نرخ سیستم های امنیتی

یز / Yezz

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
دزدگیر تصویری ایزیکار E5 600,000 600000 ۳۰ دی

مجیک / Magic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Magicar - M110A ماجیکار M110A 2,850,000 2850000 ۳۰ دی
Magicar - M120A ماجیکار M120A 4,920,000 4920000 ۳۰ دی
Magicar - M130A ماجیکار M130A 970,000 970000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645-\u0647\u0627\u06cc-\u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc":"\u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc"}