نرخ فازمتر

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
فازمتر دیجیتال مدل 4541 آروا 95,000 95000 ۰۲ بهمن
فازمتر 190 میلیمتری مدل 4543 آروا 39,000 39000 ۰۲ بهمن
فازمتر بزرگ نوا مدل NTT1012 Nova NTT1012 65,000 65000 ۰۲ بهمن
فازمتر رونيکس مدل RH-2718 Ronix RH-2718 Voltage Tester 48,750 48750 ۰۲ بهمن
فازمتر رونيکس مدل RH-2714 Ronix RH-2714 Voltage Tester 18,900 18900 ۰۲ بهمن
فازمتر بزرگ اسلوونی کرافت گریپ مدل KG-1212 85,000 85000 ۰۲ بهمن
فازمتر کوچک نوا مدل NTT1011 Nova NTT1011 55,000 55000 ۰۲ بهمن
فازمتر کوچک اسلوونی کرافت گریپ مدل KG-1213 80,000 80000 ۰۲ بهمن
فازمتر مدار مدل 0216 Madar 0216 Voltage Tester 35,000 35000 ۰۲ بهمن
فازمتر مدار مدل 0215 Madar 0215 Voltage Tester 40,000 40000 ۰۲ بهمن
فازمتر کوتاه فشار قوی ستافرم 120,000 120000 ۰۲ بهمن
فازمتر بلند فشار قوی ستافرم 130,000 130000 ۰۲ بهمن
فازمتر استنلي مدل 119-66 Stanley 66-119 Voltage Tester 48,750 48750 ۰۲ بهمن
فازمتر ایران پتک سایز 14 سانتی متر Iran Potk Voltage Tester 14 CM 56,250 56250 ۰۲ بهمن
فازمتر الکترونیک مدل MT6S/2 برننشتول 560,000 560000 ۰۲ بهمن
فازمتر کوچک تاپ تول 78,000 78000 ۰۲ بهمن
فازمتر جیبی سیمرغ‌آراد 44,000 44000 ۰۲ بهمن
فازمتر اسرام سایز 195 میلی‌متری 19,000 19000 ۰۲ بهمن
فازمتر سبز رنگ تاپ تول 162,500 162500 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0641\u0627\u0632\u0645\u062a\u0631":"\u0641\u0627\u0632\u0645\u062a\u0631"}