نرخ صندوق فروشگاهی

فر / Ferre

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sam4S SPT-7500 Touch POS Terminal صندوق فروشگاهی POS لمسی سم فور اس مدل SPT-7500 57,780,500 57780500 ۳۰ دی
Sam4S SPT-4800 Touch POS Terminal صندوق فروشگاهی POS لمسی سم فور اس مدل SPT-4800 43,856,000 43856000 ۳۰ دی
Aures Sango 2550 Irresistible EPOS System صندوق فروشگاهی اورس مدل سانگو 2550 45,000,000 45000000 ۳۰ دی
Partner SP810 POS صندوق فروشگاهی لمسی پارتنر مدل SP810 34,900,000 34900000 ۳۰ دی
Par Everserv 500 POS Machine صندوق فروشگاهی پار مدل Everserv 500 28,125,000 28125000 ۳۰ دی
صندوق فروشگاهی Tyson TS-2015P 22,800,000 22800000 ۳۰ دی

نیکیتا / Nikita

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
NIKITA Airpos ap5 POS Terminal صندوق فروشگاهی نیکیتا ای 715 27,800,000 27800000 ۳۰ دی
NIKITA iCash A715 POS Terminal صندوق فروشگاهی نیکیتا ای 715 37,900,000 37900000 ۳۰ دی
NIKITA Neopos 3266 POS Terminal صندوق فروشگاهی نیکیتا مدل نئوپوس 3266 24,500,000 24500000 ۳۰ دی
Nikita LCD FOR ICASH POS Terminal نمایشگر مشتری صندوق فروشگاهی نیکیتا مدل iCash 5,190,000 5190000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Oscar T9900 POS System صندوق فروشگاهی اسکار مدل تی 9900 27,000,000 27000000 ۳۰ دی
Hanasis M7-II POS System صندوق فروشگاهی هاناسیس مدل ام 7 35,500,000 35500000 ۳۰ دی
EPOS 335 POS System صندوق فروشگاهی ایی پز مدل 335 28,300,000 28300000 ۳۰ دی
Posbank Any Shop Pro D25 POS Terminal صندوق فروشگاهی پوز بانک مدل انی شاپ پرو دی 25 42,000,000 42000000 ۳۰ دی
Posbank AnyShop Prime J1900 POS Terminal صندوق فروشگاهی پوز بانک مدل AnyShop Prime J1900 34,900,000 34900000 ۳۰ دی
Posbank Imprex Prime J1900 POS Terminal صندوق فروشگاهی پوز بانک مدل Imprex Prime J1900 54,500,000 54500000 ۳۰ دی
Partner SP-630S POS Terminal صندوق فروشگاهی پارتنر مدل SP-630S 33,000,000 33000000 ۳۰ دی
Posbank Blue Q3 POS Terminal صندوق فروشگاهی پوز بانک مدل بلو کیو 3 46,500,000 46500000 ۳۰ دی
Posbank Any Shop Prime E2 Q3 POS Terminal صندوق فروشگاهی پوز بانک مدل انی شاپ پرایم 37,900,000 37900000 ۳۰ دی
Posbank BLUO D25 POS Terminal صندوق فروشگاهی پوز بانک مدل BLUO D25 31,100,000 31100000 ۳۰ دی
Partner SP-3515 POS Terminal صندوق فروشگاهی پارتنر مدل SP-3515 44,500,000 44500000 ۳۰ دی
Partner PT-6515 POS Terminal صندوق فروشگاهی پارتنر مدل PT-6515 47,500,000 47500000 ۳۰ دی
Oscar T9800 POS System صندوق فروشگاهی اسکار مدل تی 9800 20,890,000 20890000 ۳۰ دی
EPOS 485 POS System صندوق فروشگاهی ایی پز مدل 485 42,800,000 42800000 ۳۰ دی
FEC AerPos POS Terminal نمایشگر مشتری صندوق فروشگاهی اف ایی سی مدل آئر پز 41,200,000 41200000 ۳۰ دی
EPOS 375 POS System صندوق فروشگاهی ایی پز مدل 375 58,800,000 58800000 ۳۰ دی
Sango D2550 67,250,000 67250000 ۳۰ دی
Partner PT6215EB POS صندوق فروشگاهی لمسی پارتنر مدل PT6215EB 52,500,000 52500000 ۳۰ دی
صندوق فروشگاهی POS لمسی اوکی پوز مدل ZED-7 OKPOS ZED-7 Touch POS Terminal 59,850,000 59850000 ۳۰ دی
Casio SE-C6000 Cash Register صندوق فروشگاهی کاسیو SE-C6000 18,990,000 18990000 ۳۰ دی
Casio TE-2200 Cash Register صندوق فروشگاهی کاسیو TE-2200 15,400,000 15400000 ۳۰ دی
Casio TE-2400 Cash Register صندوق فروشگاهی کاسیو TE-2400 17,990,000 17990000 ۳۰ دی
صندوق فروشگاهی POS لمسی میوا مدل PT 3060 Meva PT 3060 Touch POS Terminal 35,980,000 35980000 ۳۰ دی
صندوق خاتم کاری کد Mkh125 710,000 710000 ۳۰ دی
Casio E S300 MG POS Terminal صندوق فروشگاهی کاسیو E S300 MG 9,700,000 9700000 ۳۰ دی
POSBANK APEXA G Terminal 32,500,000 32500000 ۳۰ دی
Aures Sango D2550 EPOS Terminals صندوق فروشگاهی آئورس سانگو دی 2550 47,500,000 47500000 ۳۰ دی
صندوق فروشگاهی POS لمسی اوکی پوز مدل Z-9000 OKPOS Z-9000 Touch POS Terminal 57,850,000 57850000 ۳۰ دی
صندوق فروشگاهی POS لمسی اوکی پوز مدل Z-1500 OKPOS Z-1500 Touch POS Terminal 42,480,000 42480000 ۳۰ دی
صندوق فروشگاهی آکلاس مدل ECR Aclas ECR Cash Register 12,640,000 12640000 ۳۰ دی
صندوق پست تزئینی طرح گل 3,073,400 3073400 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0635\u0646\u062f\u0648\u0642-\u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc":"\u0635\u0646\u062f\u0648\u0642 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc"}