نرخ غلات و حبوبات

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
برنج پاکستانی ملحم 10 کیلویی-نو 687,000 687000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی آفتاب 10 کیلویی 675,000 675000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی دل 10 کیلویی 687,000 687000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی تاج محل سفید10کیلویی 655,000 655000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی الاهمان 10 کیلویی 650,000 650000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی ملحم 10 کیلویی 687,000 687000 ۳۰ دی
برنج طارم ممتاز شمال 10 کیلویی 1,225,250 1225250 ۳۰ دی
برنج شاميانه گيلان 11 كيلويي 1,243,000 1243000 ۳۰ دی
عدس ریز 900 گرمی صنایع غذایی کامل 96,000 96000 ۳۰ دی
سویا 900 گرمی صنایع غذایی کامل 15,500 15500 ۳۰ دی
ذرت 900 گرمی صنایع غذایی کامل 52,775 52775 ۳۰ دی
دال عدس 900 گرمی صنایع غذایی کامل 90,000 90000 ۳۰ دی
جو پوست کنده 900 گرمی صنایع غذایی کامل 44,910 44910 ۳۰ دی
بلغور گندم 900 گرمی صنایع غذایی کامل 50,000 50000 ۳۰ دی
بلغور جو 900 گرمی صنایع غذایی کامل 41,880 41880 ۳۰ دی
باقالا زرد 900 گرمی صنایع غذایی کامل 67,500 67500 ۳۰ دی
نخود و لوبیا 900 گرمی صنایع غذایی کامل 87,500 87500 ۳۰ دی
لوبیا کپسولی 900 گرمی صنایع غذایی کامل 148,000 148000 ۳۰ دی
عدس 900 گرمی صنایع غذایی کامل 89,500 89500 ۳۰ دی
لیمو عمانی 300 چاپار 93,000 93000 ۳۰ دی
لیمو عمانی 150 چاپار 73,800 73800 ۳۰ دی
گندم پوست کنده چاپار 28,000 28000 ۳۰ دی
جو پوست کنده چاپار 28,000 28000 ۳۰ دی
بلغور گندم چاپار 28,000 28000 ۳۰ دی
بلغور جو چاپار 28,000 28000 ۳۰ دی
باقالی زرد چاپار 58,000 58000 ۳۰ دی
باقالی سبز 250 چاپار 54,000 54000 ۳۰ دی
ماش چاپار 88,000 88000 ۳۰ دی
لوبیا قرمز چاپار 74,000 74000 ۳۰ دی
سبوس برنج فرآوری شده 65,000 65000 ۳۰ دی
برنج سفید ارگانیک۹۰۰ گرمی دارامان 180,000 180000 ۳۰ دی
آرد برنج خانگی 40,000 40000 ۳۰ دی
سویق برنج 67,500 67500 ۳۰ دی
لوبیا چیتی 120,000 120000 ۳۰ دی
لوبیا قرمز 95,000 95000 ۳۰ دی
لوبیا چشم بلبلی 100,000 100000 ۳۰ دی
لوبیا عروس 143,000 143000 ۳۰ دی
لوبیا سبز ارگانیک 53,000 53000 ۳۰ دی
لوبیا سفید ارگانیک دارامان 152,000 152000 ۳۰ دی
لوبیا کشاورزی 126,000 126000 ۳۰ دی
لوبیا قرمز ارگانیک دارامان 157,500 157500 ۳۰ دی
آرد گندم سبوس دار (کامل) ارگانیک آبگینه 55,000 55000 ۳۰ دی
لوبیا چیتی ارگانیک دارامان 178,000 178000 ۳۰ دی
سبوس برنج ارگانیک آبگینه 80,000 80000 ۳۰ دی
گندم سبوس دار ارگانیک 70,000 70000 ۳۰ دی
عدس ارگانیک سلام 179,000 179000 ۳۰ دی
آرد برنج سفید ارگانیک آبگینه 165,000 165000 ۳۰ دی
لوبیا چشم بلبلی ارگانیک دارامان 165,000 165000 ۳۰ دی
عدس ارگانیک دارامان 179,000 179000 ۳۰ دی
آرد جوانه هسته خرما 100,000 100000 ۳۰ دی
تخم کتان بو داده OAB 65,000 65000 ۳۰ دی
جو دو سر پرک خرد OAB 125,000 125000 ۳۰ دی
سبوس برنج OAB 55,000 55000 ۳۰ دی
آرد برنج سبوسدار_سبوس 40,000 40000 ۳۰ دی
کنجد هرنگ 95,000 95000 ۳۰ دی
برنج سبوسدار تی سا 220,000 220000 ۳۰ دی
پودر جوانه ماش ویسر 80,000 80000 ۳۰ دی
نخود ارگانیک_سلام 155,000 155000 ۳۰ دی
لوبیا چشم بلبلی_سبوس 140,000 140000 ۳۰ دی
جو دوسر پرک صبحانه فوری ۵۰۰ گرمی OAB 125,000 125000 ۳۰ دی
سبوس جو دوسر ۲۰۰ گرمی OAB 55,000 55000 ۳۰ دی
سبوس جو دوسر ۵۰۰ گرمی OAB 125,000 125000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u063a\u0644\u0627\u062a-\u0648-\u062d\u0628\u0648\u0628\u0627\u062a":"\u063a\u0644\u0627\u062a \u0648 \u062d\u0628\u0648\u0628\u0627\u062a"}