نرخ غذا ساز

پاناسونیک / Panasonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
غذاساز پاناسونيک مدل MK-F500 Panasonic MK-F500 Food Processor 11,015,000 11015000 ۳۰ دی
غذاساز پاناسونيک مدل MK-F800 Panasonic MK-F800 Food Processor 12,965,000 12965000 ۳۰ دی

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Philips HR7778 غذاساز فیلیپس HR7778 12,145,000 12145000 ۳۰ دی
غذاساز فيليپس مدل HR7769 Philips HR7769 Food Processor 4,985,000 4985000 ۳۰ دی
Philips HR7776 Philips HR7776 Food Processor 7,545,000 7545000 ۳۰ دی
ماشين آشپزخانه فيليپس مدل HR7958/01 Philips HR7958/01 Kitchen Machine 12,005,000 12005000 ۳۰ دی
Philips HR7762 غذاساز فیلیپس HR7762 سری Viva Collection 4,755,000 4755000 ۳۰ دی
ماشين آشپزخانه فيليپس مدل HR7954/01 Philips HR7954/01 Kitchen Machine 10,475,000 10475000 ۳۰ دی
Philips HR7628 غذاساز فیلیپس HR7628/00 3,280,000 3280000 ۳۰ دی
Philips HR7761 غذاساز فیلیپس HR7761 سری Viva Collection 4,656,500 4656500 ۳۰ دی
Philips HR7774 5,600,000 5600000 ۳۰ دی
Philips HR7775 8,150,000 8150000 ۳۰ دی
Philips HR7627 غذاساز فیلیپس HR7627 سری Daily Collection 2,898,500 2898500 ۳۰ دی
Philips HR7782 غذاساز فیلیپس HR7782 سری Jamie Oliver 10,865,000 10865000 ۳۰ دی
Philips HR7772 51,000,000 51000000 ۳۰ دی

بوش / Bosch

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bosch MCM68885 Food Processor غذاساز بوش MCM68885 9,795,000 9795000 ۳۰ دی
Bosch MUM56340 14,200,000 14200000 ۳۰ دی
Bosch MUM 54251 غذاساز حرفه ای بوش MUM 54251 15,260,000 15260000 ۳۰ دی
Bosch MUM4880 غذا ساز بوش MUM4880 9,515,000 9515000 ۳۰ دی
Bosch MCM68861 Food Processor غذاساز بوش MCM68861GB 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
Bosch MUM86R1‏ غذاساز بوش MUM86R1 19,240,000 19240000 ۳۰ دی
Bosch MUM54420 Food Processor غذا ساز بوش MUM54420 12,321,500 12321500 ۳۰ دی
Bosch MCM42024 Food Processor غذاساز بوش MCM42024 5,000,000 5000000 ۳۰ دی
Food Maker MUM XL20C غذاساز حرفه ای بوش MUM XL20C 18,290,000 18290000 ۳۰ دی
Bosch MUM 54020 غذاساز حرفه ای بوش MUM 54020 9,550,000 9550000 ۳۰ دی
Bosch MCM42024 5,000,000 5000000 ۳۰ دی
Bosch MUM48R1 Food Processor غذاساز بوش MUM48R1 6,025,000 6025000 ۳۰ دی
Bosch MUM4756EU Food Processor غذاساز بوش MUM4756EU 8,450,000 8450000 ۳۰ دی

کنوود / Kenwood

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kenwood KMM023 غذاساز کنوود KMM023 35,000,000 35000000 ۳۰ دی
ماشين آشپزخانه کنوود مدل KMM063 Kenwood KMM063 Kitchen Machine 27,190,000 27190000 ۳۰ دی
Kenwood FP730 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
Kenwood FPM250 Food Processor غذاساز کنوود FPM250 3,485,000 3485000 ۳۰ دی
Kenwood KMM770 غذاساز کنوود KMM770 17,225,000 17225000 ۳۰ دی
Kenwood FPP235 غذاساز کنوود FPP235 2,535,000 2535000 ۳۰ دی
Kenwood FP270 4,942,500 4942500 ۳۰ دی
Kenwood FP691 غذاساز کنوود FP691 4,740,000 4740000 ۳۰ دی
غذاساز کنوود مدل FDM786 Kenwood FDM786 Food Processor 7,910,000 7910000 ۳۰ دی
ماشين آشپزخانه کنوود مدل KM280 Kenwood KM280 Kitchen Machine 10,880,000 10880000 ۳۰ دی
ماشين آشپزخانه کنوود مدل KMM060 Kenwood KMM060 Kitchen Machine 17,600,000 17600000 ۳۰ دی
Kenwood FP 580 3,850,000 3850000 ۳۰ دی
Kenwood FPM810 غذاساز کنوود FPM810 11,280,000 11280000 ۳۰ دی
Kenwood FP120 Food Processor غذاساز کنوود FP120 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
Kenwood KM287 Food Processor غذاساز کنوود KM287 14,145,000 14145000 ۳۰ دی
Kenwood FP723 غذاساز کنوود FP723 3,700,000 3700000 ۳۰ دی
Kenwood FP190 غذاساز کنوود FP190 2,140,000 2140000 ۳۰ دی
Kenwood FP 921 غذاساز کنوود FP921 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
Kenwood FP 950 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
Kenwood FPM270 Kenwood FPM270 Food Processor 5,070,000 5070000 ۳۰ دی
Kenwood Food Processor AT647 قطعه غذاساز کنوود مدل AT647 19,300,000 19300000 ۳۰ دی
Kenwood FP920 6,450,000 6450000 ۳۰ دی
Kenwood FP 972 13,350,000 13350000 ۳۰ دی
Kenwood KMM020 Food Processor غذاساز کنوود KMM020 24,800,000 24800000 ۳۰ دی
Kenwood KM336 Food Processor غذاساز کنوود KM336 13,900,000 13900000 ۳۰ دی
Kenwood Food Processor KM010 16,200,000 16200000 ۳۰ دی

فلر / Feller

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
غذاساز فلر مدل FP1500 Feller FP1500 Food Processor 4,575,000 4575000 ۳۰ دی
غذاساز فلر مدل FPB28 Feller FPB28 Food Processor 3,150,000 3150000 ۳۰ دی
Feller FPB 22 W غذاساز فلر FPB 22 2,225,000 2225000 ۳۰ دی
Feller FPB 26 غذاساز فلر FPB 26 2,800,000 2800000 ۳۰ دی
Feller FPB 24 SS غذاساز فلر FPB 24 S/S 2,465,000 2465000 ۳۰ دی
Feller FPB 27 غذاساز فلر FPB27 3,000,000 3000000 ۳۰ دی
غذاساز فلر مدل FP22 Feller FP22 Food Processor 1,767,500 1767500 ۳۰ دی
غذاساز فلر مدل FP 22 BK/S/W 1,440,000 1440000 ۳۰ دی

پارس خزر / Pars Khazar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Pars Khazar CFP 110 3,735,000 3735000 ۳۰ دی

مولینکس / Moulinex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Moulinex FP7367RT غذا ساز مولینکس FP7367RT 7,765,000 7765000 ۳۰ دی
غذاساز مولينکس مدل FP513 Moulinex FP513 Food Processor 5,205,000 5205000 ۳۰ دی
غذاساز مولينکس مدل FP7362 به همراه گوشت کوب برقي Moulinex FP7362 Food Processor With Hand Blender 8,560,000 8560000 ۳۰ دی
Moulinex FP737 غذا ساز مولینکس FP737 9,705,000 9705000 ۳۰ دی
Moulinex FP520GB1 غذا ساز مولینکس FP520G 4,740,000 4740000 ۳۰ دی
غذاساز مولينکس مدل FP733 و آب مرکبات گيري PC3001 Moulinex FP733 Food Processor with PC3001 Citrus Press 1,607,500 1607500 ۳۰ دی
Moulinex FP2111B1 غذا ساز مولینکس FP211 2,926,000 2926000 ۳۰ دی
غذاساز مولينکس مدل FP7361 Moulinex FP7361 Food Processor 6,105,000 6105000 ۳۰ دی
Moulinex QA205 Food Processor غذاساز مولینکس QA205 10,875,000 10875000 ۳۰ دی
غذاساز مولينکس مدل FP654 Moulinex FP654 Food Processor 5,695,000 5695000 ۳۰ دی
Moulinex QA200 غذا ساز مولینکس مسترچف کامپکت QA200 9,375,000 9375000 ۳۰ دی
Moulinex FP7331BM 6,490,000 6490000 ۳۰ دی
Moulinex FP903A Food Processor غذا ساز مولینکس FP903A 11,245,000 11245000 ۳۰ دی
Moulinex FP733 Food Processor غذا ساز مولینکس FP733 7,431,000 7431000 ۳۰ دی
Moulinex FP7361 5,775,000 5775000 ۳۰ دی
غذاساز مولینکس مدل مسترشف 2000 وات FP211B 3,700,000 3700000 ۳۰ دی
Moulinex QA408D غذا ساز مولینکس QA408D 10,115,000 10115000 ۳۰ دی

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hardston HB3901 غذاساز هاردستون HB3901 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
غذاساز هاردستون مدل FP3901 3,400,000 3400000 ۳۰ دی

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tefal FP 110141 غذاساز تفال FP 110141 4,160,000 4160000 ۳۰ دی
Tefal SMART110 غذاساز تفال SMART110 5,095,000 5095000 ۳۰ دی
Tefal DO222 غذاساز DO222 تفال 4,660,000 4660000 ۳۰ دی

ساپر / Sapor

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
غذاساز ساپر مدل SFP-9010 Sapor SFP-9010 Food Processor 3,690,000 3690000 ۳۰ دی
غذاساز ساپر مدل SFP-9020 Sapor SFP-9020 Food Procesor 3,575,000 3575000 ۳۰ دی
غذاساز ساپر مدل SFP-975 Sapor SFP-975 Food Processor 2,720,000 2720000 ۳۰ دی
غذاساز ساپر مدل SFP-950 Sapor SFP-950 Food Processor 2,960,000 2960000 ۳۰ دی
غذاساز ساپر مدل SFP-500 Sapor SFP-500 Food Processor 3,880,000 3880000 ۳۰ دی

گاسونیک / Gosonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gosonic GSB 830 غذاساز گوسونیک GSB 830 1,800,000 1800000 ۳۰ دی
Gosonic GSB 896 غذاساز گوسونیک GSB 896 2,112,000 2112000 ۳۰ دی
Gosonic GSB 892 غذاساز گوسونیک GSB 892 1,410,000 1410000 ۳۰ دی

دلمونتی / Delmonti

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
DeLmonti DL130 Food Processor‎ 4,400,000 4400000 ۳۰ دی
DeLmonti DL330 Food Processor‎ 1,350,000 1350000 ۳۰ دی

ناسا / nasa

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nasa NS 622 2,910,000 2910000 ۳۰ دی
NASA NS-623 Food Processor‎ 3,210,000 3210000 ۳۰ دی

گاستروبک / Gastroback

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
GASTROBACK 40965 17,635,000 17635000 ۳۰ دی
GASTROBACK 40964 11,788,890 11788890 ۳۰ دی
GASTROBACK 40963 70,820,000 70820000 ۳۰ دی
GASTROBACK 40969 24,925,000 24925000 ۳۰ دی

پرشیا / persia

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PERSIA PR 551 2,365,000 2365000 ۳۰ دی
PERSIA PR 330 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
Persia France PR-551 Food Processor‎ 2,700,000 2700000 ۳۰ دی

فوما / Fuma

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fuma FU 926 3,390,000 3390000 ۳۰ دی
Fuma FU-1095 Food Processor‎ 4,395,000 4395000 ۳۰ دی
Fuma FU-777 Multifunctional food processor‎ 3,745,000 3745000 ۳۰ دی

سایا / Saya

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Saya CFP-110 Food Processor غذا ساز سایا CFP-110 3,120,000 3120000 ۳۰ دی

کلترونیک / Clatronic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Clatronic MZ3579 Multi chopper‎ 850,000 850000 ۳۰ دی

سانی / Sunny

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
غذاساز سانی SFP-310 -- 960,000 960000 ۳۰ دی
غذاساز سانی SFP-5035 -- 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
غذاساز سانی SFP-511 -- 1,350,000 1350000 ۳۰ دی

همیلتون / Hamilton

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
غذاساز هامیلتون مدل 610 W 3,199,000 3199000 ۳۰ دی
غذاساز هامیلتون مدل 610 S 3,299,000 3299000 ۳۰ دی

تامسون / THOMSON

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Thomson TM-FP1512 Food Processor غذا ساز حرفه ای 5کاره تامسون مدل اف پی 1512 2,732,500 2732500 ۳۰ دی

نوبل / Nobel

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nobel AZ-1868F غذاساز نوبل مدل AZ-1868F 3,490,000 3490000 ۳۰ دی

روتل / Rotel

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
غذاساز و مخلوط کن روتل مدل U43.61 3,500,000 3500000 ۳۰ دی

بومن / Bomann

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
BOMANN KM367CB Food Processor‎ 8,500,000 8500000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
غذاساز مولينکس مدل FP7331 به همراه آب مرکبات گيري Moulinex FP7331 Food Processor with Citrus Press 5,559,000 5559000 ۳۰ دی
غذاساز براون مدل FP3010 Braun FP3010 Food Processor 4,410,500 4410500 ۳۰ دی
غذاساز مولينکس مدل FP741 Moulinex FP741 Food Processor 8,340,000 8340000 ۳۰ دی
غذاساز هاردستون مدل FP6202 Hardstone FP6202 Food Processor 3,078,240 3078240 ۳۰ دی
BLACK & DECKER FP 700 3,490,000 3490000 ۳۰ دی
غذا ساز کنوود Food Processor FP980 11,850,000 11850000 ۳۰ دی
غذاساز حرفه ای بوش MUM 57860 13,200,000 13200000 ۳۰ دی
غذاساز بوش MCM 64060 10,240,000 10240000 ۳۰ دی
غذاساز 6 كاره پارس خزر FP400L کوپ Pars Khazar FP400L COPE Food Processor 1,201,500 1201500 ۳۰ دی
چرخ گوشت و غذاساز (همه کاره) پارس خزر Pars Khazar Hamehkareh Meat Mincer And Food Maker 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
غذا ساز 11 كاره پارس خزر CFP110 Pars Khazar CFP110 Food Processor 3,880,000 3880000 ۳۰ دی
BLACK & DECKER FP 45 2,600,000 2600000 ۳۰ دی
ماشين آشپزخانه بوش مدل MUM54020 Bosch MUM54020 Kitchen Machine 10,065,000 10065000 ۳۰ دی
غذاساز کيچن‌ايد مدل 5KFP1644E KitchenAid 5KFP1644E Food Processor 31,775,000 31775000 ۳۰ دی
غذاساز کنوود مدل FPM902 18,845,000 18845000 ۳۰ دی
غذاساز کنوود مدل FDP613 Kenwood FDP613 Food Processor 6,768,450 6768450 ۳۰ دی
غذا ساز مولینکس FP736 9,220,000 9220000 ۳۰ دی
غذاساز سام مدل FP-G970W SAM FP-G970W Food Processor 5,285,000 5285000 ۳۰ دی
غذاساز فلر اف پی بی22 Feller FPB22 Food Processor 1,950,000 1950000 ۳۰ دی
غذاساز هاردستون مدل FP7302 Hardstone FP7302 Food Processor 3,990,000 3990000 ۳۰ دی
غذاساز هاردستون مدل FP6201 Hardstone FP6201 Food Processor 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
غذاساز کنوود مدل FDP623 Kenwood FDP623 Food Processor 7,995,000 7995000 ۳۰ دی
غذاساز براون مدل FX3030 Braun FX3030 Food Processor 6,245,000 6245000 ۳۰ دی
غذاساز بروان مدل FP3020 Braun FP3020 Food Processor 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
غذاساز سام مدل FP710SRT SAM FP710SRT Food Processor 3,125,000 3125000 ۳۰ دی
غذا ساز مولینکس FP903 10,700,000 10700000 ۳۰ دی
غذا ساز هاردستون FP6203 3,210,000 3210000 ۳۰ دی
غذا ساز بلک اند دکر مدل FP45S 2,710,000 2710000 ۳۰ دی
غذاساز براون مدل FX3010 4,269,000 4269000 ۳۰ دی
غذاساز براون مدل FX3020 3,689,000 3689000 ۳۰ دی
غذاساز مولينکس مدل FP5241 Moulinex FP5241 Food Processor 5,578,500 5578500 ۳۰ دی
غذا ساز بلک اند دکر FP700 2,920,000 2920000 ۳۰ دی
غذاساز بوش مدل MCM64060 Bosch MCM64060 Food Processor 10,735,000 10735000 ۳۰ دی
غذاساز تفال مدل FP110 Tefal FP110 Food Processor 4,757,500 4757500 ۳۰ دی
غذاساز عرشیا Arshia 12 in 1 food processor 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
غذاساز کيچن‌ايد مدل 5KFP0925E KitchenAid 5KFP0925E Food Processor 15,515,000 15515000 ۳۰ دی
غذاساز بوش مدل MCM3200W Bosch MCM3200W Food Processor 5,655,000 5655000 ۳۰ دی
غذاساز فکر مدل MIX-SELF Fakir MIX-SELF Food Processor 4,190,000 4190000 ۳۰ دی
غذا ساز 30 کاره دلمونتی مدل DL-130 Delmonti DL-130 Food Processor 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
غذا ساز برویل BFP 800 Breville BFP 800 Food Processor 34,000,000 34000000 ۳۰ دی
غذاساز کيچن‌ايد مدل 5KFP1335E KitchenAid 5KFP1335E Food Processor 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
غذاساز برويل مدل BFP650 Breville BFP650 Food Processor 18,750,000 18750000 ۳۰ دی
غذاساز ربن مدل RBM-4970-ورونا Roben RBM-4970-Verona Food Processor 2,045,000 2045000 ۳۰ دی
ماشين آشپزخانه بوش مدل MUM57B22 Bosch MUM57B22 Kitchen Machine 19,400,000 19400000 ۳۰ دی
غذا ساز حرفه ای بوش مدل MUMXX40G Bosch MUMXX40G Food Processor 28,840,000 28840000 ۳۰ دی
غذا ساز حرفه ای بوش مدل MUM58020 Bosch MUM58020 Food Processor 13,965,000 13965000 ۳۰ دی
غذا ساز حرفه ای بوش مدل MUM58720 Bosch MUM58720 Food Processor 13,480,000 13480000 ۳۰ دی
غذا ساز حرفه ای بوش مدل MUM48A1 Bosch MUM48A1 Food Processor 7,140,000 7140000 ۳۰ دی
غذا ساز حرفه ای بوش مدل MUM54251 Bosch MUM54251 Food Processor 14,440,000 14440000 ۳۰ دی
غذاساز بوش مدل MCM62020GB Bosch MCM62020GB Food Processor 6,150,000 6150000 ۳۰ دی
غذاساز چندکاره سانی مدل SFP-4500 2,400,000 2400000 ۳۰ دی
غذاساز فلر اف پی بی28 Feller FPB28 Food Processor 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
Bosch MUM56340 Food Processor غذاساز بوش MUM56340 14,260,000 14260000 ۳۰ دی
غذاساز گاسونيک Gosonic مدل GSB-894 1,996,000 1996000 ۳۰ دی
Feller FP22 Food Processor 1,575,000 1575000 ۳۰ دی
غذاساز گاسونيک Gosonic مدل GFP-930 2,082,000 2082000 ۳۰ دی
غذاساز سانی SFP-5045 -- 4,590,000 4590000 ۳۰ دی
philipsHR7950 غذاساز HR7950 فیلیپس 6,631,000 6631000 ۳۰ دی
غذا ساز بایترون BMR-7580CC 3,440,000 3440000 ۳۰ دی
غذا ساز فیلیپس HR7958/01 12,609,000 12609000 ۳۰ دی
Bosch MCM5529‏ 6,740,000 6740000 ۳۰ دی
غذا ساز هاردستون FP6201-G 2,730,000 2730000 ۳۰ دی
Bosch MUM86A1 19,100,000 19100000 ۳۰ دی
غذا ساز هاردستون FP6201-B 2,877,000 2877000 ۳۰ دی
غذا ساز هوگل HG-5811FP 6,720,000 6720000 ۳۰ دی
غذا ساز بوش MUMXL20C 18,750,000 18750000 ۳۰ دی
غذا ساز سایا CFP-110 3,245,000 3245000 ۳۰ دی
غذاساز Babymoov A1017 4,740,000 4740000 ۳۰ دی
Breville BFP800 Food Processor غذاساز برویل مدل BFP800 29,000,000 29000000 ۳۰ دی
Bosch MCM5529 Food Processor غذاساز بوش MCM5529 6,750,000 6750000 ۳۰ دی
غذاساز 12 کاره حرفه ای پرشیا فرانس PR-340 -- 4,990,000 4990000 ۳۰ دی
غذاساز مولینکس ست(پلوپز و غذاساز) مدل FP733MK6‎ 7,085,000 7085000 ۳۰ دی
غذاساز فولن مدل FFP 618 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
غذاساز و مخلوط کن فلر مدل FPB 24 2,475,000 2475000 ۳۰ دی
New life FOP 80S 625 1,950,000 1950000 ۳۰ دی
غذاساز بلک اند دکر مدل FP45 2,860,000 2860000 ۳۰ دی
غذاساز کیچن اید مدل 5KSM2FPA 11,000,000 11000000 ۳۰ دی
غذاساز آرزوم AR1003 مزایا 4,931,750 4931750 ۳۰ دی
غذاساز آرزوم AR1008 مزایا 4,210,000 4210000 ۳۰ دی
غذاساز آرزوم AR199 مزایا 3,408,500 3408500 ۳۰ دی
غذاساز آرزوم AR1004 مزایا 2,810,000 2810000 ۳۰ دی
غذاساز فلر مدل FP1500 W/S 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
غذاساز فلر FPB 24 S/S -- 2,455,000 2455000 ۳۰ دی
غــذا سـاز کپلر مدل KFP 850 2,310,000 2310000 ۳۰ دی
غذاساز PHILIPS مدل HR7769 6,007,000 6007000 ۳۰ دی
غذاساز PHILIPS مدل HR7954/01 10,026,500 10026500 ۳۰ دی
غذا ساز 10 کاره با ظرفیت 5/1 لیتر سرجیو مدل SFP-888 3,250,000 3250000 ۳۰ دی
غذا ساز 10 کاره تمام استیل با پارچ شیشه ای سرجیو مدل SFP-895 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
BL-FP-004 Bishel غذاساز بیشل BL-FP-004 2,820,000 2820000 ۳۰ دی
Moulinex FP828H10 Food Processor غذاساز مولينکس مدل FP828H10 9,565,000 9565000 ۳۰ دی
غذاساز و آبمیوه گیری گاسونیک ۷۳۰ ( ۵ کاره گوسونیک ) GFP 730 3,039,000 3039000 ۳۰ دی
Gastroback 40979 Food Processor ماشین آشپزخانه همزن و خمیرزن ایستاده فوق حرفه ای گاستروبک مدل 40979 - 30,850,000 30850000 ۳۰ دی
BRAUN K700 5,445,000 5445000 ۳۰ دی
Moulinex FP736 9,630,000 9630000 ۳۰ دی
Feller FPB24S/S Food Processor غذاساز فلر اف پی بی24اس/اس 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
غذاساز ویداس VI 3757 2,630,000 2630000 ۳۰ دی
Bitron BMR-8000 غذاساز چند کاره بايترون BMR-8000 4,710,000 4710000 ۳۰ دی
Hardstone FPP1003 Food Processor غذاساز هاردستون مدل FPP1003 3,905,000 3905000 ۳۰ دی
Braun K600 Food Processor غذاساز براون مدل K600 3,510,000 3510000 ۳۰ دی
غذاساز 30 کاره دلمونتی مدل DL 850 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
غذاساز بیم ۱۳۰۰V2 – FP49.001 7,350,000 7350000 ۳۰ دی
غذا ساز ریوالد مدل 21500-211 2,300,000 2300000 ۳۰ دی
غذا ساز 17 کاره عرشیا مدل 2016 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
BRAUN FP5160WH غذاساز براون BRAUN FP5160WH 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
غذاساز حرفه ای تفال مدل QB 602 16,900,000 16900000 ۳۰ دی
غذاساز حرفه ای تفال مدل QB 505 16,900,000 16900000 ۳۰ دی
غذاساز parskhazar Jupiter 710,000 710000 ۳۰ دی
غذاساز کیپ ۹۱۰۰ ( Keep NJM – 9100 ) 7,560,000 7560000 ۳۰ دی
Thomson TM-FP1512 Food Processor غذاساز تامسون مدل TM-FP1512 2,645,000 2645000 ۳۰ دی
غذاساز کن وود مدل FP910 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
Bitron BMR-8000 Food Processor غذاساز بایترون مدل BMR-8000 4,825,000 4825000 ۳۰ دی
Kenwood FPP235 Food Processor غذاساز 15 کاره کنوود مدل FPP235 2,510,000 2510000 ۳۰ دی
MODEX FP775 FOOD PROCESSOR غذاساز مودکس مدل FP775 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
غذاساز کویزی نارت مدل BFP-603 5,520,000 5520000 ۳۰ دی
NewLife MEG-25B-872 Meat Mincer چرخ گوشت نیولایف مدل MEG-25B-872 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
Bosch MCM3601M4 غذاساز بوش مدل MCM3601M4 6,020,000 6020000 ۳۰ دی
Philips HR1050 غذاساز فیلیپس مدل HR1050 8,980,000 8980000 ۳۰ دی
Delmonti DL580 Food Processor غذاساز 26 کاره دلمونتی مدل DL580 4,045,000 4045000 ۳۰ دی
Fakir FORCE Meat Mincer چرخ گوشت فکر مدل FORCE 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
Profi Cook PC KM 1063 Food Processor غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063 10,875,000 10875000 ۳۰ دی
غذاساز کنوود ۲۳۵ ( Kenwood FPP 235 ) 2,380,000 2380000 ۳۰ دی
غذاساز 10کاره پارس خزر BFP 950 3,330,000 3330000 ۳۰ دی
Bosch MUM57830 Food Processor غذاساز بوش مدل MUM57830 13,820,000 13820000 ۳۰ دی
Thomson TH-FP07853WV Food Processor غذا ساز حرفه ای تامسون مدل اف پی 07853 دبلیو وی 6,100,000 6100000 ۳۰ دی
غذا ساز بایترون BSB-500 1,680,000 1680000 ۳۰ دی
غذا ساز مولینکس FP7361 غذاساز مولینکس مدل FP7361 7,000,000 7000000 ۳۰ دی
Kenwood FP735 Food Processor غذاساز کنوود مدل FP735 6,150,000 6150000 ۳۰ دی
Beem Multi FiXX 1300 Food Processor غذاساز بيم مدل Multi FiXX 1300 6,784,500 6784500 ۳۰ دی
Midea MJ-FP60D1 Food Processor غذاساز ميديا مدل MJ-FP60D1 2,520,000 2520000 ۳۰ دی
Hardstone FPS1001 Food Processor غذاساز هاردستون مدل FPS1001 5,675,000 5675000 ۳۰ دی
Hardstone FPS1002 Food Processor غذاساز هاردستون مدل FPS1002 6,270,000 6270000 ۳۰ دی
Hardstone FPP1001 Food Processor غذاساز هاردستون مدل FPP1001 4,270,000 4270000 ۳۰ دی
غذا ساز FH-362 همیلتون 1,261,000 1261000 ۳۰ دی
Bosch MCM3201B Food Processor غذاساز بوش مدل MCM3201B 5,875,000 5875000 ۳۰ دی
غذا ساز 12 کاره عرشیا 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
Bosch MUM48140DE Kitchen Machine ماشين آشپزخانه بوش مدل MUM48140DE 9,255,000 9255000 ۳۰ دی
Bosch MCM640604 Food Processor غذاساز بوش مدل MCM640604 9,425,000 9425000 ۳۰ دی
KEEP NJM-9009TK food maker غذاساز حرفه ای کیپ مدل NJM-9009TK 7,105,000 7105000 ۳۰ دی
Tefal DO222 Food Processor - 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
Fujifilm X-A3 Mirrorless Digital Camera with 16-50mm Lens دوربين ديجيتال بدون آينه فوجي فيلم مدل X-A3 به همراه لنز 50-16 ميلي‌متر 25,575,000 25575000 ۳۰ دی
غذاساز براون ۳۰۳۰ همراه با تیغه همزن – رنده و آب مرکبات گیری 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
غذاساز برقی فیلیپس ۷۷۷۶ همراه با همزن و مخلوط کن 6,850,000 6850000 ۳۰ دی
غذاساز براون Braun مدل MQ787 4,107,000 4107000 ۳۰ دی
BOSCH MCM3401M غذاساز بوش BOSCH MCM3401M 5,715,000 5715000 ۳۰ دی
Roben RBM-1240-ARAL Food Processor غذاساز ربن مدل RBM-1240-آرال 1,990,000 1990000 ۳۰ دی
غذاساز(ماشین آشپزخانه) مولینکس Muolinex QA401 9,610,000 9610000 ۳۰ دی
Bosch MUM56S40 Food Processor غذاساز بوش مدل MUM56S40 14,765,000 14765000 ۳۰ دی
Bosch MCM3401M Food Processor غذاساز بوش مدل MCM3401M 5,715,000 5715000 ۳۰ دی
Roben RFP-1050T Food Processor غذاساز ربن مدل RFP-1050T 6,590,000 6590000 ۳۰ دی
Beem FP60.001 Food Processor غذا ساز بيم مدل FP60.001 2,840,000 2840000 ۳۰ دی
Arzum AR136 غذا ساز آرزوم مدل AR136 5,600,000 5600000 ۳۰ دی
غذاساز و رنده برقی ۷ کاره مدل Schneid-FiXX Perfect (کد FP60.001) 2,917,500 2917500 ۳۰ دی
ARSHIA FP116-2016 غذاساز 12کاره عرشیا FP116-2016 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
VIDAS 3763 غذاساز 7کاره ویداس VIDAS 3763 2,620,000 2620000 ۳۰ دی
Tefal FP110141 غذاساز تفال مدل FP110141 3,835,000 3835000 ۳۰ دی
Midea MJ FP60E1 Food Processor غذاساز میدیا مدل MJ FP60E1 3,415,000 3415000 ۳۰ دی
Beem Compact Power MiXX Plus Food Processor غذاساز بيم مدل Compact Power-MiXX Plus 1,941,750 1941750 ۳۰ دی
Newal NWL-933 Meat Mincer چرخ گوشت نیوال مدل NWL-933 2,980,000 2980000 ۳۰ دی
Modex FP695 Food Processor غذاساز مودکس مدل FP695 3,050,000 3050000 ۳۰ دی
Modex FP940 Food Processor غذاساز مودکس مدل FP940 5,760,000 5760000 ۳۰ دی
King K113T Meat Mincer چرخ گوشت کینگ مدل K113T 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
Alonsa AL-345 MG Meat Mincer چرخ گوشت آلونسا مدل AL-345 MG 3,580,000 3580000 ۳۰ دی
Modex FP890 Food Processor غذاساز مودکس مدل FP890 4,880,000 4880000 ۳۰ دی
Bosch MCM2150‏ 17,100,000 17100000 ۳۰ دی
Moulinex FP7361 Food Processor with A320R1 Chopper غذاساز مولينکس مدل FP7361 و خردکن A320R1 2,945,000 2945000 ۳۰ دی
Philips HR7625 6,800,000 6800000 ۳۰ دی
Beko BKK 2154 3,500,000 3500000 ۳۰ دی
Kenwood FP 196 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
Kenwood FP230 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
چرخ گوشت-غذاساز(همه کاره) پارس خزر 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
Feller FPB 29 Food Processor غذاساز فلر مدل FPB 29 3,405,000 3405000 ۳۰ دی
Bosch MUM57860 Kitchen Machine ماشين آشپزخانه بوش مدل MUM57860 17,325,000 17325000 ۳۰ دی
Newal NWL-948 Meat Mincer چرخ گوشت نیوال مدل NWL-948 4,060,000 4060000 ۳۰ دی
Alonsa AL-340 MG Meat Mincer چرخ گوشت آلونسا مدل AL-340 MG 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
Clikon CK-2252 Food Processor غذا‌ساز کلیک آن مدل CK-2252 3,340,000 3340000 ۳۰ دی
Modex MG590 Meat Mincer چرخ گوشت مودکس مدل MG590 5,660,000 5660000 ۳۰ دی
Modex FP930 Food Processor غذاساز مودکس مدل FP930 5,750,000 5750000 ۳۰ دی
Alonsa AL-337 MG Meat Mincer چرخ گوشت آلونسا مدل AL-337 MG 2,890,000 2890000 ۳۰ دی
ARSHIA Food Processor FP133-1378 غذاساز 12کاره عرشیا FP133-1378 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
VIDAS 3761 غذاساز 11کاره ویداس VIDAS 3761 2,140,000 2140000 ۳۰ دی
VIDAS 3745 غذاساز 11کاره ویداس VIDAS 3745 2,140,000 2140000 ۳۰ دی
Bosch MCM3501M Food Processor غذاساز بوش مدل MCM3501M 6,150,000 6150000 ۳۰ دی
غذاساز ۱۰۰۰ وات AR198 3,385,000 3385000 ۳۰ دی
غذا ساز آرزوم مدل AR171 3,792,500 3792500 ۳۰ دی
Bosch MUM54270DE Food Processor غذاساز بوش مدل MUM54270DE 14,225,000 14225000 ۳۰ دی
Clatronic KM 3414 SIL Food Precessor غذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL 12,515,000 12515000 ۳۰ دی
Bosch MUM57B224 Kitchen Machine ماشين آشپزخانه بوش مدل MUM57B224 15,520,000 15520000 ۳۰ دی
غذاساز و رنده برقی مدل Compact Power MiXX Plus (کد FP64.001) 1,815,000 1815000 ۳۰ دی
Berlini hkf-316 Food Processor غذاساز برلینی مدل hkf-316 2,590,000 2590000 ۳۰ دی
غذاساز ویتک مدل VT - 1617 VITEK VT - 1617 3,000,000 3000000 ۳۰ دی
غذا ساز بومن مدل KM 399 9,750,000 9750000 ۳۰ دی
Moulinex غذا ساز 750 وات مدل FP513 -- 5,205,000 5205000 ۳۰ دی
Kenwood KM010 Kitchen Machine ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM010 17,875,000 17875000 ۳۰ دی
غذاساز دیجیتال کاخلر ۸۰۱ ( KH 801 WD ) 5,160,000 5160000 ۳۰ دی
Bosch MUM57B224 Food Processor غذا ساز حرفه ای بوش مدل MUM57B224 15,520,000 15520000 ۳۰ دی
غذاساز کنوود Kenwood FDM780 8,279,000 8279000 ۳۰ دی
Princess 222069 Food Processor غذاساز پرینسس مدل 222069 2,290,000 2290000 ۳۰ دی
غذاساز آریته مدل AR-1768/1 4,400,000 4400000 ۳۰ دی
GASTROBACK 40962 5,550,000 5550000 ۳۰ دی
Kenwood KMC010 Food Processor غذاساز کنوود KMC010 23,868,000 23868000 ۳۰ دی
Arzum AR 136 food maker غذا ساز آرزوم مدل AR 136 5,680,000 5680000 ۳۰ دی
Davo DMG 2000 Meat Mincer چرخ گوشت داوو مدل DMG 2000 4,980,000 4980000 ۳۰ دی
Kenwood FPM230 Food Processor غذاساز کنوود مدل FPM230 4,170,000 4170000 ۳۰ دی
غذاساز چندکاره آریته مدل AR-1779/2 3,420,000 3420000 ۳۰ دی
Cuisinart EP16DCE Food Processor غذاساز کوئیزین آرت مدل FP16DCE 16,750,000 16750000 ۳۰ دی
Clatronic KM 3636 Kitchen Machine ماشین آشپزخانه کلترونیک مدل KM 3636 9,850,000 9850000 ۳۰ دی
غذاساز 28 کاره کنوود اصل دارای ابمیوه گیری استیل مدل FPM 270 5,690,000 5690000 ۳۰ دی
Bosch MUM9YX5S12 Kitchen Machine ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM9YX5S12 31,583,200 31583200 ۳۰ دی
ماشین آشپزخانه 4.6 لیتری مولینکس مدل QA601 15,799,000 15799000 ۳۰ دی
Feller FPB 29 3,500,000 3500000 ۳۰ دی
Bosch MCM4250 غذاساز بوش مدل MCM4250 6,250,000 6250000 ۳۰ دی
غذا ساز،بخار پز و مخلوط کن کودک AVENT SCF870/22 8,500,000 8500000 ۳۰ دی
KENWOOD FDP 613 WH غذا ساز کنوود KENWOOD FDP 613 WH 5,770,000 5770000 ۳۰ دی
KENWOOD FDP 623 WH غذا ساز کنوود KENWOOD FDP 623 WH 7,795,000 7795000 ۳۰ دی
غذا ساز سام مدل FP-710STR 3,130,000 3130000 ۳۰ دی
Beem Multi FiXX 1000 Food Processor غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000 4,699,000 4699000 ۳۰ دی
Davo DMG 2000 S Meat Mincer چرخ گوشت داوو مدل DMG 2000 S 5,220,000 5220000 ۳۰ دی
Beem Compact Power MiXX Plus Food Processor غذاساز بیم مدل Compact Power MiXX Plus 1,865,000 1865000 ۳۰ دی
Sergio SJE-455 Food Processor غذاساز سرجیو مدل SJE-455 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
Princess 220150 Food Processor غذاساز پرینسس مدل 220150 3,895,000 3895000 ۳۰ دی
Moulinex FP826H10 Food Processor غذاساز مولینکس مدل FP826H10 8,150,000 8150000 ۳۰ دی
Moulinex FP822110 Food Processor غذاساز مولینکس مدل FP822110 6,430,000 6430000 ۳۰ دی
Moulinex FP824H Food Processor غذاساز مولینکس مدل FP824H 7,305,000 7305000 ۳۰ دی
Kenwood KMM336 Kitchen Machine With Meat Mincers ماشین آشپزخانه کنوود مدل KMM336 به همراه قطعه چرخ گوشت 11,490,000 11490000 ۳۰ دی
Kenwood KMM770 Kitchen Machine With Pro Slicer Grater ماشین آشپزخانه کنوود مدل KMM770 به همراه قطعه حلقه کن و رنده کن 18,395,000 18395000 ۳۰ دی
غذاساز کنوود Prospero KM282 7,790,000 7790000 ۳۰ دی
Moulinex FP824H10 غذاساز مولینکس مدل FP824H10 7,620,000 7620000 ۳۰ دی
غذاساز بوش مدل MCM68840 9,100,000 9100000 ۳۰ دی
غذاساز بوش مدل MUM53143 10,300,000 10300000 ۳۰ دی
غذاساز بوش مدل MUM58243 12,100,000 12100000 ۳۰ دی
غذاپز پرتابل آریته مدل AR-0734O 1,940,000 1940000 ۳۰ دی
غذاپز پرتابل آریته مدل AR-0734G 1,940,000 1940000 ۳۰ دی
غذا ساز فلر مشکی نقره ای مدل HB 850 BK 1,920,000 1920000 ۳۰ دی
مخلوط کن مدل BL-3260 بیم 1,710,000 1710000 ۳۰ دی
غذاساز کزینارت مدل 16 15,600,000 15600000 ۳۰ دی
Clatronic KM 3648 Kitchen Machine ماشین آشپزخانه کلترونیک مدل KM 3648 12,311,500 12311500 ۳۰ دی
Clatronic KM 3645 Food Processor غذاساز کلترونیک مدل KM 3645 4,190,000 4190000 ۳۰ دی
Clatronic KM 3646 Food Processor غذاساز کلترونیک مدل KM 3646 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
غذاساز مدل D0222 تفال 5,166,600 5166600 ۳۰ دی
غذاساز فیلیپس مدل HR-7757 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
Arzum AR144 Food Processor غذاساز آرزوم مدل AR144 3,716,250 3716250 ۳۰ دی
غذا ساز آرزوم مدل1000 وات تمام استیل با قابلیت شکاندن یخ 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
غذا ساز آرزوم مدل1000 وات 6 کاره 1.5 لیتری با قابلیت شکاندن یخ 4,290,000 4290000 ۳۰ دی
غذا ساز آرزوم مدل1000 وات 5 کاره 1.5 لیتری با قابلیت شکاندن یخ 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
غذا ساز آرزوم مدل 1000 وات 2,899,000 2899000 ۳۰ دی
غذاساز پارس خزر مدل ژوپیتر 790,000 790000 ۳۰ دی
غذاساز آرزوم مدل5 کاره 1500 وات 2,799,000 2799000 ۳۰ دی
غذا ساز آرزوم مدل700 وات 3,290,000 3290000 ۳۰ دی
ماشین آشپزخانه 4 لیتری مولینکس مدل QA503 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
غذاساز بوش 1200 وات مدل MCM640604 9,355,000 9355000 ۳۰ دی
Clatronic غذا ساز چند کاره Clatronic مدل KM3099 -- 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
MOULINEX FP524 غذا ساز MOULINEX مدل FP524 5,425,000 5425000 ۳۰ دی
غذاساز مدل 1003BFDP هاردستون 3,950,000 3950000 ۳۰ دی
غذاساز مدل HMS8001S هاردستون 3,550,000 3550000 ۳۰ دی
غذاساز تک کاره کورس مدل CPF-1542 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u063a\u0630\u0627-\u0633\u0627\u0632":"\u063a\u0630\u0627 \u0633\u0627\u0632"}