USB 3.0 Flash memory - 256GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپر سونیک بوتس 256 گیگ 4,250,000 4250000 ۲۶ دی
Patriot Slate 16GB USB3.0 Flash memory - 412,500 412500 ۲۶ دی
Patriot Blitz Series 32GB USB3.0 Flash memory - 555,000 555000 ۲۶ دی
Patriot USB 2.0 Xporter Jibe Flash 32GB - 597,500 597500 ۲۶ دی
Patriot Spark Series Flash memory 64GB - 2,020,000 2020000 ۲۶ دی
Patriot Tab USB 3.0 Flash Drive 16GB فلش مموری پاتریوت مدل تب با ظرفیت 16 گیگابایت 650,000 650000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Boost XT - 8 GB فلش مموری پاتریوت سوپرسونیک بوست ایکس تی 430,000 430000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Boost XT - 16 GB فلش مموری پاتریوت سوپرسونیک بوست ایکس تی 682,000 682000 ۲۶ دی
Patriot S-Mini USB3.0 Flash 64GB - 1,100,000 1100000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic S.Mini USB 3.0 Flash Drive 16GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپرسونیک مینی با ظرفیت 16 گیگابایت 410,000 410000 ۲۶ دی
Patriot S-Mini USB3.0 Flash 16GB - 490,000 490000 ۲۶ دی
Patriot Autobahn USB 2.0 Flash Drive 8GB فلش مموری پاتریوت مدل اتوبان با ظرفیت 8 گیگابایت 270,000 270000 ۲۶ دی
Patriot Xporter Pulse USB 2.0 Flash Drive 16GB فلش مموری پاتریوت مدل پالس با ظرفیت 16 گیگابایت 291,500 291500 ۲۶ دی
Patriot VEX USB 3.1 Flash Drive 16GB فلش مموری پاتریوت مدل وکس با ظرفیت 16 گیگابایت 435,000 435000 ۲۶ دی
Patriot VEX USB 3.1 Flash Drive 32GB فلش مموری پاتریوت مدل وکس با ظرفیت 32 گیگابایت 640,000 640000 ۲۶ دی
Patriot Glyde USB 3.0 Flash Drive 16GB فلش مموری پاتریوت مدل گلاید با ظرفیت 16 گیگابایت 490,000 490000 ۲۶ دی
Patriot Xporter JIBE USB 2.0 Flash Drive 32GB فلش مموری پاتریوت مدل اکسپورتر با ظرفیت 32 گیگابایت 597,500 597500 ۲۶ دی
Patriot Xporter Pulse FLASH Memory - 8GB فلش مموری پاتریوت مدل اکسپورتر پالس 8 گیگ 250,000 250000 ۲۶ دی
Patriot Blitz Series 16GB USB3.0 Flash memory - 410,000 410000 ۲۶ دی
Patriot Stellar 16GB USB3.0 Flash memory - 587,500 587500 ۲۶ دی
Patriot Stellar 32GB USB3.0 Flash memory - 850,000 850000 ۲۶ دی
Patriot Stellar 64GB USB3.0 Flash memory - 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
Patriot Stellar Lite 32GB USB2.0 Flash memory - 850,000 850000 ۲۶ دی
Patriot Stellar Lite 8GB USB2.0 Flash memory - 330,000 330000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Rage 2 Series128GB USB3.0 Flash memory - 3,250,000 3250000 ۲۶ دی
Patriot Tab Series Flash memory 32GB - 740,000 740000 ۲۶ دی
Patriot Tab Series Flash memory 64GB - 1,920,000 1920000 ۲۶ دی
Patriot USB 2.0 Xporter Jibe Flash 16GB - 294,000 294000 ۲۶ دی
Patriot USB 2.0 Xporter Jibe Flash 8GB - 250,000 250000 ۲۶ دی
Patriot Xporter Pulse USB 2.0 Flash memory - 16GB فلش مموری پاتریوت مدل اکسپورتر پالس 16 گیگ 290,000 290000 ۲۶ دی
Patriot Xporter Pulse USB 2.0 Flash memory - 32GB فلش مموری پاتریوت مدل اکسپورتر پالس 32 گیگ 410,000 410000 ۲۶ دی
Patriot Blitz Series 8GB USB3.0 Flash memory - 270,000 270000 ۲۶ دی
Patriot Spark Series Flash memory 16GB - 430,000 430000 ۲۶ دی
Patriot Vex Series USB3.1 Flash memory - 64GB فلش مموری پاتریوت مدل وکس 64 گیگ 1,350,000 1350000 ۲۶ دی
Patriot Stellar-Lite-USB-OTG-Flash-Drive-8GB فلش اوتیجی پاتریوت مدل لایت با ظرفیت 8 گیگابایت 330,000 330000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic S.Mini USB 3.0 Flash Drive 32GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپرسونیک مینی با ظرفیت 32 گیگابایت 650,000 650000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic S.Mini USB 3.0 Flash Memory - 64GB فلش مموری پاتریوت مدل سوپرسونیک مینی با ظرفیت 64 گیگابایت 1,090,000 1090000 ۲۶ دی
Patriot Supersonic Boost XT USB 3.0 Flash Memory -128GB فلش مموری پاتریوت مدل Supersonic 2,700,000 2700000 ۲۶ دی
Patriot Rage USB 3.0 Flash memory - 64GB فلش مموری پاتریوت مدل ریگ 64 گیگ 1,930,000 1930000 ۲۶ دی
Patriot Vex Series USB3.1 Flash memory - 16GB فلش مموری پاتریوت مدل وکس 16 گیگ 430,000 430000