نرخ غذای آماده و کنسرویجات

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
كنسرو قارچ مهرام 60,000 60000 ۳۰ دی
سوپ آماده ( قارچ ) اليت 22,000 22000 ۳۰ دی
سوپ آماده ( مرغ و ذرت ) اليت 22,000 22000 ۳۰ دی
كنسرو نخودفرنگي دلپذير ( كليددار ) 38,000 38000 ۳۰ دی
كنسرو مخلوط سبزيجات يك و يك 47,000 47000 ۳۰ دی
كنسرو لوبيا با قارچ دلپذير كليددار 42,500 42500 ۳۰ دی
كنسرو عدسي مهرام (كليددار) 28,000 28000 ۳۰ دی
كنسرو عدسي دلپذير كليددار 25,500 25500 ۳۰ دی
كنسرو ذرت دلپذير(كليدار) 42,500 42500 ۳۰ دی
سوپ آماده ( مرغ و ورميشل ) اليت 20,000 20000 ۳۰ دی
سوپ آماده ( مرغ ) اليت 25,000 25000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u063a\u0630\u0627\u06cc-\u0622\u0645\u0627\u062f\u0647-\u0648-\u06a9\u0646\u0633\u0631\u0648\u06cc\u062c\u0627\u062a":"\u063a\u0630\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u06a9\u0646\u0633\u0631\u0648\u06cc\u062c\u0627\u062a"}