نرخ فرز

ماکیتا / Makita

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Makita GD0600 فرز انگشتی گلو بلند جی دی 0600 ماکیتا 3,030,000 3030000 ۳۰ دی
Maktec MT92B فرز سنگبری ام تی 92 بی ماکیتا 1,960,000 1960000 ۳۰ دی
Makita 9557HN مینی فرز 9557 اچ ان ماکیتا 2,150,000 2150000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
فرز آهنگری G18SR هیتاچی 3,920,000 3920000 ۳۰ دی
مینی فرز G12SR4 هیتاچی 2,325,000 2325000 ۳۰ دی
مینی فرز 3258A توسن 1,342,500 1342500 ۳۰ دی
فرز توسن مدل 3386A Plus Tosan 3386 A Plus Angle Grinder 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
ميني فرز توسن مدل 3382A Plus Tosan 3382 A Plus Mini Angle Grinder 1,702,500 1702500 ۳۰ دی
مینی فرز 3150K رونیکس 1,844,000 1844000 ۳۰ دی
مینی فرز 3150 رونیکس 1,844,000 1844000 ۳۰ دی
فرز نجاری 7112 رونیکس 3,995,000 3995000 ۳۰ دی
مینی فرز G12STA هیتاچی 1,795,000 1795000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 66601B زوودوس 2,183,000 2183000 ۳۰ دی
فرز نجاري روميزي ماکيتا مدل 4402 Makita 4402 Sash Router Angle Grinder 9,590,000 9590000 ۳۰ دی
فرز مکتک باي ماکيتا مدل MT92B Maktec By Makita MT92B Grinder 2,005,000 2005000 ۳۰ دی
مینی فرز WS6-115 آاگ 2,035,000 2035000 ۳۰ دی
فرز سنگبری G23SR هیتاچی 3,920,000 3920000 ۳۰ دی
فرز نجاری M12SE هیتاچی 4,930,000 4930000 ۳۰ دی
فرز نجاری لبه زن (جای بیسکوئیت بر) 800FDF کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
مینی فرز W9-125 متابو 4,040,000 4040000 ۳۰ دی
مینی فرز W8-115 متابو 3,572,050 3572050 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند 3313GDL توسن 1,764,500 1764500 ۳۰ دی
ميني فرز آاگ مدل WS 10-115 AEG WS 10-115 Mini Angle Grinder 2,490,000 2490000 ۳۰ دی
ميني فرز بوش مدل PWS 700-115 Bosch PWS 700-115 Mini Angle Grinder 2,690,000 2690000 ۳۰ دی
فرز انگشتي آاگ مدل GSL 600 E AEG GSL 600 E Die Grinder 12,200,000 12200000 ۳۰ دی
ميني فرز ميلواکي مدل AG 750-115 Milwaukee AG 750-115 Mini Angle Grinder 2,390,000 2390000 ۳۰ دی
فرز انگشتي ماکيتا مدل GD0602 Makita GD0602 Die Grinder 2,860,000 2860000 ۳۰ دی
رنده برقي توسن مدل 4950EP Tosan 4950 EP Electric Planer 2,992,500 2992500 ۳۰ دی
سنگ روميزي ديوالت مدل DW752R Dewalt DW752R Bench Grinder 3,000,000 3000000 ۳۰ دی
فرز ديوالت مدل DWE4597 Dewalt DWE4597 Angel Grinder 7,925,000 7925000 ۳۰ دی
فرز مينياتوري اسکيل مدل 1415 Skil 1415 Multi-Functional Skiltool 1,680,000 1680000 ۳۰ دی
ميني فرز توسن مدل 3382AV Plus Tosan 3382 AV Plus Mini Angle Grinder 2,350,000 2350000 ۳۰ دی
ميني فرز 115 ميليمتر رونيکس مدل 3110 Ronix 3110 Mini Angle Grinder 1,625,000 1625000 ۳۰ دی
فرز بلک اند دکر مدل CD115 Black And Decker CD115 Angle Grinder 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
فرز انگشتي گلو کوتاه رونيکس مدل 3301 Ronix 3301 Short Neck Die-Grinder 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 3210 رونیکس 2,860,000 2860000 ۳۰ دی
مینی فرز 3260AB توسن 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
فرز سنگبری AG22-230 میلواکی 6,490,000 6490000 ۳۰ دی
فرز سنگبری GWS22-230 بوش 5,215,000 5215000 ۳۰ دی
فرز سنگبری GWS24-230H بوش 6,475,000 6475000 ۳۰ دی
فرز سنگبری WS24-230V آاگ 5,315,000 5315000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه GE710 COMPACT متابو 5,550,000 5550000 ۳۰ دی
مینی فرز 3110 رونیکس 1,498,000 1498000 ۳۰ دی
فرز آهنگری WS24-180V آاگ 5,180,000 5180000 ۳۰ دی
فرز نجاري لبه زن ديوالت مدل DW682K DEWALT DW682K Plate Joiner 10,230,000 10230000 ۳۰ دی
ميني فرز بلک اند دکر مدل KG1200K Black And Decker KG1200K Mini Angle Grinder 2,700,000 2700000 ۳۰ دی
فرز آاگ مدل WS 24-230 V AEG WS 24-230 V Angle Grinder 5,265,000 5265000 ۳۰ دی
فرز آاگ مدل WS 24-180 V AEG WS 24-180 V Angle Grinder 5,390,000 5390000 ۳۰ دی
ميني فرز ماکيتا مدل 9565CV Makita 9565CV Mini Angle Grinder 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
فرز توسن مدل 3061A Tosan 3061 A Angle Grinder 2,730,000 2730000 ۳۰ دی
فرز نجاري مکتک باي ماکيتا مدل MT361 Maktec By Makita MT361 ROUTER Angle Grinder 2,390,000 2390000 ۳۰ دی
فرز ماکيتا مدل 9554HNG Makita 9554HNG AngleGrinder 1,980,050 1980050 ۳۰ دی
فرز نجاري بلک اند دکر مدل KW1600EKA Black And Decker KW1600EKA Router 6,190,000 6190000 ۳۰ دی
فرز ديوالت DWE4579 Dewalt DWE4579 Angel Grinder 7,650,000 7650000 ۳۰ دی
فرز ديوالت مدل D28492 Dewalt D28492 Angel Grinder 5,090,000 5090000 ۳۰ دی
ميني فرز ديوالت مدل D28135 Dewalt D28135 Angel Grinder 4,735,000 4735000 ۳۰ دی
ميني فرز ديوالت DWE4050 Dewalt Angel Grinder DWE4050 2,750,000 2750000 ۳۰ دی
رنده برقي بلک اند دکر KW712 Black And Decker KW712 2,610,000 2610000 ۳۰ دی
رنده برقي ماکيتا مدل MKP081 Makita MKP081 Electric Planer 2,625,000 2625000 ۳۰ دی
رنده برقي ماکيتا مدل MKP080 Makita MKP080 Electric Planer 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
فرز نجاري ماکيتا مدل MRP100 Makita MRP100 Router Angle Grinder 4,795,000 4795000 ۳۰ دی
فرز انگشتي توسن مدل 3314GD Tosan 3314GD Angle Grinder 1,925,000 1925000 ۳۰ دی
فرز صنعتي هيتاچي مدل G23SS Hitachi G23SS Angle Grinder 3,650,000 3650000 ۳۰ دی
ميني فرز هيتاچي مدل G12SR3 Hitachi G12SR3 Angle Grinder 1,690,000 1690000 ۳۰ دی
ميني فرز هيتاچي مدل G13SB3 Hitachi G13SB3 Angle Grinder 4,270,000 4270000 ۳۰ دی
ميني فرز 115 ميليمتر رونيکس مدل 3130 Ronix 3130 Mini Angle Grinder 1,177,500 1177500 ۳۰ دی
ميني فرز دسته بلند رونيکس مدل 3150N Ronix 3150N Mini Angle Grinder 1,803,000 1803000 ۳۰ دی
فرز نجاري ديوالت مدل D26203 Dewalt D26203 Router Angle Grinder 14,390,000 14390000 ۳۰ دی
فرز نجاري بلک اند دکر مدل KW900E Black And Decker KW900E Router Angle Grinder 4,690,000 4690000 ۳۰ دی
ميني فرز ماکيتا مدل 9564PZ Makita 9564-PZ Mini Angle Grinder 3,620,000 3620000 ۳۰ دی
فرز نجاری OFE738 متابو 14,035,000 14035000 ۳۰ دی
فرز سنگبری AG-230P محک 2,976,000 2976000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GGS5000L بوش 4,795,000 4795000 ۳۰ دی
فرز چندکاره KIT1-OMNI300 آاگ 8,290,000 8290000 ۳۰ دی
مینی فرز CT13310 کرون 1,340,000 1340000 ۳۰ دی
فرز سنگبری GWS26-230H بوش 8,295,000 8295000 ۳۰ دی
مینی فرز WQ1400-125 متابو 5,452,550 5452550 ۳۰ دی
مینی فرز WEA17-125 Quick متابو 7,600,000 7600000 ۳۰ دی
فرز آهنگری W22-180 متابو 6,915,250 6915250 ۳۰ دی
فرز سنگبری W22-230 متابو 6,580,000 6580000 ۳۰ دی
فرز سنگبری W24-230 متابو 6,840,000 6840000 ۳۰ دی
مینی فرز 66204 زوودوس 913,000 913000 ۳۰ دی
فرز سنگبری GWS21-230H بوش 4,990,000 4990000 ۳۰ دی
فرز آهنگری AG180-P محک 2,995,000 2995000 ۳۰ دی
مینی فرز 710WS115 کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
مینی فرز ASM02-125B دی سی ای 1,425,000 1425000 ۳۰ دی
مینی فرز 66201 زوودوس 979,000 979000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ASM02-180B دی سی ای 2,625,000 2625000 ۳۰ دی
مینی فرز 3120 رونیکس 1,168,000 1168000 ۳۰ دی
فرز سنگبری AGV26-230GE میلواکی 27,861,600 27861600 ۳۰ دی
مینی فرز شارژی GWS18LI بوش 19,790,000 19790000 ۳۰ دی
مینی فرز WSE14-125 آاگ 12,065,000 12065000 ۳۰ دی
فرز آهنگری GWS26-180H بوش 8,290,000 8290000 ۳۰ دی
فرز سنگبری GWS20-230 بوش 4,565,000 4565000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GSL600E آاگ 12,200,000 12200000 ۳۰ دی
فرز خودکاری بادی SPMG-79 اس پی 9,800,000 9800000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه RH-3402 رونیکس 1,517,500 1517500 ۳۰ دی
مینی فرز شارژی W18LTX125QUICK متابو 17,042,500 17042500 ۳۰ دی
فرز نجاري ديوالت مدل DW625E Dewalt DW625E Router Angle Grinder 15,990,000 15990000 ۳۰ دی
رنده برقي ديوالت مدل DW680 Dewalt DW680 Electric Planer 7,665,000 7665000 ۳۰ دی
فرز ديوالت مدل DWE493 Dewalt DWE493 Angle Grinder 4,990,000 4990000 ۳۰ دی
فرز ديوالت مدل DWE492 Dewalt DWE492 Angle Grinder 4,630,000 4630000 ۳۰ دی
مینی فرز HP1212-AG هیوندای 1,885,000 1885000 ۳۰ دی
فرز آهنگری بادی SP-1261L14 اس پی 17,500,000 17500000 ۳۰ دی
مینی فرز بادی SP-1257 اس پی 11,500,000 11500000 ۳۰ دی
مینی فرز بادی SP-1257G اس پی 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
مینی فرز بادی SP-1254G اس پی 11,500,000 11500000 ۳۰ دی
مینی فرز بادی SP-1254 اس پی 11,500,000 11500000 ۳۰ دی
فرز آهنگری W24-180 متابو 7,412,750 7412750 ۳۰ دی
مینی فرز ASM04-125 دی سی ای 1,615,000 1615000 ۳۰ دی
فرز سنگبری W26-230MVT متابو 7,690,000 7690000 ۳۰ دی
فرز آهنگری W26-180MVT متابو 7,516,500 7516500 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه GGS5000 بوش 3,670,000 3670000 ۳۰ دی
فرز نجاری OFE1229SIGNAL متابو 17,580,000 17580000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 66502 زوودوس 2,440,000 2440000 ۳۰ دی
مینی فرز WE15-125 Quick متابو 5,390,000 5390000 ۳۰ دی
مینی فرز W17-150 متابو 7,485,000 7485000 ۳۰ دی
مینی فرز شارژی BEWS18-125 آاگ 29,900,000 29900000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه 3301 رونیکس 1,548,000 1548000 ۳۰ دی
فرز آهنگری G18SE3 هیتاچی 5,340,000 5340000 ۳۰ دی
فرز آهنگری CT13069 کرون 2,734,500 2734500 ۳۰ دی
فرز چندکاره GOP250CE بوش 7,590,000 7590000 ۳۰ دی
مینی فرز ASM03-150 دی سی ای 1,990,000 1990000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند DGL34 میلواکی 13,658,200 13658200 ۳۰ دی
فرز سنگبری ASM03-230 دی سی ای 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
فرز سنگبری ASM02-230B دی سی ای 2,760,000 2760000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ASM03-180 دی سی ای 2,555,000 2555000 ۳۰ دی
فرز آهنگری G18SS هیتاچی 3,595,000 3595000 ۳۰ دی
مینی فرز CT13022 کرون 1,770,000 1770000 ۳۰ دی
فرز سنگبری CT13070 کرون 2,640,000 2640000 ۳۰ دی
مینی فرز CT13289 کرون 1,580,000 1580000 ۳۰ دی
فرز نجاری مشتی AMP03-6 دی سی ای 1,110,000 1110000 ۳۰ دی
مینی فرز AG15-125XC میلواکی 18,930,000 18930000 ۳۰ دی
مینی فرز WS9-115D-SET آاگ 2,722,500 2722500 ۳۰ دی
مینی فرز 1000WS125 کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
مینی فرز 1100WS125 کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
مینی فرز 1200WSE125 کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
مینی فرز 1400WSE125 کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2500WS230 کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2500WSB230 کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
مینی فرز AG-115PS محک 1,290,000 1290000 ۳۰ دی
مینی فرز AG115-P محک 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
مینی فرز AG-125PS محک 1,315,000 1315000 ۳۰ دی
مینی فرز WEV15-125QUICKINOX متابو 6,885,000 6885000 ۳۰ دی
مینی فرز WEV10-125QUICK متابو 5,630,000 5630000 ۳۰ دی
مینی فرز AG-125-P محک 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 66603B زوودوس 2,607,000 2607000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه CT13308 کرون 1,395,000 1395000 ۳۰ دی
فرز سنگبری S-204 وسترن 2,280,000 2280000 ۳۰ دی
فرز سنگبری WS2200-230 آاگ 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
مینی فرز ASM03-115 دی سی ای 1,260,000 1260000 ۳۰ دی
مینی فرز ASM115 دی سی ای 1,050,000 1050000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 66501 زوودوس 2,280,000 2280000 ۳۰ دی
مینی فرز شارژی W18LTX125 متابو 19,283,100 19283100 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GE950G PLUS متابو 8,625,000 8625000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GE710 PLUS متابو 6,230,000 6230000 ۳۰ دی
ميني فرز ديوالت مدل D28136 Dewalt D28136 Mini Angle Grinder 4,980,000 4980000 ۳۰ دی
مینی فرز AG750-115 میلواکی 2,550,000 2550000 ۳۰ دی
فرز چندکاره DSE300INTEC متابو 5,254,850 5254850 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه 530FM کرس 15,290,000 15290000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه GGS28CE بوش 5,687,500 5687500 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه GGS28C بوش 5,687,500 5687500 ۳۰ دی
TOSAN PLUS 3387A Angle Grinder فرز سنگ بری توسن پلاس مدل 3387A 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
TOSAN PLUS 3384A Angle Grinder مینی فرز توسن پلاس مدل 3384A 1,920,000 1920000 ۳۰ دی
TOSAN PLUS 3382AV Angle Grinder مینی فرز توسن پلاس مدل 3382AV 1,880,000 1880000 ۳۰ دی
TOSAN PLUS 3382A Angle Grinder مینی فرز توسن پلاس مدل 3382A 1,950,000 1950000 ۳۰ دی
فرز انگشتي ديوالت مدل D28886 Dewalt D28886 Die Grinder 14,715,000 14715000 ۳۰ دی
ميني فرز شارژي ديوالت مدل DCG412M2 Dewalt DCG412M2 Cordless Mini Angle Grinder 20,890,000 20890000 ۳۰ دی
سنگ فرز مستقيم ديوالت مدل DW882 Dewalt DW882 Straight Grinder 20,025,000 20025000 ۳۰ دی
ميني فرز ميلواکي مدل AG 13-125X Milwaukee AG 13-125X Mini Angle Grinder 7,750,000 7750000 ۳۰ دی
ميني فرز آاگ مدل WS 6-115 AEG WS 6-115 Mini Angle Grinder 1,990,000 1990000 ۳۰ دی
ميني فرز آاگ مدل BEWS 18-125 AEG BEWS 18-125 Mini Angle Grinder 28,700,000 28700000 ۳۰ دی
فرز ميلواکي مدل 230-AG 22 Milwaukee AG 22-230 Angle Grinder 5,290,000 5290000 ۳۰ دی
ميني فرز ديوالت مدل DWE4010 Dewalt DWE4010 Mini Angle Grinder 2,740,000 2740000 ۳۰ دی
فرز نجاری OFSE1000 میلواکی 17,170,000 17170000 ۳۰ دی
فرز آهنگری AG22-180 میلواکی 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
فرز چندکاره شارژی KIT3-OMNI12C آاگ 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
فرز چندکاره شارژی KIT2-OMNI12C آاگ 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند MDG-18KIT محک 705,600 705600 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه MDG-12KIT محک 652,800 652800 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند H1127VE فلکس 13,610,000 13610000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند H1105VE فلکس 18,950,000 18950000 ۳۰ دی
سنگ فرز 20میلیمتر بوش 74,000 74000 ۳۰ دی
مینی فرز G745 ای اس 1,380,000 1380000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند G106 ای اس 2,250,000 2250000 ۳۰ دی
فرز سنگبری G309 ای اس 3,240,000 3240000 ۳۰ دی
فرز آهنگری G307 ای اس 3,550,000 3550000 ۳۰ دی
فرز چندکاره KIT4-OMNI300 آاگ 15,945,000 15945000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه مینیاتوری F0151415AC اسکیل 1,887,000 1887000 ۳۰ دی
فرز نجاری OF2050E آاگ 19,845,000 19845000 ۳۰ دی
فرز نجاری MF1400KE آاگ 18,845,000 18845000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه RH-3401 رونیکس 1,798,000 1798000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند 3302 رونیکس 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
فرز نجاری مشتی 7106 رونیکس 2,289,000 2289000 ۳۰ دی
فرز سنگبری GWS24-230LVI بوش 12,960,000 12960000 ۳۰ دی
فرز آهنگری GWS24-180H بوش 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
فرز نجاری 75201 زوودوس 3,090,000 3090000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه CT13428 کرون 1,945,000 1945000 ۳۰ دی
مینی فرز GWS15-125CIE بوش 6,030,000 6030000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GGS28LCE بوش 8,815,000 8815000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GGS28LC بوش 9,760,000 9760000 ۳۰ دی
مینی فرز L3406VRG فلکس 10,390,000 10390000 ۳۰ دی
مینی فرز GWS8-115 بوش 2,795,000 2795000 ۳۰ دی
فرز نجاری مشتی OFS-6 محک 1,680,000 1680000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند DG-30 محک 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه DG-25S محک 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه MDG-135KIT محک 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
فرز سنگبری L3806-C فلکس 8,630,000 8630000 ۳۰ دی
مینی فرز L3710-125 فلکس 3,890,000 3890000 ۳۰ دی
مینی فرز L3710-115 فلکس 3,890,000 3890000 ۳۰ دی
مینی فرز L3709-115 فلکس 3,690,000 3690000 ۳۰ دی
مینی فرز L3410VR فلکس 9,890,000 9890000 ۳۰ دی
فرز آهنگری L3208CD فلکس 12,160,000 12160000 ۳۰ دی
فرز سنگبری L3206CD فلکس 11,645,000 11645000 ۳۰ دی
فرز آهنگری L2108VC فلکس 20,130,000 20130000 ۳۰ دی
فرز سنگبری L2106VC فلکس 11,590,000 11590000 ۳۰ دی
مینی فرز L1109FE فلکس 6,290,000 6290000 ۳۰ دی
مینی فرز GWS9-115 بوش 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه GS500E آاگ 6,350,000 6350000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند بادی SP-1523 اس پی 7,700,000 7700000 ۳۰ دی
فرز ميلواکي مدل 180-AG 22 Milwaukee AG 22-180 Angle Grinder 5,700,000 5700000 ۳۰ دی
ميني فرز آاگ مدل WS 8-115 AEG WS 8-115 Mini Angle Grinder 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
ميني فرز آاگ مدل WS 12-115 AEG WS 12-115 Mini Angle Grinder 2,985,000 2985000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه بادی SP-7200 اس پی 5,570,000 5570000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه بادی SP-1220 اس پی 5,700,000 5700000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه بادی SP-1210 اس پی 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
فرز انگشتی سرکج بادی SP-1200AH اس پی 9,800,000 9800000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه بادی SP-1200 اس پی 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
فرز ساب AS12E میلواکی 11,674,800 11674800 ۳۰ دی
فرز سنگبری 3220 رونیکس 2,898,000 2898000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند ASJ02-25 دی سی ای 1,255,000 1255000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه ASJ25 دی سی ای 990,000 990000 ۳۰ دی
فرز آهنگری GWS22-180 بوش 5,480,000 5480000 ۳۰ دی
فرز آهنگری GWS21-180H بوش 4,995,000 4995000 ۳۰ دی
مینی فرز AG13-125X میلواکی 10,800,000 10800000 ۳۰ دی
مینی فرز AG10-125 میلواکی 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
مینی فرز CT13003 کرون 1,050,000 1050000 ۳۰ دی
فرز آهنگری G18MR هیتاچی 6,370,000 6370000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 3062A توسن 2,719,000 2719000 ۳۰ دی
فرز آهنگری بادی SP-1261G اس پی 19,000,000 19000000 ۳۰ دی
فرز انگشتی سرکج بادی SP-1207AH اس پی 7,900,000 7900000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 66603 زوودوس 2,680,000 2680000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 66602 زوودوس 2,550,000 2550000 ۳۰ دی
فرز ميلواکي مدل AGV 26-230 Milwaukee AGV 26-230 Angle Grinder 29,625,000 29625000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2418G هیوندای 3,180,000 3180000 ۳۰ دی
مینی فرز HP8012-AG هیوندای 1,570,000 1570000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 3223G هیوندای 2,850,000 2850000 ۳۰ دی
رنده برقي آاگ مدل PL750 AEG PL750 Electric Planer 4,365,000 4365000 ۳۰ دی
ميني فرز ماکيتا مدل 9557HNG Makita 9557HNG Mini Angle Grinder 2,520,000 2520000 ۳۰ دی
مینی فرز HP7811-AG هیوندای 1,330,000 1330000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 3228G هیوندای 2,850,000 2850000 ۳۰ دی
مینی فرز HP8511-AG هیوندای 1,520,000 1520000 ۳۰ دی
فرز صنعتي هيتاچي مدل G23SC3 Hitachi G23SC3 Angle Grinder 5,730,000 5730000 ۳۰ دی
ميني فرز هيتاچي مدل G12SS Hitachi G12SS Angle Grinder 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
فرز انگشتي گلو بلند رونيکس مدل 3302 Ronix 3302 Long Neck Die-Grinder 1,739,000 1739000 ۳۰ دی
ميني فرز 115 ميليمتر رونيکس مدل 3120 Ronix 3120 Mini Angle Grinder 1,250,000 1250000 ۳۰ دی
رنده برقي هيتاچي مدل P20SB Hitachi P20SB Electric Planer 3,030,000 3030000 ۳۰ دی
رنده برقي رونيکس مدل 9210 Ronix 9210 Electric Planer 2,748,500 2748500 ۳۰ دی
فرز مکتک باي ماکيتا مدل MT92A Maktec By Makita MT92A Grinder 1,945,000 1945000 ۳۰ دی
فرز ماکيتا مدل GA9020 Makita GA9020 Angle Grinder 4,460,000 4460000 ۳۰ دی
فرز انگشتي گلو بلند ديوالت DWE4887 Dewalt Grinder DWE4887 5,700,000 5700000 ۳۰ دی
فرز ديوالت D28493 Dewalt Angel Grinder D28493 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
فرز نجاري هيتاچي مدل M12SA2 Hitachi M12SA2 Router Angle Grinder 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
ميني فرز مکتک باي ماکيتا مدل MT90B Maktec By Makita MT90B Grinder 970,000 970000 ۳۰ دی
فرز نجاري ماکيتا مدل 3710 Makita 3710 Trimmer Angle Grinder 3,315,000 3315000 ۳۰ دی
سنگ روميزي بلک اند دکر مدل BG180 Black And Decker BG180 Bench Grinder 2,690,000 2690000 ۳۰ دی
فرز انگشتي ماکيتا مدل GD0600 Makita GD0600 Die Grinder 3,030,000 3030000 ۳۰ دی
فرز انگشتي آاگ مدل GS 500 E AEG GS 500 E Die Grinder 6,415,000 6415000 ۳۰ دی
فرز آاگ مدل WSE 14-125 AEG WSE 14-125 Angle Grinder 11,900,000 11900000 ۳۰ دی
فرز آاگ مدل WS 2200-230 AEG WS 2200-230 Angle Grinder 4,965,000 4965000 ۳۰ دی
فرز آاگ مدل WS 2200-180 AEG WS 2200-180 Angle Grinder 5,040,000 5040000 ۳۰ دی
فرز انگشتي ميلواکي مدل DG 30E Milwaukee DG 30E Die Grinder 9,375,000 9375000 ۳۰ دی
Makita MRP100 فرز نجاری ام آر پی 100 ماکیتا 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند MT912 مک تک 858,860 858860 ۳۰ دی
فرز نجاري توسن مدل 1013R Tosan 1013R Router Angle Grinder 8,280,000 8280000 ۳۰ دی
فرز مينياتوري رونيکس مدل 3402 Ronix 3402 Rotary tool Angle Grinder 1,328,000 1328000 ۳۰ دی
فرز ماکيتا مدل GA7020 Makita GA7020 Angle Grinder 4,460,000 4460000 ۳۰ دی
ميني فرز آاگ مدل WS 13-125 XE AEG WS 13-125 XE Mini Angle Grinder 3,980,000 3980000 ۳۰ دی
Hyundai 2418-G Smithery Angle Grinder فرز آهنگری هیوندای مدل 2418G 3,180,000 3180000 ۳۰ دی
Hyundai 2423-G Stone Cutting Angle Grinder فرز سنگ بری هیوندای مدل 2423G 3,140,000 3140000 ۳۰ دی
ES LG718L Cordless Mini Angle Grinder مینی فرز شارژی ای اس مدل LG718L 10,590,000 10590000 ۳۰ دی
Hyundai HP8012-AG Mini Angle Grinder مینی فرز هیوندای مدل HP8012-AG 1,532,500 1532500 ۳۰ دی
ES P582 Electric Planer رنده برقی ای اس مدل P582 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
ES G106 Die Grinder فرز انگشتی ای اس مدل G106 2,250,000 2250000 ۳۰ دی
Hyundai 1212-AG Smithery Angle Grinder فرز آهنگری هیوندای مدل 1212AG 2,190,000 2190000 ۳۰ دی
ES G307 Smithery Angle Grinder فرز آهنگری ای اس مدل G307 3,265,000 3265000 ۳۰ دی
Hyundai HP7811-AG Mini Angle Grinder مینی فرز هیوندای مدل HP7811-AG 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
SE G309 Stone Cutting Angel Grinder فرز سنگ بری اس ای مدل G309 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
ES G805 Disc Grinder مینی فرز ای اس مدل G805 2,050,000 2050000 ۳۰ دی
ES G745 Disc Grinder مینی فرز ای اس مدل G745 1,310,000 1310000 ۳۰ دی
Hyundai 3228-G Smithery Angle Grinder فرز آهنگری هیوندای مدل 3228G 2,850,000 2850000 ۳۰ دی
Hyundai 3228-G Stone Cutting Angle Grinder فرز سنگ بری هیوندای مدل 3223G 2,700,000 2700000 ۳۰ دی
فرز انگشتي پوکا مدل DG2520 Pukka DG2520 Die Grinder 1,364,000 1364000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه ASJ03-10 دی سی ای DCA ASJ03-10 860,000 860000 ۳۰ دی
فرز انگشتي پوکا مدل DG103 Pukka DG103 Die Grinder 1,805,000 1805000 ۳۰ دی
فرز انگشتي پوکا مدل DG104 Pukka DG104 Die Grinder 1,781,000 1781000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند ASJ05-25 دی سی ای DCA ASJ05-25 1,639,000 1639000 ۳۰ دی
فرز انگشتی اینکو مدل 4002 PDG INGCO 4002 PDG Die Grinder 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
Makita GD0602 فرز انگشتی گلو کوتاه جی دی 0602 ماکیتا 6,920,000 6920000 ۳۰ دی
فرز انگشتي ديوالت مدل DWE4887N Dewalt DWE4887N Die Grinder 5,550,000 5550000 ۳۰ دی
فرز انگشتي پوکا مدل DG105 Pukka DG105 Die Grinder 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT13022 Crown CT13022 Mini Angle Grinder 1,820,000 1820000 ۳۰ دی
ميني فرز ماکيتا مدل M9510 Makita M9510 Mini Angle Grinder 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
ميني فرز آروا مدل 5550 Arva 5550 Mini Angle Grinder 1,830,000 1830000 ۳۰ دی
مینی فرز 9558HN ماکیتا 2,490,000 2490000 ۳۰ دی
مینی فرز کرون مدل CT13499 Crown CT13499 Mini Angle Grinder 1,425,000 1425000 ۳۰ دی
ميني فرز آروا مدل 5551 Arva 5551 Mini Angle Grinder 2,250,000 2250000 ۳۰ دی
مینی فرز هیلتی مدل AG 115-8S Hilti AG 115-8S Mini Angle Grinder 3,980,000 3980000 ۳۰ دی
مینی فرز اکتیو مدل AC2110 Active AC2110 Mini Angle Grinder 1,570,000 1570000 ۳۰ دی
ميني فرز پوکا مدل G1151 Pukka G1151 Mini Angle Grinder 1,164,750 1164750 ۳۰ دی
مینی فرز 1400 وات متابو مدل WQ 1400 6,295,000 6295000 ۳۰ دی
ميني فرز آروا مدل 5552 Arva 5552 Mini Angle Grinder 1,270,000 1270000 ۳۰ دی
مینی فرز اریکسون مدل AG1152 Ericson AG1152 Mini Angle Grinder 1,510,000 1510000 ۳۰ دی
مینی فرز ماکوته مدل AG007 Makute AG007 Mini Angle Grinder 2,090,000 2090000 ۳۰ دی
مینی فرز ماکوته مدل AG010 Makute AG010 Mini Angle Grinder 2,190,000 2190000 ۳۰ دی
مینی فرز شارژی DGA452Z ماکیتا 9,400,000 9400000 ۳۰ دی
ميني فرز ديوالت مدل DW840 Dewalt Angel Grinder DW840 4,740,000 4740000 ۳۰ دی
مینی فرز ماکوته مدل AG014 Makute AG014 Mini Angle Grinder 1,292,700 1292700 ۳۰ دی
مینی فرز کرون مدل CT13501 Crown CT13501 Mini Angle Grinder 1,415,000 1415000 ۳۰ دی
مینی فرز ای تی پرو مدل AT204-NA10-125 Atpro AT204-NA10-125 Mini Angle Grinder 1,840,000 1840000 ۳۰ دی
ميني فرز پوکا مدل G1152 Pukka G1152 Mini Angle Grinder 10,725,000 10725000 ۳۰ دی
مینی فرز ۱۵۵۰ وات متابو مدل WE ۱۵-۱۲۵ Quick 6,080,000 6080000 ۳۰ دی
مینی فرز 1700 وات متابو مدل WEA ۱۷-۱۲۵ Quick 7,290,000 7290000 ۳۰ دی
مینی فرز سر تخت 910 وات متابو مدل WEF 9-125 QUICK 10,470,000 10470000 ۳۰ دی
ميني فرز رونيکس مدل 3150K Ronix 3150K Mini Angle Grinder 1,944,500 1944500 ۳۰ دی
مینی فرز 840 وات ای پی ان AG115S 1,150,000 1150000 ۳۰ دی
مینی فرز 1300 وات ای پی ان AG115G 2,080,000 2080000 ۳۰ دی
مینی فرز 1020 وات ای پی ان AG115C 1,280,000 1280000 ۳۰ دی
ميني فرز محک مدل AG115-PS Mahak AG115-PS Mini Angle Grinder 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
مینی فرز ای تی پرو مدل AT201-NA27-115 Atpro AT201-NA27-115 Mini Angle Grinder 1,440,000 1440000 ۳۰ دی
مینی فرز اینکو مدل 12008 INGCO 12008 Mini Angle Grinder 1,990,000 1990000 ۳۰ دی
مینی فرز اینکو مدل 6506.2 INGCO 6506.2 Disc Grinder 1,460,000 1460000 ۳۰ دی
Hyundai HP8511-AG Angle Grinder مینی فرز هیوندای مدل HP8511-AG 1,572,500 1572500 ۳۰ دی
مینی فرز 800 وات مدل HE-8628 Hero HE-8628 1,320,000 1320000 ۳۰ دی
Makita 9564PZ مینی فرز 115 میل با سوپر کلاچ 9564 پی زد ماکیتا 3,650,000 3650000 ۳۰ دی
ميني فرز ديوالت مدل DWE4150 Dewalt DWE 4150 Mini Angle Grinder 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
مینی فرز ۸۵۰ وات توسن پلاس مدل ۳۳۸۲A 1,829,500 1829500 ۳۰ دی
مینی فرز کرون مدل CT13003 Crown CT13003 Mini Angle Grinder 1,720,000 1720000 ۳۰ دی
ميني فرز محک مدل AG125-PS Mahak AG125-PS Mini Angle Grinder 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
ميني فرز محک مدل AG125-P Mahak AG125-P Mini Angle Grinder 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
مینی فرز 850 وات دیمردار آنکور مدل A11 1,199,000 1199000 ۳۰ دی
مینی فرز 710 وات بلک اند دکر مدل CD 115 7,355,000 7355000 ۳۰ دی
فرز مينياتوري رونيکس مدل 3401 Ronix 3401 Rotary tool Angle Grinder 1,753,000 1753000 ۳۰ دی
فرز سنگ بری کرون مدل CT13070 Crown CT13070 Stone Cutting Angle Grinder 2,754,500 2754500 ۳۰ دی
فرز آهنگری بوش مدل GWS 7-115 Bosch GWS 7-115 Smithery Angel Grinder 2,340,000 2340000 ۳۰ دی
مینی فرز دور متغیر 1300 وات AEG مدل WSE 13-125 XE 12,452,500 12452500 ۳۰ دی
فرز آویز ترک یونیورسال 4,990,000 4990000 ۳۰ دی
ست 50 عددی تیغ اور فرز 2,490,000 2490000 ۳۰ دی
مینی فرز اکتیو مدل AC2185 Active AC2185 Mini Angle Grinde 1,290,000 1290000 ۳۰ دی
سنگ فرز سنگبری 2100 وات پوکا G1802-2 2,560,000 2560000 ۳۰ دی
فرز سوپر آهنگری 2400 وات رونیکس 3210 2,598,000 2598000 ۳۰ دی
فرز سنگبری توسن- ۳۰۶۲A 2,655,000 2655000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند 1100 وات پوکا G1502 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند 1050 وات رونیکس 3150N 2,770,000 2770000 ۳۰ دی
مینی فرز آهنگری 900 وات توسن 3119A 1,265,000 1265000 ۳۰ دی
فرز آهنگري پوکا مدل AG1504 Pukka AG1504 Smithery Angle Grinder 1,590,000 1590000 ۳۰ دی
فرز سنگ بري پوکا مدل AG1803 Pukka AG1803 Stone Cutting Angle Grinder 2,545,000 2545000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند 1400 وات رونیکس 3160 1,985,000 1985000 ۳۰ دی
مینی فرز 800 وات پوکا G1151 1,195,000 1195000 ۳۰ دی
فرز متوسط 1400 وات کاربو 4125 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
فرز انگشتی مینیاتوری 160وات فرم CTM1010 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
فرز انگشتی 500 وات آ اِ گ 6,350,000 6350000 ۳۰ دی
اور فرز نجاری توسن-۱۰۱۳R 3,690,000 3690000 ۳۰ دی
فرز انگشتی خرطومی ۱۳۵ وات کیفی اینهل مدل TC-MG 135 E 1,795,000 1795000 ۳۰ دی
Maktec MT92A فرز آهنگری ام تی 92 آ ماکیتا 2,045,000 2045000 ۳۰ دی
سنگ روميزي ماکيتا مدل GB601 Makita GB601 Bench Grinder 2,920,000 2920000 ۳۰ دی
مینی فرز ۱۵۰۰ وات دیمردار دیوالت مدل D۲۸۱۳۶ 4,950,000 4950000 ۳۰ دی
سوپر فرز سنگبری ۲۴۵۰ وات هیوندای مدل ‎۲۴۲۳-G 2,790,000 2790000 ۳۰ دی
کیت فرز دیجیتال 170 وات رونیکس 3401 1,798,000 1798000 ۳۰ دی
فرز آهنگري بوش مدل GWS 9-115 Bosch GWS 9-115 Smithery Angel Grinder 3,390,000 3390000 ۳۰ دی
فرز سنگ بري آروا مدل 5532 Arva 5532 Stone Cutting Angle Grinder 2,980,000 2980000 ۳۰ دی
مینی فرز 800 وات آ اِ گ WS8-115 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
قلم حکاکی مینیاتوری برقی(فرز انگشتی) ایران پتک مدل GC 1010 962,000 962000 ۳۰ دی
مینی فرز 710 وات رابین مدل ET-002 720,000 720000 ۳۰ دی
مینی فرز 1100 وات آ اِ گ 2,730,000 2730000 ۳۰ دی
فرز نجاری 1250 وات پوکا R12A 2,490,000 2490000 ۳۰ دی
فرز انگشتی 600 وات آ اِ گ 12,200,000 12200000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2600 وات ان ای سی 2326 3,129,000 3129000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2400 وات متابو 6,840,000 6840000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2000 وات ان ای سی 1820 2,919,000 2919000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2300 وات ان ای سی 2323 2,919,000 2919000 ۳۰ دی
مینی فرز کرون مدل CT13310 Crown CT13310 Mini Angle Grinder 1,340,000 1340000 ۳۰ دی
فرز سنگبری هیرو مدل HE-8335 2,450,000 2450000 ۳۰ دی
فرز انگشتي محک مدل DG-25S Mahak DG-25S Die Grinder 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
فرز آهنگری توسن – ۳۸۲۰A 2,165,000 2165000 ۳۰ دی
فرز سنگبری توسن – ۳۶۲۰A 2,165,000 2165000 ۳۰ دی
فرز بادی مدل AT-7056R پوما 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
فرز آهنگري کرون مدل CT13069 Crown CT13069 Smithery Angle Grinde 2,549,500 2549500 ۳۰ دی
مینی فرز صنعتی 850 وات اکتیو AC-2185 1,255,000 1255000 ۳۰ دی
فرز آهنگری توسن پلاس مدل ۳۳۸۶A 3,189,000 3189000 ۳۰ دی
فرز انگشتی مینیاتوری دیجیتال رونیکس مدل ۳۴۰۱ 1,710,000 1710000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند دیمردار رونیکس مدل ۳۱۶۰ 4,372,500 4372500 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل ۳۱۵۰N 2,658,000 2658000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ۲۳۵۰ وات ضد لرزش اینهل مدل TE-AG 180 DP 3,495,000 3495000 ۳۰ دی
فرز بیسکویت زن صنعتی ۶۰۰ وات دیوالت مدل DW۶۸۲K 9,790,000 9790000 ۳۰ دی
فرز ماکيتا مدل GA6010 Makita GA6010 Angle Grinder 3,490,000 3490000 ۳۰ دی
فرز نجاری RP0900 ماکیتا 4,330,000 4330000 ۳۰ دی
Makita SG1250 شیارزن اس جی 1250 ماکیتا 14,195,000 14195000 ۳۰ دی
فرز نجاري ديوالت مدل DW670 Dewalt DW670 Laminate Trimmer 7,535,000 7535000 ۳۰ دی
فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات هیوندای مدل ‎۳۲۲۳-G 2,660,000 2660000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ۱۸۰ میلیمتر اینهل مدل BT-AG 2350/180 2,895,000 2895000 ۳۰ دی
فرز آهنگری مینی ۱۰۵۰ وات دسته بلند دیمردار هیوندای مدل ‎۳۱۰۱-G 7,485,000 7485000 ۳۰ دی
مینی فرز ۷۵۰ وات اینهل مدل TE-AG 125/750 Kit 1,890,000 1890000 ۳۰ دی
فرز انگشتی بادی اینهل مدل DSL 250/2 4,389,000 4389000 ۳۰ دی
فرز بیسکوییتی ۸۶۰ وات اینهل مدل BT-BJ 900 3,090,000 3090000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلوبلند ۶ میلیمتر مک تک ماکیتا مدل MT910 990,000 990000 ۳۰ دی
فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات مدل ۳۰۶۲A 2,613,000 2613000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ۲۶۰۰ وات ماکیتا مدل GA7040S 5,350,000 5350000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند رونیکس مدل ۳۱۵۰ 1,709,000 1709000 ۳۰ دی
مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۳۰ 1,058,000 1058000 ۳۰ دی
مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۱۰ 1,519,000 1519000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلوبلند دور متغیر ۶۰۰ وات AEG مدل GSL600E 12,625,000 12625000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ۲۴۰۰ وات AEG مدل WS24-180 5,315,000 5315000 ۳۰ دی
مینی فرز دیمردار 1400 وات ان ای سی 1291 2,077,000 2077000 ۳۰ دی
مینی فرز دیمر دار 850 وات توسن پلاس 3382AV 1,700,000 1700000 ۳۰ دی
مینی فرز دور متغیر 1300 وات آ اِ گ WSE 13-125 XE 3,840,000 3840000 ۳۰ دی
مینی فرز دور متغیر ۱۲۰۰ وات AEG مدل WS12-125XE 3,950,000 3950000 ۳۰ دی
مینی فرز ۷۲۰ وات AEG مدل WS6-115 2,150,000 2150000 ۳۰ دی
مینی فرز دم بلند رونیکس ۱۰۵۰ وات کیفی مدل ۳۱۵۰K 1,863,500 1863500 ۳۰ دی
مینی فرز WS10-115 آاگ 2,642,500 2642500 ۳۰ دی
مینی فرز WEF9-125QUICK متابو 8,261,750 8261750 ۳۰ دی
فرز انگشتي کرون مدل CT13308 Crown CT13308 Die Grinder 1,570,000 1570000 ۳۰ دی
فرز آهنگری بوش مدل GWS 7-115E Bosch GWS 7-115E Smithery Angel Grinder 4,825,000 4825000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GE710PLUS متابو 6,230,000 6230000 ۳۰ دی
فرز آهنگری کیانگ مدل DG-180-22 Keyang DG-180-22 Smithery Angle Grinder 4,820,000 4820000 ۳۰ دی
فرز آهنگری توسن- ۳۰۶۱A 2,595,000 2595000 ۳۰ دی
مینی فرز آهنگری ۱۰۱۰ وات هیرو HE-8624 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
فرز انگشتی کوتاه توسن- ۳۳۱۴GD 1,585,000 1585000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ای تی پرو مدل AT331-NA14-180 Atpro AT331-NA14-180 Smithery Angle Grinder 2,870,000 2870000 ۳۰ دی
فرز آهنگری اریکسون مدل AG1801 Ericson AG1801 Smithery Angle Grinder 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ماکوته مدل AG003 Makute AG003 Smithery Angle Grinder 2,970,000 2970000 ۳۰ دی
فرز سنگبری ماکوته مدل AG003 Makute AG003 Stone Cutting Angel Grinder 2,970,000 2970000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری مدل 1/25-3000 درمل 4,150,000 4150000 ۳۰ دی
مینی فرز W8-125 برقی متابو 5,265,000 5265000 ۳۰ دی
سنگ پرداخت روميزي محک مدل PGD200-1 L Mahak PGD200-1 L Bench Grinder 3,420,000 3420000 ۳۰ دی
فرز انگشتی 600 وات گلو بلند دیمردار DWT GS06-27 LV 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
مینی فرز 1010 وات کاربو 4115 1,278,000 1278000 ۳۰ دی
برش دهنده بنزینی TS410 اشتیل 42,790,000 42790000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2600 وات ان ای سی 1826 3,129,000 3129000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2400 وات آ اِ گ 5,180,000 5180000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2200 وات متابو 6,580,000 6580000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2000 وات فرم AGM1063S 2,790,000 2790000 ۳۰ دی
فرز انگشتی الکترونیک گلو بلند 710 وات رونیکس 3302 1,698,000 1698000 ۳۰ دی
فرز متوسط دور متغیر 1450 وات آ اِ گ WSE 14-125 XE 11,900,000 11900000 ۳۰ دی
مینی فرز 600وات کرون 1,050,000 1050000 ۳۰ دی
فرز صنعتی آهنگری 2300 وات کاربو 4320 2,230,000 2230000 ۳۰ دی
مینی فرز 1010 وات بلند DWT WS10-115T 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
فرزسنگبری 2000 واتی ان ای سی 2320 2,709,000 2709000 ۳۰ دی
مینی فرز 710 وات DWT WS07-115 1,210,000 1210000 ۳۰ دی
مینی فرز 800 وات بوش GWS 8-115 2,980,000 2980000 ۳۰ دی
مینی فرز 850 وات پوکا G1152 13,690,000 13690000 ۳۰ دی
مینی فرز 900 وات متابو W9-125 6,320,000 6320000 ۳۰ دی
مینی فرز 900 وات آ اِ گ WS9-115D SET 2,685,000 2685000 ۳۰ دی
مینی فرز صنعتی 850 وات کاربو G1285 1,048,000 1048000 ۳۰ دی
مینی فرز 950 وات اینکو AG 9508.1 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند 1050 وات اکتیو AC-2110 1,475,000 1475000 ۳۰ دی
فرز سنگ بري پوکا مدل AG2301 Pukka AG2301 Stone Cutting Angle Grinder 2,470,000 2470000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل 1200WSE125 کرس 6,850,000 6850000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل L3309FR فلکس 6,950,000 6950000 ۳۰ دی
فرز آهنگری مدل LK604 فلکس 16,190,000 16190000 ۳۰ دی
فرز سنگبری مدل 2500WSB230 کرس 12,390,000 12390000 ۳۰ دی
پایه فرز مدل ST-230 محک 1,170,000 1170000 ۳۰ دی
مینی فرز W12-125 Quick برقی متابو 4,811,500 4811500 ۳۰ دی
فرز سنگ‌ بری هیلتی مدل AG 230-20D Hilti AG 230-20D Stone Cutting Angle Grinder 8,145,000 8145000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل 710WS115 کرس 3,510,000 3510000 ۳۰ دی
مینی فرز W820-115 متابو برقی 2,514,600 2514600 ۳۰ دی
فرز انگشتي ديوالت مدل DWE4884 Dewalt DWE4884 Die Grinder 5,980,000 5980000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند فرم مدل AGM1067P Ferm AGM1067P Mini Angle Grinde 1,570,000 1570000 ۳۰ دی
فرز سنگ بري پوکا مدل G1802-02 Pukka G1802-02 Stone Cutting Angle Grinder 2,830,000 2830000 ۳۰ دی
مینی فرز WS13-125XE آاگ 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
فرز نجاري ديوالت مدل D26200 Dewalt D26200 Router Angle Grinder 12,590,000 12590000 ۳۰ دی
فرز سنگبری BT-AG2000 اینهل 2,590,000 2590000 ۳۰ دی
Einhell TE-AG 125 CE Angle Grinder - 1,855,000 1855000 ۳۰ دی
Einhell BT-AG 2000 AngleGrinder - 2,360,000 2360000 ۳۰ دی
فرز آهنگری GWS20-180 بوش 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
فرز آهنگری فرم مدل AGM1076P Ferm AGM1076P Smithery Angle Grinde 3,970,000 3970000 ۳۰ دی
فرز سنگ بری فرم مدل AGM1077P Ferm AGM1077P Stone Cutting Angle Grinde 3,970,000 3970000 ۳۰ دی
Einhell TE-AG 180 DP Smithery Angle Grinder - 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
Einhell BT-AG 2350 AngleGrinder - 2,980,000 2980000 ۳۰ دی
فرز آهنگری BT-AG2350/180 اینهل 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
فرز آهنگري پوکا مدل G1802 Pukka G1802 Smithery Angle Grinder 2,740,000 2740000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2000 وات توسن 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2000 وات توسن 2,229,000 2229000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه DG30E میلواکی 16,780,000 16780000 ۳۰ دی
مینی فرز TE-AG115/750DP اینهل 1,550,000 1550000 ۳۰ دی
فرز سنگبری TE-AG230 اینهل 3,750,000 3750000 ۳۰ دی
سنگ روميزي ديوالت مدل GD-125-1 Mahak GD-125-1 Bench Grinder 1,445,000 1445000 ۳۰ دی
APN AG230A Stone Cutting Angle Grinde - 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
Einhell BT-AG 2350/180 Smithery Angle Grinder - 2,840,000 2840000 ۳۰ دی
Einhell DSL 250-2 Penumatic Pin Grinder Kit - 950,000 950000 ۳۰ دی
Einhell TE-AG 115-750 DP Angle Grinder - 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
فرز حکاکی مدل F0130290JM درمل 10,195,000 10195000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری مدل 4000-4/65 درمل 5,900,000 5900000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند مدل GGS27L بوش 18,890,000 18890000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل 1100WS125 کرس 12,665,000 12665000 ۳۰ دی
اور فرز نجاری مشتی مدل D26204K دیوالت 14,670,000 14670000 ۳۰ دی
فرز سنگبری مدل 2500WS230 کرس 10,190,000 10190000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل L3410FRG فلکس 8,870,000 8870000 ۳۰ دی
فرز آهنگری هیلتی مدل AG 180-20P Hilti AG 180-20P Smithery Angle Grinder 8,875,000 8875000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل 1400WSE125 کرس 10,665,000 10665000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه مدل 530FM کرس 7,290,000 7290000 ۳۰ دی
اور فرز نجاری مدل OF 1400 EBQ-Plus فستول 46,510,000 46510000 ۳۰ دی
مینی فرز رونیکس مدل 3110 برقی 10,165,000 10165000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل 1000WS125 کرس 3,990,000 3990000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکس مدل 3301 برقی 4,310,000 4310000 ۳۰ دی
مینی فرز اسلیم 720 وات رونیکس 3130 1,048,000 1048000 ۳۰ دی
مینی فرز 950 وات ان ای سی 1195 1,869,000 1869000 ۳۰ دی
مینی فرز 880 وات رونیکس 3110 1,520,000 1520000 ۳۰ دی
مینی فرز 860 وات DWT WS08-115 1,080,000 1080000 ۳۰ دی
مینی فرز 900 وات بوش GWS 9-115 3,390,000 3390000 ۳۰ دی
مینی فرز 850 وات متابو W8-115 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
مینی فرز 850 وات ان ای سی 1185 1,400,000 1400000 ۳۰ دی
مینی فرز 800 وات ان ای سی 1180 1,344,000 1344000 ۳۰ دی
مینی فرز 650 وات اینکو AG6508 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
مینی فرز 750 وات فرم AGM1060S 1,470,000 1470000 ۳۰ دی
مینی فرز 710 وات رونیکس 3210 1,298,000 1298000 ۳۰ دی
فرز نجاری 1350 وات آ اِ گ RT1350 5,735,000 5735000 ۳۰ دی
فرز سوپر سنگبری 2400 وات رونیکس 3220 2,598,000 2598000 ۳۰ دی
فرز صنعتی سنگبری 2300 وات کاربو 4340 2,250,000 2250000 ۳۰ دی
مینی فرز 1200وات اینکو AG-12008 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
مینی فرز 1200 وات اینکو AG 12008.3 1,950,000 1950000 ۳۰ دی
فرز انگشتی 700-1200 وات بوش GGS 8SH 27,150,000 27150000 ۳۰ دی
فرز انگشتی 600 وات گلو کوتاه دیمردار DWT GS06-27V 1,250,000 1250000 ۳۰ دی
فرز آهنگری سوپر صنعتی 2400 وات اکتیو AC-2118 2,345,000 2345000 ۳۰ دی
فرز انگشتی 150 وات دیجیتال کرون 2,300,000 2300000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه 710 وات رونیکس 3301 1,548,000 1548000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه 710 وات ان ای سی 1710 2,080,000 2080000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2200 وات DWT WS22-230T 6,510,000 6510000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2400 وات DWT WS24-230T 7,070,000 7070000 ۳۰ دی
فرز سنگبری2350 وات اینکو AG 23508 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
فرز سنگبری صنعتی 2400 وات اکتیو AC-2123 2,330,000 2330000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2300 وات ان ای سی 1823 2,814,000 2814000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2200 وات DWT WS22-180T 6,510,000 6510000 ۳۰ دی
فرز 2000 وات بوش GWS 20-180 GWS 20-180 Professional 4,780,000 4780000 ۳۰ دی
سنگ فرز آهنگری 2100 وات پوکا G1802 2,530,000 2530000 ۳۰ دی
اور فرز نجاری 1800 وات ان ای سی 2112 3,780,000 3780000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2200 وات ای پی ان AG230A 2,670,000 2670000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2200 وات ای پی ان AG180A 2,480,000 2480000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند 550 وات ان ای سی 1721 1,974,000 1974000 ۳۰ دی
فرز آهنگری 2000 وات آروا 2,060,000 2060000 ۳۰ دی
مینی فرز 720 وات کرون 1,250,000 1250000 ۳۰ دی
مینی فرز 650 وات کرون 1,200,000 1200000 ۳۰ دی
فرز 850 وات S.T.A 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
سنگ روميزي محک مدل GD-200-1HL Mahak GD-200-1HL Bench Grinder 3,600,000 3600000 ۳۰ دی
فرز سنگبری AG230-P محک 2,965,000 2965000 ۳۰ دی
فرز چندکاره شارژی مدل TM30D ماکیتا 6,990,000 6990000 ۳۰ دی
سنگ فرز رومیزی هیرو مدل HE-8120 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
مینی فرز ۱۰۱۰ وات توسن – ۳۲۶۰Ab 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
فرز آهنگري محک مدل AG230-P Mahak AG230-P Smithery Angle Grinder 2,880,000 2880000 ۳۰ دی
فرز نجاری مشتی GKF600CE بوش Bosch GKF600CE 6,150,000 6150000 ۳۰ دی
کیت فرزمینیاتوری دیجیتال 170 وات مدل 3401 Ronix 3401 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
Einhell TE-AG 230 Stone Cutting Angel Grinder فرز سنگ بري اينهل مدل TE-AG 230 3,650,000 3650000 ۳۰ دی
مینی فرز WE15-125Quick متابو 6,363,000 6363000 ۳۰ دی
فرز نجارى مشتی ۶ میلیمتری مک تک ماکیتا مدل MT371 1,160,000 1160000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند GE950GPLUS متابو 8,625,000 8625000 ۳۰ دی
فرز انگشتي کرون مدل CT13307 Crown CT13307 Die Grinder 1,660,000 1660000 ۳۰ دی
کیت فرز مینیاتوری آنالوگ 170 وات رونیکس 3402 1,428,000 1428000 ۳۰ دی
مینی فرز860 وات کرون CT 13289 1,300,000 1300000 ۳۰ دی
مینی فرز1400 وات ان ای سی 1290 1,869,000 1869000 ۳۰ دی
مینی فرز1010 وات کرون CT 13022 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
مینی فرز دور متغیر 1200 وات آ اِ گ WS12-125XE 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
مینی فرز دیمردار 1240 وات ان ای سی 1281 1,921,500 1921500 ۳۰ دی
مینی فرز دیمردار 1010 وات DWT WS10-115 TV 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
فرز سنگبری ۲۲۰ وات AEG مدل WS2200-230 4,670,000 4670000 ۳۰ دی
مینی فرز شارژی 18 ولت بوش GWS 18LI 20,900,000 20900000 ۳۰ دی
مینی فرز شارژی 18 ولت آ اِ گ BEWS18-125X 31,420,000 31420000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلوکوتاه دور متغیر ۵۰۰ وات AEG مدل GS500E 6,355,000 6355000 ۳۰ دی
فرز نجاری AEG مدل RT1350E 5,735,000 5735000 ۳۰ دی
مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۲۰ 1,263,000 1263000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل ۳۳۰۲ 1,753,000 1753000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکس مدل ۳۳۰۱ 1,673,000 1673000 ۳۰ دی
فرز سنگبری صنعتی رونیکس مدل ۳۲۲۰ 2,812,500 2812500 ۳۰ دی
فرز آهنگری صنعتی رونیکس مدل ۳۲۱۰ 2,769,000 2769000 ۳۰ دی
فرز انگشتی مینیاتوری رونیکس مدل ۳۴۰۲ 1,295,000 1295000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ۲۲۰۰ وات هیوندای مدل ‎۳۲۲۸-G 2,655,000 2655000 ۳۰ دی
سوپر فرز آهنگری ۲۴۵۰ وات هیوندای مدل ۲۴۱۸‎-G 2,790,000 2790000 ۳۰ دی
مینی فرز ۱۴۰۰ وات دیمردار ماکیتا مدل ۹۵۶۵CV 4,690,000 4690000 ۳۰ دی
مینی فرز ۱۱۰۰ وات ماکیتا مدل ۹۵۶۴PZ 3,530,000 3530000 ۳۰ دی
مینی فرز ۷۱۰ وات ماکیتا مدل ۹۵۵۴HNG 2,080,000 2080000 ۳۰ دی
فرز آهنگری ۲۲۰۰ وات مدل ۳۰۶۱A 2,553,000 2553000 ۳۰ دی
مینی فرز آهنگری ۱۰۱۰ وات مدل ۳۲۶۰AB 1,819,000 1819000 ۳۰ دی
فرز نجاری رومیزی ماکیتا مدل ۴۴۰۲ 10,390,000 10390000 ۳۰ دی
فرز نجاری دیمردار دیوالت مدل DW۶۲۵E 15,570,000 15570000 ۳۰ دی
مینی فرز صنعتی ۹۰۰ وات دیوالت مدل DWE۴۱۵۰ 2,960,000 2960000 ۳۰ دی
فرز چندکاره شارژی بوش مدل GOP 10.8 V-Li 9,070,000 9070000 ۳۰ دی
سوپر فرز سنگنبری ۲۳۰۰ وات مدل ۳۲۶۷AB 2,680,000 2680000 ۳۰ دی
مینی فرز ۸۵۰ وات مدل ۳۲۵۸A 1,263,000 1263000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل ASJ04-25 1,270,000 1270000 ۳۰ دی
فرز نجاری بزرگ دی سی ای مدل AMR02-12 2,380,000 2380000 ۳۰ دی
مینی فرز ۸۵۰ وات دی سی ای مدل S1M-FF03-115 1,180,000 1180000 ۳۰ دی
مینی فرز ۵۴۰ وات دی سی ای مدل S1M-FF-115 990,000 990000 ۳۰ دی
فرز سنگبری۲۳۵۰ وات ضد لرزش اینهل مدل TE-AG 2350 2,920,000 2920000 ۳۰ دی
مینی فرز ۷۲۰ وات اینهل مدل TE-AG 115 1,430,000 1430000 ۳۰ دی
مینی فرز ۱۱۰۰ وات دیمر دار اینهل مدل TE-AG 125 CE 1,915,000 1915000 ۳۰ دی
مینی فرز ۱۲۰۰ وات دم بلند توسن پلاس مدل ۳۳۸۴A 1,910,000 1910000 ۳۰ دی
فرز سنگبری توسن پلاس مدل ۳۳۸۷A 2,674,500 2674500 ۳۰ دی
فرز سنگبری ۲۳۰ میلیمتر اینهل مدل BT-AG 2350 2,935,000 2935000 ۳۰ دی
فرز سنگبری ۲۳۰ میلیمتر اینهل مدل BT-AG 2000 2,560,000 2560000 ۳۰ دی
Makita DPC7311 برش دهنده بنزینی 350 میلیمتری دی پی سی 7311 ماکیتا 35,450,000 35450000 ۳۰ دی
Makita GA9020 فرز سنگبری جی آ 9020 ماکیتا 4,210,000 4210000 ۳۰ دی
Makita SG150 شیار زن اس جی 150 ماکیتا 20,915,000 20915000 ۳۰ دی
Makita RP1800 فرز نجاری آرپی1800 ماکیتا 9,145,000 9145000 ۳۰ دی
فرز سنگبری GA9040S ماکیتا 5,380,000 5380000 ۳۰ دی
برش دهنده بنزینی TS700 اشتیل 77,250,000 77250000 ۳۰ دی
فرز نجاری RP2300FC ماکیتا 10,840,000 10840000 ۳۰ دی
فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A11 Silver GTP01A11 Die Grinder 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
فرز انگشتی خرطومی محک مدل MDG-135-Kit Mahak MDG-135-Kit Die Grinder 1,610,000 1610000 ۳۰ دی
خرطومی فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A10 Silver GTP01A10 Die Grinder Flexible Shaft 465,500 465500 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری صدرا مدل SA-7329 Sadra SA-7329 Mini Grinder 1,545,000 1545000 ۳۰ دی
فرز انگشتی اکتیو مدل AC2817G Active AC2817G Rotary Die Grinder 1,805,000 1805000 ۳۰ دی
فرز انگشتی کیانگ مدل PG-600B Keyang PG-600B Die Grinder 2,980,000 2980000 ۳۰ دی
Makita GD0800C فرز انگشتی گلو بلند جی دی 0800 سی ماکیتا 7,550,000 7550000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند اریکسون مدل AG1251 Ericson AG1251 Mini Angle Grinder 2,020,000 2020000 ۳۰ دی
مینی فرز کیانگ مدل DG-851 Keyang DG-851 Mini Angle Grinder 2,260,000 2260000 ۳۰ دی
فرز انگشتی خرطومی سیلور مدل GTP01A12 Silver GTP01A12 Kit Die Grinder 1,740,000 1740000 ۳۰ دی
فرز آهنگری آروا مدل 5502 Arva 5502 Smithery Angle Grinder 2,730,000 2730000 ۳۰ دی
فرز آهنگری آروا مدل 5503 Arva 5503 Smithery Angle Grinder 3,160,000 3160000 ۳۰ دی
فرز سنگ بری کارو مدل MM-AG124 Karo MM-AG124 Ston Cutting Angel Grinder 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
فرز سنگبری اکتیو مدل AC2123 Active AC2123 Ston Cutting Angle Grinder 2,660,000 2660000 ۳۰ دی
فرز انگشتی بادی پاور پلاس POWAIR0011 1,430,000 1430000 ۳۰ دی
مینی فرز ماکیتا مدل GA4540CZ Makita GA4540CZ Angle Grinder 5,290,000 5290000 ۳۰ دی
مینی فرز هیتاچی مدل G12SQ Hitachi G12SQ Mini Angle Grinder 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند نک مدل NEK 5006 SG 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
فرز انگشتی مینیاتوری الیت EL 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
سنگ انگشتی کوتاه 710 وات توسن 3314GDL 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
پایه و میله‌ی نگهدارنده فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A18 Silver GTP01A18 Die Grinder Holder 617,500 617500 ۳۰ دی
مینی فرز ریوبی مدل G1158 Ryobi G1158 Mini Angle Grinder 2,570,000 2570000 ۳۰ دی
فرزانگشتی گلوکوتاه دیمردار230 وات 1710 ان... 1,134,000 1134000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند EL 1,580,000 1580000 ۳۰ دی
مینی فرز بوش مدل PWS 850 125 Bosch PWS 850 125 Angel Grinder 2,695,000 2695000 ۳۰ دی
مینی سنگ 1700 وات - دیسک 125 میلیمتر فاین... 14,120,000 14120000 ۳۰ دی
مینی سنگ پاور پلاس POWXQ5102 2,400,000 2400000 ۳۰ دی
مینی فرز دور متغییر 1300 وات آاگ مدل... 3,950,000 3950000 ۳۰ دی
مینی فرز رابین مدل R 3016 929,500 929500 ۳۰ دی
مینی فرز دیمردار نک مدل NEK 8115 AG 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
مینی فرز آاگ مدل WS 9-115D Set AEG WS 9-115D Set Mini Angle Grinder 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
مینی فرز پاور پلاس POWX0617 4,300,000 4300000 ۳۰ دی
مینی فرز پاور پلاس POWX0610 1,700,000 1700000 ۳۰ دی
مینی فرز 900 وات EL 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
مینی فرز متوسط دیمردار کیفی 1291k ان ایی سی 2,079,000 2079000 ۳۰ دی
مینی فرز متوسط دیمردار 1240 وات 1281 ان... 1,974,000 1974000 ۳۰ دی
مینی سنگ پاور پلاس POWXQ5104 2,900,000 2900000 ۳۰ دی
مینی فرزدیمردار950وات کیفی 1195k ان ایی سی 1,764,000 1764000 ۳۰ دی
مینی فرز دیمردار نک مدل NEK 1112 AG 2,180,000 2180000 ۳۰ دی
مینی فرز اینتراسکول مدل USM-125/1000 2,770,000 2770000 ۳۰ دی
مینی فرز پوکا مدل G1502 Pukka G1502 Mini Angle Grinder 1,290,000 1290000 ۳۰ دی
مینی فرز ای تی پرو مدل AT202 8125 Atpro AT202 8125 Mini Angle Grinder 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
مینی سنگ 800 وات - دیسک 115 میلیمتر... 6,280,000 6280000 ۳۰ دی
مینی فرز دسته بلند صنعتی 1200 وات HE-8612هیرو 1,950,000 1950000 ۳۰ دی
مینی فرز متوسط ساده 1240وات 1280 ان ایی سی 1,869,000 1869000 ۳۰ دی
مینی فرز پاور پلاس POWX0613 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
مینی فرز دیمردار EL 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
مینی فرزدیمردار1050وات 1195 ان ایی سی 1,554,000 1554000 ۳۰ دی
مینی سنگ 1700 وات - دیسک 125 میلیمتر... 10,540,000 10540000 ۳۰ دی
مینی گرد بر دو تیغه پاور پلاس POWX0682 8,500,000 8500000 ۳۰ دی
مینی فرز AG115A لکا 1,210,000 1210000 ۳۰ دی
مینی پیکور 17 کیلویی XP-70AS پوتیان 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
سنگ 2500 وات - دیسک 230 میلیمتر فاین WSG... 20,160,000 20160000 ۳۰ دی
سنگ 2500 وات - دیسک 180 میلیمتر فاین WSG... 20,160,000 20160000 ۳۰ دی
سنگ 2000 وات - دیسک 230 میلیمتر فاین WSG... 15,840,000 15840000 ۳۰ دی
مینی فرز برقی SA7021 ماکیتا 3,945,000 3945000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری مدل 30-300درمل 3,850,000 3850000 ۳۰ دی
مینی فرز 1050 وات دسته بلند آنکور مدل A15 1,250,000 1250000 ۳۰ دی
مینی فرز 2800-11000 دور در دقیقه 720 وات... 2,750,000 2750000 ۳۰ دی
مینی فرز آنکور۷۵۰ وات مدل A2 1,040,000 1040000 ۳۰ دی
فرز حکاکی مینیاتوری ای پی ان مدل DG32S دیمردار 1,590,000 1590000 ۳۰ دی
مینی فرز نک مدل NEK 7115 AG 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
Prokress PK 850 WS Mini Angel Grinder مینی فرز پروکرس مدل PK 850 WS 1,410,000 1410000 ۳۰ دی
مینی فرز اینتراسکول مدل USM-115/1000 2,600,000 2600000 ۳۰ دی
مینی فرز دیمر دار APN مدل AG115B 1,780,000 1780000 ۳۰ دی
مینی فرز بلند EL مدل A.G 1560 1,710,000 1710000 ۳۰ دی
مینی فرز حرفه ای برقی ای پی ان مدا APN AG 1,480,000 1480000 ۳۰ دی
مینی فرز Nek 9512 AG نک 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
مینی فرز 720 وات آاگ مدل ‎WS 6-115 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
مینی فرز هیتاچی مدل G12SW Hitachi G12SW Mini Angle Grinder 3,740,000 3740000 ۳۰ دی
مینی فرز دی سی ای مدل ASM02-125B 1,740,000 1740000 ۳۰ دی
مینی فرز دی سی ای مدل ASM03-150 2,125,000 2125000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری مدل 45-4000 درمل 5,800,000 5800000 ۳۰ دی
فرز همه کاره 400 وات فاین 23,270,000 23270000 ۳۰ دی
مینی فرز 850 وات HE-8626 هیرو 1,280,000 1280000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری دیزل مدل DSMG01 Diesel DSMG01 Angle Grinder 1,430,000 1430000 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2400 وات آاگ مدل WS24-230GEV 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
فرز اهنگری G-182 ریوبی 3,000,000 3000000 ۳۰ دی
Dewalt DWE4156 Angle Grinder - 3,060,000 3060000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری اینهل مدل TC-MG 135 E Einhell TC-MG 135 E Rotary tool Angle Grinder 1,754,500 1754500 ۳۰ دی
مینی فرز ریوبی مدل SG1158 Ryobi SG1158 Mini Angle Grinder 2,540,000 2540000 ۳۰ دی
فرز شارژی 36 ولت مـتابو مدل WPB 36 LTX BL... 55,290,000 55290000 ۳۰ دی
مینی فرز رونیکس 710 وات Ronix 3120 1,240,000 1240000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو کوتاه GE710COMPACT متابو 5,643,000 5643000 ۳۰ دی
فرز چندکاره TE-MG200CE اینهل 2,150,000 2150000 ۳۰ دی
مینی فرز بوش مدل GWS12-125CIE برقی Bosch PWS 700 115 Mini Angle Grinder 3,670,000 3670000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند 670 وات آنکور مدل D1 1,150,000 1150000 ۳۰ دی
فرز سنگ بری اریکسون مدل AG2301 Ericson AG2301 Stone Cutting Angel Grinder 2,840,000 2840000 ۳۰ دی
Powerplus POW1820 Mini Grinder فرز مینیاتوری پاورپلاس مدل POW1820 1,975,000 1975000 ۳۰ دی
فرز همه کاره مدل PMTS10-230v تروتک 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
فرز آهنگری حرفه ای 2500 وات EL 2,600,000 2600000 ۳۰ دی
فرز آهنگری سوپر2350 وات HE-8336هیرو 2,720,000 2720000 ۳۰ دی
فرز سنگبری نک مدل 2523AG 2,905,500 2905500 ۳۰ دی
سنگ رومیزی دیزل مدل DSBG03 Diesel DSBG03 Bench Grinder 1,830,000 1830000 ۳۰ دی
سنگ فرز مستقیم مـاکیتا GS5000 13,970,595 13970595 ۳۰ دی
فرز سنگبری 1900 وات W23-230 AC/DC مـتابو 8,068,500 8068500 ۳۰ دی
سنگ فرز سنگ بری متابو مدل W 24 - 230 MVT 8,221,500 8221500 ۳۰ دی
سنگ فرز سنگ بری اینتراسکول مدل USM-230/2400EV 4,620,000 4620000 ۳۰ دی
سنگ فرز آهنگری اینتراسکول مدل USM-230/2200M1 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
Arva 5534 Stone Cutting Angle Grinder فرز سنگ بری آروا مدل 5534 3,020,000 3020000 ۳۰ دی
Arva 5504 Smithery Angle Grinder فرز آهنگری آروا مدل 5504 2,970,000 2970000 ۳۰ دی
فرز سنگبری الیت EL 2,450,000 2450000 ۳۰ دی
Makita B3601 فرز نجاری برقی بی 3601 ماکیتا 15,540,000 15540000 ۳۰ دی
برس افشان فرز 75میلیمتر بوش 970,000 970000 ۳۰ دی
برس افشان فرز 65میلیمتر بوش 670,000 670000 ۳۰ دی
برس افشان فرز 115میلیمتر بوش 750,000 750000 ۳۰ دی
برس افشان فرز 100میلیمتر بوش 550,000 550000 ۳۰ دی
موزائیک ساب 1400 وات پوکا S1805 4,350,000 4350000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند DGL30E میلواکی 16,900,000 16900000 ۳۰ دی
فرز آهنگری رونیکس مدل 3210 Ronix 3210 Smithery Angle Grinder 2,833,500 2833500 ۳۰ دی
فرز آهنگری رونیکس مدل 3160 Ronix 3160 Smithery Angle Grinder 2,098,000 2098000 ۳۰ دی
خط و تیشه زن گرانیت مدل LST1503-VR فلکس 39,150,000 39150000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی دو طرفه ۱۲.۵ سانت ۲۰۰ وات متابو مدل DS 125 3,890,000 3890000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی دو طرفه ۱۵ سانت ۳۵۰ وات متابو مدل DS 150 4,639,000 4639000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی دو طرفه ۱۷.۵ سانت ۵۰۰ وات متابو مدل DS 175 7,245,000 7245000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی دو طرفه ۲۰ سانت ۶۰۰ وات متابو مدل DS 200 7,980,000 7980000 ۳۰ دی
مینی فرز 710 وات الیت 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
فرز سنگبری ای تی پرو مدل AT331-NA14-230 Atpro AT331-NA14-230 Stone Cutting Angel Grinder 2,920,000 2920000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی پاور پلاس POWX1230 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی 200 میلیمتر نک مدل 3820BG 2,750,000 2750000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی 150 میلیمتر نک مدل 2515BG 2,100,000 2100000 ۳۰ دی
سنگ رومیزی 125 میلیمتر نک مدل 2012BG 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
فرز حرفه ای سنگبری G-232 ریوبی 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
سنگ دو طرفه رومیزی 175 میل الیت EL 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
فرز آهنگری الیت EL 2,390,000 2390000 ۳۰ دی
فرز آهنگری سوپر EL 2,450,000 2450000 ۳۰ دی
فرز سنگبری پاور پلاس POWXQ5107 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری شارژی مدل 60-8000 درمل 8,500,000 8500000 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری مدل 55-300درمل 5,800,000 5800000 ۳۰ دی
فرز آهنگری نک مدل 2518AG 2,905,500 2905500 ۳۰ دی
فرز سنگبری 2200 وات آاگ مدل WS22-230E 4,520,000 4520000 ۳۰ دی
سنگ فرز متوسط G1501 پوکا 3,690,000 3690000 ۳۰ دی
فرزانگشتی کوتاه مدل NEK 6506 SG 1,384,500 1384500 ۳۰ دی
فرز مینیاتوری دیزل مدل DSMG01-ALU Diesel DSMG01-ALU Angle Grinder 1,840,000 1840000 ۳۰ دی
مینی فرز انگشتی GA18LTX مـتابو 11,737,000 11737000 ۳۰ دی
فرز سنگبری سوپر 2500 وات EL 2,800,000 2800000 ۳۰ دی
مینی فرز بلک اند دکر مدل KG8215 Black and Decker KG8215 Angle Grinder 2,170,000 2170000 ۳۰ دی
سنگ فرز آهنگری متابو مدل W 17 - 150 7,306,000 7306000 ۳۰ دی
ماشین فرز قفل و دستگیره مدل 1230600 محک 53,900,000 53900000 ۳۰ دی
فرز آهنگری دی سی ای مدل ASM02-180B 3,110,000 3110000 ۳۰ دی
فرز سنگ بری متابو مدل W22-230 MVT 9,240,000 9240000 ۳۰ دی
مینی فرز مدل 3260A توسن 1,639,000 1639000 ۳۰ دی
مینی فرز رونیکس 1050 وات Ronix 3150 1,731,500 1731500 ۳۰ دی
فرز سنگبری دوو مدل DAAG230L Daewoo DAAG230L Stone Cutting Angle Grinder 3,590,000 3590000 ۳۰ دی
فرز آهنگری متابو مدل W22-180 MVT 9,240,000 9240000 ۳۰ دی
فرز انگشتی دی سی ای مدل ASJ03-10 1,047,500 1047500 ۳۰ دی
فرز آهنگری آنکور 2000 وات Anchor A19 2,025,000 2025000 ۳۰ دی
فرز انگشتی گلو بلند برقی GD0810C ماکیتا 7,550,000 7550000 ۳۰ دی
مجموعه 244 عددی سری فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A17 Silver GTP01A17 Die Grinder Polishing Kit 244 PCS 1,640,000 1640000 ۳۰ دی
فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A13 Silver GTP01A13- Die Grinder 1,040,000 1040000 ۳۰ دی
فرز انگشتی سیلور مدل GTP01A15 Silver GTP01A15 Kit Die Grinder 2,440,000 2440000 ۳۰ دی
فرز چندکاره GOP10.8V-LI بوش شارژی 8,950,000 8950000 ۳۰ دی
مینی فرز دوو مدل DAAG115 Daewoo DAAG115 Mini Angle Grinde 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
سنگ انگشتی کوتاه ۷۱۰ وات مدل ۳۳۱۴GD 1,569,000 1569000 ۳۰ دی
فرز متوسط آهنگری آنکور ۱۵۵۰ وات مدل A10 1,510,500 1510500 ۳۰ دی
مینی فرز دوو مدل DAAG115-90 Daewoo DAAG115-90 Mini Angle Grinde 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0641\u0631\u0632":"\u0641\u0631\u0632"}