نرخ سوهان

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سوهان چهار گوش ايران پتک PB-25252 Iran Potk PB-25252 File 250,675 250675 ۰۲ بهمن
سوهان تيغه‌اي 250 ميلي‌متر ايران پتک PB-45252 Iran Potk Files PB-45252 506,000 506000 ۰۲ بهمن
ورق سنباده ديرفوس مدل BC768 شماره P 80 بسته 10 عددي Deerfos BC768 No. P 80 Emery Sheet Files 10 PCS 150,000 150000 ۰۲ بهمن
ورق سنباده ديرفوس مدل BC768 شماره P 120 بسته 10 عددي Deerfos BC768 No. P 120 Emery Sheet Files 10 PCS 120,000 120000 ۰۲ بهمن
ورق سنباده ديرفوس مدل BC768 شماره P 150 بسته 10 عددي Deerfos BC768 No. P 150 Emery Sheet Files 10 PCS 130,000 130000 ۰۲ بهمن
ورق سنباده ديرفوس مدل BC768 شماره P 180 بسته 10 عددي Deerfos BC768 No. P 180 Emery Sheet Files 10 PCS 120,000 120000 ۰۲ بهمن
ورق سنباده ديرفوس مدل BC768 شماره P 220 بسته 10 عددي Deerfos BC768 No. P 220 Emery Sheet Files 10 PCS 110,000 110000 ۰۲ بهمن
ورق سنباده ديرفوس مدل BC768 شماره P 240 بسته 10 عددي Deerfos BC768 No. P 240 Emery Sheet Files 10 PCS 120,000 120000 ۰۲ بهمن
سوهان پا تريتون مدل Triangle Foot file Tritoon Triangle Foot file PRB-3206 Foot Rasp 75,000 75000 ۰۲ بهمن
سوهان پا تريتون مدل RD-202 Triton RD-202 Foot Rasp 51,000 51000 ۰۲ بهمن
سوهان 4 گوش 200 ميلي‌متر ايران پتک PB-25202 Iran Potk Files PB-25202 165,000 165000 ۰۲ بهمن
سوهان پا تريتون مدل RD-104 Triton RD-104 Foot Rasp 47,000 47000 ۰۲ بهمن
سوهان سه گوش ايران پتک مدل PB-30202 Iran Potk PB-30202 File 180,000 180000 ۰۲ بهمن
سوهان تخت ايران پتک مدل PB-21202 Iran Potk PB-21202 Files 252,500 252500 ۰۲ بهمن
سوهان گرد ايران پتک مدل PB-35202 Iran Potk PB-35202 Rat-Tail File 290,000 290000 ۰۲ بهمن
ورق سنباده ديرفوس مدل BC768 شماره P 60 بسته 10 عددي Deerfos BC768 No. P 60 Emery Sheet Files 10 PCS 180,000 180000 ۰۲ بهمن
سوهان تيغه اي ايران پتک مدل PB-21252 Iran Potk Files PB-21252 230,000 230000 ۰۲ بهمن
سوهان دقيق نيمگرد خشن 100 ايران پتک 280,000 280000 ۰۲ بهمن
ست سوهان ريز wolf 215,000 215000 ۰۲ بهمن
سوهان بادی (دو کاره اره عمود بر) مدل AT-6112 پوما 5,450,000 5450000 ۰۲ بهمن
چوب ساب گرد 30 سانت baiter swiss 600,000 600000 ۰۲ بهمن
چوب ساب گرد 15 سانت baiter swiss 320,000 320000 ۰۲ بهمن
سوهان دقيق نيمگرد ظريف100 ايران پتک 330,000 330000 ۰۲ بهمن
چوب ساب نیم گرد 35 سانت baiter swiss 700,000 700000 ۰۲ بهمن
چوب ساب گرد 35 سانت baiter swiss 650,000 650000 ۰۲ بهمن
چوب ساب تخت 20 سانت baiter swiss 400,000 400000 ۰۲ بهمن
چوب ساب تخت 30 سانت baiter swiss 600,000 600000 ۰۲ بهمن
سوهان بادی مستقیم مدل AT-6067 پوما 7,570,000 7570000 ۰۲ بهمن
سوهان مهندسي تخت نرم250 ايران پنک 230,000 230000 ۰۲ بهمن
سوهان دقيق دم ماهي خشن150ايران پتک 255,000 255000 ۰۲ بهمن
سوهان تيزکننده لوزي متوسط ايران پتکph50152 310,000 310000 ۰۲ بهمن
سوهان تيز کننده سه گوش اره نواري ايران پتک ph33152 198,000 198000 ۰۲ بهمن
چوب ساب تخت 25 سانت baiter swiss 480,000 480000 ۰۲ بهمن
چوب ساب گرد 25 سانت baiter swiss(دندانه ریز) 550,000 550000 ۰۲ بهمن
چوب ساب تخت 15 سانت baiter swiss 320,000 320000 ۰۲ بهمن
چوب ساب نیم گرد 30 سانت baiter swiss (دندانه ریز) 600,000 600000 ۰۲ بهمن
چوب ساب نیم گرد 25 سانت baiter swiss 480,000 480000 ۰۲ بهمن
چوب ساب نیم گرد 15 سانت baiter swiss 300,000 300000 ۰۲ بهمن
سوهان سه گوش 250 ميلي‌متر ايران پتک PB-30252 Iran Potk Files PB-30252 210,000 210000 ۰۲ بهمن
چوب ساب گرد 20 سانت baiter swiss (دندانه ریز) 450,000 450000 ۰۲ بهمن
سوهان تيغه‌اي 200 ميلي‌متر ايران پتک PB-45202 Iran Potk Files PB-45202 370,000 370000 ۰۲ بهمن
مجموعه 30 عددي سنباده دلتا تروتک مدل PMTS Trotec PMTS Triangular Abrasive Paper 30 PCS 1,135,000 1135000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب گرد 20 سانت ایران پتک مدل PA 35202 189,000 189000 ۰۲ بهمن
سوهان تخت 20 سانت ایران پتک مدل PB 21202 106,000 106000 ۰۲ بهمن
سوهان تخت 25 سانت ایران پتک مدل PB 21252 189,000 189000 ۰۲ بهمن
سوهان گرد 30 سانت ایران پتک مدل PB 35302 205,000 205000 ۰۲ بهمن
سوهان گرد 25 سانت ایران پتک مدل PB 35252 165,000 165000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب گرد 30 سانت ایران پتک مدل PA 35302 235,000 235000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب نیم گرد 20 سانت ایران پتک مدل PA 40202 275,000 275000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب نیم گرد 25 سانت ایران پتک مدل PA 40252 205,000 205000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب نیم گرد 30 سانت ایران پتک مدل PA 40302 235,000 235000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب تخت 20 سانت ایران پتک مدل PA 21202 200,000 200000 ۰۲ بهمن
سوهان آهن ساب تاپ تول 884,000 884000 ۰۲ بهمن
سوهان تخت 30 سانت ایران پتک مدل PB 21302 339,000 339000 ۰۲ بهمن
سوهان تخت 40 سانت ایران پتک مدل PB 21402 440,000 440000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب تخت 25 سانت ایران پتک مدل PA 21252 225,000 225000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب تخت 30 سانت ایران پتک مدل PA 21302 245,000 245000 ۰۲ بهمن
سوهان چوب ساب گرد 25 سانت ایران پتک مدل PA 35252 205,000 205000 ۰۲ بهمن
قلم سر تخت مدل LA2510 ایران پتک 190,000 190000 ۰۲ بهمن
سوهان آهن ساب سوزنی (دم موشی ) 6 عددی تاپ... 416,000 416000 ۰۲ بهمن
سوهان آهن ساب سوزنی لوزی 5 عددی تاپ تول 689,000 689000 ۰۲ بهمن
دستگاه سوهان تسمه ای فاین BF 10-280 E... 32,950,000 32950000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0648\u0647\u0627\u0646":"\u0633\u0648\u0647\u0627\u0646"}